Genel

Sigorta Girişlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

İş yaşamında bulunanlar için yani işverenler ve çalışanlar için sosyal güvenlik hakları oldukça önemlidir. Bu bakımdan sigorta girişleri de büyük bir öneme sahiptir. Sigortasız olarak çalışmak hem işveren hem de çalışan açısından yasak olup sigorta girişlerinin de hemen yapılması gerekmektedir.

Sigorta Girişlerinde İstisnai Durumlar

4447 sayılı kanunda yapılan düzenleme kapsamında herhangi bir işyerinde işe başlayan çalışanlar için işe giriş bildirgesi yani sigorta girişi istisnai bazı durumlar dışarıda tutulmak şartıyla en geç işe başlamadan bir gün önce verilmesi şartı bulunuyordu. 5510 sayılı kanun ile bu durum desteklenmiş ve günümüzde de geçerlilik kazanmıştır. Buna göre 4A kapsamında yani SSK kapsamında olan kimselerin çalışmaya, meslek eğitimlerine ya da stajlarına başladıkları tarihte en geç bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin SGK’ya yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u uyarınca da işe başlamadan önce eğitim verilen kimselere dönük olarak işe giriş bildirgelerinin de en geç eğitime başlama tarihlerinden bir gün önce verilmesi gerekmektedir.

Fakat sigorta işe giriş bildirgesinin işe başlamadan evvel bir gün önceden verilmesi şartında bazı istisnalar bulunmaktadır. Buna göre inşaat, balıkçılık ve tarım merkezli işyerlerinde işe başlayacak çalışanlar için en geç işe başladığı gün işe giriş bildirgesi verilebilmektedir. Bunun yanında yabancı ülkelere sefer yapmakta olan Türk bandıralı kara, hava ve deniz ulaşım araçlarında sefer sırasında işe alınmış olan çalışanların da sigorta giriş bildirgeleri işe başladıkları tarihten itibaren geçerli olacak şekilde bir aylık süre zarfında verilebilmektedir. SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde de sigortalı olarak çalışan çalıştırılmaya başlandığında, bu tarihten itibaren geçerli olacak şekilde bir ay içinde işe alınacak sigortalıların işe giriş bildirgeleri de işyerinin tescil tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında verilebilecektir. Ancak bu noktada, çalışanın işe alındığı tarihi temel alarak, işyerinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başladığı unutulmamalıdır. Başka bir deyişle ilk gün işe başlayacak çalışan için daha sonraki günlerde işe başlayacak çalışanlar için de tescil işlemleri tarihinden geçerli olacak şekilde bir aylık süre içinde geçerlidir.

Kamu kuruluşları tarafından istihdam edilmiş olan 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu kapsamında işsizlik sigortasına dahil olmayan sözleşmeli personel ve kamu idarecilerinde yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınmış olanların, sigortalı olarak işe giriş bildirgeleri de çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre zarfında verilebilmektedir.

İşe Giriş Bildirgesi Hangi Günlerde Verilir?

Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-bildirge üzerinden tatil günlerinde de verilmesi mümkün olduğundan bu bakımdan işverenler tatil günü gibi durumları göz önünde tutmamalıdır. Ancak Pazar ya da Pazartesi günü işe başlayanlar için sigortalı işe giriş bildirgesi Pazartesi günü verilebilmektedir. Cumartesi işe başlayan çalışanın işe giriş bildirgesinin Cuma günü verilmesi gerekmektedir fakat işyeri belirtilen aynı gün işyeri bildirgesi verecek işyerleri kapsamında olması halinde bu durumda işe giriş bildirgesi Pazartesi verilebilmektedir. Aynı şekilde Resmi tatile denk gelecek hafta içi günlerde de işe başlamış olanlar için işe giriş bildirgeleri verilmesi gereken son gün resmi tatile denk gelmekteyse işe giriş bildirgesi tatili takip edecek ilk iş günü kapsamında verilmektedir.

Deneme Süresi de Sigortalı Olmalıdır

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından deneme süresi olarak adlandırılan günlerin hiçbir karşılığı yoktur ve deneme süresinde olan kişilerin de sigorta girişlerinin yapılması gerekmektedir. Deneme süresinde sigorta girişi yapmayan işyerlerini çalışanlar SGK’ya bildirebilmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir