İŞKUR

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.


İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

İlgili Makaleler

790 Yorum

 1. İyi günler bir şirkette iş başı eğitim programındayım 2 ayı geçti ama başka yerden kadrolu bir iş teklifi aldım herhangi bir ceza ödermiyim

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı statüsünde işe başlayacaksanız herhangi bir yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 2. MErhaba 3 aylık işkur sürecinde 16 günüm kaldı öğrenciyim kaldığım özel yurt yurdu kapatıyor kalacak yerim olmadığı için işten ayrılmak istiyorum herhangi bir cezai işlem uygulanır mı ?

  1. Merhaba,

   adres değişikliği nedeni ile ayrılmanızdan dolayı bir yaptırım olmaz. İstifanızı da bu şekilde yazılı belirtin

 3. Merhaba
  bn makine mühndisiyim firma işbaşı eğitim programıyla 6 aylık denme surecıni tamamladım bu süre sonucunda bir takım olaylarla suan fabrıkada devam etmekteyım ama bana hıç bir bilgi verilmdi maaşım sigortam vs. benı işkura muhendis olarak bıldırmemiş olabılırlermı yada bu işbaşı eğitim programınıın sürecini uzatabiliyorlarmı yaada kadroya aldılardaa benımmı hbarim yok bilmiyorum konu hakkında detaylı bilgi alabilirmiyim

  1. Merhaba,

   İşe girişinizi yapmış olmalılar. ancak yeni bir iş akdi imzalatılması gerekiyordu. Alo 170 i arayarak ve e devlet sigortalı bilgilerimden aktif görünüp görünmediğinizi kontrol edebilirsiniz.

 4. merhaba ben iş başı eğitim programına katıldım. oldu ki anlaşamadık ve programın bitiminde ben kadroya geçmek istemedim. o zaman programım yanmış mı oluyor. 1 yıllık ceza uygulanır mı

  1. Merhaba,

   Program bittikten sonra kadroya girme zorunluluğu bulunmuyor. bu nedenle de yaptırım durumu oluşmuyor.

 5. Merhaba ben 3 aylık kursiyer programına katıldım.
  Başka bir iş bulduğum için 15.günümde işten ayrılma kararı aldım çalıştığım günün parasını alabilir miyim alamazsam da nasıl alabilirim.

  İşverenin sözleşmeyi fesih mi etmesi gerekir.(Çalıştığım Günün Parasını Almak İçin)

  Çalıştığım

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı işe başlamanız haklı fesihtir. dilekçe ile iş kura bildirim yaparak proğramdan ayrılabilirsiniz. Ödeneğiniz de yatacaktır.

  2. Ne kadar da rahat anlatılıyor, işveren bir sürü sözleşme imzalıyor işkur a, o kadar vakit ve kaynak ayırıyor yetişmesi için, kursiyere bir kazanım sağlıyor, bakıyorum tüm kursiyerlerin 3-5 kuruş fazla maaş veren bir başka işyerine arkasına bakmadan koşarak gidiyor.
   vicdan, sadakat ve biraz empati ile bakmak lazım, bu yapılanları size başka biri ne yapsa diye düşünmeniz lazım diye düşünüyorum. Ahlaklı veya ahlaksız Toplum, sizin geleceğinizi siz yaratın.

 6. iyi günler. Ben 9 aylık olan işbaşı eğitim programı ile bir yazılım şirketinde işe başladım fakat 1 ay’ı biraz geçtiğinde başka bir yerden kadrolu iş teklifi aldım ve kabul ettim. şuan burada çalışmaya başladım. Sözleşmeyi fesh etmem için neler yapmam gerekiyor.

  1. Merhaba,

   İşe başlayacağınız firmayı da belirterek işkura bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. Ödemenizi de alabilirsiniz.

 7. Merhaba, bir firmayla İEP üzerinden anlaştım. Normalde 1 eylül de iş başı yapmam gerekiyor.Gün içerisinde işveren ulaşım sorunumu kendim çözmem gerektiğini söyledi ve bende işe başlamaktan vazgeçtim. İşkura evrakları 1 hafta önce teslim ettim. Direkt işkura gidip danışmanıma dilekçe mi vermem gerekiyor?

 8. Merhaba ben 3 aylık kursiyer programına katıldım.
  3 ay sonunda beni keyfi olarak, ücret ödememek için işten çıkarmaları söz konusu olabilir mi?

  1. Merhaba,

   Proğram sonunda işyeri sizi çalıştırmak zorunda değil. bu nedenle işten çıkartabilir.

  2. Ben yeni basladim ilk gun oldu 3 gun daha calisip baska yerdesigortali is buldum orda baslicam ceza odermiyim

 9. işkur dan istifa ettim eşim cezaevınde kızımdan dolayı aılevı, sebeblerden 3 aylık surenın 1 bucuk ayını calıstım herhangi bi ucret odermıyım geri

  1. Merhaba,

   Hayır ücret iadesi oluşmaz. 1 yıl süre ile işkur proğramlarından yararlanamazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu