emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

03 İşten Ayrılış Kodu Nedir, SGK İşten Ayrılış Nedeni Öğren

03 İşten Ayrılış Kodu Nedir, SGK İşten Ayrılış Nedeni Öğren
SGK
28.07.2021

İşverenlerin çalışanın işten ayrılmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na, çalışanın işten ayrılmasına ilişkin ilgili kodu bildirmekle yükümlüdür. Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen işten ayrılış kodları ile tazminat ve işsizlik maaşı haklarından faydalanması mümkündür.

03 işten ayrılış kodu nedir, SGK işten ayrılış nedeni kapsamında neler bulur diye merak edenler için, 03 işten ayrılış kodu, çalışanın işi kendi isteği ile bırakmasını kapsayan koddur. İşveren, çalışanın iş akdinin sona ermesinden sonraki 10 gün içerisinde ilgili kodu SGK’ya bildirir.

03 İşten Ayrılış Kodu Nedir?

03 İşten ayrılış kodu nedir, SGK işten ayrılış nedeni 03 kısaca kişinin kendi isteğiyle işten ayrıldığını ifade etmektedir. SGK tarafından oluşturulan listede 03 kodu “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” şeklinde belirtilmektedir. Çalışanın kendi isteği ile işten ayrılması ile işveren SGK bünyesine, “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak belirtir.

Çalışanın işten ayrılış sebebi kendi isteği ile olmadığı halde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 03 kodu ile gösterilmişse, yanlış kod bildiriminin düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemleri için ayrılmış olunan kuruma müracaat edilmelidir.

İş akdini kendi istediği ile sonlandırmayan kişilerin ilgili kodu öğrenebilmeleri için tek başvuru yeri Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimi ile sağlanmaktadır. Pek çok resmi işlemler için kullanılan e-devlet sistemi üzerinden işten ayrılış kodları görüntülenmemektedir.

03 SGK İşten Ayrılış Nedeni Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işten ayrılış kodları ile ilgili listesinde yer alan kodlardan 03 kodu, kişinin işi kendi isteği ile iş akdini sona erdirdiğini belirtir. SGK listesinde yer alan 03 kodu, , “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak listede yerini alır.

03 SGK İşten Ayrılış Kodu Nasıl Değiştirilir?

Çalışanların işten ayrılma sebeplerini belirten SGK işten ayrılış kodlarının değişikliği, çalışanın iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 gün içerisinde bildirilir. Bu 10 günlük süre kapsamında işveren dilediği şekilde çıkış kodunu değiştirebilir. Fakat 10 günlük sürenin geçmesinden sonra işveren artık çıkış kodunu rahatlıkla değiştiremez.

İstisnai durumlarda, belirtilen sürenin aşılması ile kod değişikliği yapılabilmekte olup, şu adımlarla gerçekleşir,

 • İşveren, kanıtlayıcı nitelikte belgeler ile birlikte SGK’ya dilekçe ile başvuru yapmalıdır.
 • 10 günlük sürenin aşılmasından sonra işveren, 03 kodu ile bildirmiş olduğu kodu 04 olarak değiştirebilmesi için, yazmış olduğu dilekçe ekine; kıdem tazminatının ödendiğine ilişkin bordro ve banka dekontu gibi belgeleri eklerse, SGK tarafından işleme alınarak inceleme yapılır.
 • 03 kodu değişikliği yapacak kişilerin herhangi belge sunmaması halinde, 10 günlük süre aşımı kapsamında çıkış nedeni değişikliği geçerli olmayacaktır.

03 kod değişikliği için en önemli işlem 10 günlük süre kapsamında rahatlıkla yapılabilmektedir. 10 günlük sürenin aşılması halinde ise işveren SGK bünyesine dilekçe yazmalı ve ilgili belgeleri sunması gerekmektedir.

03 kodu icerik1

03 SGK İşten Ayrılış Kodu ile Kıdem Tazminatı Alınabilir Mi?

İşten ayrılış kodları, işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alabilme gibi işlemlerde kullanılan bir koddur. İşverenin SGK bünyesine bildirmiş olduğu kod ile kişiler belirtilen haklardan yararlanabilirler. 03 kodu ile iş akdi sona eren çalışanın tazminat alabilmesi ise mümkün değildir.

Kıdem tazminatları ile ilgili yasa kapsamında, işten kendi isteği ile ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamazlar olarak belirtilmiştir. Kıdem tazminatları, kendi isteği dışında iş akdi sona eren kişilere ödenmektedir.

Çalışanların işten ayrılış kodlarının ilgili birime doğru olarak bildirmesi oldukça önemli bir husustur. Zira işveren 03 kodu ile yanlış bildirim yaparsa, kişi tazminat hakkından yararlanamaz. Böyle bir durumda iş akdi sona eren kişi, noter aracılığı ile işverene ihtarda bulunur.

İhtar süresince işveren düzeltme işlemini gerçekleştirmezse, çalışanın mahkemeye müracaat etmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından 03 işten ayrılış kodu nedir, SGK işten ayrılış nedeni kapsamında tazminat işlemleri tamamlanabilir.

03 kodu icerik2

SGK İşten Ayrılış Kodları Nelerdir?

Çalışanların iş akdinin sona ermesi ile SGK işten ayrılış kodları ile fesih işlemleri başlar. SGK tarafınca hazırlanmış olan iş kodları üzerinden yapılacak çeşitli işlemler için söz konusu kodların bilinmesi önemlidir.

SGK işten ayrılış kodları ise sırasıyla şunlardır:

 • 01 Kodu – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi: Deneme süresi içerisinde ve bitiminde iş akdinin feshedildiği durum için ilgili koddur.
 • 02 Kodu – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi: Deneme süresi içerisinde ve bitiminde iş akdinin çalışan tarafından feshedildiği durum için ilgili koddur.
 • 03 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi: İşçi tarafından iş akdinin herhangi bir neden göstermeden feshedildiği durum için ilgili koddur.
 • 04 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi: İşveren tarafından iş akdinin herhangi bir sebep göstermeden feshedildiği durum için ilgili koddur.
 • 05 – Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: İş akdinin süresinin zamanında bitmesi ile ilgili koddur.
 • 08 – Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme Nedeniyle: Emeklilik hakkının gelmesi ile ilgili koddur.
 • 09 – Malulen Emeklilik Nedeniyle: Malulen Emekliliğin hak edilmesi ile ilgili koddur.
 • 10 – Ölüm: Çalışanın iş kazası dışındaki sebeplerle vefat etmesi ile ilgili koddur.
 • 11 – İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle: Çalışanın iş kazası sebebi ile vefat etmesi ile ilgili koddur.
 • 12 – Askerlik: Çalışanın askerlik sebebi ile iş akdini feshettiği durumla ilgili koddur.
 • 13 – Kadın İşçinin Evlenmesi Nedeniyle: Kadın çalışanın evlenmesi halinde 1 yıllık süre boyunca iş akdini feshettiği durumla ilgili koddur.
 • 14 – Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması Nedeniyle: Çalışanın emeklilik için şartları yerine getirmesi ile yaş şartını beklemek için iş akdini feshettiği ilgili koddur.
 • 15 – Toplu İşçi Çıkarma Nedeniyle: 4857 sayılı Kanun’un 29. Maddesine göre işverenin hareket ettiği duruma ilişkin koddur.
 • 16 – Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli Nedeniyle: İşveren tarafından farklı işyerlerine işçinin nakledilmesine ilişkin koddur.
 • 17 – İşyerinin Kapanması Nedeniyle: İşyerinin faaliyetinin sona ermesine ilişkin ilgili koddur.
 • 18 – İşin Sona Ermesi Nedeniyle: İşin önceden belirlenmiş olan tarihte sonlanmasına ilişkin koddur.
 • 19 – Mevsim Bitimi Nedeniyle: Mevsimlik olarak çalışan işçinin, mevsim bitimi ile iş akdinin feshedildiğine ilişkin koddur.
 • 20 – Kampanya Bitimi Nedeniyle: Kampanyalı üretim yapan işletmenin, kampanya bitimi ile ileriki döneme kadar faaliyet göstermeyeceğine ilişkin ilgili koddur.
 • 21 – Statü Değişikliği Nedeniyle: Çalışanın işyerine ortak olması halinde statüsünün değişmesine ilişkin ilgili koddur.
 • 22 – Diğer Nedenler: Listede yer almayan nedenler içerisinde bulunmayan duruma ilişkin koddur.
 • 23 – İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih: 1 haftadan fazla sürede işin durdurulması halinde iş akdinin feshedilmesine ilişkin ilgili koddur.
 • 24 – İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih: Sağlık problemleri sebebi ile çalışan tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 25 – İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeniyle Feshi: işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması halinde işçi tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 26 – Disiplin Kurulu Kararı Nedeniyle: Disiplin kurulu bulunan işyerinin işçi hakkında almış olduğu karar ile iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 27 – İşveren Tarafından Zorunlu Neden veya Tutukluluk Nedeniyle: İşçiyi işyerinde 1 haftadan uzun süreli çalışılmayacak zorunda tutan neden veya tutukluluk gibi durumdan dolayı iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 28 – İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle: Sağlık problemleri nedeniyle işverence iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 29 – İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranış Nedeniyle: Çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 30 – Vize Süresinin Bitimi Nedeniyle: İş sözleşmesinin devamının vizeye tabi olduğu durumlarda vize süresinin bitimi nedeniyle iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 31 – Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dışında: Çalışanın kendi isteği dışında kusurunun bulunmadan iş akdinin işverence feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 32 – 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Özelleştirme Nedeniyle: Özelleştirme sebebi ile iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 33 – Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi: Gazeteci tarafından ilgili Kanun tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 34 – İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle: İş akdinin feshinin işyeri devri veya iş niteliğinin değiştirilmesi kaynaklı duruma ilişkin koddur.
 • 36 – OHAL / KHK Nedeniyle: OHAL kapsamında kapatılan işyerlerinde gerçekleştirilen iş akdi fesihlerinin kapsamasına ilişkin koddur.

SGK İşten Ayrılış Bildirimi Nasıl Yapılır?

Sigortalı çalışanın işten ayrılış bildirimi,

 • Ölüm halinde ya da emekliliğe ayrılmasını gerektiren hallerde aybaşından,
 • Görev süresinde alınan aylığın kesilmesi, istifa, görevine son verilme gibi hallerde, işten ayrıldıktan sonraki tarihte sona ererek, işe giriş bildirgesi düzenleyen ilgili kurumdan on gün içerisinde sigortalının işten ayrılış bildirgesi SGK tarafına bildirilir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

Sigortalı çalışanların işten ayrılma bildirgesi şu adımlarla doldurulur,

 • SGK web sayfasına, SGK şifreniz ile giriş sağlayın ve SGK işe giriş/İşten çıkış sayfasına tıklayın.
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ekranına tıklayın.
 • Ekran üzerinden kimlik numaranızı ve işten çıkış tarihinizi yazarak Bul butonuna tıklayın.
 • Karşınıza çıkacak ekran üzerinden sigortalı olduğunuz meslek kodu, belge türü, gün sayısı, prime esas kazancı, eksik gün sayısı, eksik gün nedenleri, işten ayrılış kodu, nakil edilmiş ise nakil gideceği iş yeri alanları doldurulur.
 • Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından ileri butonuna basarak işleminizi kaydedin.

SGK İşten Çıkış Kodumu Nasıl Öğrenebilirim?

Çalışan kişinin işten ayrılması halinde haklarını öğrenebilmesi ve işlemlerini tamamlayabilmesi için iş çıkış kodunu bilmesi önemlidir. İşten çıkış kodu ise işveren tarafından verilerek sisteme geçer. İş çıkış kodları öğrenilmesi, e-devlet sistemi üzerinden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü sayfasından sağlanmaktadır.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

İş akdi sona eren çalışanın işten çıkış bildirgesi verilme tarihi, işten ayrılma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde SGK tarafına bildirilir. Çıkış kodunun yanlış girilmesi halinde 10 gün içerisinde bildirge iptal edilerek tekrar düzenlenebilir.

SGK Çıkış Kodu Yanlışlığı Nasıl Düzeltilir?

Çalışanların işten ayrılmaları halinde işverenler tarafından SGK’ya bildirilen işten ayrılma kodunun hatalı bildirilmesi halinde, çalışan işvereninden kodun düzeltilmesini talep eder. Çalışanların işten ayrılış bildirgesinin hatalı olması halinde, çıkış kodu iş akdinin biriminden itibaren 10 gün içerisinde düzeltilebilmektedir.

10 günlük sürenin geçmemesi halinde,

 • İşveren e-bildirge sistemi üzerinden rahatlıkla düzeltme işlemi tamamlayabilir, bildirgeyi iptal ederek yeni bir bildirge verebilir.

10 günlük sürenin aşılması halinde,

 • İşveren tarafından düzeltme işlemi gerçekleşemez.
 • İşyerinin bağlı olduğu SGK merkezine ya da İl Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Ayrıca, 2013/11 sayılı SGK Genelgesinde, işverenler işten çıkış nedenleri kapsamında değişiklik talebine ve ilgili işlem için gerekli belgelerle müracaat edilmesi halinde kabul edileceği bildirilmiştir.

Bu yazı kapsamında 03 işten ayrılış kodu nedir, SGK işten ayrılış nedeni işlemleri nasıl tamamlanır konularına değinilmiştir.

Yorumlar

 1. Şeyma dedi ki:

  31082023 tarihinde 03 koduyla çıkış yaptım. İş yüküm çoğaltıklari ve sigortada başka aşçı ama ben bulaşıcı ve temizlik işiyle de ilgilenmem söyleniledi. Ben de istifa ettim . İssizlik almam ne yapmam lazim

 2. Ramiz dedi ki:

  Merhabalar,
  10 yıl çalışmış olduğum A firmasından geçen yıl 18/02/2019 tarihinde şirketin küçülmeye gitmesi nedeniyle işten çıkarıldım. Akabinden 1,5 ay işsizlik ödeneği aldım.Daha sonra 15/04/2019 da B firmasında işe başladım fakat 30/09/2020 tarihinden istifa ettim. Bu şartlarda İşsizlik maaş alabilirmiyim? ve/veya işsizlik ödeneğini nasıl alabilirim?
  Teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Tekrar işsizlik maaşı şartlarını doldurmadığı için işsizlik maaşını kaldığı yerden almaya devam edebilirsiniz. İş kura tekrar başvurmanız yeterli.

 3. Betül dedi ki:

  Merhabalar ben 3 yıldır özel bı kurum da çalışıyorum bunun içinde (16haftalik doğum iznin ve 4 ay ücretsiz iznim var) pandemi dolayısıyla kapalıyken işe başlamadan 10gun önce bana (23.07.2020_24.07.2020) 4 Ağustos’ta da ise başladım 03 koduyla girdi çıktı yapılmış meslek kodu değişecek dendi fakat şimdi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz gibi bişey söylediler hiç bir hakkımı kaybetmedigimi de söylediler işten cikarildigim zaman tazminat hakkim ve işsizlik maaşı hakkı kazanır miyim simdiden coook teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşsizlik maaşı için 120 gün aynı işyerinde iş akdinizin fesih edilmemesi gerekir. Meslek kodu değiştirmek için çıktı girdi yapmalarına da gerek yoktu. İşszilik maaşı için sorun çıkabilir. Eğer sorun çıkar ise işkur a dilekçe ile bildirmeniz gerekebilir.

 4. Emir dedi ki:

  Merhaba ben 5 yıldır çalıştığım şirketten sürekli mesai ve psikolojik baskı yüzünden çıkmak zorunda kaldım. Noterden onaylı ihtar gönderdim iş akdi feshi için kıdem tazminatımı talep ettim. SSK 03 kodu ile çıkışım yapılmış. Bir hak talep edebilirmiyim? İhtara geri dönüş yapmaları gerekir mi? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İhtara verdiğiniz süre içinde dönüş olmaz ise mahkemeye dava açmanız gerekecek. İhtarnameye cevap vermek zorunda değiller. Belki onlar da çıkışınız ile ilgili ihtar göndermişlerdir. Artık mahkeme ile işlemler yürüyecek

 5. Emre Savaş dedi ki:

  Merhaba 24.03.2020 tarihi itibariyle sigortasız çalıştığım süreyi ispat ederek haklı istifamı ilettim ve kıdem tazminatını henüz alamadım hukuki anlamda bir problem yaşar mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyeri Kıdem tazminatınızı vermekte imtina edebilir. Böyle bir durumda iş mahkemesine dava açmanız gerekecek. Feshi :noterden ihbarname ile yapmanız önemli.

 6. Ali dedi ki:

  İyi günler ben İstanbul A…. firmasında üç yıl çalıştım bazı sorunlardan dolayı 27/04/2020 tarihinde istifa ettim yani böyle bi süreçte gerçekten işsiz kalmak zor ben işsizlik maaşı alabilmek için ne yapmalıyım ya da hala düzeltme gibi alabilme gibi şansım var mı ?

  Teşekkür ederim ..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gerçekten sıkıntılı bir zamanda işten ayrılmışsınız. İşsizlik maaşı alabilmeniz için işyerinin sizi çıkartması gerekir. İşten çıkış kodunuzda değişiklik yapılabilir ancak yapmazlar. Çünkü Kısa çalışma ödeneği alma şartlarında işten çıkarılım yapılmama şartı var. Sektörünüz zaten en çok etkilenen kapsamda. Umarız kısa zamanda iş bulursunuz.

 7. Osman dedi ki:

  Merhaba ben 2015 ten 2020 Ocak ayına kadar Eminönü’nde bir kuruyemişçide çalıştım ve 2018 de sigortam başladı hiçbir mesai agi vesaire yevmiye dışında hiçbir şey alamadım
  Ocak ayında işten ayrıldım artık uğraşamadım ben haklarımı alabilirmiyim

  Şimdiden teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Geriye dönük 5 sene için hizmet tespit davası açabilirsiniz. Elinizde çalıştığınıza dair kanıtların olması elinizi güçlendirir.

 8. Emrah dedi ki:

  Ben rahatsizligimi belirterek yasal haklarımızın verilmesini talep ettim ancak şirket beni 3 üncü maddeden cikisimizi verdi duzeltmiyorlar.kac gün içinde noterden ihtar çekmemiz gerekir
  Şimdiden teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   3 gün içinde ihtar çekmeniz sizin için yararlı olacaktır.