emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.

İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları,

İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İsrifa Dilekçe Örneği

İŞKUR tarafından düzenlenen, işbaşı eğitim programına katılmış ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden istifa etmek isteyenler İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ‘ni indirerek doldurabilirler.

Yorumlar

 1. Ali dedi ki:

  Mrb ben 6 aylık iep programının 2 ayını doldurdum ve çıkmak istiyorum kpss sinavina hazırlık için kursa gidicem herhangi bir para cezası yermiyim birde maaşım yatarmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınız yatar. 1 sene işkur proğramlardan yararlanamazsınız.

 2. Essss dedi ki:

  Merhaba. 13 haziran tarihinde bir özel hastaneye resmi girişim yapıldı İşkur üzerinden.Deneme süresi 3 ay denildi ama memleket değişikliği sebebiyle istifa etmek istiyorum.İstifa etsem ceza ve geri ödemeye maruz kalır mıyım ? 26 27 gündür çalışıyorum.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Adres değişikliği geçerli bir fesih sebebidir. Cezai müeyyidesi oluşmaz.

 3. Önder dedi ki:

  Merhaba ben iskurdan 3 aylığına çalıştım 3 ayımı doldurup iş kur sürem bitti ama bana patron dioki üç ay ben seni sigorta li göstermem gerekiyor çıkarsan ceza yeriz diyor bu konu hakkında bilgisi olan bana dönüş yapabilirmi

 4. Akın dedi ki:

  26 Mart 2022’de işkurlu olarak bi fabrikada çalışmaya başladım. Ama yakın zamanda başka bir fabrikadan Kadrolu kendi bünyesinden yetiştirilmek üzere iş teklifi aldım. Ben bu işi kabul edersem herhangi bir ceza vs. başka bi şey olur mu ? Tek bildiğim 12 aylığına işkura başvuramıyoruz.

 5. Akif dedi ki:

  Program dan g/c 10 na göre ayrıldınız ne demek iep

 6. Z D dedi ki:

  Merhabalar işkurla 3 ay deneme süresi şeklinde girdiğim ve sadece 2 gün kadar çalıştığım firmada iş yükü ağırlığından ve iş tanımının mesleğime uygun olmadığını farketmemden dolayı istifa ettim. Herhangi bir para cezası yaptırımı veya 1 yıllığına işkur programlarına başvuramama yaptırımı olur mu?

  1. Kağan dedi ki:

   Hayır olmazsın ağa çünkü 1/4 aşılması galinde yaptırım yok

 7. eda dedi ki:

  merhaba
  iep ile işe girişim yapılacak.yalnız başka şehre gitmem gerekecek. şirket o şehirdeki işleri yapmam için beni görevlendirebileceğini belirtiyor. a şehrinde bulunan şirkete iep ile girip b şehrine görevlendirme ile gidebiliyor muyum?

 8. zehra dedi ki:

  Merhaba Bende üç aydır iep kapsamında çalışıyorum. Bu ay normalde çalıştığım yer sigortalı olarak başlatıcak beni ama memnun değilim ayrılmak istiyorum.
  Bana veya işverene herhangi bir yaptırım var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Proğram bittikten sonra devam zorunluluğu bulunmuyor. İki taraf için de bir yaptırımı bulunmuyor.

 9. Ömer Gani dedi ki:

  Benim 31 mayis is kurum bitti 6 aylık sürecini doldurdum bi başka yerde iskur alimi yapulamiyormu bunun süreçi varsa ne kadardir

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   İşkur iep den sadece bir seferliğine yararlanılabilmektedir.

 10. Nur dedi ki:

  Bir tekstil firmasında iskurlu olarak calisiyorum 6 aylik sürenin 2 ayi bitti ama çok yoruluyorum ve fazla saat çalışıyorum üzerine mesai yapıyorum ve mesai parası da verilmiyor başka bir tekstil firmasi sigortalı olarak iş teklifinde bulundu işten ayrılsam parasal bi ceza olur nu

 11. Alican dedi ki:

  İş başı eğitim programı nda çalışıyorum iş bitimine az kaldı 1 ay . ayrılmak istiyorum bı yaptırim ve geri ödeme olur mu

 12. Akif dedi ki:

  Ben iep da çalışıyorum 6 aylık .bir buçuk ay kaldı çıkmama iş yerinden ayrılmak istiyorum. Bı cezai yaptırım olur mu para iadesi olur mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Para iadesi olmaz. 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

 13. Fatma dedi ki:

  Merhaba ben meslek edindirme kursuna gidiyorum ama sgk lı iş buldum bunu önce işkurami gidip demem lazım yoksa işe giriş yapınca giriş belgemi mi görürmem lazım

 14. Emin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 1 haftalık kursiyer olarak bir atolyede işe başladım.Kurumsal bir firmadan işkurlu olarak iş teklifi geldi.Oraya işe başlayabilirmiyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer Normal sigortalı iş ise başlayabilirsiniz.

 15. oguz dedi ki:

  12 aylık iş başı eğitim programındayım ilk 6 ayı bitti son 6 ayın btimesine de 34 günü kalmışken askerliğime 3 ay kaldığı için ve psikolojik sebeplerden çıkmak istiyorum. cezai yaptırım olmadan nasıl çıkabilirim ? veya veya çıkış için izin gelmezse ne gibi bir yaptırımı olur? teşekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1 sene iş kur proğramlarından yararlanamazsınız maaşınız ödenir.

 16. serdar kılıc dedi ki:

  3 aylık kursıyer programından devamsızlıktan kaldım 61 gun calısmıstım 78 gunluk bi programdı odeme yapılırmı yada herhangı bı yaptırım uygulanırmı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Ödeme yapılır. 1 sene işkur proğramlarından faydalanamazsınız.

 17. Ali Veli dedi ki:

  Merhabalar. Anlaşmış olduğum şirket ile 9 aydır İŞKUR’u olarak çalışmaktayım. Başka bir firma tarafından çok cazip bir teklif geldi. Sigortalı olarak beni işe almak istiyorlar. İstifa etsem bir cezayı yaptırımı olur mu acaba? Ya da bir ay sonra İŞKUR eğitimin bitip şuan çalıştığım şirkette sigortalı başlatmaları gerekiyor sigortam başlamadan çıkmam daha mı mantıklı olur acaba ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Normal sigortalı bir iş ise cezai bir durum oluşmaz. Haklı sebeple sözleşme feshi sayılır.

 18. Mehmet Dilek dedi ki:

  Merhabalar. Anlaştığım otel beni işkurdan alacağız seni dedi ve kaydımı aldı geçen çarşamba günü ancak ben başka bir firmadan çok cazip bir teklif aldım. İstifa edebiliyor muyum? İstifa nedeniyle bir cezayla karşılaşma olasılığım var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer diğer iş normal sigortalı bir iş ise çıkmanızda bir engel yok. cezai bir yaptırım oluşmaz.

 19. Nazmi koç dedi ki:

  Sigortalı iş buldum altı ayı doldurmadan işten ayrılırsam ceza uygulanır mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sigortalı işbaşı yapacaklar için bir cezai durum çıkmamaktadır.

 20. Fatma Gül dedi ki:

  Merhaba 4 gündür mobilya firmasında çalışıyorum ve iş bana çok ağır geldi ayrılsam herhangi bi ceza alırmıyım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır

 21. Mesut dedi ki:

  İep 20 gün çalışıyorum sigortalı bir işe geçsem çalıştığım sürenin parasını alabilir miyim

 22. Samet dedi ki:

  Merhabalar bir teks firmasına girdim 4.5 aydır calısıorum universteye gidicem ve kaydım yenilendi ve isten istifa durumunda ne gibi ceza alırım

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Parasal bir durum oluşmaz 1 sene boyunca işkur praoğramlarından yararlanamazsınız.

 23. Özlem dedi ki:

  Merhabalar avm mağazada İŞKUR ile 3 aylık satış danışmanı olarak girdim yalnız haftada 56 saat çalışıyorum çok yoruluyorum ayrılmak iatiyorum bugün tam işkurdan başlayalı 29 gün oluyor karşılıklı fesih edebilir miyiz ya da benim yaptırım almamam için nasıl bir gerekçe vermem lazım işkura

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kursiyer için fazla bir çalışmanız mevcut. İşkur temsilcinize durumu bildirerek ayrılabilirsiniz.

  2. Melek dedi ki:

   Merhabalar 1 nisanda işkur sürecim başladı 3 ay şeklinde. Daha sonra hamile olduğunu öğrendim patronum hastaneye gitme durumunda sıkıntı çıkarıp bana mobing uyguluyor. Cezai işlem uygulanmadan ne şekilde çılabilirim

 24. Berkan dedi ki:

  70 günlük işbaşı eğitim programinda 22 gündür çalışmaktayım yeni bir iş teklifi geldi şartları daha uygun programı bırakırsam her hangi bir yaptırım olur mu bir de bu ay 15 gün çalıştım çalıştığım bu süreyi yatırır mı işkur bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Aldığınız iş teklifi normal sigortalı bir iş ise yaptırım olmaz. Çalıştığınız 15 günün ücretini alırsınız.

 25. Aysegul dedi ki:

  Merhaba
  Ben İŞKUR 3 aylık eğitim programına katıldım 55 günüm mesai saatleri günlük, 10 saat işden ayrılmak istiyorum taşınma durumumda söz konusu herhangi bi tazmınat talep edilir mi ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Adres değişikliği durumunda geçerli nedenle fesih durumu oluşur. Herhangi bir yaptırım olmaz.

 26. Sergen dedi ki:

  merhaba
  bir firmada iş başı eğitim programıyla işe başladım. 6 aylık sürece 1 hafta kala iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Sağlık nedenlerinden dolayı ayrıldığımı belirttim. Ne gibi bir cezai işlem uygulanır. ? Geri ödeme oluşur mu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Herhangi bir yaptırım doğmaz.

 27. Ceydaa dedi ki:

  Merhaba iyi günler işkur iş başı eğitim programıyla bi işe başladım çalıştığım yer günlük 11 saat çalıştırıyo bunu kabul etmediğim için beni işten çıkarmışlar işkura bildirim yapmamışlar ama bana gelme dediler cezai yaptırım bana uygulanır mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Bir yaptırım olmaz. Ancak işkura sebep olarak ne bildirdiklerini öğrenmenizde fayda var.

 28. Sedef dedi ki:

  Merhaba 3 aylık işbaşı eğitim programım 31 ocak son bugün de gidip son günleri devamsızlığımdan kullanacağım devam evraklarımı yarın teslim etsem işkur alır mı ?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kurs süresinin bitiminde evrakları teslim etmelisiniz.

1 10 11 12