SGK

SGK Eksik Gün Nedenleri Eksik Gün Bildirim Formu

İşverenler çalışanlarının işe devam durumunu kontrol etmektedir. Çalışanların 30 günden daha az çalışmaları durumunda kaç gün eksik çalıştıklarını ve neden işe gelmediklerinin tutulduğu ve günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evrak eksik gün bildirimi olarak bilinmektedir. Eksik gün formunun ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.

Eksik gün bildirim formunda  işverenin sahip olduğu iş yeri hakkında ve çalışanın kimlik bilgileri, eksik gün nedenleri ve eksik gün bilgileri istenmektedir.

Eksik gün bildiriminde, kimlerin eksik gün bildirimi yapması gerektiği ve hangi eksik gün kodlarının kullanılması gerektiğine  göre Sosyal Güvenlik Kurumu formunun  verilmesi gerektiği ” 5xAralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, Sosyal Sigortalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle” yeniden belirlenmiş durumdadır.

SGK Eksik Gün Bildirimi Nereye Ve Nasıl Yapılır

Eksik gün bildirimi yapılması gerektiği taktirde, işveren tarafından çalışana ait eksik gün formu ve eksik gün nedeni doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Eksik gün bildirimi eksik günü takip eden ayın 23″üne kadar bağlı bulunduğu SGK‘ya bildirilmek zorundadır. Eksik gün bildirim işlemi elden veya posta yolu ile yapılabilmektedir.

10 veya 10’un altında işçi çalıştıran işverenlerin eksik gün bildirimi yapmadıkları taktirde, idari para cezası uygulanmaktadır. 30 günden az bildirilen sigortalıların eksik günleri SGK tarafından re’sen 30 güne tamamlanmaktadır. Bu nedenle eksik güne ait primler işverenden gecikme zammı ve cezası dahil olmak üzere geri ödemesi talep edilmektedir.

Eksik Gün Bildirimi Yapmaya Gerek Görülmeyen Durumlar

 • Sigortalının iş göremezlik raporu alması durumunda,
 • Sigortalının göz altına alınması veya tutuklanması ile birlikte 30 günden az çalışması durumunda,
 • Sigortalıya kısa çalışma ödeneği verildiği taktirde,
 • Çalışılan iş yerinde grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar ve doğal afetler durumunda iş yerinin faaliyetini durduğunu veya işe ara verildiğini resmi yazı ile bildirmesi durumunda sigortalılara eksik gün bildirimi yapılmamaktadır.
 • Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlar hakkında,
 • Sonrada düzenlenebilir niteliğinde verilen belgeler durumunda eksik gün bildirimi formu vermeye gerek görülmemektedir.

SGK Eksik Gün Nedenleri

SGK’ya eksik gün bildirimi aşağıdaki durumlarda yapılmaktadır:

 • Disiplin cezası,
 • İstirahat,
 • Gözaltına alınma,
 • Tutukluluk,
 • Puantaj kayıtları,
 • Kısmi İstihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyebilecek olaylar,
 • Doğal afetler,
 • Devamsızlık,
 • Fesih tarihinde çalışmamış olmak,
 • Ev hizmetlerinde 30 gündün az çalışmak,
 • Ücretsiz doğum izni,
 • Ücretsiz yol izni,
 • Diğer ücretsiz izinler sayılabilmektedir.

Birden fazla eksik gün sebebi var ise bildirme sırasında “Birden fazla ” kodu kullanılarak bildirmek zorunludur.

Eksik Gün Bildiriminde Verilmesi Gereken Eksik Gün Belgeleri

Yapılan yeni değişiklere göre verilmesi gereken eksik gün belgeleri iki kısma ayrılmış durumdadır. Birincisi SGK’ya verilmesi gereken belgeler, ikincisi SGK’ya verilmeyecek fakat talep edilmesi durumunda ibraz edilecek belgelerdir.

1-SGK’ya  verilmesi zorunlu olan belgeler:

 • Sigortalı ile işverenin imzasını taşıyan ücretsiz ya da aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi.
 • Kısmi süreli çalışmalara ait olan yazıl iş sözleşmesi.
 • Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları.
 • İşe devamsızlık yapıldığı taktirde devamsızlığa ilişkin belgeler.
 • İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığını kanıtlayan belge gereklidir.

2- SGK’ya Verilmeyecek Fakat İstenilmesi Durumunda İbraz Edilecek Belgeler

 • Doktor tarafından gerekli görüldüğü taktirde verilmiş  istirahat raporu,
 • Disiplin cezası alınması durumuna, disiplin cezasının uygulanmasına ilişkin belge,
 • Gözaltına alınma veya tutukluluk halinde verilen belgeler,
 • Çalışılan iş yerinde, işe ara verilmesi veya işin durdurulması durumunda verilen belge,
 • Çalışan kişiye resmi makamlar tarafından verilen kısa çalışma ödeneği aldığına dair belge,
 • Resmi makamlar tarafından çalışan kişiye yarım çalışma ödeneği verildiğine dair verilen belge,
 • İş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı sözleşmesi,
 • “Sonradan düzenlenebilir” niteliği taşımayan belgeler

bulundurulmalı fakat ibraz edilmemelidir.

Eksik Gün Bildirme Zorunluluğu Bulunan İşverenler

Eksik gün bildirim zorunluluğu işçi sayısı 10 ve 10’dan az olanlar için geçerlidir. Bu işverenler tarafından eksik gün bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.  Aşağıda sayılan kurumlarda bu zorunluluk bulunmamaktadır.

-Kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar,

-Kamu kurumu niteliği taşıyan kuruluşlar ve üst kuruluşlar,

-Sendikalar,

-Vakıflar,

-Bankacılık kanunda kapsamında bulunan banka ve işyerleri,

-Toplu iş sözleşmesi yapılan yerler

Sayılan bu iş yerlerinin eksik gün bildirimi yapmalarına gerek görülmemektedir. Çünkü bu iş yerlerinin  aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmektedir.

Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Yeni Düzenlemeler

Hatalı yapılan eksik gün bildirimleri, eksik gün düzeltme gerekçelerinin belirtildiği dilekçe ve yeni eksik gün formu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek düzeltilebilmektedir.

İşverenin yanında toplam 30 günden az çalışan  işçi için eksik gün bildirimi yapılmamaktadır.

SGK eksik gün nedeni 13, yönetmelikle belirtilmemiş eksik gün nedenlerinden birisinden dolayı 30 günden az çalışan sigortalı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildiriminde kullanılan eksik gün kodlarından bir tanesidir.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu