emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SSK’lı Olarak Çalışan Kişi Şirket Kurabilir mi?

SSK’lı Olarak Çalışan Kişi Şirket Kurabilir mi?
SSK
24.07.2021

Sigorta primi SSK üzerinden yatan çalışanların vergi mükellefi olabilme ihtimallerinin olup olmadığı son zamanlarda en çok araştırılan konulardandır. SSK’lı kişilerin çalıştıkları kurum dışında kendi iş yerleri açmaları ya da bir şirkete ortak olmaları 2021 yılı kapsamında SSK’lı olarak çalışan kişi şirket kurabilir mi, hangi sigorta kolundan prim borcu ödemesi yapar konuları merak edilmektedir.

Bir iş yeri açmak, kendi işinin patronu olmak ya da kendisine ek gelir getirecek bir iş yerinin olması pek çok kişinin hayal ettiği bir olaydır. Bu yazı kapsamında SSK’lı kişilerin nasıl vergi mükellefi olabileceği ve hangi şirketlerin kurulabileceği anlatılacaktır.

SSK’lı Çalışan Nasıl Şirket Kurar?

Pek çok SSK çalışanı çalışmış olduğu kurumdan ayrılmadan başka bir iş yeri kurup kuramayacağını ya da bir şirkete ortak olup olamayacağını merak etmektedir. SSK’lı kişilerin vergi mükellefi olabilmeleri için bulunan bazı durumlar vardır. SSK üzerinden sigorta primi yatan kişinin çalışmış olduğu kurum ile yapmış olduğu iş sözleşmesi içerisinde kişinin şirket kuramaz ya da bir şirkete ortak olamaz ibaresi bulunması halinde SSK’lı kişi kendi adına bir şirket kuramaz ya da bir şirkete ortak olamaz.

Fakat SSK’lı kişinin çalışmış olduğu kurumda böyle bir anlaşması bulunmuyorsa 5510 Sayılı Kanun’un 53. Maddesi kapsamında, kişi kendi adına şirket kurabilir ya da bir şirkete ortak olarak vergi mükellefi olabilir. SSK’lı kişinin çalışmış olduğu kurumda çalışanların kendi adlarına ya da başkasının adına şirket kuramaz ibaresinin bulunması halinde, çalışanlar şirket kurarlarsa, çalışılan iş yeri kişilere tazminat ödemeden işten çıkarabilir.

SSK’lı Çalışan Şirket Kurarsa Ne Kadar BAĞKUR Primi Öder?

SSK sigorta kolu üzerinden sigorta primi ödeyen kişilerin kendi adlarına şirket kurmaları ya da bir şirkete ortak olmaları halinde ödenecek sigorta priminin hangisi üzerinden yatacağıdır. Pek çok SSK’lı çalışan, kendi kurumları dışında bir iş yeri açması halinde Bağkur prim borcunun ne kadar olacağını merak etmektedir. Kişiler kendi adlarına ya da bir şirkete ortak olması halinde Bağur prim borcu ödemezler.

SSK kapsamında bulunan kişi meslek hastalığı ya da iş kazası geçirmesi halinde kişi Bağkur üzerinden değerlendirilerek maaş ödemesi yapılır. SSK’lı kişinin uzun vadeli sigorta kolları ile sağlanmakta olan yardımlar ve kısa vadeli sigorta kolları ile sağlanan yardımlar ise SSK sigorta kapsamında sigortalı olarak değerlendirilir. SSK sigorta kolu kapsamında çalışan kişi kendi hesabına iş yeri açması halinde SSK’lı olarak kalmaya devam eder.

Kişinin kendi adına iş yeri açması halinde sigorta prim ödemesinde kesinti yaşanması halinde Bağkur’a geçer. Kişinin Bağkur’a geçme zorunluluğu yoktur, yalnızca SSK prim ödemesinde gecikme ya da kesinti yaşanması halinde Bağkur’a geçmiş olur.

SSK’lı Çalışan Şirket Kurarsa BAĞKUR’dan da Emekli Olur Mu?

SSK’lı olarak çalışan kişinin bir iş yeri kurması halinde Bağkur primi ödemeyeceği bilinmekte olup, herhangi bir sebepten dolayı sigortalı olarak çalışılan iş yerinden ayrılma halinde Bağkur prim ödemesi direkt olarak işleme geçer. Sigortalı olarak çalışan kişilerin iş yerinden ayrılmaları halinde SSK sigortası biter ve Bağkur üzerinden prim borcu ödenir.

SSK kapsamında sigortalı olan kişilerin emeklilikleri ise böyle bir durum ile karşılaşılması halinde Bağkur üzerinden gerçekleşir. Fakat SSK kapsamında yer alan kişiler çalışmış oldukları kurumdan ayrılmamaları halinde SSK’lı olmaya devam ederler ve Bağkur primi ödemezler. Böylece kişiler Bağkur üzerinden değil, SSK üzerinden emekli olurlar. SSK’lı olarak çalışan kişi şirket kurabilir mi, kurarsa Bağkur’dan emekli mi oluru merak edenler için ilerleyiş bu yollar üzerinden gerçekleşmektedir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Açılması en kolay şirketlerden biri olan şahıs şirketleri, pek çok kişinin tercih ettiği bir şirket tipidir. Kendi adına ya da az ortaklı olarak gerçek kişiler tarafından kurulmakta olan şahıs şirketinin kurulumu için izlenmesi gereken yollar ise şöyledir,

 • İmza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza tescil beyannamesi ile ikametgâh bilgileri alınır.
 • Şirket için tescil yapılır.
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapılır.
 • Defterler alınarak tasdik ettirilir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağkur işlemleri yapılır.

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Kişilerin kendi adlarına şirket açmaları halinde ödemeleri gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olması bakımından vergi daireleri tarafından mükellef olarak sayılır ve kişilerin kanunen belirlenmiş olan aralıklarda beyannameler vererek vergilerini ödemeleri gerekmektedir.

Şahıs şirketlerinin ödemeleri gereken vergiler ise şunlardır,

Damga Vergisi:

 • Damga Vergisi Kanunu kapsamında yer alan 1 ve 2 sayılı listede bulunan kâğıtlar üzerinden elde edilen vergi türüdür.
 • Beyannameler ile karşınıza çıkmakta olup, vergi çıkmasa bile damga vergisinin ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi:

 • Şahıs şirketleri işlemler için vergi kesintisi yapmak zorunda olmaları halinde muhtasar beyanname verirler.
 • İşverenler farklı konular üzerinden belirlenen farklı oranlarda kesintileri aylık olarak ya da üç aylık olarak dönemler halinde beyan ederek ödemek durumundadır.

