İŞKUR

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak (İstifa Etmek)

İŞKUR İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.

İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları,

İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İsrifa Dilekçe Örneği

İŞKUR tarafından düzenlenen, işbaşı eğitim programına katılmış ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden istifa etmek isteyenler İSTİFA DİLEKÇE ÖRNEĞİ‘ni indirerek doldurabilirler.

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

1.039 Yorum

 1. merhaba ben işkur üzerinden 1nisan da ise girdim 15 nisanda çıkışımı gerçekleştirdim 2 hafta çalışıp isten ciktim sözleşmeyi fesh ediyormuşum çıkarsam oyle söylediler 1sene ise girmeme gibi bi durumum varmis sanirim bu doğrumu

  1. Merhaba,

   Proğram süresinin 1/4 ünü aşan bir çalışmanız var ise İşkur proğramlarında 1 yıl süre ille faydalanamazsınız. Ancak normal sigortalı işlerde çalışmanızda bir mani yok.

 2. İep ile 3 aylık başladım 1nci ay çıksam para cezası alırmıyım hangi durumlarda para cezası talep edilir ?

 3. Merhaba ben işbaşı eğitim programı beyaz eşya mağazasına girdim 1 haftadır orda çalışıyorum bayramdan hemen sonra şehir dışına çıkmam lazım 1 hafta izin kullabilir miyim

  1. Merhaba,

   Kursiyerin İşbaşı Eğitim Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. bu nedenle 1 gafta izin alamayabilirsiniz.

 4. Merhaba, Ben 20 martta iş başı eğitim programıyla bir şantiyede inşaat mühendisi olarak ise başladım normalde işkur ile belirlediğimiz toplam çalışma süresi haftalık 45 saat ama iş yerinde gece saat 10 lara kadar bile kalmam bekleniyor. Ve çalıştığım şantiye şehrin çok uzağında herhangi bir toplu taşıma ile ulaşım yok, eğer dedikleri gibi çalışmazsam ulaşım konusunda da hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar. Eğer iş başı eğitim programını bırakmak istersem çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim ya da bir cezai yaptırım olur mu?

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin parasını alabilirsiniz. Bu durumu işkur yetkiliniz ile görüşerek ayrılırsanız cezai bir durum da oluşmaz.

  2. Merhaba
   Is basi eğitim programıyla firmamıza personel aldik ve yakin bir tarih de personelin is basi eğitim programı dolmaktadir. Ve program bittiğinde personel bizimle değil başka işlere bakmak istediği için ayrılmayı düşünmektedir. Isveren olarak bizim yapmamız gereken bir durum varmi veya bize bir yaptırım uygulanır mi?

  3. Merhaba,

   İşbaşı eğitim süresi sona erdiğinde iki tarafında sonlandırma hakkı mevcuttur. Bu nedenle bir yaptırım durumu oluşmaz.

 5. Merhaba ben 3 ay önce işkur programı üzerinden bir tekstil firmasına girdim ama aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Tüm gün işte olduğum için derslere ayıracak vaktim olmuyor. Sınavlarım konusunda da sıkıntı yaşıyorum. Bundan dolayı işten çıkmak istiyorum. İşten çıkarsam para cezası uygulanır mı?

  1. Merhaba,

   Para cezası uygulanmaz ancak 1 yıl ceza alırsınız.

 6. Iskur üzerinden fabrikada ise başladım. 14.gun serviste tartışma oldu ve ertesi gün işten çıkışımı verdiler . Cezai bi işlem olur mu ve çalıştığım günlerin ücretini alabilir miyim

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin ödemesini alabilirsiniz. Cezai bir durum oluşmaz.

 7. Merhaba, 15.03.21 tarihinde iep ile bir mağazada çalışmaya başladım. Program süresi 3 ay fakat ben işe uyum sağlayamadığım için çıkmak istiyorum. 3.haftamı doldurmak üzereyim. Herhangi bir cezai yaptırım var mı?

  1. Merhaba

   Henüz süre olarak 1/4 ünü doldurmadığınız için cezai bir durum oluşmaz. İş kur temsilciniz ile görüşerek ayrılabilirsiniz.

 8. Merhaba, 03.03.2021 de A101’e 3 aylık kursiyer olarak girdim. 23.03.2021 de istifa dilekçesi yazdım. Nedeni ise; beni hep saatinden fazla çalıştırmaları ve koca mağazada 1 kişi durmam. Akşamları mağazada tek başıma kasada duruyordum. Kendi kafalarından bana kasada açık çıkarıp bana ödetmeye çalıştılar bende itiraz edin yine sayıp yanlış saymışız dediler. Bende istifa dilekçeme başka şehire taşınacağım diye yazdım bulunduğum şehirden başka şehire gittim. İşkurdan baktığımda kursa hala devam ediyor olarak gözüküyorum. Ve maaşım da yatmadı 18 günlük. Para cezası uygulanır mı?

  1. Merhaba,

   Ödemeniz 20 sine kadar ödenir. İstifanız verdiyseniz pasife düşer.

 9. Merhaba 2 Mart itibariyle İŞKUR üzerinden işe başladım tam bir ay oldu yeni bi iş buldum 10 gün sonra başlıycam 15 daha çalışıp işden ayrılsam para cezası olurmu birde çalıştığım kadarını alabilirmiyim tşkler

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı iş ise ayrılmanızda sakınca yok. Cezai durum oluşmaz. Paranız ödenir.

  2. İş başı eğitim programı üzerinden girdim işe kursiyer olarak Merhaba 2 Mart itibariyle İŞKUR üzerinden işe başladım tam bir ay oldu yeni bi iş buldum 10 gün sonra başlıycam 15 daha çalışıp işden ayrılsam para cezası olurmu birde çalıştığım kadarını alabilirmiyim tşkler

  3. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlayacaksanız cezai bir durum oluşmaz.

 10. merhaba, ozel bi hastanede hemsire olarak iep ile ise başlayacağım. öğrencilik durumum örgünden uzadı fakat Pasif Öğrenci olarak görünüyorum, bu durumda maaşım öğrenci maaşı mı olur? Bir de 3 aylık egitim programi surecinde devlet memuru olarak atanma durumum var, atanma sebebiyle programi yarıda bıraktığım icin herhangi bir cezayla karsilasir miyim?

  1. Merhaba,

   Pasif öğrencilik de olsa kaydınızı sildirmediğiniz sürece öğrenci olarak değerlendirilirsiniz. Memur olarak atanmanız durumunda ceza oluşmadan proğramdan ayrılabilirsiniz.

 11. Merhaba sigortalı bir işe başladım diyelim iep dan 3 aylik süreyi bitirmeden ayrılsam para cezası veya işkurdan men alırmıyım. Veya hamilelik durumunda ayrılsam yine ceza alırmıyım teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Sigortalı işe başlama haklı fesihdir. Bu nedenle cezai bir durum oluşmaz.

 12. Merhaba daha önce de yazmıştım yanitlamiştınız bunun için öncelikle teşekkür ederim. Sigortalı bir işe başlama yada gebelikten kaynaklı iep’dan ayrılınca para cezası veya bir sene men alma gibi bir durum söz konusu olurmu? Bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Gebelik durumunda sağlık sorunları yaşarsanız haklı fesih olur. Sağlıklı bir gebelikte 32. haftaya kadar haklı sayılmazsınız. Ancak sigortalı bir işe başlarsanız bu haklı nedenle fesih sayılır. cezai bir durumu olmaz.

 13. Merhaba İŞKUR iep proğramı (3 ay) ile bim markete 23.03.2021 salı günü başladım 23 ü yani ilk gün gittim çarşamba perşembe cuma bugünle beraber 3 gündür gitmiyorum istifa etsem 12 ay ceza ve alacağım 1 günlük ücreti faiziyle beraber geri talep etmeleri gibi bir durum var mı?

 14. Merhaba ben 3 aylık market eip ile ise basladim ancak farkli isler yaptrdiklari ve zorlandigim icin 5.günde isten ayrıldım para cezası veya 1 yıl ceza alırmıym ayrica calistgim 5 günün ucretini alirmiyim? tesekkurler😊

  1. Merhaba,

   Henüz 1/4 ünü doldurmadığınız için men ve para cezası almazsınız. Çalıştığınız kısım ödenir.

 15. 20 gün önce işkurdan tekstile girdim.Üniversite mezunuyum alanım olan işe giricem şuan.Bu mazeret sayılıp işten ayrılabilirmiyim?Ayrılırsam çalıştığım günleri parasını alabilirmiyim?

  1. Merhaba,

   Başlayacağınız iş normal sigortalı bir iş ise haklı bir ayrılış olacağından cezai bir durum olmadan ödeneğinizi de alabilirsiniz.

 16. merhabalar işkurdan iş başı eğitim programı ile işe girdim 3 ay önce ve şuan şartlar çok zorluyor bırakmak istiyorum para cezası alırmıyım ?

  1. Merhaba,

   Para cezası almazsınız ancak 1 sene süre ile proğramlardan yararalanamazsınız.

 17. Merhabalar ben 4.3.2021 de isbasi egitim programindan yararlanmaya basladim ondan oncesinde 2 haftalik isverenin yaninda sigortasiz calistim bunun parasini isverenden aldim programa baslayali 15 gun oldu isten ayrilmak istiyorum sebebi is zor bana cezai bir islem uygulanir mi

  1. Merhaba,

   15 gün sürenin 1/4 üne tekabül etmiyor ise işkur ile de görüşerek cezai bir durum oluşmadan ayrılabilirsiniz.

 18. Merhaba bir markette 3 aylık işkur programıyla çalışmaya başladım nisanın 10unda dolacak, bu markette devam etmek istemiyorum, eleman alımınolan başka bir markete başvuracağım ancak orasıda işkurla alıyor, işkur sürem nittikten sonra belli bir süresi var mı tekrar işkurlubişe girmek için

  1. Merhaba,

   İşkurda iş başı eğitim proğramına bir kere dahil olma hakkınız var. ancak işkur üzerinden normal işçi alımı var ise faydalanabilirsiniz.

 19. Merhaba ben işkurun iep dahilinde bir işe başladı 3 ay sonra şirket bünyesinde çalışmaya başlayacağım. Ancak iş zor geliyor bırakmak istiyorum para cezası uygulanırmı bir ay bitti iki ay kaldı.. tüp bebek tedavisi geçerli bir sebep sayılırmı cezai işleme maruz kalmamak için? Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Sağlık nedenleri ile ayrılabilmeniz mümkün. Ancak Tüp bebek tedavisi devamlılıkta sıkıntı oluşturmuyor ise geçerli neden olamaz. İşten yarılırsanız 1 sene boyunca proğramlardan yararlanamzsınız.

 20. Merhabalar ben 6 aylık işkur eğitim kursu ile bir firmaya kendimi geliştirmek için başladım fakat malesef hiç de kendimi gelistirebilecegim bir yer olmadığını farkettim daha başlayalı bir hafta bile olmadı ayrıca askerden yeni geldiğim için işsizlik maaşı ödeneğinin de dondurulmadan devam etmesi çok doğru bı karar değil eğitim programından ayrılsam istifa etsem işsizlik odenegim kesilirmi daha 6 ay işsizlik maaşı hakkım var ve cezai işlem uygulanır mı
  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Henüz yeni başlamışsınız. Proğramdan ayrılmanızın bir cezai durumu olmaz. Ayrıldıktan spnra işsizlik maaşına da başvuru yapabilirsiniz. Ödenmeye devam eder.

 21. Merhabalar, a101 marketinde işkur işbaşı eğitim programıyla çalışmaya başladım. 6 gün çalıştım ve istifa etmek istiyorum istifa dilekçeme çeşitli sağlık sorunlarının takibi dolayısıyla istifa etmekdeyim diye yazdım herhangi belge istenir mi? Ya da para cezası alır mıyım?

 22. 11.11.2020 işkurdan 4 aylık stajım 11.03.2021 tarihinde 4 aya göre bitiyor fakat çalıştığım iş yerine göre 31.03.2021 tarihinde doluyor ve işi bırakmak istiyorum cezai işlem alırmıyım

  1. Merhaba,

   4 aylık proğram 4 ayın sonunda biter. İş kurdan da teyit alarak işi bırakabilirsiniz.

  2. Cezai işlem uygulanır mı? Ve başka bir işe girmeme engel olurmu

  3. Merhaba,

   Herhangi bir cezai işlem olmaz. Başka bir işte çalışmanıza da mani değil. İşkurla görüşerek program süresinin teyidini alabilirsiniz.

 23. Merhaba işkur üzerinden bir markette çalışmaya başladım.işkur eğitim programım 3 aydı. 1 hafta oldu çalışmaya başlayalı, mazeretsiz bir şekilde istifa edersem para cezası alır mıyım

  1. Merhaba,

   Sürenin 1/4 ünü doldurmadığınız için para cezası almazsınız.

 24. Merhaba işkur programında işe başladım 2 ayı geçtim, işi bırakmak istiyorum. İkametim işimle aynı şehirde değildi başından itibaren, ikametgah değişikliğini nasıl gösterebilirim? Ceza ödemeden ayrılmam mümkün mü?

  1. Merhaba,

   İkametgah belgenizi iş kura ibraz ederek cezai bir durum olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 25. Merhaba ben işkur kursiyer olarak işe başladım 2 gün oldu başlayalı ve istifa etmek isteğimi söyledim işverenim bana hakkında ceza yaptırımı yapıcam dedi 1 sene işe giremiceksin dedi böyle bir şey mümkün mü daha 4 te 1 ini bile tamamlamadım 3 ay işkur üzerinden maaş alıcam

  1. Merhaba,

   İşkur temsilciniz ile görüşerek işten ayrılabilirsiniz. Cezai bir durumu olmayacaktır.

 26. Merhaba Ben işkur üzerinden bir markette çalışmaya başladım fakat üç hafta çalıştım ve istifa etmek istiyorum herhangi bir ceza öder miyim işkur sürem de üç aydı

  1. Merhaba,

   İşkur proğrmanlarından 1 yıl yararlanamazsınız. Ücretiniz ödenir. İade talep edilmez.

 27. Merhaba 25 ocak da iskue tarafından ASsisTT çağrı merkezinde ise başladım Çok büyük umutlarla gitmiştim inbaod bölümüne verdiler 6 ekran çalışılıyor 9 adet sınav yapıldı ortalamam 57 di 5 inde çağrılar alinmaya basladi ortalaması düşük olanlar çağrıya almıyorlar ve eğitimci kendi sevdiklerini sınavda soru vererek yardım etti Bizim şuan orda hiç bir Vasfimiz yok ne yapacağız diyorum hiç birşey gitmesek hakkımız yanicak iki tane evlat bakıyorum benim ise eğitime ihtiyacım olduğu için gittim

 28. Merhabalar ‘ Gün Önce İşkur İş Başı Eğitim Programıyla İşe Başladım Fakat İş Yerini İş Olanaklarından Memnun Kalmadım acaba İstifa Etsem Ceza Yermiyim Ve Nasık Bir ceza Yerim 2.side İstifayı Direk İşkura Versem Yeterli Mi

  1. Merhaba,

   Proğramın 1/4 ünden daha az bir durum var ise ceza almazsınız. Ancak mutlaka işkur temsilcinizle görüşme yapınız.

 29. Merhaba 18.03.2020 de iskur kursuna baslamistim ama iki gun sonra istifa ettim. Bu sene gene iskur kursuna katilma hakkim varmi? Bir sene dolduktan sonra yani?

  1. Merhaba,

   Evet işkur proğramlarından bu sene yararlanma hakkınız var.

 30. Merhaba ben is kur üzerinden markette ışe başladım is kazası geçirdim 16 gun rapor aldığım için işimin fessi yapılması gerekiyor dediler ne yapmam gerek

  1. Merhaba,

   Devamsızlık süresi rapor olsa dahi Proağramın süresinin % 10 u + 5 gündür. Bunda daha fazla ise feshedilir.

 31. Merhaba, İş başı programı ile bir firmada işe başlayacağım. Bu program için benim mi başvuru yapmam gerekiyor, yoksa firmanın mı başvuru yapması gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   İş kur kaydınız var ise işlemleri işe başlayacağınız firma yapmaktadır.

 32. Merhaba ben 1 Kasım 2020 tarihinde iep ile bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladım 4 ay oldu ama bazen saat 10 a kadar mesai yaptırıyorlar itiraz etme fırsatı da vermiyorlar bırakmayı düşünüyorum herhangi bir para cezası alır mıyım öylece bırakırsam şimdiden teşekkürler cevabınız için

  1. Merhaba,

   Para cezası almazsınız. 1 sene boyunca işkur proğramlarından yararlanamazsınız. Durumu işkur temsilciniz ile paylaşmakta fayda var.

 33. Merhaba, iş başı program ile işe başladığımız zaman sigorta girişi olmuyor mu? Pazartesi günü bir firmada işe başlayacaktım. Ancak bugün yaptığımız görüşmede bana işkur üzerinden başvur. Oradan başlatalım denildi. Ne gibi farkları oluyor acaba?

  1. Merhaba,

   İş başı proğramı ile işe başlanılmalarda emeklilik için geçerli olan sigortalık başlamaz ve bunun için prim ödenmez. Ancak firmaların işkur aracılığı ile işe aldığı çalışanlardan prim teşviklerinden de faydalanmaları mümkün. İş yeri bunun için de işkur kaydı olmasını istemiş olabilir. Bunu başlayacağınız firmaya sormanız doğru bilgi almanızı sağlar.

 34. Merhaba işkur üzerinden işe başladım 2 ay çalıştım bırakmak zorunda kaldım para cezası alırmyım

  1. Merhaba,

   Para cezası almazsınız. İşkur proğramlarından 1 yıl boyunca faydalanamazsınız.

 35. program dahilinde fabrikada ile başladım 1/4 luk kısmı gectım fakat mobınkler ve ıs ortamındakı sacmalıklar yuzunden ısten cıkmak ıcın ıstıfamı verdım bugun cezaı ıslem alırmıyım ? sorunumu sendıka ıle gorustum fakat cozmedıler ustune ustelık yapamadıgım bolume koydular ve elım zarar gordu hastaneye gıttım bu yuzden. tamamen keyfı bır cıkıs degıl cezaı ısleme ugramadan cıkmam soz konusumu ? yarın ıskur danısmanımla gorusmeye gıdecegım ne soylememı onerırsınız

  1. Merhaba,

   Raporlarınızı ve bu durumları aynen iş kur temsilcinizle görüşün. durum değerlendirmesi yapılacaktır.

 36. merhaba bir tekstil firmasında 22.02.2021 tarihinde 6 aylık kurs görmek için işe başladın ama 06.04.2021 tarihinde 4 yıldır çalıştığın sezonluk hotel açılaçak ve ikahmet adresin de değişecek bu tarihler arası iş yerinden ayrılsan herhangi bir cezai bir işlem olur. tesekkur şimdiden.

  1. Merhaba,

   Hem sigortalı bir işte çalışma hem de adres değişikliklerinden dolayı cezai bir durum oluşmadan proğramdan ayrılabilirsiniz.

 37. Merhaba martta işkurun halk eğitim üzerinden kursuna katılıcam 3 ay sürücep haziranda biticekmiş mayısta staj için hastaneye çağrıldığımda kurstan ayrılınca işkura cezalı düşer miyim

  1. Merhaba,

   programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

   Askerlik,
   Hamilelik,
   Doğum,
   Tutukluluk,
   Uzun süreli sağlık problemleri,
   İşe giriş,
   İkametgah değişikliği
   Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

   Başka bir işte sigortalı başlamak da bunların içinde ancak staj ile ilgili bilgi yer almıyor. İşkur temsilcinize danışabilirsiniz.

 38. Merhaba bir kuruma işe başladım 01.02.2021 tarihinde işkur üzerinden sigorta girişi yapılacağı söylendi hala sigorta girişi yapılmadı Bu aksama kurumla mı ilgilidir yoksa işkurla mı ilgilidir

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramı ise sigortanız sistemde gözükmez sadece sağlık sigortanız yatar

  1. Merhaba,

   İşkur müdürlüğünden veya iş yerinizden öğrenebilirsiniz. Zira devamsızlıkları işyeriniz göndermektedir.

 39. Merhaba ben a101′ girdim 3 ay çalışmam gerekiyor benim 5.ci günüm ve üniversiteler yüzyüze eğitime geçecek okula gitmem gerekiyor o yüzden bırakmam gerekiyor bir ceza alırmıyım acaba

  1. programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

   Askerlik,
   Hamilelik,
   Doğum,
   Tutukluluk,
   Uzun süreli sağlık problemleri,
   İşe giriş,
   İkametgah değişikliği
   Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

   Ancak Pandemi olağan üstü bir durum getirdi. Kuruma dilekçe ile bu mazaretinizi iletebilirsiniz.

 40. Merhaba ben 11.07.2020 tarihinde işbaşı eğitim programına katıldım 6 aylık bir kurs 09.10.2020 tarihinde çalıştığım tekstil el değiştirdi bu yüzden işkurumuzu dondurdular bende üniversiteye hazırlanıyorum şuan beni aradılar tekstil fabrikası tekrar açılmış gelip çalışmamız için çağırdılar tarih:14.02.2021 ben şuan üniversiteye çalışıyorum istifa etsem para cezası alır mıyım?

  1. Merhaba,

   Süre olarak dolmuş. dondurulduğu için devam zorunluluğunuz yok. İşkur temsilciniz ile görüşerek istifa edebilirsiniz.

 41. Merhaba ben işkur üzerinden bir fabrikaya girecektim bütün gerekli kağıtları yapıp verin dediler yaptım verdim Şubat ayının 11 inde iş başı yapmam gerekiyor sonra vazgeçtim iş başı yapmadım dolayısıyla ben bu konuda ceza alabilirmiyim arkadaşlarım 12 ay iskurdan faydalanamazsin dediler kafam karıştı bu konuda bir açıklama yaparmisiniz

  1. Merhaba,

   Başlamadığınız için herhangi bir cezai durum oluşmaz.

  2. Ben işkur kursuna başladım 4 aylık bir kurs ama gitmek istemiyorum başlayalı 2 hafta doldu 3.haftamıza gireceğiz çıksam para cezası alırmıyım 7 günlük ücret yatmıştı ceza alırmıyım para cezası

  3. Merhaba,

   Herhangi bir para cezası almazsınız. Ama mutlaka işkur temsilciniz ile görüşerek proğramdan çıkış yapınız.

 42. Merhaba işbaşı eğitim programında diploma fotokopisi zorunlumu üniversite mezunuyum lise versem olurmu

 43. Merhaba.Programa başlayalı 11 gün oldu.Fakat işveren tarafından mobing ve hakaretlere maruz kaldım.Bunun sonucunda nasıl bir yol izlemeliyim.Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,

   Öncelikle işkur temsilciniz ile görüşün. Henüz proğramın 1/4 ünü tamamlamadıysanız herhangi bir ceza almadan istifa edebilirsiniz.

 44. Merhaba, işkurla olmak üzere bir işyerinde işe başladım ama şartların zor olması ve pandemiden dolayı çalışmak istemediğim için 5. Gün işten ayrıldım. İşkurdan herhangi bi ceza alırmıyım. Bi iki ay içinde başka bir işe işkurla girebilirmiyim?

  1. Merhaba,

   Proğramın henüz 1/4 ünü tamamlamadığınız için cezai bir durum oluşturmaz.

 45. Merhaba eğitim sürecine 01.02.2021 işe başladım 6 ay eğitim sürecekmis 15 gün dolmadan istifa edersem herhangi bi cezai işlem alirmiyim

  1. Merhaba,

   İş kur temsilcinize bildirerek istifa ederseniz cezai bir durum oluşmaz.

 46. Merhaba,
  kendi imkanlarımla buldğum ilaç firmasında kadolulyum 6 aydan beri çalıyprum
  bugun bana başka ilaç firmasından işbaşı eğitm programı teklifi geldi ben katılabilrmiyim buna çalışırken

  1. Merhaba,

   İsterseniz işte ayrılıp girebilirsiniz. Hem çalışıp hem iep dan yararlanamazsınız.

 47. Merhaba egitim süreci 08.01.2021 tarihinde işe basladim 1 ay egitim olacakmıs ama egitimden sonrada 2 ay daha işkur üzerinden maas alacağimi söylediler bu 1/4 lik kısmı 3 ay üzerinden mi hesapliyoruz ve 1/4 lik kısmı geçmeden işten istifa etsem herhangi bir ceza alır mıyim ?

  1. Merhaba,

   Hesaplama 3 ay üzerinden yapılır. 1/4 ünü geçmezseniz cezai bir durum oluşmaz.

 48. Merhaba İş kur üzerinden markette çalışıyorum. 64 gün çalışma süremiz var. 1 hafta oldu, sözde günde 7.5 saat mesai 1.5 saat dinlenme molamız var. giriş sözde 11:15 çıkış 20:15. mola hakkımızı kullanamıyoruz izin vermiyorlar + çıkışımız 21:00 buluyor. her gün 9 saat çalıştırıyorlar. ne yapabiliriz yardımcı olabilir’misiniz ? istifa etsek 2 yıl işkur’dan yasaklı hale gelirmiyiz ? maaşımı’zı alabilir miyiz ? maaşımızı alırsak ceza yolu ile para’yı geri alırlar mı

  1. Merhaba,

   Maaşınızı alırsınız iade durumu da oluşmaz Ancak durumu işkur temsilciniz ile görüşmeden istifa etmeyin. Şikayetiniz değerlendirilir.

 49. Merhaba benim merak ettiğim konu bambaşka
  İşe başlamadan önce 2 gün boyunca eğitim gördük bu eğitimler sırasında çalışıyor olarak sayılıyormuyuz ?

 50. Merhaba, iş başı eğitim programindan yararlanarak bir işletmede çalışmaya başladım. 6 aylık süremin 4 ayını doldum. ancak çalıştığım iş arkadaşlarımla problem yaşıyorum ve istifa etmeyi düşünüyorum. Bu işe başlamadan önce işten ayrılırsam sadece 1 yıl ceza alacağım söylenmişti. Aldığım maaşların geri iadesi gibi birşey yoktu ortada, sonradan araştırırken gördüm. Bu parayı çalışandan mi alıyorlar yoksa işletmeden mı? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   1 yıllık ceza haricinde iade durumu oluşmaz. İşkura da bildirim yaparak ayrılabilirsiniz.

 51. Merhaba , is kur üzerinden ise başladım. 1,5 ay sonra yeni iş buldum. Ayrılınca iş verene cezai yaptırımı olur mu?

  1. Merhaba,

   Her iki taraf açısından da cezai yaptırım bulunmuyor.

 52. merhabalar ben iskurla bim markette çalışmaya başladım tam 20 gün olucak işi başka bi yerden teklif aldım işi bırakmak istiyorum cezai bir yaptırım olurmu daha ilk maasim yatmadi parayi keserler mi teşekkürlr

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlayacaksanız herhangi bir cezai müeyyideye uğramadan geçiş yapıp bu güne kadar olan maaşınızı alabilirsiniz. Çıkış yaparken sebebinizi hem işyerine hem de kuruma bildirin.

 53. 24.11.2021 de ise başladım iskur uzerinden iş şuan çok ağır geliyor işten çıksam bir ceza alıyorum para cezası falan

  1. Merhaba,

   Proğram süresinin 1/4 ünü doldurduysanız cezai durum oluşur

 54. İşkur cezası kaldırabilir mi 2 sene olan ceza çünkü işe girme gibi bir durum var ve ceza kalkmazsa giremiyor

  1. Merhaba,

   Normal ssk lı işe girebilirsiniz. Eğitim proğramından yararlanamzsınız.

 55. Merhabalar,
  İşkur eğitim programıyla bir markette işe başladım ve 3 aylık İşkur Eğitim Programım geçen ay bitti.Ekibe alındığım söylendi,bütün evrakları götürüp imzaladım fakat ilk başta davranıldığı gibi davranılmıyor,mobing uygulanıyor genelde işten geç çıkıyorum ve ekibe alındın artık bir çok şeyde hakkın yok dendi 2 yada 3 aydan önce çıkarsam para cezası olacağını soyledi Müdür yardımcısı, sonra şaka dedi tam olarak anlaşamıyorum sürekli kendimi baskıda ve mobing uygulanmış hissediyorum.Bu süreç zarfında gerçekten çok yıprandım.Yemeğe geç çıkıyorum bazen mola kullanamıyorum ekibe alındığım için daha çok böyle olacakmış.Gerçekten psikolojim çok bozuldu.Kasada duruyorum akşam kasa alamıyorum. 3 aydır yeri hep ben siliyorum soylediğimde de geç alırmışım kasayi deniyor kendime ozguvenimi yitirdim.İşten ayrılırsam para cezası uygulanır mı?İşkur eğitim sürem doldu ona bir etkisi olurmu?herhangi bir yaptırımı olur mu?

  1. Merhaba,

   İşkur işbaşı eğitimi süresini bitirdikten sonra işten ayrılmanız sonucunda ne işkur ne de para cezası alma nezdinde herhangi bir cezai durum yok. İstifa dilekçenizi vererek işten ayrılabilirsiniz. Herhangi bir yaptırım durumu ile de karşılaşmazsınız. Kendinizi yıpratmanıza psikolojinizi bozmanıza gerek yok.

 56. İyi geceler ben 27 Ekim 2020 de bimde işbaşı eğitim programı üzerinden işe girdim 10 Kasım’da mazeretsiz istifa ettim ve işkur e şubeye giriyorum yaptırımın başlangıç tarihi 11.11.2020 bitiş tarihi 11.11.2021ama programın dörtte birlik bölümünü bitirmediğimden ceza almamak gerekiyor ben tekrardan işbaşı eğitim programından yararlanabilir miyim acaba

  1. Merhaba,

   1/4 ünü doldurmadan işkura bildirim yaparak ayrılmanız gerekir. Yine de işkur danışmanınızla görüşmenizde fayda var.

 57. merhaba , meslek egiğim kursu ile eczanede baslayı 12 gunoldu ve beni işten cıkardılar ve madur durumdayım ,bu durumda ne yapmalıyım ? ne gibi haklarım var ?

  1. Merhaba,

   İşkura şikayette bulunabilirsiniz. bunun haricinde bir hakkınız bulunmuyor. Başka bir işbaşı eğitim proğramından yararlanabilirsiniz.

 58. İyi günler ben 08.10.2020 de işbaşı eğitim programı ilr çağrı merkezinde işe başladım fakat memleketime dönmem gerekti sağlık sorunlarım nedeni ile. Bu yüzden 27.11.2020de isten istifa ettim suan bu yüzden ceza aldım. İkamet adresime gectiğim için bu yaptırımı kaldırma sansım varımı

  1. Merhaba,

   İkametgah değişikliği geçerli bir d-nedendir. Yeni ikametgah bilgilerinizle işkura dilekçe verip düzelttirebilirsinşz. Tabi bu işlemleri işten ayrılmadan yaptırmanız gerekiyor.

 59. Mrb ben üç aydır işkur üzerinden bir işte çalıştım ben çıkmak istemiyorum istifa et diyorlar ne gibi hakkımız var

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim süresi bittikten sonra işyeri çalıştırmak zorunda değil. Siz istifa etmeseniz de sürenin dolduğunu belirterek işten çıkartma hakları var.

 60. Merhaba 6 Aralık’ta işe girdim gidince öğrendim işkurlu eğitim programı olduğunu 12 gün sonra işten çıkmak istedim ancak daha İŞKURu başlatmadıklarını söylediler ama bize önceden başlatacaklarını söylemişlerdi. Bugün işten çıktım para alabilecekmiyim bu durumda ne yapmam gerekli

  1. Merhaba,

   Firmayı iş kura şikayet edeceğiniz söyleyin. Ücretinizi kendileri ödemek zorunda ödemezler ise iş kura şikayette bulunun.

 61. Merhaba ben ağustos ayında iskurdan bir ise girdim ama öğrenciyim normalde ve sunacaktım var bu durumda işten çıkmak istiyorum dilekçe versem kabul görür mü ya da ceza alır mıyım

  1. Merhabalar iskur işbaşı programı ile 01.12.2020 ise girdim ve suanbaşka bir is teklifi geldi oraya geçmek istiyorum herhangi bir cezai yaptırım alır miyim, birde sigorta vs. Başka sorun yaşar miyim? Teşekkürler.

 62. Hatırlı günler 3 aylık programın son günlerine yaklaşıyorum 3 ay bitiminde 2 ay daha çalıştırma mecburiyeti varmı ?

  1. Merhaba,

   Proğram süresi bittiğinde çalışmaya devam etmek zorunda değilsiniz.

 63. Merhaba 28.11.2020 tarihinde kursum bitti 3 ay eksiksiz tamamladım sonra çalıştığım firma hemen iş girişimi yapmış ve normal çalışan gibi Çalışmaya başladım Fakat burda çalışmak istemiyorum çıkabilir miyim ?

  1. Merhaba,

   Çalışmaya devam etmek istemiyorsanız istifa etme hakkınız var. Herhangi bir yaptırım durumu da oluşmaz.

 64. Merhaba 20.11.2020 tarihinde işkur girişim yapıldı fakat farklı bir işe girme ihtimalim var aralık ayı içerisinde şimdiki işten nasıl ayrılacağım herhangi bir yaptırım olur mu ?
  İşe giriş mazeret olarak kabul oluyor diye yazıyor tam anlayamadım

  1. Merhaba,

   4/a normal ssk lı işe başladığınızda geçerli mazeret olduğu için yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz.

  2. Ben 18 kasımda işkur üzerinden işe başladım bu sıra bırakmayı düşünüyorum ne kadar süre içinde bırakırsak ceza ödemiyoruz birde bel ağrısı problemim var bunu iş yerindeki doktor da söylemişti işe girerken bel ağrısını bırakma sebebi olarak göstersem kabul ederler mi ceza alır mıyım

  3. Merhaba,

   Proğramın 1/4 süresini geçtikten sonra çıkarsanız 1 sene süre ile proğramlardan yararlanamazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu