emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.

İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları,

İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İsrifa Dilekçe Örneği

İŞKUR tarafından düzenlenen, işbaşı eğitim programına katılmış ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden istifa etmek isteyenler İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ‘ni indirerek doldurabilirler.

Yorumlar
 1. faruk dedi ki:

  Merhaba İEP ile işe girdim 24. günüm daha iyi bir iş buldum fakat bulduğum iş yeri İEP üzerinden işe alabileceklerini söyledi işkur üzerinden iş geçişi var mı? hem işveren hemde iş arayan içi İEP hakları sona erer mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal sigortalı olarak işe başlasaydınız ayrılabilirsiniz. Ancak farklı iep ye başlayamazsınız.

 2. Ceyda dedi ki:

  Merhaba işkur üzerinden 3 aylık kursiyerliğim başladı. İşe başlayalı 6 gün oldu ama işten ayrılmak zorundayım. Hem işveren hem benim için cezai yaptırımı ne olur?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz proğramın 1/4 ünü tamamlamadığınız için cezai bir durum oluşmaz.

 3. Gülşah dedi ki:

  Merhaba ben Haziran 12 işkur ile A 101 de işe başladım psikoljik baskı var saatlere uyulmuyor ve artık çalışmak istemiyorum 170 den bana işkur ödedigi parayı faiziyle geri alır dediler böyle birşey varmı gerçekten 2 ayım dolmak üzere

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşerek ayrılabilirsiniz. Para cezası olmaz.

 4. Bünyamin dedi ki:

  Merhaba ben 6 aylık mobilya işinde çalışıyorum son 1 ayım kaldı ama işverenle anlaşamıyorum ve üniversite tercihleri nedeni ile istifa etmek istiyorum cezam olur mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Üniversite öğreniminiz başlasaydı haklı nedenle fesih edebilirsiniz. Mevcut durumda para cezası olmaz Fakat 1 sene işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 5. Tuncay sayar dedi ki:

  Mrh bem iep çalışıyorum işyeri 8 satten fazla çalıştırıyor mesaide vermiyor 8 saatimi doldurup poydos etsem bi sakıncası olurmu ve benim iep temmuz 1 de başladı işden ayrılsam paramı alabılırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşebilirsiniz çözüm olmuyor ise yine işkur temsilciniz ile görüşerek işten ayrılabilirsiniz. Maaşınız ödenir.

 6. Makbule dedi ki:

  Merhabalar ben 2.5 yıl önce işkur iep programından yararlanmıştım. Şuan tekrar yararlanabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İep proğramını tamamladıysanız sadece bir seferliğine yararlanabilirsiniz.

 7. Hasan dedi ki:

  4 aylık işkur kursiyeriyim. Bitmesine 5 ay var işten ayrılmam durumunda yaptırımları ne olur. Ne tür cezai işlem uygulanır ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl süre ile ile işkur proğramlarında yararlanamazsınız.

 8. Hüseyin dedi ki:

  Şokta çalışıyorum 3 aylık sürenin 1/4 ü geçince ayrılınca maaşımı alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızı alabilirsiniz ancak 1 sene men cezası gündeme gelir.

 9. Orhan dedi ki:

  Merhaba. Ben aile içerisinde yaşanan sağlık sorunlarından dolayı istifa etmiştim. İşkur cezai işlem olmasın diye işkura gittiğimde bana geçerli sebepten dolayı istifa ettiğiniz için herhangi bir cezai işlem uygulanmadı size dediler. Yalnız aynı sektörde iş başvurusu için gittiğimde işkur 2. Bir eğitim hakkı tanımıyo dediler. Üzerinden işte 3 ay ya da 6 aylık bi süre geçmeli dediler. Acaba cezam veya yasak durumun bulunmadığı halde tekrar aynı sektörde işkur işbaşı eğitim durumundan faydalanabiliyor muyum ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   eğitim proğramının ayına göre süre beklemeniz gerekibilir. Cezai bir durum olsaydı 1 yıl men cezası alırdınız.

 10. Rabia dedi ki:

  Merhabalar ben işkur üzerinden işe girdim yaklaşık 2 buçuk aydır çalışıyorum. Belli sebeplerden dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrılınca memleketime gideceğim memleketim ve iş yerim farklı şehirlerde ama iskura başladığımdan itibaren ikametgahım memleketimde .ikametgah değişikliği nedeni ile işten ayrılabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet ikametgah değişikliği nedeni ile haklı nedenle işten ayrılabilirsiniz.

 11. Kerim dedi ki:

  Merhabalar benim kursiyer sürecinin bitmesine 10 gun var işyeri ile anlaşamadık ve sözlesmemi fesh edecekler bana ceza vs herhangi birsey almazsın bir sorun olmaz dedi ama güvenmedim pek. Bir sorun olur mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kursiyerlik süresini bitirdikten sonra sözleşmeyi feshetmenin iki taraf içinde bir sakıncası yoktur. Sicilinize işleyecek olumsuz bir durum da oluşmaz.

 12. Ceylan dedi ki:

  Merhabalar 3 aylık işkur üzerinden başlatılsam 2.ayimda çıksam para cezası yermiyim lütfen yanıtlayın teşekkür ederim ☺️

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır para cezası oluşmaz. 1 yıl proğramlardan men cezası uygulanır.

 13. Emre Oral dedi ki:

  Merhaba 3 aylık işbaşı eğitimi için a101 e başladım fakat ayrılmak istiyorum 18 gün oldu 18 günlük maaşımı alabilir miyim veya para cezası uygulanır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası uygulanmaz 18 günlük maaşınızı alabilirsiniz.

 14. Hasar dedi ki:

  Merhaba ben iskurdan megip programından işe başladım 3 ay oldu askere gitmek istiyorum para cezası veya başka bi yaptırım alırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Sülüs belgenizi ibraz ederek ayrılırsanız cezai bir durum oluşmaz.

 15. Mehmet dedi ki:

  4 ay oldu iskurdan gireli çıksam ceza alirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl işkur proğramlarından yararlanamama cezası olur.

 16. Cihan dedi ki:

  İşbaşı eğitim programın da bir aydır çalışıyorum ayrılsam işsizlik maaşı kesilir mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır kesilmez.

 17. Cihan Varol dedi ki:

  Merhaba ben işbaşı eğitim programı yla 3 aylık işe girdim 1ayim bitti ama işveren sürekli olarak size para veriyoruz diye sürekli olarak calismamizi dile getiriyor ve geçen hafta kolumdan dolayı rapor aldığım için bana sana rapor almayı göstereceğim gibi konuşmalar yapıyor toparlamak gerekirse burdan hiç memnun değilim ve işsizlik maaşı da alıyorum işsiz lik maaşım kesilmeden ve 3 ay dolmadan burdan nasıl kurtulabilirim gerçekten bu konuda yardımcı olur musunuz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Diğer sorunuz da yanıtlamıştım. İşsizlik ödeneğiniz kesilmez. Diğer konular ile ilgili işkur temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

 18. Eyüp dedi ki:

  2aylık bi programa başladim henüz 1hafta oldu ve ayrılmak istiyorum.nasıl bir yol izlemeliyim ve herhangi bir yaptırımı olurmu?

  1. Eyüp dedi ki:

   İşten ayrılmak istediğimi işkura bildirdikten sonra işverenin kabul etmeme gibi seçeneği varmı?

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz 1/4 ünü doldurmadığınız için yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz. işveren itirazı olmaz.

 19. Rabia dedi ki:

  Acil, merhaba ben 15.03.2021 de işkurla tekstilde iş başı eğitim kursuna başladım. 14.06.2021 de bu kurs bitti ve beni temmuz ayında sigortaya başlattılar. Ancak benim mesleğim tıbbi Laboratuar Teknisyeni bu meslek üzerinden acıbadem hastanesinde işe başvurdum alındım falan işkurdan başlayacağımı bayram sonu dönüş yapacaklarını söylediler. Daha önce işkurla işe girdiğim için bir sorun olur mu? Tekstile gittiğimde sigortamı 10 gün geriye kadar silebileceklerini söylediler. Bu işe yarar mı? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşbaşı yapacağınız işyeri eğer işsiz teşviğinden yararlanarak sizi işe almak istiyorsa; 10 günden fazla sigorta gününüz olduğu için yararlanamazlar. Şöyle ki;

   – İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, – İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması şartları gerekir.

   Tabi bunun haricinde sgk nın farklı teşvikleri de var. bunlardan yararlandırabilirler….

  2. Rabia dedi ki:

   Peki 10 günlük sigortam yoksa işkurdan işe başlayabilir miyim yani. Daha önce işkurdan işe girmem sorun yaratmaz mi?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkurdan işe her halukarda girebilirsiniz. Hangi proğram kapsamında işe alacakları önemli. Birçok farklı durumda farklı teşvikler var.

 20. Alperen dedi ki:

  Iskurdan 3 aylık ise girdim 1 buçuk ay oldu iş yeri çalışma şartları çok ağır olduğu için çıkmak istiyorum ne gibi bir cezası olur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl boyunca işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 21. Kemal dedi ki:

  6 aylık aldığım kursun 5. ayında yurt dışına çıkmak gerekiyor. Bunun için herhangi bir ceza alır mıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşten Çıkış bilgilerinizi işkura ibraz ederek ayrılabilirsiniz.

 22. Nurel dedi ki:

  Yaklaşık 20 gündür çalışıyorum 3 aylık bir iş başı kursiyeriyim . İşten çıkıp başka işe girmek istiyorum ceza yer miyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortalı bir işe başlayacaksanız bunu bildirerek ayrılabilirsiniz. herhangi bir yaptırım durumu oluşmaz.

 23. Mustafa dedi ki:

  3 aylık kursiyer olarak işe başladım ama işimden memnun kalmadım şartları çok ağır geldi acaba başka bi iş kur üzerinden alım yapan işe geçiş yapma hakkım var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurs süresinin henüz 1/4 ünü doldurmadıysanız ayrılıp başka bir proğrama dahil olabilirsiniz.

 24. Mustafa Enes dedi ki:

  İyi günler ben a101 işe giricektim ama eğitim günü gelince İş kur uygun değil olarak girdi bana stajımdan dolayı sigoratlı gozukmusum ama stajım bitmişti 2 ay once yeni çıkışım sağladıgından dolayı okul malesef saolsun neyse bana 1 ay sonra gine gel denildi gine başvur denildi ben yine başvura bilirimiyim 1 ay sonra iş kur üzerinden ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Proğramdan yararlanmadığınız için tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 25. Rabia dedi ki:

  Ben iskurluyum ama cikank istiyorum istifasiz çıkarsam ne olur

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 26. Can dedi ki:

  Merhabalar 6 aylık iskurdan işe girdim ve son ayım işkur iş başı eğitim programim bittikten sonra beklemem gerekiyor mu yoksa işkur üzerinden başka bir işe baslayabiliyormuyuz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur üzerinden başka bir işe başlayabilirsiniz ancak iep sadece tek seferliğine yararlanabilirsiniz.

 27. İbrahim dedi ki:

  12 gündür iş kur kursiyeriyim tekstilde çalışıyorum ve iş zor olduğu için çıkmak istiyorum eğer çıkarsam para cezası ödermiyim ve çalıştığım günün parasını alirmiyim teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin parasını alırsınız. Henüz işin başında olduğunuz için bir yaptırım durumu oluşmaz.

 28. İhsan dedi ki:

  Merhaba ben 3 aylik iskur kursiyeriyim beni fazla calistirip izin günlerimi kullandırtmıyolar şikayet etsem tazminat alma şansım varmı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur kursiyerlerinin tazminat alma hakkı bulunmuyor.

 29. Ayşenur er dedi ki:

  Merhaba iyi günler 3 aylık iskur kursiyeriyim ama bir gün çalışıp çıkmak zorunda kaldım yinede 1 yıl iskurdan yararlanamaz mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1/4 ünü tamamlamadığınız için cezai bir durum oluşmaz.

  2. Ben dedi ki:

   Merhaba ben işe başlamadim ama cuma günü iş programı belgelerini imzaladım pazartesi evraklarımı teslim etmem söylendi bende vazgeçtigimi söyledim işsizlik maaş kesilirmi

 30. İskurlu dedi ki:

  Merhaba İşkur kapsamında 3 aylık bir işe başladım. Ayrılma durumunda 1/4 kadar geldiğimizde paranın geri ödemeyeceği ama bu zamandan sonra paranın geri ödeneceği söylendi bu da 22 gün yapıyor bu konu da bilgi alabilir miyim ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş kur para geri alma gibi bir cezası yok. 1 yıl faydalanamama cezası var.

 31. Aysu dedi ki:

  Merhabalar 3 aylık iş başı eğitim programına başladım sürecin 1/4 ü henüz bitmedi 4 gün çalıştım. İstifa edersem çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet alabilirsiniz

  2. Vedat dedi ki:

   Merhaba 15.06.2021 tarihinde çağrı merkezinde işe başladım 27.06.2021 tarihinde kovid testim pozitif çıktı ve filyasyon ekibi 10 günlük zorunlu istihrat raporu yazdı 7 temmuzda karantinam bitiyor,bu durumda istifa vermem gerekiyormu veya bana istifanı ver diyebilirler mi? Kafam karışık yardımcı olursanız çok sevinirim

 32. Merve dedi ki:

  Merhabalar kolay gelsin . İşkur üzerinden hemşire olarak ise başladım . 15 temmuz – bayramda caliscam miyiz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kursiyerler; belirlenen hafta tatillerinde, resmî tatil günlerinde çalışma yapmamaktadır.

 33. Gül dedi ki:

  Merhaba, ben 19 ay önce 6 aylık işkur programina basvurmustm. 3 ay çalışıp istifa ettim.
  Bu durumda işkurdan 1 yıl mı yksa 2 yıl mı ceza aldm ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bir yıl proğramlardan yararlanamazsınız.

 34. Merve dedi ki:

  Merhaba işkur eğitim programıyla ise baslicam . Hemşireyim 3 aylık süre içerisinde sağlık bakanlığı atamasi olursa çıkabilirim cezai yaptırım olmaz değil mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Atamanız olursa herhangi bir cezai yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

  2. Nur dedi ki:

   Merhaba merve hanim bende hemsireyim nerde ise basliycaksiniz bende ariyorumda

 35. İbrahim dedi ki:

  Merhaba işkur sözleşmemin bitimine 3 gün kaldı ailede yaşanan sağlık sorunlarını nedeniyle işten ayrılmak durumundayım herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanır mı teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sözleşme sorumluluğu tam yerine getirilmediğinden 1 yıl boyunca işkur proğrmalarından yararlanamazsınız.

 36. nisa dedi ki:

  İlk kez işkurla girdim bime ve 7.30saat Dior adam ama biz 12de gidiyorum ben gece 9.30da çıkıyoruz bide zor ne yemek var ne yol ücreti yürüyorum.hergn birde parmağım yara oldu tam 6gun oldu ben 1ay sonra ciksam gerekçe olarakta zorlanıyorum desem veya çok çalıştırıyorlar desem saatleri vs desem işkur bana yaptırım uygularmi acaba ya bide iş yerine gidip istifa etmeme gerek varmi bide yürüs mesafesi baya var yol ücreti yok nasıl yapmam lazım yardımcı olursanız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura bildirim yaparak saatlere uyulmadığı gerekçesi ile istifa edebilirsiniz.

 37. Zekiye dedi ki:

  Merhaba ben 20 nisanda işkurda kursiyer olarak migrosa ise basladim 30 haziranda sözleşmem bitiyor ama yönetici ile anlaşamadığımız için ayrılmak istiyorum yarin istifami versem para cezası alır mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para ceza durumu olmaz. Ancak 1 sene boyunca işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 38. yasemin dedi ki:

  yeni bir iş görüşmem oldu oraya başlayacağım o yüzden ayrılmam gerekecek .ztn iş bulup çıkma durumunda hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz bildiğim kadarıyla.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet normal sigortalı bir işte başlamanız durumunda yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz.

 39. yasemin kızılırmak dedi ki:

  merhaba ben işkurun 3 aylık programı ile işe başladım . 1 ay çalıştıktan sonra işten ayrılsam cezai bir işlem uygulanır mı . çalıştığım gün kadar yani 1 aylık maaşımı alabilir miyim. ve istifa için yapmam gereken nedir. işkura dilekçe vermem yeterli mi.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız yatar ancak 1 yıl süreyle işkur proğramlarından yararlanamazsınız. İşkura bildirim yaparak ayrılabilirsiniz.

 40. gizem dedi ki:

  merhaba. 1 Haziranda işkur programım başladı fakat çalıştığım yerde eşyam alındı kısaca hırsızlık oldu çalışmak istemiyorum ve başka bir iş buldum. görüşmeye gittiğim yer tamam derse ve ben çıksam bir problem olur mu olursa ne gibi problem olur ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bulduğunuz iş normal sigortalı bir iş ise bunu da sebep göstererek yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 41. batuhan dedi ki:

  merhaba 6 aylık işkur sürecinde çalışıyorum kursiyer olarak 2 ay oldu çalışalı istifa etsem parasal bir ceza alırmıyım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Parasal bir ceza almazsınız ancak 1 sene boyunca tekrar bu proğramdan yararlanamazsınız.

 42. samet dedi ki:

  merhaba 2 aylık işkur sürecinde kursiyer olarak çalışıyorum 3 gün oldu istifa etsem ne gibi cezai yaptırımla karşılaşırım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura bildirim yaparak istifa edebilirsiniz. Cezai bir durum oluşmaz.

  2. Oray turan dedi ki:

   Merhabalar eşim işbaşı eğitim programı ile tekstil atölyesinde çalışıyor. Çalışma süresi bittikten nekadar zaman sonra tekrardan işkura başvuru yapabilir. Mesela işbaşı programı bittikten sonra üniversitede temizlik personeli alımı olacak tekstil atölyesinde işbaşı programı bittikten hemen sonra diğer işe başvuru yapabilir mi yoksa iş bittikten beklemesi gereken bir zaman var mı ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her vatandaş işbaşı eğitim proğramından tek seferliğine yararlanabilmektedir. Bu nedenle diğer işten bu proğram kapsamında yararlanamaz.

 43. HALİL çiçekçi dedi ki:

  Merhaba ben 6 aylık işkur sürecinde çalışıyorum kursiyer olarak şimdi benim işkur sürenin bitmesine tam 20 gün var ve ben işi bırakıcam herhangibi ceza alırmıyım maddi açıdan

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Parasal bir ceza durumu oluşmaz. 1 sene işkur diğer proğramlardan yararlanamazsınız.

 44. Kerim dedi ki:

  6 aylık programla ise alındım bu sürecin sonuna geldim neredeyse bu son ay bitmesi için. Bu program bittikten sonra tekrar başka bir programla ise alınabilir miyim başka bir işte.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sadece bir seferliğine işbaşı eğitim proğramından yararlanabilirsiniz.

 45. Papatya dedi ki:

  Merhaba 3 aylık işbaşı eğitim programına katılmıştım kat temizliği olarak bana çok zor geldi 8 gün çalıştım istifa ettim bundan dolayı para cezasi alirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz 1/4 lük süreyi doldurmadığınız için para cezası olmaz.

 46. Tuna dedi ki:

  Merhaba ben iskurdan 3 aylık bir kurs alacağım fakat şuanda lise mezunuyum öğrenci olmadigim için öğrenci değilim dedim fakat üniveriste sınavını kazanırsam kayıt yaptıracağım ve öğrenci sayilacagim 3 aylık kurşun son 13 gunu öğrenci olarak gözükmüş olucam bu sorunu nasıl halledebilirim herhangi bir para cezası alır mıyım ya da işkur öğrenci olduğumu tespit eder mi lütfen yardımcı olun bana

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Son 13 gün için sorun çıkacağını düşünmüyorum. Mevcut durumda öğrenci olmadığınız için öğrenci zaten bildiremezsiniz. Kayıt olduğunuzda işkura bildirin. Sıkıntı çıkmayacaktır.

 47. Yunus dedi ki:

  Merhaba. Ben markette çalışacaktım. Bana bir kod verdiler bununla işkura kayboldum ama işe eğitimimden dolayı hiç gitmedim sıkıntı olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Başlamadığınız için herhangi bir yaptırım olmaz.

  2. Zeynep dedi ki:

   Merhaba ben işkur ile 101 e giriş yaptım çalışma saatleri ve öğrenci durumum ile 2000 lira maaş alicakmisim. Mayıs 28 giriş yaptım Haziran 16 da üç günlük maaş paramı verdiler daha sonra ise bir ay dolumum olmak üzere istifa etsem para cezası odermiyim bir ay dolduğu taktirde

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası ödemezsiniz ancak 1 yıl süre işkur proğramlarından yararlanamzsınız.

 48. Tuna dedi ki:

  Merhaba ben bimde işe başlayacağım ancak işverenim 1 günlük kurs alacağımı söyledi iskurdan şu anda lise mezunuyum öğrenci olmadığımı söyledim fakat üniversite sınavını kazanırsam 3 ay çalıştıktan sonra çıkmam gerekecek işkur öğrenci olduğumu tespit ederse herhangi bir para cezası alır mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Mevcut durumda öğrenci olmadığınız için bir yaptırım söz konusu olmaz.

 49. Mustafa dedi ki:

  Öncelikle iyi günler ben işi girdim fakat askerlik geldi askere gitmem gerek ama sözleşmem bitmedi istifa etme durumumda herhan gibi ceza uygulanma olur mu ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Askerlik durumu istifa için geçerli sebepler içinde yer almaktadır. bu nedenle cezai bir durum olmaz.

 50. Oğuzhan dedi ki:

  Merhaba markette İEP kapsamında çalışıyordum babam rahatsızlandı memlekete gitmem gerekti sözleşmeyi feshettik şirketle herhangi bir ceza öder miyim ve tekrar İEP kapsamında ne kadar sürede ise girebilirim ? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ceza ödemesi çıkmaz. Ancak proğramın 1/4 ünü geçen bir çalışmanız oldu ise 1 yıl proğramlardan yararlanamazsınız.

  2. Oğuzhan dedi ki:

   Hayir sadece 1 gün çalıştım toplam başlayalı 1 hafta olmuştu men olur muyum ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   O zaman cezai bir durum olmaz.

  4. Oğuzhan dedi ki:

   Şu an yeni iş buldum iep kapsamında alıyor çalışabilir miyim iep yönünden sıkıntı olur mu ?

  5. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bu durumu işkur ile görüşmenizde fayda var.

 51. gamze kaya dedi ki:

  Merhaba ben 6 aylık bir süreç için işkur kursuna katıldım fakat sınavlarıma hazırlanmak için 5. ay bittikden sonra çıktım herhangi bir para cezasî ile karşılaşır mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası doğmaz. Ancak 1 yıl proğramlardan yararlanamazsınız.

 52. İrem dedi ki:

  Merhaba 21 mayısta işkur sürecim başladı ayın 15’inde istifa etmek istiyorum işten psikolojik olarak etkileniyorum müşteri temsilcisi olarak girdim sürekli hakaret ediliyor tarafıma müşteriler tarafından sebep olarak bildirsem cezai yaptırım uygulanır mı? Çalıştığım gün kadar paramı alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız kadar paranızı alabilirsiniz. Proğramın 1/4 ünü de doldurmadıysanız proğramdan yine faydalanabilirsiniz.

 53. Nurhan dedi ki:

  Merhaba 3 aylık iş başı eğitim ile çağdaş markette girdim fakat isden ayrılmam ferekli 2 ayın 25 de çıkmam gerek eşim ameliyat olucak haziranın 30 da belli olucak ameliyat günü işten çıksam ceza odermiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ceza ödemesi olmaz ancak. Tekrar proğramdan 1 sene yararlanamazsınız.

 54. Beykan dedi ki:

  Merhaba ben 01/06/2021 Tarihinde işkur üzerinde çağrı merkezine başladım. Çok zor olduğu için zorlanıyorum sözleşmeyi ilk 15 gün dolduktan sonra fesh edersem herhangi bir para cezası faiziyle olmak üzere öder miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır iade bir ödeme durumu oluşmaz.

 55. murat yağcıoğlu dedi ki:

  merhaba ben yakn zamanda işbaşı eğitim programı ile 3 aylık başlayacağım 15. gün ayrılabilirmiyim sevmezsem ve ayrılacağım zaman dilekçeyi nereye vericem hangi gün vermem gerek

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Proğramın 1/4 ünü dolduruncaya kadar işten işkura da bildirerek cezasız ayrılabilirsiniz.

  2. Mustafa dedi ki:

   Teşekkürler bilgi verdiğiniz için iyi günler

 56. Mehtap dedi ki:

  Merhaba ben 6 ay iskur uzerinden kursiyer olarak calisiyordum ama kizimin yasinin kucuk olmasindan ve bakan hic kimse olmadigindan dolayi 4 ay calisip istifa ettim.İsyeri ile karsilikli sozlesmwleri feshettik,bu durumda iskurda 6 ay boyunca hic bi yerde calisamayacagim soylendi.Bj dogru mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İş başı eğitim proğramından ayrılmanın belirli şartları vardır. Belirttiğiniz bu durum bu şartların içinde bulunmuyor. bu nedenle işkur işbaşı eğitim proğramında 1 yıl süre ile yaralanamazsınız. Ancak normal sigortalı işlerde çalışmanızda engel yok.

 57. Yasin dedi ki:

  Merhaba işbaşı eğitim programından 3 aylık işe girmiştim 3aylık süremin sonuna geldim.
  Ama iş yeri bi 3 ay daha devam ettirmek istiyor ben ise dikey geçiş sınavına hazırlanmak için ayrılmak istiyorum işkurdan para cezası veya 12 ay İŞKUR dan işe girememe cezası alırmıyım …

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramı bittikten sonra çalışma zorunluluğu yok. Herhangi bir yaptırım durumu olmaz.

 58. Kadir dedi ki:

  Merhaba iş başı eğitim suresinin 3 ayını bitirdim. işten ayrılamak istiyorum ne yapmam gerek?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşyerine istifa dilekçesi verebilirsiniz.

 59. beyza dedi ki:

  3 aylık bir programdan yararlanıyorum. tam 30 gün çalıştım ve istifa etmek istiyorum. ceza alacağımı biliyorum ama maaş konusunda sıkıntı yaşar mıyım? bazı arkadaşlar 3 ay alamazsın maaşını diyorlar?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığını ayın maaşını alabilirsiniz. 3 ay kadar da sürmez. Bir sonraki ay alabilirsiniz.

 60. efe dedi ki:

  İyi günler ben işkur megip eğitimiyle 6 ay iskurla bir hastaneye ise girdim ancak başlayalı 17 gün oldu istifa edeceğim bir sıkıntı olur mu para cezası falan veya 1 yıl yararlanma men gibi.

  Para cezası ne kadar oluyor bu arada

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası olmaz. Proğramın 1/4 ünü geçmediği için de men durumu oluşmaz. Ancak yine de işkur temsilcinizle görüşerek ayrılmanızda fayda var.

  2. Melek dedi ki:

   Merhaba. Ben işbaşı eğitim programı ile Turkcellde x şehrinde 10 gündür çalışıyorum. İşbaşı Eğitim Programımım kalan günlerini Ankara’da devam ettirebilir miyim?. Ankara’da da Turkcell merkezi mevcut.

 61. Birgun dedi ki:

  Merhaba iskurdan zincir marketlerden birinde calisan olarak girdim subat 15nde basladim suremin dolmasina iki haftam var ama devam edemeyecek duruma geldim istifa ettigimde cezai yaptirim alirmiyim yda almamak icin ne yapmaliyom?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   Eğer süre dolmadan proğramdan ayrılırsanız 1 yıl iş kur proğramlarından yararlanamazsınız. Geçerli sebepler yazımızda da belirtildiği gibi;

   Askerlik,
   Hamilelik,
   Doğum,
   Tutukluluk,
   Uzun süreli sağlık problemleri,
   İşe giriş,
   İkametgah değişikliği

   dir.

 62. serdar dedi ki:

  a101 de 5 gün çalıştım saglık sorunlarından dolayı ıstıfa ediceğim cezai yaptırım olurmu ve çalıştıgım gunlerın parasını mağzadan eldenmı verıyorlar yoksa ıskur anlaşmalı bankadanmı alıyoruz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaş ödemeniz işkur tarafından yapılmaktadır. Proğramın henüz 1/4 ünü tamamlamadığınız için cezai bir durum olmaz.

 63. Betül dedi ki:

  Merhaba bn 2 gün çalıştım işkur üzerinden ve 3. Gün dilekçemi verdim mağazaya gidip imza atmadan para alamazmiuim mağazaya gitmek istemiyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin ödemesi yapılır.

  2. Betül dedi ki:

   Bn mağazaya ama haber vermedim bı sorun olurmu ve ne zaman yatar

1 7 8 9