Genel

Almanya Vatandaşı Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir ?

Alman vatandaşlığına geçme koşulları vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişinin doğum, evlenme, göç etme, vatandaşlık seçimi yapma gibi farklı koşullarda gerekli başvuruları yapması suretiyle gerçekleşmektedir. Almanya’ya özellikle 1960’lı yılardan itibaren ülkemizden yoğun işçi göçü gerçekleşmesi nedeniyle sürekli olarak vize yenileme ve çalışma izni almak istemeyen Türk vatandaşları gerek çifte vatandaşlık başvurusu yaparak gerekse de Almak vatandaşlığını tercih ederek vatandaşlık kayıtlarında değişikliğe gitmektedir.

Almanya vatandaşlık başvuruları Vatandaşlık Dairesi’ne gerekli olan evraklar ile yapılacak müracaatlar sonucunda karara bağlanmaktadır. Alman vatandaşlığı sorgulama gerekli değerlendirmenin yapılması akabinde 3 ay içinde başvuru sonucunun öğrenilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Alman vatandaşlığının hak edilmesi halinde Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım başta olmak üzere, çalışma hakkı, eğitim hakkı, emeklilik gibi Alman devleti tarafından korunan sosyal ve ekonomik haklara Türklerde Alman vatandaşlarıyla eşit bir şekilde sahip olabilmektedir.

Alman Vatandaşlığı Alabilme Yolları Nelerdir?

Alman vatandaşlığı kazanma yolları vatandaşlık başvurunda bulunan kişinin Almanya’da doğum yapması, evlenme, seçme ve yasalardan kaynaklanan takdir yoluyla vatandaşlık kazanılması gibi farklı statülerde gerçekleşmektedir. En çok tercih edilen Almanya vatandaşlık şartları 2019;

 1. Doğum yoluyla vatandaşlık; anne veya babasından herhangi biri Alman vatandaşı olan çocuklar doğuştan Alman vatandaşı olma hakkına sahiptir. Ancak 2000 yılında kabul edilen yasaya göre Türk vatandaşı gibi yabancı ülke vatandaşı çocuklarının anne babalarının doğumla birlikte en az 8 yıldır Almanya’da ikamet etmesi veya süresiz oturma hakkına en az 3 yıldır sahip olması gerekmektedir.
 2. Seçme yoluyla vatandaşlık; doğum ilkesine göre doğuştan Alman vatandaşı olan çocuklara yönelik 16-23 yaşları arasında Alman vatandaşlığını seçme hakkına sahip olduğu bu süre içinde diğer vatandaşlıktan çıkılarak Alman vatandaşlığına geçmesi istenmektedir. Bu yaşlar arasında anne veya babanın vatandaşı bulunduğu ülke vatandaşlığından çıkılmaması veya Alman vatandaşlığının korunması talep edilmemesi halinde Alman vatandaşlığı kaybedilmektedir. Bunun için ya Alman vatandaşlığı seçilmeli ya da diğer ülke vatandaşlığından çıkılmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağı belirtilerek vatandaşlığın korunması istenmelidir.
 3. Yasalar uyarınca Alman vatandaşlığı; Alman yasaları gereğince Almanya’da yasal yollardan en az 8 yıl ikamet etmek, sabıkasız olmak, sürekli oturum ve yerleşme iznine sahip olmak, diğer ülke vatandaşlığından çıkmak, Alman anayasası hakkında bilgi sahibi olma ve Almanca bilmek ve başvurucunun eşi ve reşit olmayan çocukları da başvuranın bu şartları taşıması halinde direkt olarak Alman vatandaşlığına alınmaktadır.
 4. Takdir yoluyla vatandaşlık; takdir yoluyla Alman vatandaşlığının kazanılması için
 • Almanya’da en az 8 sene yasal oturum,
 • Siyasi iltica başvurusu kabul edilenler için 6 sene oturum,
 • Alman devlet çıkarlarının korunması amacıyla 3 sene oturum,
 • 60 yaşından büyükler için 12 sene oturum,
 • Sürekli oturum ve yerleşme hakkına sahip olunması,
 • Almanca bilmek ve Alman anayasasına bağlılık belgesini kabul etmek,
 • Almanya’da gelir sahibi veya konut sahibi olmak

Gibi şartlara sahip olunması halinde 16 yaşından büyüklerin talep etmesi ile Alman vatandaşlığına geçilebilmektedir.

