İŞKUR

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.


İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları,

İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İsrifa Dilekçe Örneği

İŞKUR tarafından düzenlenen, işbaşı eğitim programına katılmış ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden istifa etmek isteyenler İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ‘ni indirerek doldurabilirler.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

907 Yorum

 1. merhabalar ben iskurla bim markette çalışmaya başladım tam 20 gün olucak işi başka bi yerden teklif aldım işi bırakmak istiyorum cezai bir yaptırım olurmu daha ilk maasim yatmadi parayi keserler mi teşekkürlr

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlayacaksanız herhangi bir cezai müeyyideye uğramadan geçiş yapıp bu güne kadar olan maaşınızı alabilirsiniz. Çıkış yaparken sebebinizi hem işyerine hem de kuruma bildirin.

 2. 24.11.2021 de ise başladım iskur uzerinden iş şuan çok ağır geliyor işten çıksam bir ceza alıyorum para cezası falan

  1. Merhaba,

   Proğram süresinin 1/4 ünü doldurduysanız cezai durum oluşur

 3. İşkur cezası kaldırabilir mi 2 sene olan ceza çünkü işe girme gibi bir durum var ve ceza kalkmazsa giremiyor

  1. Merhaba,

   Normal ssk lı işe girebilirsiniz. Eğitim proğramından yararlanamzsınız.

 4. Merhabalar,
  İşkur eğitim programıyla bir markette işe başladım ve 3 aylık İşkur Eğitim Programım geçen ay bitti.Ekibe alındığım söylendi,bütün evrakları götürüp imzaladım fakat ilk başta davranıldığı gibi davranılmıyor,mobing uygulanıyor genelde işten geç çıkıyorum ve ekibe alındın artık bir çok şeyde hakkın yok dendi 2 yada 3 aydan önce çıkarsam para cezası olacağını soyledi Müdür yardımcısı, sonra şaka dedi tam olarak anlaşamıyorum sürekli kendimi baskıda ve mobing uygulanmış hissediyorum.Bu süreç zarfında gerçekten çok yıprandım.Yemeğe geç çıkıyorum bazen mola kullanamıyorum ekibe alındığım için daha çok böyle olacakmış.Gerçekten psikolojim çok bozuldu.Kasada duruyorum akşam kasa alamıyorum. 3 aydır yeri hep ben siliyorum soylediğimde de geç alırmışım kasayi deniyor kendime ozguvenimi yitirdim.İşten ayrılırsam para cezası uygulanır mı?İşkur eğitim sürem doldu ona bir etkisi olurmu?herhangi bir yaptırımı olur mu?

  1. Merhaba,

   İşkur işbaşı eğitimi süresini bitirdikten sonra işten ayrılmanız sonucunda ne işkur ne de para cezası alma nezdinde herhangi bir cezai durum yok. İstifa dilekçenizi vererek işten ayrılabilirsiniz. Herhangi bir yaptırım durumu ile de karşılaşmazsınız. Kendinizi yıpratmanıza psikolojinizi bozmanıza gerek yok.

 5. İyi geceler ben 27 Ekim 2020 de bimde işbaşı eğitim programı üzerinden işe girdim 10 Kasım’da mazeretsiz istifa ettim ve işkur e şubeye giriyorum yaptırımın başlangıç tarihi 11.11.2020 bitiş tarihi 11.11.2021ama programın dörtte birlik bölümünü bitirmediğimden ceza almamak gerekiyor ben tekrardan işbaşı eğitim programından yararlanabilir miyim acaba

  1. Merhaba,

   1/4 ünü doldurmadan işkura bildirim yaparak ayrılmanız gerekir. Yine de işkur danışmanınızla görüşmenizde fayda var.

 6. merhaba , meslek egiğim kursu ile eczanede baslayı 12 gunoldu ve beni işten cıkardılar ve madur durumdayım ,bu durumda ne yapmalıyım ? ne gibi haklarım var ?

  1. Merhaba,

   İşkura şikayette bulunabilirsiniz. bunun haricinde bir hakkınız bulunmuyor. Başka bir işbaşı eğitim proğramından yararlanabilirsiniz.

 7. İyi günler ben 08.10.2020 de işbaşı eğitim programı ilr çağrı merkezinde işe başladım fakat memleketime dönmem gerekti sağlık sorunlarım nedeni ile. Bu yüzden 27.11.2020de isten istifa ettim suan bu yüzden ceza aldım. İkamet adresime gectiğim için bu yaptırımı kaldırma sansım varımı

  1. Merhaba,

   İkametgah değişikliği geçerli bir d-nedendir. Yeni ikametgah bilgilerinizle işkura dilekçe verip düzelttirebilirsinşz. Tabi bu işlemleri işten ayrılmadan yaptırmanız gerekiyor.

 8. Mrb ben üç aydır işkur üzerinden bir işte çalıştım ben çıkmak istemiyorum istifa et diyorlar ne gibi hakkımız var

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim süresi bittikten sonra işyeri çalıştırmak zorunda değil. Siz istifa etmeseniz de sürenin dolduğunu belirterek işten çıkartma hakları var.

 9. Merhaba 6 Aralık’ta işe girdim gidince öğrendim işkurlu eğitim programı olduğunu 12 gün sonra işten çıkmak istedim ancak daha İŞKURu başlatmadıklarını söylediler ama bize önceden başlatacaklarını söylemişlerdi. Bugün işten çıktım para alabilecekmiyim bu durumda ne yapmam gerekli

  1. Merhaba,

   Firmayı iş kura şikayet edeceğiniz söyleyin. Ücretinizi kendileri ödemek zorunda ödemezler ise iş kura şikayette bulunun.

 10. Merhaba ben ağustos ayında iskurdan bir ise girdim ama öğrenciyim normalde ve sunacaktım var bu durumda işten çıkmak istiyorum dilekçe versem kabul görür mü ya da ceza alır mıyım

 11. Hatırlı günler 3 aylık programın son günlerine yaklaşıyorum 3 ay bitiminde 2 ay daha çalıştırma mecburiyeti varmı ?

  1. Merhaba,

   Proğram süresi bittiğinde çalışmaya devam etmek zorunda değilsiniz.

 12. Merhaba 28.11.2020 tarihinde kursum bitti 3 ay eksiksiz tamamladım sonra çalıştığım firma hemen iş girişimi yapmış ve normal çalışan gibi Çalışmaya başladım Fakat burda çalışmak istemiyorum çıkabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Çalışmaya devam etmek istemiyorsanız istifa etme hakkınız var. Herhangi bir yaptırım durumu da oluşmaz.

 13. Merhaba 20.11.2020 tarihinde işkur girişim yapıldı fakat farklı bir işe girme ihtimalim var aralık ayı içerisinde şimdiki işten nasıl ayrılacağım herhangi bir yaptırım olur mu ?
  İşe giriş mazeret olarak kabul oluyor diye yazıyor tam anlayamadım

  1. Merhaba,

   4/a normal ssk lı işe başladığınızda geçerli mazeret olduğu için yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz.

  2. Ben 18 kasımda işkur üzerinden işe başladım bu sıra bırakmayı düşünüyorum ne kadar süre içinde bırakırsak ceza ödemiyoruz birde bel ağrısı problemim var bunu iş yerindeki doktor da söylemişti işe girerken bel ağrısını bırakma sebebi olarak göstersem kabul ederler mi ceza alır mıyım

  3. Merhaba,

   Proğramın 1/4 süresini geçtikten sonra çıkarsanız 1 sene süre ile proğramlardan yararlanamazsınız.

 14. Bugün 28.11.2020 itibarı ile işkur aracılığı ile market işine girdim ilk gün işe gittim fakat iş ortamını beğenmedim 1 gün çalışıp işten ayrılsam herhangi bir ceza, yaptırım olur mu ve bir daha işkurdan işe girebilir miyim?

  1. Merhaba,

   Sürenin 1/4 ünü tamamlamadığınız için herhangi bir yaptırımı olmaz.

 15. iyi günler ben 15.09.2020 de iş başı eğitimden yararlandım 01.12.2020 de çıkacm kendi rızam ile aldığım 1 buçuk aylık ücreti geri ödeyecekmiyim yoksa sadece iş kur cezası mi alacağım

  1. Merhaba,

   aldığınız ücreti iade etmezsiniz. 1 yıl iş kur proğramlardan yararlanamazsınız.

 16. Merhaba hayirli aksamlar 26 10 2020 iep programından yararlanıyordum iş çok ağır geldiği için eğitimden çıkmak istiyorum bi ceza uygulanır mı bilgi alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   Yaklaşık 1 aylık süreyi tamamlamışsınız. Buna göre ayrılmanız durumunda 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 17. Merhabalar. İşkur üzerinden markete girdim program 3 aylık ve müdürüm sürekli beni işten çıkarma ile tehdit ediyor işten çıkarırsam 1 yıl iş bulamazsın diyor böyle bi yetkisi var mı ? Varsa hangi kanun hangi hakla ?

  1. Merhaba,

   Böyle bir hakkı tabi ki yok. İş kur temsilciniz ile irtibata geçin. 1 yıl iş bulamazsın da ne demek. Sadece siz kendi isteğinizle ayrılırsanız sebepsiz yere işkur proğramlarından yararlanamazsınız. Yoksa bulduğunuz tüm işlere girebilirsiniz.

 18. Merhabalar, 3 aylık kursiyerlik sürecim 13 aralıkta doluyor. Süre dolduğunda yani 13 aralıkta işten ayrılsam bana veya çalıştığım yere bir yaptırım oluyor mu?

  1. Merhaba,

   Kursiyerlik süresi sonunda çalışmak zorunda değilsiniz. Size veya işyerinize bir yaptırımı yok.

 19. Bende işkur aracılığla hastanenin rektörlük biriminde işe girdim pek memnun değilim işten çıkmak istiyorum henüz 1 hafta oldu sürekli işçi olarak girmiştim birşey olur mu

 20. Merhaba işkur üzerinden iep ile işe başladım çalışma arkadaşımda covid çıktı bende karantinaya alinacagim söylendi bu sürede maaş işliyor mu nasıl oluyor bilginiz varmı acaba teşekkürler

  1. Merhaba,

   İşkur çalışılan süre kadar ödeme yapmaktadır. Karantinada olduğunuz günlerin ödemesi yapılmaz.

 21. Merhaba lar 24. 09.2020 tarihinde hemşire olarak iş kur üzerinden çalışmaya başladım fakat çalıştığım kurumdan hiç memnun değilim 3 aylık Bi sözleşmeyi ayrılmak istiyorum cezası nedir veya ne gibi yaptırımlar olur

  1. Merhaba,

   Henüz 20 günü tamamlamadıysanız ceza durumu oluşmaz. Tamamladıysanız 1 sene boyunca proğramdan yaralanamazsınız.

 22. 12/10/2020 tarihinde iş başı yapmıştım işkur üzerinden çocuklarım için iki hafta sonra işten çıkmak zorunda kaldım ceza alırmıyım

 23. 25.09.2020 tarihinde ise iş başı eğitim programi adı altında girdim fakat uzaktan eğitim derslerim yüzünden Aralık ayında çıkmayı düşünüyorum herhangi bi para cezası yaptırımı olur mu

  1. Merhaba,

   1 sene boyunca işkur kursiyer proğramından yararlanamazsınız.

 24. Merhaba
  İş başı eğitim programından 06.10.2020 tarihinde işe girdim üniversite öğrencisiyim işte olduğum için üzaktan eğitim derslerime giremiyorum ve işten çıkma kararı aldım. Eğer bu sebeple çıkarsam işkur bana herhangi bir para cezası uygularmı?

  1. Merhaba,

   Para cezası çıkmaz. 1 yıl süre ile tekrar yararlanamazsınız.

 25. Merhaba ben 24.10.2020 de işe başladım bana şuan yapacağım işten farklı bir iş yaptırmak istiyorlar hakkımı vermezlerse işten ayrildigimda herhangi bir ceza odermiyim

  1. Merhaba,

   anlaşılan işten farklı bir iş yaptırma gibi bir hakları bulunmamaktadır. İş kur temsilcinizel irtibata geçiniz. İş kur ile görüşmeden ayrılırsanız 1 sene ceza alırsınız.

 26. işkur programında çalışıyorum başka biyerden sigortalı iş teklifi geldi burdan direk çıkıp diğer tarafta sigortalı başlayabılirmiyim.

  1. Merhaba,

   İş kura bildirim yaparak sigortalı işe başlayabilirsiniz.

 27. merhabalar 12 ekım 2020 de işkurla bımde işe başladım. kurs bitmeden sigortalı bir işe başladığım takdirde herhangi bir ceza alırmıyım

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlamak geçerli bir fesih sayılacağından bir cezai durum oluşmaz.

 28. Merhaba, ben 12.10.2020 tarihinde işkur tarafından işbaşı eğitim programına katıldım. Program 3 aylik, 23.10.2020 tarihinde istifa edeceğim, programın 1/4 lük kısmını doldurmuş sayılıyormuyum veya herhangi bir cezai işlem alır mıyım?

  1. Merhaba,

   1/4 lük kısmı henüz aşmadığından cezai bir durum oluşmaz.

 29. Merhabalar iyi akşamlar dilerim.
  06.10.2020 tarihinde kursa başladım 22 Ekimde ayrılmak mecburiyetinde kaldım.
  Bu zaman aralığındaki paramı yatıracak mı acaba İşkur bilgi verirseniz çok mutlu olurum.
  Şirket alamazsın demedi ve çalıştığım bu süre boyunca devam sorunum hiç olmadı.
  Saygılarımla.

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız sürelerin ödemesi yapılır.

 30. Merhaba
  Ben 01.10.2020 tarihinde işkur eğitim programına katıldım ama menun değilim ve ayrılmak istiyorum ne yapmam gerekiyor ve cezası nedir? Program 3 aylık.

  1. Merhaba,

   Geçerli bir neden olmadan ayrılırsanız 1 yıl süre ile proğramlardan yararlanamazsınız.

 31. merhaba işkur programından 10 kişi başlatan bir işletmede 10 kişinin 5 i kendi gönül rızasıyla programı bıraktığında işyeri ayrılan 5 kişinin yerine yeni bir 5 kişi alabilir mi? alamıyorsa var sayalım 10 kişinin tamamı bıraktı işverenin 10 kişi alabilmek için taahhüt gereği işe aldığı sigortalı çalışanlar ne olacak??

  1. Merhaba,

   Çalışan kendi isteği ile ayrıldıysa kalan program süresi kadar yeniden kursiyer alma hakkı mevcut.

 32. İyi akşamlar
  01.10.2020-31.10.2020 işkur dan işe girdim 18.10.2020 çıkış dilekçemi yazdım herhangi bir cezai yaptırımı olur mu yada 1 yıl işkur cezası alır mıyım ?

 33. Merhaba

  6 aylık bir İşkur işbaşı eğitim programında 3 aydır çalışmaktayım . İş yerinde yaşadığım sıkıntılar dolayısıyla programdan ayrılmak istiyorum . Ne yapabilirim

  1. Merhaba,

   sıkıntılarınızı iş kur temsilciniz ile görüşebilirsiniz. aksi durumda 1 yıl ceza alabilme olasılığınız mevcut.

 34. merhaba ben 1 eylülde işkur ile işe başladım ve şu an corona testim pozitif. yarın karantinam bitiyor fakat ben kendimi iyi hissetmiyorum çalışabilecek kadar iyi değilim, bu yüzden işten ayrılmak istiyorum. herhangi bir para cezası uygulanır mi istifa edersem?

  1. Merhaba,

   evet 1 yıl süre ile tekrar proğramlardan yararlanamazsınız.

 35. merhaba işkur bünyesinde a101 de asil kursiyer olarak işe başladım . 3 aylık işkur sözleşmemin 2 ayı doldu fakat ben istifa etmek istiyorum. Ancak istifa edersem işkur para cezası veriyormuş . aldığım maaşı faizi ile geri veriyormuşuz böyle bir şey var mı ?

  1. Merhaba,

   Para cezası oluşmaz ancak 1 yıl iş kur proğramlarından yararlanamazsınız.

 36. İyi günler ben 2 buçuk aydır iskurda biryerde çalışıyordum işten ayrılmak zorunda kaldım gerekçe olarak sigara ictigim kurallara uymadığm için sebep yazdım iskurdakabuk etmemiş patronumsan gerekçeli dilekçe istemisler acaba işten ayrilirmiyim gerekçeli dilekçeyle bide kachun surer

 37. Bir mağazada kursiyer olarak ise girdim Ekim 15 de bitecekti kurs okulum açıldığı için 28 Eylül de çıkmam gerekti. Benden sorumlu mağaza müdürü sıkıntı olmayacağını söyledi ve istifamı yazmamı söyledi yazdım ve çıktım. İşkur sisteminde 1 yıl yaptırım gözüküyor Temmuz ve ağustos ayının parasını aldım Eylül ayının çalıştığım 23 günün de parasını alabilir miyim ? Ve geri para ödemem gerekicek mi ?

  1. Merhaba,

   Eylül ayının maaşı da yatacaktır. Öğrencilik durumunuzu dilekçe ile işkura bildirebilirsiniz.

 38. Ben 17 yaşindayımn. İşkur üzerinden bir tekstile başladim . Işi birakmak istiyorum bir yaptirimi olur mu?
  Ya da birakmak için ne tür mazeretleri kabul ediyolar .

  1. Merhaba,

   Geçerli sebepler yazımızda mevcut. Bu sebepler haricinde kursu yarıda bırakmanız durumunda 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 39. Merhaba ben 3 aylik iskur kursuna basladim bir isletmede fakat is iskura gecmeden onceki deneme surecinden dahada agirlasti agir kutular kaldiriyorum hem de seri şekilde basta ayiklama yaptigimiz icin agir gelmemisti simdi ise cok cok agir geliyo ve ayrica kalp hastasiyim ayrilmak istesem sonucu ne olur acaba.Teşekkurler.

  1. Merhaba,

   Durumu öncelikle işkur temsilcinize bildirin. Onun görüşünü alarak ayrılığınıza onay alırsanız yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz. Aksi halde 1 yıl içinde tekrar proğramdan yararlanamazsınızç.

 40. Merhaba 6 aylık iş-kur kursiyeri olarak bir isyerinde işe başladım fakat usulsüzluklerden dolayı 15 gün çalışıp işi bırakmak zorunda kaldım bir cezası varmı acaba

  1. Merhaba,

   Henüz programın 1/4 ünü doldurmadığınız için yaptırım olmaz.

  2. 26.10.2020de girdim 28.10.2020de cikis aldım 3 günlük calismisligim var ceza alirmiyim istifa dilekçesi yazdırdı isyeri acilen cevap yazarmisiniz

  3. Merhaba

   Henüz proğramın 1/4 ünü tamamlamadığınız için ceza almazsınız.

 41. Selam şuanda ben kendime sigortali iş buldum işkura bildirmem gerekli mi gerekliyse nasıl bir biçimde bildirmem gerekli

  1. Merhaba,

   Sözleşme harici iş yaptırılıyor ise iş kura bildirim yapabilirsiniz. Bu durumda gerekli uyarılar yapılacaktır.

 42. Merhaba iyi günler
  A101 de işkurlu olarak çalışıyorum fakat başka bir firmaya iş başvurusu yaptım. 3 aylık sözleşmede 1 ayımı tamamladım. Şimdi ayrılsam ceza alırmıyım ve bu işten ayrıldığım gibi diğerine başlayabilirmiyim ?

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı olarak başka bir işyerinde başlayacaksanız bu geçerli bir sebep olarak sayılır. Önce işkura bu durumla ilgili bilgi vererek işten ayrılabilirsiniz.

 43. 6 aylık programı sonuna kadar tamamlamak üzereyim. Fakat bu iş yerinde çalışmak istemiyorum.
  Süre dolunca istifa etsem. Başka programlardan da yararlanabilir miyim ? Bu tak tek seferlik mi ?

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramı her kursiyer için bir defaya mahsusu faydalanılmaktadır.

 44. İşbaşı eğitim programımı değiştirebilir miyim?

  Çalıştığım şirkete iş başı 6 ay eğitim programı ile kursiyer olarak başladım. 1,5 ay oldu. Devamsızlığım yok.
  Kurs sonrası kadroya geçince çalışma saatlerimiz 10 saate çıkacak. Yolla birlikte 12 saati geçecek.
  Şuan için 8 saat çalışıyoruz. Kadrolular 10 saat çalışacaklar. Ben bu şekilde çalışmak istemiyorum.
  Üstüne birde çalışma temposu var memnun değilim. Çok çok ağır ve yorucu.

  Soru bir. Şuan başka bir şirkete iş başı eğitim programı ile başlayabilir miyim ?
  Yada bu hak bir seferlik mi? Tekrarı olur mu ? Sigortam olmasa

  Soru iki. 6 Ay sabredip, Anlaşmalı fesihle Aklımda olan, Hem yakın bir fabrika hem kadrolu olsan da 8 saat çalışılan bir iş yerine.
  Tekrardan iş başı eğitim programı ile başlayabilir miyim ?

  TEŞEKKÜRLER

  1. Merhaba,

   Kursun 4/1 ini tamamladığınızdan yarıda bırakırsanız başka bir kurs proğramına katılamazsınız. Ayrılmanız geçerli bir nedene bağlanmalı. Burdan başka bir yere transfer olmanız da mümkün değil.

   6 ayı doldurduktan sonra yeniden başka bir yerde kursiyer olarak çalışamazsınız. tek seferlik bir haktır.

 45. Merhaba ben bir aydır A101 de işkur altında çalışıyorum okul sebebi ile ayrılmak zorunda kalıyorum ne yapmam gerekiyor ay başında direk çıksam olur mu ?

  1. Merhaba,

   Durumu belge ile iş kur müdürlüğüne de bildirmenizde fayda var.

  1. Merhaba,

   evet 1 yıl süre ile işkur programlarından yaralanamazsınız.

 46. Merhaba seramik sektöründe ise başladım 35 gun olucak isim ağır ve çalışma arkadaşlarım kaba ve kadrolu bir iş teklifi aldim istifa istesem işlem ve idari ceza işlemi alır mıyım

  1. Merhaba,

   Sigortalı bir işte başlayacağınızı belirterek işten ayrılabilirsiniz. bu durumu işkura da bildirmelisiniz

 47. Benim 10 ekimde iş başı eğitim programım bitiyor fakat iş verenle anlaşamadığımız için eylül sonunda karşılıklı bitirmek istiyoruz. Ben yeni bir iş bulmadığım halde, farklı bir iş bulmuşum ve ayrılmak istiyormuş gibi bir dilekçe yazıp ayrılabilir miyim ceza almadan? Kendi böyle olacağını söyledi çünkü.

  1. Merhaba,

   Konuşu işkur temsilcinize danışmanızda fayda var. yeni işyeri sigorta girişinizin istendiğini biliyoruz.

 48. İyi günler bir şirkette iş başı eğitim programındayım 2 ayı geçti ama başka yerden kadrolu bir iş teklifi aldım herhangi bir ceza ödermiyim

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı statüsünde işe başlayacaksanız herhangi bir yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 49. MErhaba 3 aylık işkur sürecinde 16 günüm kaldı öğrenciyim kaldığım özel yurt yurdu kapatıyor kalacak yerim olmadığı için işten ayrılmak istiyorum herhangi bir cezai işlem uygulanır mı ?

  1. Merhaba,

   adres değişikliği nedeni ile ayrılmanızdan dolayı bir yaptırım olmaz. İstifanızı da bu şekilde yazılı belirtin

 50. Merhaba
  bn makine mühndisiyim firma işbaşı eğitim programıyla 6 aylık denme surecıni tamamladım bu süre sonucunda bir takım olaylarla suan fabrıkada devam etmekteyım ama bana hıç bir bilgi verilmdi maaşım sigortam vs. benı işkura muhendis olarak bıldırmemiş olabılırlermı yada bu işbaşı eğitim programınıın sürecini uzatabiliyorlarmı yaada kadroya aldılardaa benımmı hbarim yok bilmiyorum konu hakkında detaylı bilgi alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   İşe girişinizi yapmış olmalılar. ancak yeni bir iş akdi imzalatılması gerekiyordu. Alo 170 i arayarak ve e devlet sigortalı bilgilerimden aktif görünüp görünmediğinizi kontrol edebilirsiniz.

 51. merhaba ben iş başı eğitim programına katıldım. oldu ki anlaşamadık ve programın bitiminde ben kadroya geçmek istemedim. o zaman programım yanmış mı oluyor. 1 yıllık ceza uygulanır mı

  1. Merhaba,

   Program bittikten sonra kadroya girme zorunluluğu bulunmuyor. bu nedenle de yaptırım durumu oluşmuyor.

 52. Merhaba ben 3 aylık kursiyer programına katıldım.
  Başka bir iş bulduğum için 15.günümde işten ayrılma kararı aldım çalıştığım günün parasını alabilir miyim alamazsam da nasıl alabilirim.

  İşverenin sözleşmeyi fesih mi etmesi gerekir.(Çalıştığım Günün Parasını Almak İçin)

  Çalıştığım

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı işe başlamanız haklı fesihtir. dilekçe ile iş kura bildirim yaparak proğramdan ayrılabilirsiniz. Ödeneğiniz de yatacaktır.

  2. Ne kadar da rahat anlatılıyor, işveren bir sürü sözleşme imzalıyor işkur a, o kadar vakit ve kaynak ayırıyor yetişmesi için, kursiyere bir kazanım sağlıyor, bakıyorum tüm kursiyerlerin 3-5 kuruş fazla maaş veren bir başka işyerine arkasına bakmadan koşarak gidiyor.
   vicdan, sadakat ve biraz empati ile bakmak lazım, bu yapılanları size başka biri ne yapsa diye düşünmeniz lazım diye düşünüyorum. Ahlaklı veya ahlaksız Toplum, sizin geleceğinizi siz yaratın.

 53. iyi günler. Ben 9 aylık olan işbaşı eğitim programı ile bir yazılım şirketinde işe başladım fakat 1 ay’ı biraz geçtiğinde başka bir yerden kadrolu iş teklifi aldım ve kabul ettim. şuan burada çalışmaya başladım. Sözleşmeyi fesh etmem için neler yapmam gerekiyor.

  1. Merhaba,

   İşe başlayacağınız firmayı da belirterek işkura bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. Ödemenizi de alabilirsiniz.

 54. Merhaba, bir firmayla İEP üzerinden anlaştım. Normalde 1 eylül de iş başı yapmam gerekiyor.Gün içerisinde işveren ulaşım sorunumu kendim çözmem gerektiğini söyledi ve bende işe başlamaktan vazgeçtim. İşkura evrakları 1 hafta önce teslim ettim. Direkt işkura gidip danışmanıma dilekçe mi vermem gerekiyor?

  1. Merhaba,

   Evet danışmana bu durumu mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.

 55. Merhaba ben 3 aylık kursiyer programına katıldım.
  3 ay sonunda beni keyfi olarak, ücret ödememek için işten çıkarmaları söz konusu olabilir mi?

  1. Merhaba,

   Proğram sonunda işyeri sizi çalıştırmak zorunda değil. bu nedenle işten çıkartabilir.

  2. Merhaba ben kurstan ayrılmak istiyorum.Migrenim var ve strese gelemiyorum bu işte aşırı stresli.Bundan kaynaklı bir rapor götürürsem ceza alır mıyım.

  3. Ben yeni basladim ilk gun oldu 3 gun daha calisip baska yerdesigortali is buldum orda baslicam ceza odermiyim

 56. işkur dan istifa ettim eşim cezaevınde kızımdan dolayı aılevı, sebeblerden 3 aylık surenın 1 bucuk ayını calıstım herhangi bi ucret odermıyım geri

  1. Merhaba,

   Hayır ücret iadesi oluşmaz. 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 57. Merhaba, işkurun 3 aylık eğitim programını 2 ay çalışıp bıraktığımızda 1 senelik ceza dışında maddi olarak bir cezalandırma alabilir miyiz, aldığımız maaşı geri yatırma gibi?

 58. Merhaba bişey sorcam da ben bekel de çalışıyordum 16 Mart 2020 de başladım 5 ay işkur sözleşmem vardı 26 ağustosta sondu kadroya geçmeden işi bıraktım sıkıntı olur mu

  1. Merhaba,

   Kurs süresi sonrasında kadroya geçme zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir yaptırımla karşılaşmazsınız.

  2. 21 ağustosta a101 de işe başladım ne zaman işten ayrılırsam bir aylık ücretimi tam alabilirim

 59. Merhaba, benim telefonu arayarak avm iş için çağırdı mülakata girdik ve görüştük. Reyon bölümüne alacaklarını ve orada çalışacağımı anlaştık sonra işkurla ilgili belgeleri hazırlayıp verdim. 13 gün sonra aradılar gittim ve işkurdan gelenler açıklama yaptı. Ben 4. günüme bugün giriyorum avm çalışcağım branş yerinin haricinde temizlikten tutunda depoya manava heryere ayakçı olarka çalıştırıyorlar. Ben bu durumda rahatsızım ve mağdurum. 3 aylık kursiyer sürem devam ediyor ama bugün 4. günüme girdim sabah işe gidicem ayrılsam cezai işleme maruz kalır mıyım? sabah işe değilde işkura gidip kurumu Madde 7- İşverenin veya işveren vekilinin görev ve sorumlulukları;
  a) Katılımcılara bu sözleşmede belirtilen meslek ile ilgili iş dışında başka bir iş yaptırmamak,
  maddesinin sorumluluğunun dışına çıkarak işçi çalıştırmasıyla iligli şikayette bulunup çıkışımı yaptırabilir miyim? Yapılıyorsa cezai işleme maruz kalır mıyım? (4.Günüme girdim 3 aylık süreçte daha yeniyim)

  1. Merhaba,

   a) Katılımcılara bu sözleşmede belirtilen meslek ile ilgili iş dışında başka bir iş yaptırmamak,
   maddesinin sorumluluğunun dışına çıkarak işçi çalıştırması

   maddesinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca henüz sürenin 1/4 ünü doldurmadınız. İşkura durumu bildirerek ayrılabilirsiniz.

 60. Sok markette calisiyordum 2 ay 10 gunluk iskur baglantim vardi 35, gunde sube mudurunun surekli kaba davranisi nedeniyle istifami verdim ceza yermiyim maddi acidan ?

  1. Merhaba,

   Maddi açıdan bir kaybınız olmaz. 1 yıl süre ile işkur programlarından faydalanamazsınız. Daha önce durumu işkura bildirmenizde fayda vardı.

 61. Merhaba bende 3 aylık kurs süresi olan bir tekstil fabrikasında 15 gün çalıştım ayrılmak zorunda kaldım ceza falan alımıyım ?

  1. Merhaba,

   Kurs süresinin 1/4 ünden daha az çalıştığınız için bir yaptırım oluşmaz.

 62. Merhaba ben A101 s işbaşı eğitimine başladım yalnız 2.günü istifa ettim iş şartları çok ağır geldi ve çok geç çıkıldığı için şartlar uymadı 10 yaşında diyabetli çocugum var. Onu da yetişmek zorunda olduğum için istifa ettim tekrar işkur işbaşı eğitiminden faydalanabilir miyim?

 63. İyi günler ben işbaşı eğitim Programı ile 3 aylık bir işe girdim ve bu sürede 10 gün eğitim veriliyor ben eğitimin 4. Günündeyim ve çıkmak istiyorum işten . Eğitim sürecinde olduğumuz için Geldiğim 4 günün parası verilir mi ?

  1. Merhaba 2 ay boyunca işkur bünyesinde ise başladım. bir hafta sonra başka bir iş teklifi aldım. onu kabul etmek istiyorum. iskur ceza işlemi uygular mi acaba yaptırımları nelerdir?

 64. Merhabalar. Benim askerlik tecil sürem Aralık 2020de doluyor. Hasta statüsünde askerliğim tecilli ve bir sonraki muayneyi bekliyorum. Ben bu durumda Eylül 2020de bir işbaşı Eğitim programına katılabilirmiyim? Askerlik dışında maddelerde hiçbir sıkıntım bulunmamaktadır.

  1. Merhaba,

   3 aylık programlarda mevcut. Onlara katılmanızda bir engel yok.

 65. İyi günler ben İŞKUR işbaşı eğitim Programında 3 aylık bir şirkette işe girdim 10 günlük bir eğitim süresi var ve ben 3 gündür bu eğitime katılıyorum ama attık Ayrılmak istiyorum herhangi bir ceza yaptırımı olur mu

  1. Merhaba

   Henüz programın 1/4 ünü doldurmadığınızdan yaptırım olmaz.

 66. Merhabalar ben 17 yaşındayım IŞKURLU olayım dedim tekstil firmasına girdim ama isim bana ağır geliyor malum tekstil yüksek sesli şarkı dinleniyor benim kulaklarım ameliyatlı sese maruz kalınca direk ağrı yapıyor çıkışımı versem yaptırım veya ceza gelir mi ilgilenirseniz çok memnun olurum;)

  1. Merhaba,

   henüz sürenin 1/4 ünü doldurmadısanız yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz. Geçti ise 1 sene kadar proğramlardan yararlanamazsınız.

 67. Merhaba, işkur üzerinden 1.5 aylık kursiyer olarak işe girmeyi düşünüyordum. Fakat işe başlamaktan vazgeçtim. Herhangi bir yaptırım uygulanır mı? Veya Başka bir yere işkur üzerinden işe girmemde sıkıntı olur mu ?

  1. Merhaba,

   Henüz başlamadan vazgeçtiğiniz için herhangi bir yaptırım olmaz. Başka programlardan yararlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu