emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.

İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları,

İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İsrifa Dilekçe Örneği

İŞKUR tarafından düzenlenen, işbaşı eğitim programına katılmış ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden istifa etmek isteyenler İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ‘ni indirerek doldurabilirler.

Yorumlar

 1. Sibel dedi ki:

  Merhabalar ben işkur kursiyer öğretmen olarak işe başladım şuan ikametgah yüzünden çıkmam lazım herhangi bir yaptırım alırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İkametgah değişikliğinde haklı nedenle fesih hakkınız mevcut.

 2. Musa dedi ki:

  Ben 12 ağustosta işkur üzerinden işe başladım. Kursiyer olarak, 10 ekimde işten ayrıldım. Herhangi bir ceza alır mıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurs sürenizi doldurduysanız ceza almazsınız. Süreyi belirtmemişsiniz.

 3. Cansug dedi ki:

  Merhabalar ben İŞKUR üzerinden (3 aylık) A101 e girişe yaptım 2.haftam bu hafta ile birlikte . Ama işten ayrılmak istiyorum sizce herhangi bir ceza yaptırım alır mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası almazsınız. Ancak 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 4. Samet dedi ki:

  Merhaba ben işe girdim ve girdiğim işte de beni işbaşı eğitim proramı ile işe aldılar (3 ay) daha sonra 3 ay dolduktan sonra kendi bünyelerine alacaklarını söylediler. Doğrudur değil mi? Veya aldıkları bölümden başka bir bölümde beni çalıştıramazlar değil mi? Mesela beyaz yakadan mavi yakaya

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramına başladığınız bölümde devam ettirebilirler. Beyaz yaka olarak işinize devam edersiniz. Proğram bittikten sonra isterseniz devam da etmeyebilirsiniz.

 5. Koray dedi ki:

  Merhaba ben işkur eğitim programına işe başladığımda öğrenci değildim fakat açık öğretim isg bölümüne kaydımı sonradan yaptırdım şimdi 2 ay oldu eğitim programından istifa ederek ayrılsam ceza alır mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet 1 yıl proğramdan yararlanama cezası alırsınız.

 6. emine dedi ki:

  merhaba ben çağrı merkezine gireceğim fakat mühendisim ve kamuda işkur üzerinden aynı zamanda iş ve açık bekliyorum çağrı merkezinde 3 aylık süreçte iken karşıma işkur üzerinden başka bir iş çıkarsa istifa edersem bir sorun olur mu sonucu ne olur veya eğitimden sonraki süreçte başka bir işe girersem sonucu ne olur benim için çok önemli bir konu ona göre çağrı merkezine başlayacağım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kamuda veya normal sigorta ile iş bulduğunuz zaman geçerli bir sebep ile fesih hakkı doğar. Bu nedenle herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Çağrı merkezine başlamanızda sakınca yok.

 7. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar ben 35 gün önce bu programla işe girdim şu an ise nedensiz ayrılmak istiyorum işin 1/4 lük kısmını da tamamlamış oldum hâliyle. Şu an işten ayrılırsam yukarıda yazdığı gibi Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödemek zorunda kalır mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur ücreti geri iade durumu oluşmaz. 1 yıl süre ile proğramlardan yararlanamazsınız.

 8. Aleyna dedi ki:

  Merhaba. İşkur 3 aylık işbaşı programıyla ise girmiştim. Kursu bitirip işten çıkış yaptım. Fakat 2 sene iskurdan ceza almışım. Sebebi ne olabilir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Herşey normal gözüküyor. işkur ile iletişime geçmelisiniz.

 9. Leyla dedi ki:

  Merhaba işbaşı eğitim programında çalışırken alınan sağlık raporlarına ödeme yapılıyormu bilginiz var mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sadece sağlıkla ilgili genel sağlık sigortası yatırıldığından rapor ödeneği alınamamaktadır.

 10. Nupelda dedi ki:

  Ben Cafeye iskurlu olarak girdim İşyeri ile anlamadığımiz için benim çıkışımi verdi Ben ceza alır mıyım veya iş yerine bir ceza uygulanır

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Anlaşamadığınız için karşılıklı fesih durumu oluşmuş. Her iki taraf içinde cezai bir durum oluşmaz.

 11. Seyide dedi ki:

  Merhaba, ben 16 ağustosta işkur proğramıyla çocuk gelişimi elemanı olarak işe başladım. Ve başladıktan sonra çok sık olarak hastalanıyorum bu yüzden de eylül ayını tamamlayıp çıkmak istiyorum. Bu durumda cezai yaptırım uygulanır mı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sağlık nedenleri ile istifa edip iş kura başvurabilirsiniz.

 12. Ahmet dedi ki:

  İşşizlik maaşı alırken iş başı programı ile 3 aylık işe başladım kurs bitiminde 4 aylık daha işşizlik maaşım kalıyor.iş yerinin bünyesine geçtigim içinin işşizlik maaşım kesiliyor.bu işyerinden ileriki zamanda ayrılırsam kalan o 4 aylık işşizlik maaşımı alabilirmiyim tekrar.teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Yeni işyerinde 120 günü tamamlamadan ayrılırsanız işsizlik maaşı almaya devam edersiniz 120 günü doldurduktan sonra işverenin sizi çıkartması gerekir

 13. Gamze dedi ki:

  Merhaba ben 26.07.2021 tarihinde işkur eğitim programinda ise başladim ve sigortalı bir iş buldum ayrilmak istiyorum. Herhangi bir cezai yaptırim iygulanir mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal sigortalı işe başlamak geçerli sebeptir. Cezai bir durum oluşmaz.

 14. Ecem dedi ki:

  Merhabalar ben işkur üzerinden işe başladım ve 1 hafta oldu işten ayrılmak istiyorum. 12 ay boyunca yararlanmama gibi ya da cezai bir işlem uygulanır mı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1/4 ünden az süre çalıştığınız için cezai bir durum oluşmaz.

 15. Ali arslan dedi ki:

  2020 de işkurdan işe girip on beş gün sonra sebepsiz ve işkuru arayıp bilglendirmeden işten ayrılan birine cezai yaptırım uygulanırmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır uygulanmaz.

 16. Nuran dedi ki:

  Ben bugün işkur iep programına katıldım 3 aylik sürenin ilk 22 gününde ayrılırsak herhangi bir ceza olmuyor değil mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet proğramın 1/4 ünü tamamlamadan ayrılırsanız cezai bir durum oluşmaz.

 17. Ahmet dedi ki:

  Merhaba işkur 3 aylık iş başı programıyla çalışıyorum.rahatsızlıgımdan dolayı rapor aldım 10 gün bu raporu çalıştıgım işyerinemi yoksa işkura mı vermem lazım.bide raporlu iken ücret kesiliyormu.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Raporluyken ücret kesilir. Çalıştığınız işyerine vermeniz gerekir.

 18. Serin dedi ki:

  Merhaba ben işkur üzerinden diş kliniğinde işe başladım ve 6 ekimde 3 ay dolucak 12 günüm kaldı ama ben şuan işten çıkmak istiyorum memnun değilim işimden 3 ay dolmadan sebepsiz çıkarsam cezai işlem yapılır mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası olmaz. Fakat 1 sene boyunca işkur proğramından faydalanamazsınız.

 19. Musa dedi ki:

  Ben 12 ağustosta işkur üzerinden işe başladım. Bu ay sonu işten ayrılmayı düşünüyorum. Herhangi bir ceza alır mıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba

   1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız

 20. Musa dedi ki:

  Merhabalar ben 12.08.2021 de işkur üzerinden işe başladım. 3 ay sürecek işkur kursiyerliği. Ben bu ayın sonunda ayrılmak istiyorum. Herhangi bir ceza alır mıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl süre ile işkur proğramlarından yaarlanamazsınız.

 21. A dedi ki:

  Mrb işşizlik maaşı alırken işkur işbaşı programı kapsamında 3 aylık programa girdim.2 ay oldu başlayalı 3 aylık programı tamamlayıp ayrılınca kalan işşizlik maaşlarımı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   evet proğram sonrasında kalan süre hakkınız var ise alabilirsiniz.

 22. Can dedi ki:

  Merhabalar, ben 30 gündür işkur işbaşı eğitim programı ile çalışıyorum, ve sigortalı bir iş buldum oraya gireceğim.
  Ama bir sorum var.
  Sigortalı bir iş bulduğumu bildirirek ayrılırsam çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Evet alabilirsiniz. Sigortalı bir iş bulmak ayrılmak için geçerli bir sebeptir.

 23. Umut ipek dedi ki:

  Merhaba bende iep üzerinden bi fab. Çalışıyorum.
  Sebepsiz yere istifa etsem para cezası alırmiyim?
  İnternette parasal yaptırım var diyor ama sizde burda yok demişsiniz kesinmi ? Bu durum , istifayı işkura mı edeceğiz ?İş değişikliği ile ayrılmak nasıl oluyor bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sebepsiz yere ayrılırsanız para cezası almazsınız. Kurallara uymadığı takidrde işyeri aldığı ödeneği iade eder.

 24. Şafak dedi ki:

  İŞKURla çalışırken başka bir işyerinde İŞKURla işe başlanılabilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal sigortalı bir iş ise evet. İEP ise hayır.

 25. Rümeysa dedi ki:

  Merhaba ben Agustosun 2 işe başladım çalışıyorum 3 ay gecerli bir kurs kasiyerlik adında temizlik giriş çıkış saatlerinde sıkıntı var gece yarısı eve geliyorum ailem kabul etmiyor zaten dayanacak gücüm kalmadı dilekçeye bunları yazsam bir sıkıntı olur mu ceza alır mıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Günlük 7.5 saati geçmiyorsa kurallara uygun demektir. Tabii ki çalışmak zorunda değilsiniz. En fazla 1 yıl kurslardan yararlanamazsınız.

 26. Ayşe dedi ki:

  İşkur iş başı eğitim programı ile çalışıyorum devamsızlıktan kalma durumu olursa cezai yaptırımı var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bir yıl işkur proğramlarından yararlanamzsınız.

 27. Mustafa dedi ki:

  Ağustosta işbaşı eğitim programına başladım Eylül 13 de iş çıkışımı vermeye gittim ama ayın 10 u yani cuma günü son çalışma günümdü işbaşı eğitim programı 6 ay denildi cezai işlem uygulanır mı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sürenin 1/4 ü doldurulamamış gibi gözüküyor. Cezai bir durum oluşacağınız düşünmüyorum.

 28. ramise dedi ki:

  merhaba ben kursa başvurdum onaylandı ama işe hiç gitmedim. Sistemde yararlandığı gün sayısı 4 gün diyor ve kursiyer statüsü çıkarılan(geçerli) yazıyor herhangi bir yaptırıma cezai bir işleme maruz kalır mıyım ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır bir yaptırım durumu oluşmaz.

 29. Derya dedi ki:

  İsten sebepsiz olarak ayrilmak icin belli bir sure zarfi var mi cezai yaptirimlar hangi durumda uygulaniyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Proğramın 1/4 ünü tamamlamadan ayrılırsanız cezai bir durum yok. Daha sonra ayrılırsanız 1 yıl süre ile işkur proğramlarından faydalanamazsınız.

 30. Derya dedi ki:

  Merhaba, ben teknofixte ise başlayacağım iep ile 3 ay bitiminde veya iskura bağlı olunan üç ay icerisinde işten ayrılma durumum olursa herhangi bir ceazi yaptırım uygulanıyor mu?

 31. Umut ipek dedi ki:

  Merhaba ben 2 ay önce iep üzerinden işe girdim. 2 ay doldu şu anda 3. Ayındayım kişisel problemlerden dolayı 3. Ay tamamlanınca işten ayrılacağım bir problem veya yaptırım olur mu? (Maaşım 3 ay işkur üzerinden 3 ay fabrika üzerinden yatırılacak )

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   parasal bir yaptırım olmaz. 1 yıl süre ile iep proğramından yararlanamazsınız.

 32. ahmet dedi ki:

  merhaba sebepsiz yere ayrılırsak para cezası yokmuş işkura gittim sordum öyle dedi burda da var diyo kafam kariştı açıklar mısnız

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Daha önce para cezası uygulanabiliyordu. Mevcut durumda 1 yıl süre ile proğramlardan yararlanamama cezası verilir.

 33. Halil dedi ki:

  çalıştığım yerde pazar günü dahil haftada yaklaşık 80 saat çalıştırıldığım ve hakarete uğradığım için çıkmak istiyorum işkur maaşımı alabilir miyim ? ne gibi yaptırımları olur. 1 aylık lçizelgeyi verdim 2. ayıma girmiştim ne yapmam gerekiyor.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura durumu bildirerek ayrılabilirsiniz. PArasal kesinti olmaz.

  2. Aylin dedi ki:

   Merhaba, bugün 3 aylık is başı programım başlıyor işkur sözleşmesi imzalamıştım ama gitmeyi düşünmüyorum para cezası alır mıyım

 34. Barkın Çınar dedi ki:

  Merhabalar iyi çalışmalar dilerim öncelikle ben işbaşı eğitim programı ile 11.08.2021 de işe girdim. Başka bir iş buldum şuan 26. Günüm çıkarsam para cezası alır mıyım 4/1 inde çıkınca para cezası falan yazıyordu ondan sordum. Bir de sigortalı bir işe girdiğimi işkura nasıl bildirmem gerekiyor teşekkürler şimdiden.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura dilekçe ile bildirebilirsiniz. Normal sigortalı işe başlayacaksanız herhangi bir cezası yok.

  2. Bayram dedi ki:

   Merhaba! Ben 3 aydır işkurlu olarak çalışıyorum taş ameliyatı olmam gerekti ve rapor hakkım doldu sayılır. Ben ameliyat oldugum için işten istifamı istesem ceza alırmıyım İŞKUR sürem 6 aydı 3aydır ise çalışıyorum. Teşekkür ederim

 35. Berkay dedi ki:

  Merhaba işkur üzerinden a101 de 2 aydır çalışıyorum şuan dershaneye kayıt olcağım için işten ayrılmak istiyorum para cezası alırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayrı para cezası almazsınız. 1 yıl süre ile proğramdan yararlanamazsınız.

 36. Arzu Türker dedi ki:

  İyigünler ben işkur aracılığıyla 01/09/2021 tarihinde işe başladım birgün çalıştım .benim boyun uzun diye bana uygun olmayan işe verdiler sağlıgım açısından bana sıkıntı olacağı için ayrıldım zaten tam işle ilgili bilgi verilmedi benim işkura dilekçe yazmam gerekiyormuş sordum fabrikanın bilgisi bile yok ben yazıp çıkış sebebini yazıcam ben işkurdan tekrar yararlanabilir miyim acaba tekrar işe girmemiş lazım..

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura bilgi vererek yeni bir iep için müracaat edebilirsiniz.

 37. Kadir dedi ki:

  İyi günler
  İEP programında 3 ayı tamamladıktan sonra iş veren, minimum kaç ay sigortamı yapmak zorundadır?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İEP yi tamamladıktan sonra işveren sözleşmeyi devam ettirmek zorunda değil. Bu nedenle sigorta girişi yapmayabilir.

 38. Selvi dedi ki:

  Merhabalar bende iskurda 3 aylik kursiyerim kursun 41.gununde ayrilmayi düşünüyorum ameliyatimdan dolayi, iskura dilekce yazmam lazim ya dilekceye ameliyat olacağımı belirtmem yeterli mi yoksa doktorumdan bir imazli kagit falan almam lazım mi bide dilekceyi ayrilmamdan kaç gün once gondermeliyim? İskuru ariyorum ama acmiyorlar bir türlü lutfen cevaplarsaniz sevinirim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ameliyata yatış aldığınız zaman bu belgeyi işyerinize ibraz etmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında raporunuzu da göndermenizde fayda var.

  2. Selvi dedi ki:

   ameliyata yatışıma bır kaç hafta öncesinden ayrılmayı dusunuyorum nasıl bir yol izlemeliyim para cezası olmadan ayrılma istiyorum.

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası olmaz. 1 yıl işkur proğramlardan yararlanamazsınız.

 39. Didem dedi ki:

  İyi günler ben iş kur üzerinden 3 aylık program üzerinden 12.08.2021 de işe girdim.Ailevi nedenlerden dolayı 24.08.2021 de işten ayrıldım. Herhangi bir cezai işlem uygunalanır mı ve çalıştığım günlerin ödemesini alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin ödemesi yapılır. ancak 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 40. Selgi dedi ki:

  Merhaba,
  Ben bir hafta önce 3 aylık işkur programı ile işe girdim fakat memnun değilim aynı zamanda işsizlik maaşı alıyorum istifa etsem cezai yaptırım olur mu işsizlik maaşım kesilir mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Herhangi bir cezai durum olmaz. İşsizlik maaşınız da yatmaya devam eder.

 41. Nazlı dedi ki:

  Merhabalar ben işkur kaydı ile çocuk mağazasına satış danışmanı olarak girdim ama işyeri aylık imza çizelgemi işkura vermediği için maaş alamadım şuan 2. Ayımdayım ve işyeri benim üzerime atıyor sigortasız ve maaşsız çalışıyorum ne yapmam gerekiyor beni yönlendirebilir misiniz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur müdürlüğüne şikayette bulunmalısınız.

  2. Pınar dedi ki:

   Merhaba ben işkur kaydı ile otomotiv fabrikasında 4gun çalıştım ama Corona önlemlerinin alınmadığını anlayınca işi bıraktım 4gunluk paramı nasıl alabilirim

 42. Zehra dedi ki:

  Merhaba ağustosun 2sinde 4 aylık eğitime başladım fabrikada fakat fazla ses olduğu için migren rahatsızlığım sebebiyle çıkmak istiyorum ne gibi cezası olur ve çalıştığım günlerin maaşını alır mıyım? Ve çıkışım için 170ten yardım alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin ödemesini alabilirsiniz. Proğramdan tekrar yararlanmak isterseniz doktordan çok gürültülü yerlerde çalışması uygun değildir raporu alarak proğramdan ayrılabilirsiniz.

 43. Berat Doğan dedi ki:

  Eylül 17 işkur programım bitiyor bazı anlaşmazlıklar dan dolayı çıkmak istiyorum bu durumda tekrar işkur programindan yararlanabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramından bir defaya mahsusu yararlanılabilir. sizin de yararlanma süreniz dolmak üzere. bu nedenle tekrar yararlanabilmeniz mümkün değil.

 44. ahmet dedi ki:

  merhaba ben de ayrılmak istiyorum 1. neden baska iş buldum
  2. neden fazla mesai yapıyorum ve bu eğitimde fazla mesai yapılsa bile yasak diye biliyorum
  bu iki nedenden ötürü cezai işlem olur mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İEP kapsamında olmayan normal sigortalı bir iş bulduysanız cezai bir durum olmadan istifa ederek ayrılabilirsiniz. Mesai durumunu işkur temsilciniz ile görüşmelisiniz.

 45. Meryem Nur dedi ki:

  Merhaba ben 20.08.2021 tarihinde 3 aylık iskurda isbasi egitim programı ile markette ise başladım ve 30.09.2021 tarihinde ayrılmayı düşünüyorum çünkü hem okullar açılıyor hemde ekimin sonunda ameliyatım var ve işbaşı eğitim programım kasımın ortasında bitiyor bu durumda Eylül’ün sonunda ayrılırsam bana para cezası olur mu bide ayın son günü ayrıldığım için maaşım o gün mü yatar yoksa 1-2 aya mi yatar lutfen cevaplarsaniz cok sevinirim ne yapacağımı şaşırdım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para cezası almazsınız maaşınız diğer ayın 20 sine kadar yatar.

 46. Furkan dedi ki:

  Merhabalar
  Ben 16 ağustosda a101 e başladım 2 gün oldu fakat bazı özel nedenlerden dolayı işi bırakmak istiyorum
  İstifamı vermeden işe gitmesem yine işi bırakmış olurum di mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkura bilgi vererek ayrılmanızda fayda var.

 47. Cihan dedi ki:

  Ben şunu sormak istiyorum işkur un işbaşı eğitim programı maaş larin yatıp yatmadigini nasıl öğrenebiliriz birde bu heray tarihlerde değişim oluyor genelde hangi tarihte yatıyor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Her ayın 15 ile 20 si arası ödeme yapılıyor. Hesabınızı kontrol etmelisiniz.

 48. serhat dedi ki:

  merhaba işkur üzerinden işe girdim daha sonra çalıştığım yerden bordroya geçişim yapıldı 8 ay çalıştıktan sonra istifa ettim tekrar işkur üzerinden işe başlama şansım varmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İEP den yararlanamazsınız ancak başka bir işe normal sigortalı olarak başlayabilirsiniz.

 49. esma dedi ki:

  merhaba, bende 1haziranda bim de ise basladi. ekip guzel ama sicak satis skt derken yogun bir stres mobing var. isten ayrilmak istiyorum ceza olarak para cezasi olur mu. 2 ay oldu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Hayır kurslardan yararlanamama cezası alırsınız.

  2. Ümit dedi ki:

   Para cezası gelince dava acicam iskura iş veren beni 3 vardiyalı çalıştırdı zamanımı çaldı emegimi çaldı sigorta primim yatmadi bide utanmadan hak ettiğim parayı mi geri vericem mahkemede görüşürüz

 50. Engin dedi ki:

  İyi günler ben iep de çalışmaya başlayalıı iki ay oldu fakat işyeri ile sorunlar yaşıyorum acaba başka bir işyerinde kursa devam edebilirmiyim yani kursu değiştirebilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilcinizle görüşerek durumu izah edebilirsiniz. sizi haklı görürler ise haklı fesih ile başka b,r işyerinde faydalanabilirsiniz.

 51. ceren dedi ki:

  merhaba ben 3 aylık bir programa başlıcam fakat üniversite öğrencisiyim okullar 1 2 ay sonra yüz yüze açılırsa işi bırakmak istiyorum bu durumda bir para cezası uygulanır mı? 1 yıl boyunca işkur programlarından yararlanamazsınız demişsiniz örneğin 4 ay sonra sigortalı bir işe girmek istedim girebilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   sigortalı bir işe girmenizde sakınca yok. Sadece iep den faydalanmanız mümkün olmaz.

 52. Cansu dedi ki:

  Merhaba işkur ile öğrenci olarak işe başladım 26. Günüm işten ayrılsam ne gibi bir cezam olur ve ceza alırsam bunlar sicile mi geçiyor acaba

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl süre ile işkur diğer proğramlardan da yararlanamazsınız tüm ceza bu. sicilinize işleyen iş hayatınızı etkileyecek bir durum yok.

 53. Zeliha dedi ki:

  Merhaba ben işkur programıyla pastacılık eğitimi alıyorum üniversiteden zorunlu staj yapacam okul belgemi verirsem ceza almaktan kurtulur muyum sertifika I verirler mi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ceza durumu oluşmaz ama kursu bitirmeden sertifika lamazsınız.

 54. Talha dedi ki:

  Merhaba ben işe başlayalı 5 gün oldu işkur ile şoka girdim ama çok zor geldi işe gitmezsem cezai işlem alır mıyım?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   kısa süreli çalışmadan dolayı cezai bir durum oluşmaz.

 55. faruk dedi ki:

  Merhaba İEP ile işe girdim 24. günüm daha iyi bir iş buldum fakat bulduğum iş yeri İEP üzerinden işe alabileceklerini söyledi işkur üzerinden iş geçişi var mı? hem işveren hemde iş arayan içi İEP hakları sona erer mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal sigortalı olarak işe başlasaydınız ayrılabilirsiniz. Ancak farklı iep ye başlayamazsınız.

 56. Ceyda dedi ki:

  Merhaba işkur üzerinden 3 aylık kursiyerliğim başladı. İşe başlayalı 6 gün oldu ama işten ayrılmak zorundayım. Hem işveren hem benim için cezai yaptırımı ne olur?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Henüz proğramın 1/4 ünü tamamlamadığınız için cezai bir durum oluşmaz.

 57. Gülşah dedi ki:

  Merhaba ben Haziran 12 işkur ile A 101 de işe başladım psikoljik baskı var saatlere uyulmuyor ve artık çalışmak istemiyorum 170 den bana işkur ödedigi parayı faiziyle geri alır dediler böyle birşey varmı gerçekten 2 ayım dolmak üzere

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşerek ayrılabilirsiniz. Para cezası olmaz.

 58. Bünyamin dedi ki:

  Merhaba ben 6 aylık mobilya işinde çalışıyorum son 1 ayım kaldı ama işverenle anlaşamıyorum ve üniversite tercihleri nedeni ile istifa etmek istiyorum cezam olur mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Üniversite öğreniminiz başlasaydı haklı nedenle fesih edebilirsiniz. Mevcut durumda para cezası olmaz Fakat 1 sene işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 59. Tuncay sayar dedi ki:

  Mrh bem iep çalışıyorum işyeri 8 satten fazla çalıştırıyor mesaide vermiyor 8 saatimi doldurup poydos etsem bi sakıncası olurmu ve benim iep temmuz 1 de başladı işden ayrılsam paramı alabılırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşebilirsiniz çözüm olmuyor ise yine işkur temsilciniz ile görüşerek işten ayrılabilirsiniz. Maaşınız ödenir.

 60. Makbule dedi ki:

  Merhabalar ben 2.5 yıl önce işkur iep programından yararlanmıştım. Şuan tekrar yararlanabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İep proğramını tamamladıysanız sadece bir seferliğine yararlanabilirsiniz.

 61. Hasan dedi ki:

  4 aylık işkur kursiyeriyim. Bitmesine 5 ay var işten ayrılmam durumunda yaptırımları ne olur. Ne tür cezai işlem uygulanır ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 yıl süre ile ile işkur proğramlarında yararlanamazsınız.

 62. Hüseyin dedi ki:

  Şokta çalışıyorum 3 aylık sürenin 1/4 ü geçince ayrılınca maaşımı alabilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızı alabilirsiniz ancak 1 sene men cezası gündeme gelir.

  2. Berat dedi ki:

   Merhaba a101 İŞKUR kaydıyla girdim 10 gün oldu sanırım dörtde birini doldurmadım yeni bulduğum işte İŞKUR kaydıyla alıyor sorun olumu

1 8 9 10