Alman Vatandaşlığı İçin Gerekli Olan Belgeler

Alman vatandaşlığına geçebilmek için gerek çifte vatandaşlık işlemlerinin yapılması gerekse de Alman vatandaşlığının tercih edilmesi sırasında Almanya vatandaşlık başvurusu formu ile başvuru yapılması gerekmektedir. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kimselerin 16 yaşından büyük olması halinde başvuru formunu Almanya’da yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Vatandaşlık Dairesinden alınacak belge ile yapmaları ve dilekçeye ek birtakım belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte;

 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na bağlı bulunulduğuna dair bağlılık beyanı ve yeteri düzeyde Almanca bilindiğine dair yapılacak testin başarı ile sonuçlanması,
 • Almanya’da gelir sahibi olunduğuna dair son 3 aylık gelir belgesi,
 • Almanya’da doğan kişilere yönelik doğum belgesi,
 • Evlenme yoluyla yapılacak müracaatlarda evlenme cüzdanı, Türkiye’de evlenilmişse evlenme cüzdanının yeminli tercümanca tercümesi ve apostil edilerek onaylanması,
 • Pasaport ve fotokopisi,
 • İşsizlik maaşı ya da çocuk yardımı alınıyorsa buna dair belgeler,
 • Çocukların eğitim gördükleri okullardan alınacak öğrenim belgeleri,
 • Gerekli çalışma izni ve oturma iznine dair belge,
 • Almanya’da ikamet edilen yere dair kira kontratı veya tapu belgesi

İle Vatandaşlık Dairesi’ne başvuru yapılması sonrasında çifte vatandaşlığa veya Türk vatandaşlığından çıkılarak Alman vatandaşı olunup olunmayacağına karar verilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra 10-12 hafta içerisinde başvuru süreci devam etmektedir. Daha sonra 2 yıl geçerli “Teminat Belgesi” alarak Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçiş yapma imkanına erişebilirsiniz.

Almanya’da Doğanların Alman Vatandaşlığı Alabilme Şartları Nelerdir?

Almanya doğumluyum vatandaşlık alabilir miyim konusunda Almanya’da doğan kişinin anne ya da babasından en az birisinin kesintisiz olarak 8 yıl boyunca yasal oturum iznine sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda Almanya’da doğan Türk vatandaşları 16 yaşlarına kadar Alman vatandaşı statüsünde bulunmaktadır. 16 ile 23 yaşları arasında doğumla Alman vatandaşı statüsü kazanan yabancı ülke vatandaşlarına iki vatandaşlıktan birini seçme çağrısı yapılmaktadır. 23 yaşına kadar seçme hakkında bulunulmaması halinde Almanya’da doğan kimsenin Alman vatandaşlığı statüsü sona erdirilmektedir. Ancak yeniden oturma izni alınarak Almanya’da ikamet edilmesi mümkündür.

Anne veya babası Alman olmayan fakat Almanya’da doğan kişiler seçme tercihlerini Alman vatandaşlığından yana kullanmaları halinde diğer vatandaşlıklarından 2 yıl içinde çıkarak Alman vatandaşlığının tüm haklarına sahip olmaktadır. Ancak anne ya da babasının herhangi birisinin Alman vatandaşı olması halinde böyle bir seçim yapma söz konusu olmamakta ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olunmaktadır.

Evlenme Yoluyla Alman Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

Alman vatandaşıyla evlenme sonucunda Alman vatandaşı olabilmek için Almanya aile birleşimi vizesi alınması gerekmektedir. Türk vatandaşları için bu vizenin alınması evlilik belgesinin ibraz edilmesi, Almanya’da yaşanılan yer ve eşin gelir durumunun belgelenmesi, A1 Almanca dil sertifikasına sahip olunması halinde kolayca gerçekleşmekte ve Almanya’da belirli sürelerde oturum iznine sahip olunarak Alman vatandaşlığına hak kazanılmaktadır.

Evlenerek Alman vatandaşı olmak için;

 • En az iki yıl Alman vatandaşı ile evli olma
 • Almanya’da gelir getirici bir işte çalışma veya düzenli gelire sahip olma,
 • En az 5 yıl boyunca süreli oturma iznine sahip olma,
 • Almanya dil bilgisi seviyesinin en az B seviyesinde olması
 • Almanya Anayasası hakkında en az 60 saatlik kurs alma ve anayasaya bağlılık sözleşmesi imzalama

Gibi şartların bir arada gerçekleşmesi sonucunda süresiz oturum izni, çalışma izni ve Alman vatandaşlığına hak kazanılabilmektedir.

Almanya Çifte Vatandaşlık Alabilme Şartları Nelerdir?

Alman yasalarına göre bir Türk vatandaşının çifte vatandaşlığa sahip olması üç durumda söz konusu olmaktadır. Almanya çifte vatandaşlık şartları şunlardır:

 1. Doğum yoluyla çifte vatandaşlık; Anne veya babasından herhangi biri Alman vatandaşı olan kimse Alman vatandaşı olmasının yanı sıra çifte vatandaşlık hakkına da sahiptir.
 2. Belli tarihten önce vatandaşlık almış olanlar; 1 Ocak 2000 tarihinden önce hem Alman vatandaşlığına hem de Türk vatandaşlığına sahip kişiler çifte vatandaşlık statülerini ömür boyu kullanma hakkına sahiptir. Bu kişiler için herhangi bir vatandaşlık seçim zorunluluğu yoktur.

İzinli çifte vatandaşlık; Alman yasaları 2000 yılından sonraki çifte vatandaşlık işlemlerinde mevzuat olarak daha katı kurallar uygulamaya başlamış bu tarihten sonra yapılacak vatandaşlık işlemlerinde 16-23 yaşları arasında vatandaşlık seçme çağrısı yaparak Alman vatandaşlığının tercih edilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak diğer vatandaşlıktan çıkılmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağını ispat edenler Alman mevzuatına göre Alman makamlarından izin alarak çifte vatandaşlık imkanlarından ortak olarak yararlanmaya devam edebilmektedir.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelmek İçin Ne Gerekiyor

Almanya Vize Başvuru Formu

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Almanyada yaşıyorum. Eşim Alman vatandaşı.oğlum Alman vatandaşı. 7 yıldır almanyada yaşamaktayım. Aile birleşimiyle gelmiştim. Süresiz oturumum ve gerekli sertifikalarım var. Eşimle henüz boşanmadık ama ben oğlumla ayrı eve çıktım ayrı yaşıyoruz ve geçimim için devlet yardımı almaktayım. Bu durum ve şartlarda alman vatandaşlığına geçmem mümkünmü? Ne yapmam gerekli?

 2. ben 1970 yılında almanyada doğdum 1981 yılında annemin ölümü nedeniyle geri dönüş yaptım babam yaklaşık 1 yıl sonra döndü ben şimdi alman vatandaşı olabilirmiyim

 3. Almanya dogumluyum.12yasina kadar orada bulundum.ama sonrasinda ailem Turkiyeye yerlesmek icin donus yapti Turkiyeye.aradan uzun zaman gecti.su an ihtiyac hissettim hayat sartlarindan dolayi vatandaslik alabilir miyim diye.saglam avukatla Almanyaya gidilip alinabilir diye duydum.sizce nasil yapmaliyim mumkun mu alabilmem.tesekkurler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu