emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

SGK Eksik Gün Nedenleri ve Bildirim Formu

SGK Eksik Gün Nedenleri ve Bildirim Formu
SGK
31.07.2021

Çalışanların işe devamlılığı işverenlerinin takibi ile kontrol edilmektedir. Çalışanların 30 günün altında çalışması halinde, ne kadar gün eksik çalıştıklarını ve işe gelmeme sebebinin tutulduğu ve günlük prime esas kazancın bildirildiği belge, eksik gün bildirimi olarak bilinmektedir.

Eksik gün formu ve buna ilişkin ekin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi mecburidir. SSK eksik gün nedenleri ve bildirim formu kapsamında, işverenlerin sahip oldukları iş yeri hakkında ve çalışanların kimlik bilgileri istenerek işlemler yapılır.

SSK eksik gün bildirimlerimi yapılacağı zaman, kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve eksik gün bildiriminde hangi gün kodları ile bildirim yapılması gerektiği Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken form, Sosyal Sigortalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

SGK Eksik Gün Neden Olur?

SGK sigorta kollarından birinde çalışan kişilerin sigorta kapsamı içerisinde çalışmasında, ay içerisinde 30 günden az çalışmaları halinde, çalışan kişinin prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimi ve nedeni gösterilerek bildirim işlemi yapılır.

Çalışanların bir ay içerisinde 30 günden az çalışmaları halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, çalışanların eksik günleri ve bu eksik günün neden olduğuna ilişkin kod ile bildirim yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimleri belirtilen kodlar üzerinden sağlanmakta olup, daha sonraları çalışanların sorun yaşamamasını kapsar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen eksik gün bildirim kodları ise şunlardır,

 • İstirahat izni alma,
 • Disiplin cezası alma,
 • Gözaltına alınma,
 • Tutukluluk halinde,
 • Puantaj kayıtları,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Doğal afetler halinde,
 • Genel hayatı etkileyebilecek olaylar,
 • Devamsızlık,
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışmak,
 • Ücretsiz doğum izni,
 • Fesih tarihinde çalışmamış olmak,
 • Ücretsiz yol izni,
 • Diğer ücretsiz izinler,

Eksik gün bildirimi için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na söz konusu kodlar ile bildirilmektedir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Önceleri işverenler bir ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik çalışma nedeni ve gün sayılarının yer aldığı Ek-10 formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapmakla yükümlülerdi. Ancak bu işlemler, tekrar düzenlemeye alınarak eksik gün bildirim zorunluluğu yasal olarak kaldırıldı.

Çalışanlar için aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı işverenler tarafından bildirilmesi yeterli bir işlem olacaktır. Bunlara ek olarak, eksik gün bildirim formu ile bildirim yapma işlemi kaldırılmış olmasına karşın, eksik gün sebebine ilişkin belgelerden bazılarının bildirilmesi gerekebilmektedir.

Bu belgeler, kısmi süreli sözleşme, rapor, puantaj kaydı gibi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenebilme ihtimaline karşın en az 10 yıl saklanması zorunlu olarak bildirilmiştir.

İşverenlerin eksik gün bildirimi yapmasına gerek duymadıkları durumlar ise şöyle sıralanmıştır,

 • Sigortalı çalışanın iş göremezlik raporu alması durumunda eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın gözaltına alınma ya da tutuklanma hallerinde 30 günden az çalışmasının tespiti halinde eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneği almaya başladığı sürede eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sigortalı çalışanın, çalışmış olduğu kurumda grev, lokavt, doğal afetler ve genel hayatı etkileyen olaylar yaşanması durumunda, kişinin çalıştığı kurumun işi durdurması ya da işe ara vermesi halinde resmi yazı ile bildirmesi gerekmekte olup, eksik gün bildirimi yapılmaya gerek görülmez.
 • Sigortalının yarım çalışma ödeneğinden faydalanması halinde ise eksik gün bildirimi yapmaya gerek görülmez.
 • Sonradan düzenlenebilir nitelikte verilmiş olan evraklar olduğunda, eksik gün bildirimi formu vermeye gerek görülmez.

SGK Eksik Gün Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca istenen, çalışanların 30 günden eksik çalışması halinde bildirilmesi gereken günler, eksik gün bildirim formu ile yapılmaktadır. Eksik gün bildirim formunu nasıl dolduracağını merak eden pek çok kişi bulunmaktadır.

SGK eksik gün bildirim formu doldurma işlemi ise adım adım şöyle yapılmaktadır,

 • Belgenin sağ üst köşesinde yer alan, bildirimi yapılacak işlemin ayı, yılı ve sayfa numarası yazılmalıdır.
 • İşveren Numarası bölümünde, gerçek kişiler için kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarası yazılmalıdır.
 • İşyeri Sicil Numarası bölümünde ise, İşkolu Kodu, Ünite Kodu, İşyeri Sıra Numarası, İl Kodu, İlçe Kodu, Kont. Numarası ve Alt İşv. Kodu bölümlerinin doldurulması gerekmektedir.
 • Daha sonra, İşyeri Adresi bölümü doldurulmalıdır.
 • Bağımlı Türü ve Bağımsız Türü bölümleri de eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • “Sigortalının” bölümünde yer alan, Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, Prime Esas Günlük Kazancı, Eksik Bildirilen Gün Sayısı, Eksik Bildirilme Nedeni ve Değerlendirme Sonucu bölümleri doldurulur.
 • Beyan ve Taahhütler bölümünde yer alan, “…sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz …” yazısını ilgili tarih ile birlikte doldurun.
 • Son olarak, Belge Ünite Kayıt işlemlerinin de tamamlanmasının ardından eksik gün bildirim formunu doldurmuş olursunuz.

SGK eksik gün nedenleri ve bildirim formu ile eksik olan günlerin bildirimi bu yöntem ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine ulaştırılmalıdır.

SGK Eksik Gün Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı çalışanların çeşitli nedenler ile ücretsiz izin alması, izin alınan ay ya da dönem için sigortalının çalışmadığı günler için ücret almaması halinde prim ödeme gün sayıları ile ilgili eksik gün prim hesabı şöyle yapılmaktadır,

 • Ay ya da dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılarak hesaplama yapılır.
 • Ay içerisinde ya da dönem içerisinde işe başlayan ya da işten ayrılan sigortalı çalışanın, çeşitli sebeplerle, hak kazanmış olduğu hafta tatilleri dışında, çalışmadığı ve ücret almadığı günlerin bulunması halinde, çalışmayan günlerin prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınarak hesaplanır. Yani ay içerisindeki gün sayısından, işe başlanan tarihten önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılarak hesaplama yapılır.
 • Örnekle açıklayacak olunursa, 11.01.2021 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı, Ocak ayı içerisinde 3 gün istirahat izni alması halinde hak edilen hafta tatili dışında sigortalının geri kalan tüm günlerde çalışması varsayılırsa, prim ödeme gün sayısı söyle hesaplanır:
 • 31-10-3 = 18 gün sigortalının eksik gün sayısı 3 gün olarak hesaplanır.

SGK Prim Gün Hesaplama Nasıl Yapılır?

SGK prim günlerinin hesaplanması için izlenebilecek adımlar şunlardır,

 • Sigortalı kişinin işe ilk giriş yaptığı tarih,
 • Sigortalı kişinin çalıştığı kurumlar için, çalışma süresi yani kurumlara giriş ve çıkış tarihleri,
 • Sigortalı kişiye ödenen aylık brüt kazancı ve maaşı üzerinden daha önceden yapılan kesintilerin tamamı incelenir.
 • Ay içerisinde çalışması tam olan sigortalının prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün çektiğine bakılmadan 30 gün üzerinden hesaplanır.
 • Ay içerisinde çalışmaya ilk günden işe girmeyen, ayın herhangi bir günü işe giren kişiler de prim ödeme gün sayılarını, işe giriş tarihinden itibaren kaç gün olduğuna bakılarak hesaplama yapılır.

SGK Prim Gecikme Cezası Ne Kadar?

SGK kapsamında prim ödemekle yükümlü kişilerin, SGK primlerini geciktirmeleri ile ceza işlemi yapılır. SGK prim gecikme zammı ise, işverenlerin prim ödemeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet türüne, yerine, yurt dışında olup olmama durumuna ve ihaleli olma durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir.

SGK prim gecikme zammı, vergi gecikme zammı olarak da bilinmekte olup, yıllık zam oranlarının değişmesine bağlı olarak farklı zam oranları üzerinden değerlendirme yapılarak prim gecikme cezası uygulanır. SGK gecikme zamları, primin geciktirildiği yılın zam oranlarına göre hesaplanır.

SGK prim gecikme zammı ve pişmanlık zammı %2,5 oranından, %1,6 oranına düşürülmüş olup, SGK prim gecikme zammı 2021 yılı kapsamında %1,6 olarak belirlenmiştir.

SGK Çalışma Gün Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK kapsamında sigortalı çalışanların çalışma günlerinin sorgusu bazı işlemler için önemli olmakta olup kişiler SSK çalışma gün sorgusunun nasıl yapılacağını merak etmektedirler.

SGK çalışma gün öğrenme işlemleri:

 • Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr adresine girin.
 • Ekran üzerinde yer alan giriş yap bölümünden e-devlet sistemine aktarılacaksınız.
 • Açılan ekran üzerinde yer alan kimlik doğrulama bölüme, kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş sağlayın.
 • E-devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifresi alabilirler.
 • Sisteme giriş sağlandıktan sonra ana ekran üzerinde yer alan E-Hizmetler bölümüne tıklayın.
 • E-Hizmetler menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu ibaresine tıklayın.
 • Bu işlemden sonra, sorgulama yapan sigortalı, SGK kapsamında hangi sigorta koluna bağlı ise o sigorta kolu üzerinden işlemine devam etmeli.

Sigorta kolları kapsamında ise ekranda yer alan işlemler,

 • Sorgulamada bulunan kişi SSK sigorta koluna bağlı ise 4A Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.
 • Sorgulamada bulunan kişi Bağkur sigorta koluna bağlı ise 4B Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.
 • Sorgulamada bulunan kişi Emekli Sandığı sigorta koluna bağlı ise 4C Hizmet Dökümü yazısına tıklayarak devam etmelidir.

Bu işlemlerin ardından SGK çalışma gün sorgusu gerçekleştirilebilir.

SGK’dan Emekli Olmak İçin Kaç Gün Prim Gerekli?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin gerekli şartları sağlaması halinde emeklilik işlemleri başlar. Emekli olma işlemleri kadın ve erkek çalışanlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Kadın ve erkeklerin emeklilikleri incelendiğinde, SGK kapsamında emeklilik için gerekli prim gün sayısı,

Erkek sigortalıların emeklilikleri için gerekli prim günleri:

 • 08.09.1976 yılından önce sigortası başlangıcı ve 5000 gün prim ödemesi yapmış olması,
 • 08.09.1999 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıçları olanların en az 7000 gün prim ödemesi yapmış olması,
 • 4500 günden emekli olmak için en az 4500 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.
 • 01.05.2008 yılından sonra sigorta başlangıcı olanların en az 7200 gün prim ödemesi yapmış olması gerekmektedir.

Kadın sigortalıların emeklilikleri için gerekli prim günleri:

 • 01.05.2008 tarihi sonrası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 7200 gün prim ödemesi yapması halinde 58 yaşında emeklilikleri başlar.
 • 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar, 4500 gün prim ödemesi yapması halinde, 58 yaşında emeklilikleri başlar.
 • 01.05.2008 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı bulunan kadın çalışanlar 5400 gün prim ödemesi yapması halinde, 61 yaşında emeklilikleri başlar.

SGK Emeklilik Nasıl Hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bulunan sigorta kollarından birine bağlı olan kişilerin SGK emeklilik hesaplama işlemleri SGK web sayfası üzerinden gerçekleşmektedir.

SGK emeklilik hesaplaması için,

 • https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine giriş sağlayın.
 • Ekran üzerinde yer alan tabloda bulunan hizmete başlama tarihi, maluliyet durumu, SGK prim ödeme gün sayısı gibi bölümleri doldurun.
 • Tablo üzerinde yer alan bölümleri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız halinde, SGK emeklilik hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı kapsamında, SGK eksik gün nedenleri ve bildirim formu nasıl doldurulur, eksik gün primleri nasıl öğrenilir konuları incelenmiştir.

Yorumlar

 1. Emine özçelik dedi ki:

  Merhaba ben uç çocuktan yararlanıorum dilekçe yazsam emekli olabilir miyim 55yaşındayım