Katma Değer Vergisi:

 • Şahıs şirketleri belirli periyodlar arasında Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek zorundadırlar.
 • KDV zorunlu bir vergi türü olmasından dolayı dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin gerekli hesaplamalarının yapılarak faturada belirtilmesi gerekmektedir.
 • KDV hesaplamaları, hizmet türüne ve mal türüne göre oranlarında farklılıklar göstermektedir.
 • Kanunda yer alan oranlar ise üç çeşit olarak belirlenmiştir. Bunlar ise, %1, %8 ve %18 oranlardır.
 • Söz konusu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışı üzerinden kesilmesi ile belirlenmektedir.

Geçici Vergi:

 • Şahıs şirketlerinin ilgili dönemlerde elde edilmiş olan kâr-zarar konularında üçer aylık dönemler halinde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir.
 • Geçici vergi, şahıs şirketlerinin ödemek zorunda oldukları bir vergi türüdür.
 • Kişiler eğer kâr beyan etmiş ise ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi üzerinden indirilir.
 • Gelir vergisi mükellefi olanlar, geçici vergiyi %15 oranında öderlerken, kurumlar vergisi mükellefi olanlar geçici vergiyi %20 oranında ödemektedir.

Gelir Vergisi:

 • Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefleri olarak geçmektedir.
 • Her yıl Mart ayına kadar bir önceli senenin mali kâr-zarar oranını yıllık olarak gelir vergisi beyannamesi ile öderler.
 • Gelir vergisi ödemeleri ise artan oranlara göre %15 ila %35 oranları arasında farklılıklar gösterir.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Gerçek ya da tüzel kişiler ile beraber kurulan ve ticaret unvanı alan, ortaklar ile ortaya koyulan sermayesi belirli olan şirketlerdir. Yeni düzenlemelere göre Limited şirket açacak kişilerin bir ortağı olabileceği gibi en fazla 50 ortak ile de kurulabilmektedir. Limited şirketin kurulabilmesi için en az 10 bin TL sermaye ile kurulması gerekmektedir. Şirketiniz için gerekli belgelerin hazırlanması için bir muhasebeciden yardım alabilirsiniz.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Limited şirketin kurulması için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. Limited şirket için istenen belgeler ise şunlardır:

 • Dilekçe yazılması gerekmektedir.
 • Kuruluş bildirim formu,
 • Noter onaylı sözleşme,
 • İkametgâh belgesi,
 • Oda kayıt beyannamesi,
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont,
 • Kira kontratı Limited şirket için gerekli olan belgelerdir.

Limited Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Limited şirket kurmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Limited şirketin kurulması için sözleşmede yer alması gereken hususlar ise şunlardır,

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer,
 • Temel konuların belirlenmiş olduğu ve açıkça anlatılmış olan şirketin işletme konusu,
 • Ana sermaye paylarının grupları,
 • Müdürlerin adları, soyadları, unvanları ve vatandaşlıkları,
 • Şirketin yapacak olduğu ilanları şekli, Limited şirket kuracakların uyması gereken şartlardandır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kuracakların, şirket kurulumunda bazı aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalar ise şöyledir,

 • Ticaret odası kaydı yaptırılmalıdır.
 • İlgili vergi dairesine giderek mükellefiyet açtırma başvurusu yapılmalıdır.
 • Şirketin bulunduğu adresin belirtilmesi ve kira kontratı yapılması gerekmektedir. Şirketin ana sözleşmesi bu aşamada belirlenmekte olup söz konusu aşamada NACE kodu ve şirket unvanı belirlenir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bulunan personel şahitliğinde ana sözleşme imzalanır, imza beyannamesi yazılı beyanname ile beraber verilir.
 • Mali müşavir ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alır.
 • Potansiyel vergi numarası, imza beyannamesi ve ana sözleşmeyle bankaya gidilerek şirket hesabı açılır. Bankaya şirket sermayesinin çeyreği yatırılır.
 • Mali müşavir ilgili ticaret odasına başvuruda bulunur.
 • Şirket kaydının oluşturulması ile notere gidilerek imza sirküleri hazırlatılır.
 • Tescil işlemi tamamlandığında, mali müşavir resmi defterleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne onaylatmalıdır. Daha sonrasında vergi levhası çıkartılmalıdır.
 • Son aşama olarak, Vergi Dairesi şirket adresine gerek inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda anonim şirket kurulur.

Anonim Şirket Kurma Şartları Nelerdir?

Anonim şirketin kurulması için bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar ise,

 • Kurulacak şirketin unvanı ve merkezinin yer alacağı ikametgâh,
 • Şirketin tanımlanmış hususları ile işletme konusu,
 • Şirket sermayesi kapsamında her payın itibari değeri ile ödenme şekli ve şartları,
 • Pay senetlerinin şahsa ya da hamiline yazılı olacakları, belirli paylara tanınan imtiyazların devir kısıtlamaları,
 • Bankaya sermaye olarak konan paralar, haklar ve ayınlar ile bunların değerleri. Bunlara karşılık olarak verilecek olan payların miktarları, işletme ve ayın devir alınması durumunda, bunların bedeli ve şirketin kurulma aşamasında kurucuların şirket hesabına satın aldığı malların ve hakların ücretleri. Şirket kurulmasında hizmeti bulunanlara verilmesi gereken ücret, ödenek ya da ödülün miktarı,
 • Yönetim kurulu üyeleri ile kurucularına ve diğer şahıslara şirket kârından sağlanacak faydalar,
 • Yönetim kurulu üye sayıları ve bu üyelerin şirket adına imza yetkisi bulunması,
 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağırılacakları ve oy hakları,
 • Şirket için bir süre belirlenmiş ise bu süre,
 • Şirket için ilanların nasıl yapılacağı,
 • Şirkette pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye pay çeşitleri ile tutarları,
 • Anonim şirketin hesap dönemi,
 • İlk yönetim kurulu üye atamaları yapılması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kaç Kişi ile Kurulmaktadır?

Anonim şirket kuracaklar için, şirket kaç kişi ile kurulur konusunu merak edenler; gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulduğunu belirtelim. Anonim şirket için ortak sayısı en az 1 kişi olabilirken en fazla ortak sayısı için bir sınırlama yoktur. Ortak sayısının 500 ve üzeri olması halinde, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olurlar.

Anonim şirketler, ortaklar tarafından en az 50,000 TL miktarında başlangıç sermayesi koyması mecburidir. Anonim şirketlerde, belirli bir tavan değere kadar sermaye artışı için Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek kayıtlı sermaye sistemine bağlı olan anonim şirketin kurulumunda başlangıç sermayesi en az 100,000 TL olmalıdır.

Bu yazı kapsamında SSK’lı olarak çalışan kişi şirket kurabilir mi, hangi sigorta kolundan emekli olur konuları incelenmiştir.

Yorumlar

 1. Serkan dedi ki:

  Merhaba A-101’de çalışıyorum ve ekstra olarak e-ticaret için şahıs şirketi kurmayı düşünüyorum sizin bildiğiniz zincir marketlerin “şirket kuramaz vs.” Diye bir sözleşmesi var mı? İşe girerken okumadık ki.

 2. BURHAN dedi ki:

  Mrblar yaklaşık 7 yıldır sgkli olarak çalışıyorum bir kurye firmasında ek iş olarak çalışmak istiyorum fakat şirket sahis işletmesi açıp esnaf kurye olmamı istiyor yani vergi de vereceğim bu durum sgkli çalıştığım yerde sorun yaratır mı yada en kötüsü çalıştığım sgkli is yeri bu durumu şikayet olmaksızın anlayabilir mi

 3. Arif dedi ki:

  01.01.1972 Doğumluyum. SGK başlangıcım 10.11.1995 ve 7400 gün primim var. Şu an Ldt. Şirket kurmayı düşünüyorum. Şirket kurduğumda Otomatikman Bağkurlu olacağım için emeklilik şartlarımda negibi avantaj yada dez avantajım olur. Teşekkür ederim.

 4. rıdvan dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin.şu anda 4814 günüm var.7000 güne ihtiyacım var.Esnaf kurye olmayı düşünüyorum.Eğer 7000 güne 3,5 yıl kala mı sgklı olmam gerek yoksa son 3-4 yıl sgk ödendiğinde mi sgkdan emekli olabilirim.

 5. Özkan Can dedi ki:

  Merhaba , SGK prim gün sayım 3 ay sonra dolacak , yani 7000 bin iş günü prim ödememi tamamlamış olacam. SGK prim gün sayımı tamamladıktan sonra çalışmış olduğum şirkettem ayrılarak kendi adıma 3 ortaklı LTD kurmayı planlıyorum. Prim gün sayım dolmuş olduğu için LTD sahibi/ortağı olacağımdan dolayı kendi adıma herhangi bir Bağ-Kur yada SGK prim ödemesine devam etmem gerekirmi , muaf mı olurum. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekliliği hak edip maaş almaya başlamadığınız sürece 4/a veya 4b sigortalığınız devam eder. Muaf olamazsınız.

 6. omer dedi ki:

  selamlar
  bir şirkette sigortalı olarak çalışmaktayım, ltd şirketi kuracağım, şirket sahibi olduğumda, şu anki işyerim rutin işlerine devam ederken, yani özel bir araştırma olmaksızın, şirket sahibi olduğum bilgisine elektronik ortamda herhangi bir yerde rastlayabilirlermi, sgk sayfalarında vs
  hayırlı günler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır herhangi bir araştırma yapmadan sizin şirket ortağı olduğunuz bilemez. Aynı anda işlememesi için kuruluştan sonra Bağkura 4a lı olduğunuza dair bilgi dilekçesi vermelisiniz

 7. Murat ÜNALAN dedi ki:

  Merhaba, 7 yıldır 4 A sigortalı olarak özel sektör de bir firma da çalışmaktayım. Şimdi ise çalışırken kendi şirketimi kurmak istiyorum. Sigortalı çalışmaya devam ederken kendi adıma 2 ortaklı bir Limited şirket kurabilir miyim ? yani sigortalı olmam Limited şirketi kurmam engel bir durum mu ??
  Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başka bir yerde sigortlaı olarak çalışarak şirket kurmanızda bir sakınca yok. Başka bir yerde sigortanız devam ettikçe de Bağkur sigortalısı olmazsınız. ancak limied şirket kurulduğunda Bağkur başlangıcınızda başlar. Bu nedenle bir dilekçe ile 4a sigortalığınızdan dolayı bağkurunuzu durdurabilirsiniz.

 8. Mustafa Terzioğlu dedi ki:

  İyi günler, 1996 SSK girişim var. Yaklaşık iki yıldır da işsizim. 2004 – 2019 arasında bir fiil SSK li olarak calistim. Bugun itibariyle şahıs şirketi kurar isem bağkur lu olacağımdan emeklilikte hak kaybım çok olur mu? Daha önceden tabi olduğum prim gün sayısından daha fazla mı prim gün sayısı ödemem gerekiyor? Emeklilik yaşım uzar mı? Nelere dikkat etmem gerekir? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bağkurda emekli olabilmek için 9000 gün prime ihtiyaç vardır. Eğer primleri yüksekten yatrırısanız daha fazla maaş alabilme şansınız da var. Bir zaman bağkurlu çalıştıktan sonra son 3,5 sene ssklı olarak başka bir yerde çalışırsanız ssk dan da emekli olabilirsiniz.

 9. Dursun Ayalçın dedi ki:

  Merhaba çalışırken 3 arkadaş şirket kurmak istiyoruz. işimiz makina tasarım fixtür aparat sanayi imalata yönelik. şahıs şirketi kurabilirsiniz. ancak limited şirketi kuramazsınız kurarsanız firmanın haberi olursa aynı sektörde olduğu için kod 29 a sokarak tazminat vermeden işten çıkartır dendi. bu konuda bilgilendirir misiniz. Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şahıs firması da şirket kursanız da aynı sektör olması sebebi ile sözleşmede de belirtiliyor ise fesih hakkı var. Sizin kurduğunuz şirket de olsa şahıs firması da olsa ona bildirilen bir durum yok. Sözleşme şartlarınız önemli.

  2. Ali dedi ki:

   Merhaba, “Kişinin kendi adına iş yeri açması halinde sigorta prim ödemesinde kesinti yaşanması halinde Bağkur’a geçer. Kişinin Bağkur’a geçme zorunluluğu yoktur, yalnızca SSK prim ödemesinde gecikme ya da kesinti yaşanması halinde Bağkur’a geçmiş olur.” SSK prim ödemesindeki kesintileri Bağkura’a ödedikten sonra SSK’lı olarak mı devam ediliyor? Yoksa kalıcı olarak Bağkurlu mu olmuş oluyoruz? Teşekkürler

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi işyerinizde ssk lı olmayıp başka bir işyerinde ssk lı olduğunuz ve bağkur sigortalığının durdurulması için dilekçe verdiğiniz sürece yine 4a sigortalı olmaya e-devam edersiniz.

 10. Volkan dedi ki:

  Iyi akşamlar simdi sorum şu kanser raporu olan ve ilaçlar devlet tarafından karşılanan ve rapor ücreti alan ve ayni zaman da çalışan biri uzerine sirket kurulursa rapor ücretinin ve ilaçlarının kesilme durumu olur mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şİrket kurulurken sgk ya çalışan olduğunu bildiriseniz bağkur kaydı da açılmaz. Böylelikle de rapor ödeneği de ilaç karşılanması da kesilmez.

 11. Mahmut Cen Yahya dedi ki:

  Merhaba, Şahış şirketi kursam çalıştığım şirket nasıl haberdar olur.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız şirketin bu firmadan bilgisi olmaz.

 12. Can dedi ki:

  Merhaba,

  Sgk lı olarak 10 yıldır calısmaktayım sahıs firması kurduğum zaman tazminatlar ile ilgili herhangi bir problem oluyormu evlendikten sonra işten ayrıldığım zaman tazminat haklarım doğuyor bunlarla ilgili bir sakınca teşkil ediyormu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır. Tazminatınızla ilgili bir sıkıntı doğmaz. Ancak ayrıldıktan sonra otomatikman bağkur sigortalığınız başlar.

 13. Ensar dedi ki:

  Merhaba.

  Bir firmada bodrolu çalışanım. Aynı zamanda şahıs şirketi kurmak istiyorum.

  Çalıştığım firma halen KÇÖ’ye devam etmekte. Önceki soru cevaplardan 4a’nın pasif olmadığı için 4b’nin aktif olmayacağını belirtmiştiniz. Peki KÇÖ den aldığım ödemede bir kayıp oluşur mu?

  Cevabınız için şimdiden teşeklürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır bir kayıp oluşmaz. aynı şekilde almaya devam edersiniz.

 14. figen dedi ki:

  merhabalar kendi uzerime sahis sirketi kurduk.4b li olarak.bunu sigortada part time olarak gosterebilirmiyiz daha az sigorta odeyebilmek icin fegistirebilirmiyiz yani.ayrica sagliktanda ailece yararlanabiliyormuyuz yine.tesekkurler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Part time 4 a lı olsanız da kalan günlerde yine 4 b ödemelisiniz. Eğer 4 b yi parttime yapabilir miyiz diye soruyorsanız yapamazsınız. Bakmakla yükümlü olduğunuz tüm kişiler sağlıktan yararlanabilir.

 15. sefa dedi ki:

  Merhaba,

  Bir yazılım firmasında ssk’li olarak arge personeli olarak çalısıyorum. Arkadasımla beraber adi ortaklık kursam sıkıntı olur mu? Şirkete bu durumu bildirmem gerekir mi? E ticaret alanında çalışmak istiyoruz. Bu arada ikimiz de 29 yaş altında olduğumuz için 1 yıl bağkur ödemeyeceğiz. çalışmış olduğum şirketin sigortasında sıkıntı olur mu? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Siz başka bir şirkette sigortalı olduğunz için bağkur ödemeniz zaten gerekmiyor. dilekçe ile bağkura bu durumu bildirmaleisiniz. İşyeri ile ilgili sigorta açısından sıkıntı olmaz. Ancak sözleşmenize bakılmalı ve işyerinde bu işle uğraştığınız tespit edilir ise tazminatsız sözleşmeniz feshedilebilir.

 16. Hüseyin doğanay dedi ki:

  Merhaba özel bir şirkette ssk lı olarak görev yapıyorum. İnternet üzerinden satış yapmak istiyorum ve e ticaret basvurmak istiyorum. Ssk lı olmam sorun olurmu.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK lı olmanızda bir sakınca yok. Eğer firma açarsanız da yine ssk lı olabilirsiniz. Bu durumun iş sözleşmenizde bulunan şartlara ters düşülmesine sebep olabilir. Yani işyeriniz işyerinde bu işlerle uğraştığınız tespit ederse iş akdinizi haklı nedenle feshedebilir.

 17. Kemal dedi ki:

  Merhaba e-ticart için şahıs şirketi kurmak istiyorum ama çalıştığım yerde sigortam sezonluk 6-7 aylık yatıyor yeni sezonda tekrar sigortam başlıyor o arada bağkurlu mu olunuyor? Yeni sezonda sigortam tekrar başlayabilirmi başlayınca bağkur durumu nasıl oluyor ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4 / a sigortalığınız bittiğinde bağkur işlemeya başlar tekrar 4 a başladığında bağkura dilekçe vermelisiniz. Her seferinde bu işlemi yapmaya devam etmelisiniz.

 18. Cengiz dedi ki:

  Merhaba aslında soruma neredeyse yakın bir cevap aldım. Öncelikle tüm sorulara aydınlatıcı cevaplarınız için teşekkür ederim. Şuan aktif olarak bir firmada çalışıyorum. Şahıs şirketi kurmak istedim ancak firmam KÇÖ’ye başvurdu Nisan-Mayıs-Haziran. Ben doğru zamanda şahıs firmamı kurmak istiyorum. Öncelikle bu KÇÖ döneminde şahıs firmamı kurarsam bağkur yatırmak zorunda mıyım yoksa SGK’lı mıyım? E-devlette hala aktif gözüküyorum.

  Bazı mali müşavir ve muhasebeci arkadaşlar işveren senin üzerine şirket olup olmadığını bazı muhasebe programları ile görebilir dedi. Siz bunun mümkün olmadığını önceki mesajlarda belirttiniz ben emin olmak istiyorum. Not: Paronoyak patronlarım var sıkıntılı insanlar, sorun yaşamak istemiyorum.

  https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaSorgulama/ Bu link ilede sorgulama yapılabiliyor sanırım.

  Şimdiden teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyeri detaylı araştırma ile vegi mükellefiyetinizi bulabilir. Eğer iş sözleşmenizde bununla ilgili bir madde var ise işyerinde bu işi yaptığınızı da kanıtlamak sureti ile haklı nedenle iş akdinizi feshedebilir. KSÖ durumunda 4/a sigortanız pasife düşmediğinden 4/b bağkur da aktif olmaz.

 19. Güngör Taşçı dedi ki:

  SSK lı çalışan olarak 6-7 senedir şahıs firmam var. Çalıştığım firma kısa çalışma ödeneğine başvurduğu için Nisan ayı sigorta primi 18 gün olarak yatmış eksik gün açıklama kısmına da “Kısa çalışma ödeneği” yazılmış. Sigortamın eksik yatması sebebiyle bağkura geçme durumu var mı?
  Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   4/a sigortanız aktif olduğu için Bağ-kura geçme durumu oluşmaz. mücbir sebep olmayan 10 günü geçen ücretsiz iznlerde sigorta pasife düştüğü için bağkur aktif olabiliyor. Sizin durumunuzda 4/a nız bozulmaz.

 20. Fatih yılmaz dedi ki:

  Şu an bir şirkette bifiil çalışmaktayım 4a olarak özel şirkette mühendis olarak çalışıyorum fakat bir Cafe işletmesi açmak istiyorum kosgeb den faydalanıp bu işyerini kendi adıma açabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi adınıza şahıs firması veya şirket açabilirsiniz. Çalışmaya devam eder ve 4/a lı sigortalı olmaya da devam edebilirsiniz. Kosgeb tarafını ilgili müdürlüklere danışabilirsiniz.

 21. minyatur dedi ki:

  SSK lı olarak bir firmada çalışırken ltd şirketi açtım.Korona virüs nedeniyle çalıştığım firma kısa çalışma ödeneği için işkura başvuracak .Çalıştığım firmaya şirket açtığımıda bildirmedim. İşkur benim durumumu çalıştığım firmaya bildirirmi bu çalışanın şirketi var buna ödeme yapamayız(yada yapabilirz gibi)

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kısa çalışma ödeneğinde 9. günün sonunda 4/a sigortanız pasife düşmez ise ödenek alırsınız. Ancak işyeri prim ödemese de hizmet bildirgelerinde ssk ya bildirim yapacak. bu nedenle ödenekte de sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.

 22. Abdullah Eser dedi ki:

  Merhaba,
  Mevcut durumda SSK lı çalışıyorum. Yürüttüğüm bir proje kapsamında kendi şirketimi kurmam gerekiyor. Hali hazırda 28 yaşındayım ve daha önce hiç şirket kurmadım. Devletin 29 yaşı aşmamış, ilk şahıs şirketini kuranlara sağladığı 75.000 ₺ ye kadar gelir vergisi muafiyetinden faydalanabilir miyim?
  Teşekkürler, iyi çalışmalar,

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yaralanma şartları arasında;

   Kendi işinde bifiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. var

   bu nedenle başka yerde sigortalı çalışan olarak bu muafiyettetn yaralanma hakkınız bulunmuyor

 23. Nurcan dedi ki:

  Merhaba,
  şu an özel bir şirkette ssk lı olarak çalışmaktayım ve e ticaret işine girebilmem için kendi adıma şahıs şirketide kurmam gerekiyor.
  ssk lı çalıştığım firmada çalışmaya devam edeceğim. Yukarıdaki cevaplarınızdan anladığım kadarıyla ücretsiz izin kullanmam gerektiğinde,
  sadece 1 gün kullansam prim günüm 29 güne düştüğünden otomatik bağkura geçiyorum doğru mudur ? Ya da ssk lı olarak devam edebiliyor muyum ? sorum şu : kaç gün ücretsiz izin kullanırsam ssk dan düşürülüyorum ? Cevaplamınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   9 günü geçmeyen ücretsiz izinlerde sigortanız pasife düşmez. Bu durumda da bağkura geçişiniz olmaz.

 24. Bahadır BAŞARAN dedi ki:

  merhaba,
  Aktif 4a sigortalılığım devam ederken bir market açtım. 4a sigortalılığım halen devam etmekte ve markette emekli olmuş olan ve beraber yaşadığımız ayrıca benden maaş almayan babam çalışmakta. yinede sigortalı çalışan olmak zorunda mı bu durum yasal bir sıkıntı doğurur mu ?
  Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli olsa da sosyal güvenlik destek primi altında ödeme yapılması lazım. Ama eğer şikayet olmaz ise sıkıntı olmaz. Yardım eden olarak gözükebilir. Aileden olduğu için

 25. Gökçe dedi ki:

  Merhabalar
  14 yıldır 4A sigortalı çalışıyorum ve 4 ay önce limited şirket kurdum. 4B sigortalılığım başladığına dair bir yazı aldım. Hem 4A hem 4B olabilir mi? Bu bir sorun teşkil eder mi ? (hem şu an hem de emeklilik zamanı için)

  Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İsterseniz hem 4 a hem 4b sigortalısı olmanız mümkün. Gün olarak 2 ile çarpılmaz. Ancak o ayda yüksek prim yatırıldığı için emekli maaşınızın yüksek bağlanmasını sağlar. Ayrıca eğer isterseniz dilekçe vererek 4 b sigortalığınızı sonlandırabilirsiniz. 4 a sigortalığınız devam ettikçe 4b sigortalısı olmanıza gerek kalmaz. Tercih sizin.

 26. Misafir dedi ki:

  Merhaba.
  Mevcut bir işletmede sskli olarak çalışmaktayım.
  Kosgeb girisimcilik egitimini bitirdim. Ayrica inovasyon programina katılıp elektronik cihazlar uretmek istiyorum. Kendim yazilimciyim.
  Bir isletme kursam kendi markamda kosgebten destek ve hibe almak icin ssk calistigim yerden cikmam mi gerekiyor.
  Simdiki çalıştığım yerde devam edip actigim isletme üzerinden destek alabilirmiyim.
  Mevzuati inceledigimde bu olmaz veya şöyle olmasi gerekiyor diye bir ibare bulamadim. İşin doğrusu nedir.?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Firma açtığınızda aynı zaman da başka iş yerinde sigortalı çalışmanızda bir engel yok. Kosgeb desteğin zsağlayacak proje ile firma kurup destek de alabileceüğinizi düşünüyoruz. Kosgeb bölge danışmanınından da görüş alabilirsiniz.

 27. Ozgur dedi ki:

  Halihazirda 2012 yilindan beri sskli calisanim. Arkadasim ile birlikte bir limited sirketi kurmak istiyoruz. Ikimiz de sskliyiz. Kanuna gore normal sartlarda bagkurlu olmamiza da gerek yok. Ancak bazen mazeret izni kullaniyoruz ve bu bordro gununden dusuyor, ve saniyorum ki oyle bir durumda sigorta primi 30 gunde 29 gun yatmis oluyor. Bu acikta kalan gun icin bagkur primi odemek gerekiyor. Bunu oderiz sikinti yok ancak mazeret izninden sonraki ayda tam calisiyoruz. Eksik gun icin bagkur primi odendikten sonra sirket sgkyi yatirirken bir problem cikiyor mu? Veya sirket bu eksikkalan gunu gorebiliyormu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mazaret izinlerinden dolayı bağkur primini ödemeniz gerekmez. 10 günü geçmeyen ücretsiz izinlerde 4 a ssk nız aktif olduğundan 4 /b ye geçiş olmaz. dolayısıyla da bağkura dönüş olmyacaktır. Çalıştığınız şirket için de bir sorun teşkil etmeyecektir.

 28. Brbar dedi ki:

  2013 11.aydan beri bir şirkette 4/a lı olarak çalışıyorum. 1 yıldır kendi şirketimi de kurdum. Fakat şimdi bir anonim şirkete de ortak oldum ancak yönetim kurulunda değilim. Bu anonim şirkette de 4/a lı olarak prim ödenebilir mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurucu üyeyseniz bağkurlu olmak zorundasınız. Kurucu üye değil de sonradan ortak olduysanız 4a lı olabilirsiniz.

 29. Rıza dedi ki:

  merhaba özel bir şirkette dalgıç olarak çalışmaktayım. çalışırken kendi adıma esnaf odasına kayıtla şirket kurabilir miyim .sakıncası var mıdır? avantaj dezavantajı nedir bilgilendirebilir misiniz? iyi çalışmalar teşekkürler.

 30. Ramazan dedi ki:

  Merhaba özel sektör de çalışıyorum.ssk.liyim. üzerime şirken kuruldu şirket 2012 iflas etti.bende 2016 işten çıktım hep 4 a çalıştım bagkurla bir alakam olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şirketin faal olduğu dönemde ssk lı 4a olduğu için bağkur ile ilgili bir durum oluşmaz.

 31. Hakan dedi ki:

  Merhaba,
  Özel bir firmada mühendis olarak çalışmaktayım, şahıs şirketi kurmak istiyorum. Bunun yasal olarak bir engeli var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır yasal bir engel yok. Hem çalışıp hem şahıs firması açabilirsiniz. SSK lı olarak da devam edebilirsiniz. Bağkura dönmenize gerek yok.

 32. Yiğit dedi ki:

  İyi günler. Emekli olan bir kişinin şahıs şirketi kurmasının emekli maaşında değişikliğe (kesintiye)yada tekrardan bağkurlu olmasını doğuran bir durum var mıdır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   son değişikliklerle emekli maaşında kesinti olmuyor. emekli olduğu için bağkurlu olmasına da gerek yok.

 33. Ramazan dedi ki:

  Merhaba 1 kargo firmasinda calisyorum arkadasimla sirket kurarak e ticarete girmek istiyoruz. Ltd şartları ağır geldi. Şahıs sirketinde ortaklik kurabilir miyiz? Çalıştığımız firma durumu öğrenirse is akdimizi fesh edebilir mi? Şahıs şirketlerinde yer göstermek zorunlumu?

 34. Meraklı dedi ki:

  Sgklı olarak çalışıyorken şahıs şirketi kurup sigortam kesintiye uğramaksızın ssklı olarak çalıştığım işyerinden ayrılıp kendi şirketimde çalışmaya başlarsam ssk devam eder mi yoksa bağkura mı geçerim

 35. SYY dedi ki:

  merhaba,
  Şahıs şirketi kuracağımı var sayalım:
  a-yıllık izin kullandığımda bağkura borçlanıyormuyum.
  b-özel izin aldığımda bağkura borçlanıyormuyum?

 36. Ali K dedi ki:

  Merhaba,
  Eşim özel bir şirkette doğum sonrası yarı zamanlı çalışıyor.
  Eşimin üzerine şahıs firması açmayı düşünüyoruz. Yarı zamanlı çalıştığı için aylık primleri de yarı zamanlıya uygun olarak yatıyor. şahıs firması kurulursa, eksik prim ödeme nedeni ile bağkura geçiş olur mu?
  Bilgi verirseniz sevinirim.
  Teşekkür ederim.

 37. musstafa dedi ki:

  Merhaba ben bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum ve aynı zamanda farklı sektörde başka bir işletme açıp eşimin bakmasını istiyorum. İş yeri haberdar olsun diye bilgilendirdim ama patron hayır senin adına olmasın diye karşı çıktı. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim buna rağmen iş yerini açarsam sonradan iş feshi mi tazmınatsız verebilir mi?

  1. Gürhan Konukman dedi ki:

   çalıştığınız yerde iş sözleşmenizde madde yazılı ise tazminatsız fesh oluşabilir

 38. Gülnur dedi ki:

  Part TİME ssk li olarak çalışmaktayım. Bağkur a tabi olmadan kendi isletmemi kurabilir miyim.
  Yanitlarsaniz çok sevinirim. Kolaylıklar diliyorum.

 39. Zerrin dedi ki:

  Merhaba.
  Eşim çalıştığı şirketten ayrilarak sgk gun kaybi olmadan arkadasi ile ortak sahis firmasi kuracak. Ortak olarak asacagi şahıs firmasında SGK gün kaybı olmadigindan dolayi SGK olabilir mi?
  Olamiyor ise SGK gün doldu. Yas bekliyor yaklaşık 15 yıl var emekli olmasina Bağkur başlatır sa fayda ve zararı neler olur
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eşiniz ssk gün kaybı olmasa da ara vermiş olacak. Bu nedenle kendi işyerinde ssk lı olarak devam edemez. Bağkurlu olmasının bir sıkıntısı olmaz. 3,5 yılı geçtiğinde bağkur şartlarında yani 9000 günü doldurduğunda emekli primini doldurur. Yüksek primden ödeyerek maaşını da yükseltme şansı var.

 40. Ozan dedi ki:

  Merhaba, emeklilikten 7 yıl önce ödenen sigorta priminin miktarının hiç bir önemi yok mu? Örneğin 20bin tl maaş alıyorsun priminde buna göre yatıyor. Son 10 yıl bağkurdan en düşükten sigorta primini yatırdın, 20bin lik ssk lı olmanın emekliliğe hiçbir faydası olmayacak mı?
  Çok teşekkürler..

 41. Naim dedi ki:

  Merhaba, sgklı olarak bir yerde çalışıyorum, bir de dükkanımız var mükellefi olduğum. Sgk yattığı için Bağkuru ödemiyorduk mevzuat gereği fakat Bağkur 10 bin tl borç çıkarmış. Bunu düzeltemiyorlarda, ne yapmamız gerek. Üst mercilere şikayet edersek dükkanı denetlerler mi?

 42. ali erden güner dedi ki:

  sayın üstadım
  limited şirket ortagı bir kişi başka bir iş yerinde sigortalıdır.bu kişi 10.01 de çalıştıgı işyerinden ayrılsa.10.01 de 11.01 de ssk ya baglı çalışmaya başlayacağı bildirilse aynı gün çıkıp aynı gün işe başlamamsından dolayı bagkurlu olmak zorunda mı
  üsaygılar

 43. mahmut dedi ki:

  Merhaba, inşaat mühendisiyim, kozmetik alanında şahıs firması kurmak istiyorum. aynı zamanda farklı bir firmada şantiye şefliği yapabilir miyim?

 44. Özcan san dedi ki:

  Benim ssk olarak pirim günüm doldu yas olarak dahavar sahis sirketi kursam bagkur ödemek zorundamiyim. Cavpiniz icin tesekkürler

 45. tugrul dedi ki:

  Merhabalar
  Bir kamu kuruluşunda ssk lı olarak kadrolu biçimde çalışıyorum (4857 sayılı iş kanununun 5510 sayılı yasasının 4/a kapsamında ). Kendi branşımda Ar-Ge yapan bir şirket kurmak istiyorum ,hukuki olarak bir engel var mıdır? İyi çalışmalar dilerim.

 46. Salih Turhan dedi ki:

  Merhaba SSK prim gün sayım doldu yaşım da Kasım 2019 da dolacak. Fakat e ticaret sitesinden satış yapmak istiyorum. Şahış şirketi kurarsam Bağ-Kur’dan mı yoksa SSK dan mı emekli olurum. İkinci sorum da emekli olduğumda emekli maaşımda kesinti olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli olacağınız sigorta son 7 yıla bakılarak hesaplanıyor. Bu 7 yılın yarısından fazlası hangi sigorta kapsamında ise o kapsamda emekli olunuyor. 1 seneden az süre kalmış emekliliğinize. bu nedenle ssk dan emekli olursunuz. İş yeri açtığınızda da herhangi bir kesinti olmaz.

 47. Vefo dedi ki:

  Merhaba uluslararası global bir büyük firmada 13 yıldır çalışıyorum.yalnız 25 yıl çalışma sürecime ise sigorta baslangicim staj kanununa göre 2001 yılı gözüküyor,Şuan prim gün sayım 4450, 50 gün sonra 4500 olacak.Bu gün sayısını doldurduğum gün emeklilige hak kazanmış olup süresini ve yaşı bekleyecegim.Ben bu durumda burda çalıştığım sürede firma kurabilirmiyim? Çünkü yapılan sözleşmelerde çalıştığın firmada dışında ek iş, veya firma açmak başka işlerde çalışmak kanuni olarak yasak olduğunu biliyor ve duyuyorum.
  Ben burda çalıştığım sürede firma kurmak istesem nasıl ne şekilde firma kurabilirim.
  4500, gün doldu firma kurdum diyelim, devamında bağkur lu olduk diyelim peki bu durumda SSK emekliliğim etkilenir mi .veya hem hemde bağkur emeklisi olunabilir mi.
  .

 48. Ömer Aydın dedi ki:

  Merhaba,

  Kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. E-ticaret sitemiz için sanal pos alacağımızdan dolayı şahıs şirketi kurmam gerekiyor.. Hukuki olarak herhangi bir engel var mı?

  Özel sektörde ssk lı çalışan birisi şahıs şirketini üzerine açabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi aynı zamanda işyeri de açabilir. Şirket ortağı da olabilir. Herhangi bir engel yok. Sigorta açısından da sıkıntısı yok.

 49. Burhan ERTÜRK dedi ki:

  25 senedir sigortalıyım, son bir yıldır sigortam Yok, işyeri açmak istiyorum, kendi açtığım işyerinde SSK olarak devam edebilirmiyim?
  Yoksa Bağkur a mı geçmem gerekir. Bağ-Kur’a geçersem önceki sigorta pirimlerim zarar görürmü?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi işyerinizde SSK lı gözükemezsiniz. Bağkur sigortalığı devreye girer. Başka bir işyerinde ssk lı çalışırsanız işyeri açsanızda bağkur olmama durumunuz var. Eğer emekliliğinize 3,5 yıldan fazla var ise Bağkur şartlarında emekli olursunuz yani 9000 gün primle. Eğer zaten bu kadar primim var diyorsanız bir sakıncası olmaz. yatacak bağkur primleri maaşınızı artırır.

 50. Gökhan Çotul dedi ki:

  Sigortalı olarak çalıştığım sirketi satin alip kendi şahıs firmam altinda çalışmaya devam etmek istiyorum. Sigortalı olarak çalışmamda engel varmi. Yanimda eleman da çalışacak.?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kendi şirketinizde sigortalı olarak çalışamazsınız. Şirket değil Şahıs firması ise devam edebilirsiniz.

 51. Ayten dedi ki:

  Merhaba, SGK gün sayımı doldurdum. Hala çalışmaktayım.
  Sorum şu şahıs firması kursam hiç Bağkur’a geçmeden kendimi orada sgk lı olarak gösterebilir miyim? Kurduğum firmadan yatırılacak sgk vergisi düşük olacağı için emekli olduğumda maaşımı çok düşürür mü? Yaştan emekli olunduğunda tüm sgk lı çalışma süresinin ortalaması mı alınmaktadır? Cevaplar için şimdiden teşekkürler.

 52. Sancar Tekin dedi ki:

  Merhaba ;

  Ben plastik fabrikasında sigortalı olarak çalışmaktayım. Hemde kendi işimi yapmak istiyorum ek iş olarak. Mesela dışardan ucuza hammadde bulup başka firmalara satmak tabi fatura kesilecek vs.Sizce nasıl bir yol izlemeliyim.Sorun teşkil edermi benim için Artı ve Eksi durumları nelerdir.

  Teşekkürler

 53. Funda Demirtop dedi ki:

  Merhaba
  SGK emeklisiyim ve halen çalışmaktayım. Şahıs şirketi kurmak istiyorum , herhangi bir kesintiye uğrar mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kesintiler son yasalarla kalktı. Mükellefiyetinizden dolayı maaşınızda bir kesinti olmayacaktır.

 54. Volkan ELVER dedi ki:

  Merhaba Üstad.. Bende sigortalı olarak kurumda çalışmaktayım. Yazları ORGANİZASYON işleri yapıyorum en makul şirket benim için hangisidir Masrafsız olanı birde açacağım şirkete birden fazla sıfat koyabilirmiyim fatura kesebilirmiyim devlet katkısının yararlanma bilirmiyim. Teşekkür ederim saygılar sunarım…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Şirket veya şahıs firması kurabilirsiniz. En masrafsızı gelir vergisine tabi sahıs firması kurmaktır. Dilekçe ile açılır dilekçe ile kapanır. Kuruluş veya tasfiye işlemleri ile uğraşılmaz. İlla da şirket açacaksanız. Limited şirket diğerlerine göre daha uygundur.

 55. Artun dedi ki:

  Selam,
  ltd şirket kurmak istiyorum ve ssk primim çalıştığım şirket tarafından ödeniyor.

  Benim sorum, kurduğum şirkette birini çalıştırmak zorunda mıyım? sadece kendim çalışabilir miyim? ssk lı başka bir şirkette çalışan biri olarak başka birini şirketimde çalıştırma zorunluluğum var mı?

  Teşekkürler

 56. Fatma dedi ki:

  Merhaba ben 3 yildir kurumsal firmada calisiyorum ve devam edecegim. Adima acmayi dusundugum gida sirketi bulunuyor. Burada herhangi bir sikinti teskil edermi kase cikicak ve vergi lehvasi olacak

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortalı olarak başka bir işyerinde çalışırken şirket ortağı veya şahıs firması açabilirsiniz. Herhangi bir kanuni engel yok.

 57. METEHAN dedi ki:

  MERHABALAR UMARIM TEKRAR BİR SORU OLMAZ, BEN SGK LI ÇALIŞIYORUM ANCAK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAK İSTİYORUM ANLADIĞIM KADARIYLA SGKLI OLMA HALİM DEVAM ETTİKÇE SORUN TEŞKİL ETMİYOR. ANCAK, ŞAHIS ŞİRKETİMİ AÇTIKTAN SONRA SGKLI OLARAK ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDEN AYRILIRSAM DİREK BAĞKUR DEVREYE GİRECEK, PEKİ YENİDEN BAŞKA BİR İŞ BULDUĞUMDA SGK LI OLMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM? BAĞKURLU OLMAM BAŞKA SGKLI İŞLERE BAŞVURMAMA ENGEL OLUR MU?

 58. ANIL dedi ki:

  merhaba,

  SSK’lı olarak bir firmada çalışıyorum, ancak kendi şirketimi kurup firmadan ayrılmak istiyorum. işlerin tamamen oturmasını beklerken mevcut işyerimde sigortalı olarak çalışmaya devam etmek istiyorum.
  çalıştığım firmanın durumdan haberdar olmasını istemiyorum. Bu durumda şirklet kurabilir miyim ve bu nasıl bir etki oluşturur.
  konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

  1. cihangir dedi ki:

   bu sorunuza cevap bulabildiniz mi . bende aynı durumdayım bilgi verirseniz sevinirim

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   SSK 4a sigorta priminiz yatmaya devam ettiği sürece bağkurlu olmanıza gerek yoktur. Hem çalışıp hemde vergi mükellefi olunabilir. Bunu iş yerine bilgi vermenize gerekte yok. Zaten bir yerden görme şansları da yok. Ancak işyerini açtıktan sonra bağkura ssk lı olarak çalıştığınızı Bağkur kaydı açtırmayacağınızı bildirmeniz gerekmektedir.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SSK 4a sigorta priminiz yatmaya devam ettiği sürece bağkurlu olmanıza gerek yoktur. Hem çalışıp hemde vergi mükellefi olabilirsiniz. Bunu iş yerine bilgi vermenize gerekte yok. Zaten bir yerden görme şansları da yok.

 59. dilara dedi ki:

  daha önceden ssklı olarak çalıştım ama bir sene ara verdim şimdide basit usülde iş yeri açıcam ama ssklı olarak açmak istiyorum bunun için araştırma yaptım araştırmalarıma göre ssklı olarak çalışıp kesinti olmadan açılış vermem gerekiyormuş
  buna göre benim yine ne kadar sürede ssklı çalışmalıyım ki daha sonra basit usülde işyeri açabileyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Basit usulde işyeriniz varken de eğer başka bir iş yerinde ssk lı olursanız. Bağkuru dondurabilirsiniz. İşten ayrıldığınızda tekrar devreye girer. Eğer sürekli ssk lı olmak istiyorsanız. Başka bir işyerinde ssk lı olarak çalışmalısınız. Şuna dikkat etmek lazım. Bunu vergi dairesine danışın. Başka bir işyerinde çalışırken İşyeri açsam Basit Usule tabi olabilir miyim? Yoksa gerçek usul mü geçerli olur.

 60. tuna saygan dedi ki:

  Eşimin kurdugu sahış şirketi büyümesinden dolayı LTD şirkete çevirmeyi düşünüyoruz. Bende 18 yıldır uluslararası bir şirketde yönetici olarak çalışmaktayım. LTD şirkete benim de ortak olmam çalıştıgım şirket ile hukuksal bir sıkıntı oluştururmu? Ne yapmalıyım? Biri Tarım digeri marka patent ve tasarım şirketi.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   LTD şirketi ortağı olmanız çalıştığınız şirket için SGK yönünden bir sıkıntı oluşturmaz. SSK lı olarak çalışmaya devam ettiğiniz sürece de Bağkur lu omanıza gerek yok. Hukuksal açıdan bir sıkıntı yok.

 61. barış dedi ki:

  selamlar
  devlete ait kamu kuruluşunda ssk lı olarak kadrolu biçimde çalışıorum ( 4857 sayılı iş kanununun 5510 sayılı yasasının 4/1a kapsamında ) kendi çalıştığım iş kolundan farklı bir alanda basit usul şahıs şirketi kurmak istiyorum ,hukuki olarak buna engel var mı?

 62. Altuğ dedi ki:

  Merhaba,
  SGK’dan gün sayımı doldurdum,emeklilik için yaşımı bekliyorum.Yaklaşık 1.5 yıldır bir işyerinde 6 gün part time olarak çalışıyor ve bu gün sayısından tavandan prim ödüyorum.Yeni işyeri kurmak istiyorum.Ancak bağkura geçip sgk dan kazanılmış haklarımdan da mahrum kalmamak istiyorum.Part time olarak çalıştığım için(işyeri bildirim kodu 7)işyeri kurduğumda sistem kalan 24 günü eksik görüp beni otomatikman bağkura geçirir mi?Geçirirse siz ne tavsiye edersiniz?Teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet eksik günlerde Bağkur ödenir. Kurum geçişlerinde son 3,5 yıla bakılıyor. Eğer 3,5 yıldan fazla ise konu hakkında tekrar bir araştırma yapıp dönüş sağlayalım.

 63. Emre dedi ki:

  Ne kadar kotu bir site yorum yazdik cevap gelmedi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sorunuz yanıtlandı.

   Biz olumsuz eleştirilere de açığız. Sitemizden kurulduğundan beri 40.000 (kırkbin) soruya cevap verildi. Takdir edersiniz ki günde yüzlerce soru gelmektedir. Hepsine cevap veremediğimiz için üzgünüz. 🙁

 64. Yunus emre dedi ki:

  Ssk li calisanim sozlesmelerimiz 3 yil uzerinden imzalaniyor 3 yilda bir girdi cikti yapiliyor bu 1 gunluk surede bagkura geciyormuyum geciyorsam gecmemek icin ne yapmaliyim o gün icin rapor alsam olurmu ticaretle ugrastigimiz icin maasimdan kesinti oluyormu tesekkur ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aktif sigortalık işten çıkışı takip eden 10. günde sonlanır bu nedenle 1 gün için bağkura geçmezsiniz. Ticaretle uğraşmanız maaşınızı kesintiye uğratmaz.

  2. İbrahim ünal dedi ki:

   Belediye iştiraki olan bir şirket te ssk lı olarak çalışıyorum aynı zamanda 2019 aralık ayında limited şirketi devir aldım ve şuan devam etmek teyim belediye deki görevime bu süreçte 3 gün rapor alırsam ssk dan düşüp bağkur geçişi olurmu veya sözleşme yenilemede işe giriş çıkış tan dolayı ssk dan bağkura geçermiyim ayrıca şirket ten dolayı ileride tazminat almada sorun çıkarmı Teşekkürler

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ortağı olduğunuz firma haricinde başka bir firmada ssk lı olarak çalıştığınız sürece bağkur işlemez. Ancak bu durumu dilekçe ile sgk müdürlüklerine bildirm yapmalısınız. aksi halde hem ssk hem bağkur işlemeye devam eder. Bunu da geriye dönük iptal ettiremez bağkuru ödemek zorunda kalırsınız. Rapor aldığınızda ssk nız aktif görüneceğinden bağkura geçiş olmaz. iş akdiniz fesih edildiğinizde bağkurunuz tekrar devreye girer. Tekrar çalışmaya başladığınızda yine sgk ya bildirim yapın. Tedbirli olmakta fayda var.