İŞKUR

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.


İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

İlgili Makaleler

437 Yorum

 1. İyi günler, Acil
  İŞKUR ile 3 aylık kursiyer olarak işe girdim. 3 ay sonunda noterden kuruma ihtarname çekerek istifa ettim. Bunu İŞKUR’a bildirmedim. Yaklaşık 20 gün oldu. Bildirmem gerekiyor mu? İleride İŞKUR dan faydalanmayı düşünmüyorum.
  Bir diğer sorum ise istifanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçti fakat E-Devlet de hala “çalışıyor” görünüyorum ama çalışmıyorum. İşe giriş tarihim var, çıkış tarihim yok.Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba,

   3 aylık kursiyer sureniz bitti ise arşılıklı ayrılabilirdiniz. Notere ihtiyacınız yoktu. Sizi kur bitiminde sigortalı olarak işe başlattılar ise iş kura bildirim yapmanıza gerek yok.

 2. Merhaba, ben işkur aracılığı ile bir anaokulunda öğretmen olarak işe başladım ancak ikametgah değişikliği nedeniyle ayrılmak zorundayim iş yerinden ayrılmam iş veren için ne gibi sorunlar yaşatır?

  1. Merhaba,

   İş kur aracılığı ile kursiyer olarak mı başladınız. yoksa normal sigortalı mı ?

 3. Merhaba, ben özel bir iş yerinde garsonluk olarakiş başı eğitim programı ile 1 Şubat’ta işe başlayacağım ve 1 yıl süre sigorta ve 3 ay boyunca maaşımı İşkur tarafından sağlanacağı bilgisi verildi. Ve bir duyum aldım, bu program ile 1 yıl 2 ay süre içerisinde istifa edemiyor gibisinden duyumunu aldım. İstifa etmem halinde, bir daha işkur’dan faydalanmayacağımı duydum. Ve bir duyuma görede; sadece ilk 3 Ay içerisinde istifa edemezsin gibisinden duyum aldım. Tam olarak teyit edebilmek için; sizin yardımınıza ihtiyacım var.

  1. Merhaba,

   3 aylık kurs süresi nin 1/4 ünden az çalışıp çıkarsanız ceza yok. Tabi bunu işyerine bildirmeniz gerekir. Kalan sürede normal istifa şartlarına tabisiniz. Yani artık olay işyeri ile sizin aranızda oluşan iş akdine göre değerlendirilir.

 4. Bir iş yerine iş başvurusunda bulundum . Firma beni İşkur aracılığı ile alacaklarını söylediler . Ve bu iş yerine kursiyer olarak girdim . Başlama tarihi 13.01.2020 bitiş tarihi 11.04.2020 .
  Bugün 3. İş günüm .
  Ben bu işten ayrılmak istiyorum . Herhangi başka işe girmek istemiyorum . Öncelikle ne yapmam gerekiyor işten ayrılmam için . Ve herhangi bir ceza alabilir miyim ? Ceza almamak için nasıl bir yol izlemeliyim ? Şimdiden teşekkürler .

  1. Merhaba,

   Henüz İşbaşı eğitim proğramının 1/4 ünü doldurmadığınız için İş kur’ a da bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. Her hangi bir yaptıtımı olmaz. İş kurun diğer proğramlarından yararlanmaya devam edersiniz.

  2. Teşekkürler . Ben işkur aracılığıyla ilk defa işe girdim ya . Maaşımın yatması için hesabı işkur mu açıyor ? Açıyorsa hesap kartını adresime mi gönderecekler ? Teşekkürler

  3. Merhaba,

   İşkur i,şlemleri başlatabilir. Ancak sizin mutlaka imza atmanız gerekecek. Ödeme zamanı iş kur size bildirim yapacaktır.

  4. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi cevap vereni görmedim daha 😊 son bir sorum olacak . Pazartesi günü işten ayrılmaya karar verdim . İlk olarak iş yerinde sözleşmemi fesh etmem lazım sonrada işkura gidip bildirmem lazım doğru mu ? Bir başka sorumda İş başı eğitimde 6 gün çalıştım . Bu 6 günlük paramı alabilecek miyim ? .
   Çok teşekkür ederim .

  5. Merhaba,

   Teveccühünüz. 🙂 İş kur ile öncesinde bir görüşme yapın. Sonrasında istifa ederek işi bırakabilirsiniz.

 5. Merhaba iskur işbaşı programı ile bir fabrikaya başladım 6 aylık kurs.16.gün gece vardiyesinde is kazasi geçirdim 21 rapor verildi raporum bitti ise gittim iskur 19 gün süreyi astigimdan program kapanmış böyle birşeyi hala kafam almıyor is kazasinda gün suresimi oluyor

  1. Merhaba,

   Raporlu olarak da olsa devamsızlık durumunu doldurduğunuzda kus kapanır. Başka bir proğramdan faydalanabilirsiniz.

 6. MERHABA
  BEN SAMSUNDA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLE 1 AY 20 GÜN GARSON OLARAK ÇALIŞTIKTAN SONRA İSTİFA EDİP İKAMETGAHIMI İZMİRE ALDIM VE İZMİRDE YAŞAMAYA BAŞLADIM , YENİ İŞ BAŞVURULARI YAPTIM VE Bİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMIYLA BAŞLANGIÇ YAPACAK İŞ FIRSATI ÇIKTI LAKİN FİRMA BENİ ARAŞTIRINCA İŞKURDAN CEZALI OLDUĞUMU SÖYLEDİ VE İŞ FIRSATI KAÇMIŞ OLDU. BENİM YAPMAM GEREKEN HERHANGİ Bİ ŞEY VAR MI BU HATANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇÜNKÜ BEN BİLDİĞİM KADARIYLA İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ Bİ SEBEPTİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN ÇIKMAK İÇİN. BU DURUMDA BENİM HANGİ KANAL ARACILIĞIYLA HAKKIMI ARAMAM GEREKİYO YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.

  1. Merhaba,

   İkametgah değişimi geçerli sebep. ancak iş kura da bildirim yapmalıydınız. Bölgenizde bulunan işkura adres değişikliği ile ilgili evrakları götürüp ceza kaydınızı sildirmeye çalışabilirsiniz.

 7. Ben 1 kasımda iskurlu olarak A 101 e başladım bana 78 gün iskurlu olarak çalışacaksın dediler ama işyeri ocak sonunda bitecek diyor. Benim ayın 18 demi işkur eğitim programim bitiyor yoksa 30 undami

  1. Merhaba,

   78 gün hafta tatili hariç olabilir. Hafta tatili dahil 90 gündür. Ocak sonu kursunuz biter.

 8. Merhaba bir arkadaşım İŞKUR ii başı eğitim programından yararlanıyor 1 aydın 2. Ayının tamamlayacak ama bu ay sonunda iş veren dükkanı kapatmayı düşünüyormuş arkadaşımın durumu ne olur kapanırsa işsiz kalacak

  1. Merhaba,

   İş kura proğramdan yararlanmaya devam etmek istediğini belirtecek. Talep olması halinde Yeni bir işyerinde başlayabilir

 9. Merhaba ben İEP ile bir firmada 6 aylık eğitim için başladım ancak 4. aydan sonra sigortalı başka bir işe girdim, oradanda 10 gün çalıştıktan sonra ayrıldım. Yeniden İEP ile çalışmak için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor mu?

  1. Merhaba,

   İEP den her birey 1 kere yaralanabilmektedir. Tekrar yaralanamazsınız.

 10. kızım bir sağlık kurluşunda İEP programıyla 2018 martta göreve başladı. 3 aylık program sonunda işverence sigorta girişi yapıldı. 31 ekim tarihine kadar çalıştı ve iş akdi işverence fesh edildi. Yeniden İEP ve işkur aracılığıyla teşvikli bir işe yerleşmesi için engeli yada bekleme süresi varmıdır.

  1. Merhaba,

   İEP kapsamında çalışmaları kişi sadece 1 sefer yararlanabilmektedir. Tekrar İEP kapsamında çalışması mümkün değil.

 11. Merhaba ben 8ekim 31 aralık tarihleri arası geçerli olmak üzere işbaşı eğitim programına katıldım.kasım ayında memurluk atamam belli oldu aralık ayı içinde göreve başlatılma durumum var işbaşı eğitim programından ayrılmak istiyorum bugüne kadar aldığım kursiyer ücretini geri ödüyor muyum çalıştığım gün kadar paramı alacabilecekmiyim bana bir cezai müeyyidesi varmıdır bu durumun kasım 21inde istifa edeceğim görevime aralık 15inden sonra başlayacağım bu konuda beni bilgilendirirmisiniz

  1. Merhaba,

   Kurs devam ederken sigortalı daimi iş bulunduğunda herhangi bir yaptırım olmadan İş kura bildirim yapmak şartı ile kursiyerlikten ayrılabilirsiniz.

 12. Merhaba
  2.5 aydır işbaşı eğitim programıyla bir tekstil fabrikasında çalışıyordum bugün gece mesaisine kalmamam sebebiyle işime son verildiği sözlü bir şekilde bana iletildi bu gerekçeyle beni işten çıkarma gibi bir lüksü varmı işverenin

  1. Merhaba,

   Böyle bir nedenle izi işte çıkaramaz. İşkura bu sebeple işten çıkarıldığınızı bildirin. İşyeri işkurdan ceza alacaktır.

 13. Merhaba ben işbaşı eğitim programıyla işe girdim bir gün oldu sigortalı görüneli bunun yanı sıra işsizlik maaşı da alıyorum ama şimdi ayrılmak istiyorum işten işsizlik maaşım kesilir mi ?

  1. Merhaba,

   işbaşı eğitim proğramından ayrılmanızdan dolayı işsizlik maaşınız kesilmez.

 14. Ben 6 aylık işkur dan işe başladım. 5. Ayda işten çıkmak istiyorum. Cezası ne olur?
  Varsa cezası, ceza almamak için ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba,

   Ceza almamak için geçerli biz sebebiniz olmalı. Aksi halde yaptırım devreye girer

 15. Merhaba; İşkur işbaşı eğitimi süresi sonunda sigortalı olarak istihdam ettiğim çalışanım, 25 gün sonra kendi isteği ile işten ayrılmak istediğini belirtti. Eğer işe gelmez ve ayrılırsa, bu durumda işveren olarak biz bir yaptırımla karşılaşır mıyız. Mağduriyet yaşar mıyız.

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı olarak çalışan durumunda olduğu için sıkıntı olmaz. İş başı eğitim proğramı süresinde ki çıkışlar incelenmektedir.

 16. BEN ŞUANDA İŞKURUN ANNE ÇOCUK PROJESİNDE ÇALIŞIYORUM YAKLAŞIK 2 AY OLACAK BAŞKA BİR İŞ BULDUM FAKAT ORASI DA İŞKUR ÜZERİNDEN ALIYOR BEN SİGORTALI BİR YERE GİRSEM VE 2 GÜN ÇALIŞIP ÇIKSAM 1 AY SONRA TEKRARDAN DİĞER YERE İŞKUR ÜZERİNDEN GİREBİLİR MİYİM

  1. Merhaba,

   Sigortalı bir işe başladığınızda yaptırımsız bir işlem yapmış olursunuz bu nedenle oradan ayrıldıktan sonra yine işkur proğramlarından yaralanabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı işe başlayacağınızı işkur ve iş yerine bildirerek ayrılırsanız herhangi bir yaptırımı olmaz.

 17. Merhaba ben işkur eğitim programından bim de işe başladım ama bizi 8 saat değil 9 10 saat çalıştırdıkları için istifamı verdim. Bide evime çok uzak olduğu için araba bulamıyordum. İstifamı 2 gündür vermişim. Bu süre zarfında işkur dan ceza alır mıyım. Bildirim felan yapmam gereklimi

  1. Merhaba,

   İş kura mutlaka bildirim yapın. Çalışma saatleri nedeni ile ayrıldığınızın bilgisini vermelisiniz. Aksi halde iş kur diğer proğramlarından yararlanamazsınız.

 18. Merhaba. Ben bugün izinsiz işe gitmedim. İşkur üzerinden kayıtlıyım işe. Yarın yenidrn gidecem. Tutanak tutma gibi şeyler söylüyorlr ama benim bildiğim 3 gün gitmezsen tutanak tutulur. Acaba 1 günle tutanak tutarlar mı? Yada cezası var mı bunun?

  1. Merhaba,

   Tutanak tutmaları gerekiyor. Ancak sıkıntı olmaz proğram dahilinde işinize devam edebilirsiniz. İşkur devam çizelgesinin tutulmasını zorunlu tutuyor.

 19. Merhaba, pazartesi günü işkur kursiyeri olarak işe başlayacağımın bilgisi geldi. Gerekli evrakları getirmemi söylediler. Ben bu kursa gitmek istemiyorum. Evraklarımı götürmezsem herhangi bir yaptırım uygulanır mı? Evraklarımı götürmesem bile işe başlamış sayılır mıyım?

  1. Merhaba,

   Başlamazsanız herhangi bir yaptırım olmaz. Başka proğramlardan yararlanmaya devam edersiniz.

 20. Ben mesleki eğitm kursu kapsamında kursa başvurdum takı imalatçısı kursu için ve mülakatı geçtim bu çarşamba kurs başlayacak yetkili kişi beni arayıp sizin babanızın sigortası olduğu için sizde otomatikman sigortalı görünüyorsunuz bnm gideceğim kursun süresi 135 gün ve bu kursa gittiğim sürece sigorta yatırılacak ama benim babamın sigortası aktif olduğu için bende sigortalı görünüyorum ben şimdi bu iş kurun kurs sigortasından faydalanmam için gidip aktif olan sigortamı dondurmam mı gerekiyor blde diyelim aktif olan sigortamı dondurdum iş kur kursuna gittim ve oradaki kurstan yararlandım daha sonra kurs bitti hani babamın sigortası olduğu için ben iş kurdan yararlanmak için aktif olan sigortayı dondurdum ya kurs bittikten sonra dondurduğum sigortayı nasıl aktiflrştşrecm

  1. Merhaba,

   Kız çocukları evlenene kadar sağlık hizmetlerinden babasının sigortasından faydalanır. Proğram kapsamında işbaşı yaptığınızda iş kur işkazası ve genel sağlık sigortanızı karşılayacak. Sonrasında işten çıktığınızda sigortdan düşeceğiniz için otomatikman tekrar babanızdan yararlanacaksınız. aksi bir durum olur ise ikametgahınızın bağlı bulunduğu sgm ye aktivasyon yaptırabilirsiniz.

 21. Merhaba işkur yolu ile markete girdim. 3 ay sonra normal çalışan olarak devam ettim. 1 sene sonra istifa ettim ayrıldım. Bu programın üstünden 3 yıl geçti İşkur yolu ile bi yere girermiyim tekrar. Teşekür ediyorum.

  1. Merhaba,

   İş kur iş başı eğitim proğramından sadece 1 kere faydalanabilirsiniz. Tekrar faydalanabilme hakkınız bulunmuyor.

  1. Merhaba,

   Kurs süresinin 1/4 ünü doldurmadan ayrılırsanız ceza yemezsiniz.

  2. Merhaba ben iskurla bir markete girdim 5 gün oldu dershaneye gitmem gerekiyor bu programdan ayrılmak istiyorum lakin nasıl yapacağım cezai işlem de uygulansın istemiyorum ne yapabilirim

 22. merhaba
  işkur destek kapsamında bir mühendis işe başladı fakat 3 aylık periyodik çalışma sistemini doldurdu sonrasında iş yeri kendi bünyesinde sigortalı olarak işe başladı 15-20 gün sonrasında personel işi bırakacağını söyleyip istifasını verdi bu konu hakkında işkur konya şubesine dilekçe ile bildirmemize rağmen işyerimiz 1 yıl men cezai işlem uygulandı bu konu hakkında itiraz- cezai işlem kaldırılması gibi gerekçemiz mevcutmudur.
  Destek kapsamında çalışan mühendis arkadaşın ayrılık sebebi iş yükünün ağır ve mühendis olarak takım elbise masa başı iş talep göstererek farklı bir yerde çalışma gerekçesi göstermesidir.

  konu hakkında yardımcı olabilimisiniz.

  1. Merhaba,

   İş kur il müdürlüklerine itiraz da bulunabilirsiniz. Doğal bir işlem olmuş. işleyişe aykırı bir durum gözükmüyor.

 23. Merhabalar 🙂
  Ben 3 ay boyunca bi markette reyon görevlisi olarak kursiyerliğr başlamıştım ve kurs bitiminde elemana ihtiyaç duyulmadığı söyleyip benimle devam etmeyeceklerini söylediler ve işten çıkarıldım,
  Acaba tekrar kursiyer ile iş arayanlara başvuru yapabilirmiyim, yani kursiyer cezası alırmıyım yoksa?

  1. Merhaba,

   Kursunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlamışsınız. aynı proğramdan yararlanamazsınız. İşkurun diğer hizmetlerinden yaralanabilirsiniz. Çünkü Genel esaslarda h– Bir işsiz İşbaşı Eğitim(Staj) programlarından bir kez yararlanabilir. Denmektedir.

 24. Slm kursiyer olarak 90 gün sözleşmeli bi iş yerinde çalıştım ve süre dolunca bizi işe almadılar hepimizi çıkardılar.bidaha kursiyer olarak başka biyerde çalışabilirmiyim başka bi işyerinde çalışabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   Kursunuzu sorunsuz bir şekilde tamamlamışsınız. aynı proğramdan yararlanamazsınız. İşkurun diğer hizmetlerinden yaralanabilirsiniz. Çünkü Genel esaslarda h– Bir işsiz İşbaşı Eğitim(Staj) programlarından bir kez yararlanabilir. Denmektedir.

 25. Kızım Ankapark denilen yerden maaş vermediklerş için
  Mayıs ayında ayrıldı A101 de iş buldu saglık raporu vs evrak hazırladı bankadan hesap açtırdı işkur a gitiginde 1 yıl cezalı oldugunu söylediler bu ceza nasıl kaldırılır Ankapark denilen yer herkes tarafından bilinen bataklık
  İliniz için teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   İşten ayrılırken işkura bildirim yapması gerekirdi yapmadığı için 1 yıl geçmeden tekrar yaralanamaz.

 26. İyi günler işbaşı eğitim programı ile işe başladım calisali bir ay oldu eğitim programı ile ilgili alakasiz işlerde çalışıyorum işyerinde isden ayrılırsam bir yaptirim ve para cezası mevcutmu bilgi.verirseniz

  1. Merhaba,

   İş kura durumu bildirip onayı ile ayrılırsanız herhangi bir yaptırıma tabi olmazsınız.

 27. Merhaba istifa yazmadan iş başı eğitim programından ayrıldım ayın 25nde yatıcak olan işkur maaşımı alabiliyormuyum?

  1. Ya ben dilekçemi yazdım çalıştığın gün boyuncada paranı yatırırlar dediler ama eylülün 22 si oldu hala para yatmadı temmuzun maaşı 8 inde yatmıştı

  2. Ben İŞKUR dan işe başladım 3 hafta sonra işi bıraktım ücretim ne zaman yatar

 28. İşkur destekli personel aldık muhasebe de çalışan . 3 aylık kurslarını tamamladılar.Teşvikli olarakda bu elemanları işe aldık.İki elemandan bayan olanı sürekli işe geç geliyor izin istiyor sağlık sebeplerinden dolayı haftada en az 1 gün gelmiyor mazeret uyduruyor.Kendisi aynı zamanda açık öğretim öğrencisi biz işveren olarak hasta olduğunda rapor al desekte almıyor.Bunun gibi sorunlar gün içersinde de büyüyor.Bizim teşvikimiz 12 ay olarak belirlenmişti bu süre dolmadan işten çıkışı yapılabilirmi.Bu konuda ne yapmalıyız.Bilgi alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   Devmsızlıkları ile ilgili tutanaklarınızı tutun savunma isteyin. sonrasında dilekçe ekinde bu sebepler ile fesih etmek istediğiniz iş kura bildirin. Gelen cevaba göre iş akdini fesih edebilirsiniz.

  2. Bir buçuk ay takı tasarım. Kursuna gittim 5 aydır issizim iş başvuru su yaptım kabul edildim ama işkur tarafından kabul edilemedim ve işsiz kaldım sayenizde böyle adeletsizlik olamaz ne oldum ben takı tasarım kursun el becerisi öğrendim bukadar bumu yani sabit sigortalı isim olmadıktan sonra yazıklar olsun yni haksizlik

  1. Merhaba,

   Sebep göstermeksizin Eğitim proğramından ayrılırsanız 1 yıl boyunca tekrar faydalanamazsınız.

 29. merhaba iyi günler ben 3temmuzda iş başı egitim programına başladım ve şimdi sağlık sorunu için ayrılmak istiyorum gözümden ameliyat olucam istifa etsem yaptırım uygulanır mı işkur ceza verir mi 1 yıl

  1. Merhaba,

   Sebebiniz ile birlikte işkura bildirim yaparak ayrılırsanız. Süre yaptırımına maruz kalmazsınız.

  1. Merhaba,

   Cezai işleme tabi olmadan ayrılabilme şartlarınız yazımızda mevcut. İstifa ederek sebepsiz ayrılmanız durumunda tekrar iş kur haklarından faydalanamazsınız.

 30. merhalar ben işkur 3 aylık teşvik programındayım 3 ay bittikten sonra istifa edebiliyormuyum ? yoksa zorunlu çalışma sürem varmı lütfen hızlı cevap verirseniz sevinirim

  1. Merhaba,

   Süre dolduktan hemen sonra işi bırakabilirsiniz. Zaten bu süre sonrasında işkur ödeneği kesecektir.

  2. İşbaşı eğitim programından istediğiniz zaman istifa edebilirsiniz. İstifa etmeniz sizi değil işvereni bağlar. İşveren %100 istihdam sözü verdiyse siz ayrıldıktan sonra 3 ay yerinize birini istihdam etmek zorundadır. %50 İstihdam sözü verdi ise işveren toplamda aldığı kuriyerlerden en az yarısını 3 ay istihdam etmek zorundadır. Bu sayı 1 ise istihdam zorunluluğu yoktur.

  3. Merhaba ben kreş desteği almaktayım işkur kursiyerim çalıştığım yer hesab kartlarimizi alıyor gitmedigimiz gün bile imza attiriyor ve sabah 8.5 6.5 kadar çalışıyoruz , iskurdan benim adıma tam para alıp benim paramı keserek veriyorlar. Bunun cezası ne olabilir ?

 31. Merhaba Ben 3 aylık İşkur işbaşı eğitim programından faydalanıyordum kişisel sebeplerden işi bırakmam gerekti.Kac yıl iskurdan ceza alırım birde aldığım parayı faiziyle geri ödemem gerekiyor mu ? İyi günler şimdiden teşekkür ederim

  1. Sözleşmeyi imzalayıp İşkur’a teslim ettikten sonra evrakların komisyona gönderilme ve kabul edilme aşamasını beklemeniz gerekir. Kabul tarihinden itibaren çalışmaya başlayabilirsiniz. Cayma hakkı için ise sadece işkur’a 1 dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

 32. Merhaba ben İŞKUR destekli şok marketine girdim 1 hafta sonunda çıkmak istediğimi söyledim. Yeni bir iş buldum. İstifamı verdikten sonra hemen çıkışımı yaparlar mı? Yeni iş yerimde işsiz olduğuma dair evrak istiyor çıkışım olduktan sonra İŞKUR bana o evrağı verir mi?

 33. Merhaba ben 15 haziranda 3 aylık işkur üzerinden sözleşmeli olarak bir kurumda işe başladım 25.07.2019 mesai saatti bittikten sonra iş verenin kendi şahsi sebeblerinden dolayı beni işten cıkardı ve zorla istifa yazdırdı bunun cezası varmı veya ne yapmam gerekiyor???

  1. işkur’a başvuru yaptığınız takdirde yardımcı olarak gerekiyor ise yaptırım uygulayacaklardır.

 34. Merhaba ben iskurla iş başı yapicam. Günde 8 saatten fazla çalışmaya itiraz etsek olurmu. Ben sadece 8 saati çalışmak istiyorum çünkü. Dershaneye gidiyorum

 35. Merhaba eşim işkur üzerinden ise başladı yaklaşık 1 ay oluyor ve benim iş gereği şehir değiştirmem gerekti eşimin işi bırakmasında bi cezai işlem uygulanır mi ve tekrar iskur dan faydalana bilir mi simdi den tesekkurler

  1. Merhaba,

   Şhier değişikliğinden dolayı bir yaptırım yok. İşkura bildirim yapıp işten ayrılabilir.

 36. Merhaba İŞKUR destekle acenta şirketinde işe başladım yaklaşık bir ay Olacak ama çalıştığım iş yerinden ayrılmak istiyorum kısa bi zaman sonra tekrar İŞKUR destekli olarak işe girsem sıkıntı olur mu teşekkürler şimdiden

 37. Merhabalar, çalıştığım yere işkur üzerinden insan kaynakları meslek elemenı adı altında girerek 160 işgünü çalıştım. 06.2015-02.2016 tarihleri arasında. Şimdi farklı bir işyerine yine insan kaynakları meslek elemanı adı altında işkur üzerinden girebilir miyim ? Son 1 aydır sgk’m yok. İşkurun verdiği aynı isimli eğitimi 2 defa alamıyoruz diye biliyorum. Destek olur musunuz ?

 38. öğrenciyiö .otele işkurla gireli 2 buçuk ay oldu bana pazar günleri izin vermiyorlar ve bayramda hiç izin vermeden çalıştırdılar ve üstelik aynı maaş ile . işten çıkmak istiyorum bı sıkıntı olur mu ve 15 gün lük paramı alabilrmiyim çıkarsam eğer

 39. MERHABA DANIŞMANIM BENİM 31 TEMMUZDA İŞKUR KURSİYERLİĞİM BİTİYOR. FAKAT İŞİME DEVAM EDEMEYECEĞİM. İŞVERENİMLE KARŞILIKLI SÖZLEŞMEYİ FESH EDEBİLİRMİYİZ.BAŞKA YERDEDE SEBEPLERİMDEN DOLAYI ÇALİŞAMAM. HERHANGİ BİR YAPTIRIM UYGULANIRMI ACABA..

 40. Merhabalar; işkur üzerinden bir magazada iş başı egitim programindan işe baslayacagim ama işsizlik ödeneği aldığim icin 38 tl yatirilacakmış işe başlamadan fesh ettigimde işsizlik ödeneğimde kesilir mi

  1. Merhaba ben işkur üzerinden bir fabrikaya girdim henüz 14 gün çalıştım. Bazı ailevi ve sağlık problemlerden dolayı işten ayrılmak istiyorum. Ceza verirler mi yoksa ilk 20 gün yada 30 gün içerisinde ayrılırsam ceza yok mu ? Birde bi kaç ay geçince yine işkur üzerinden alım yapan başka yere girebilir miyim ?

 41. Ben askerden önce 2.5 sene çalıştığım firmaya askerden geldikten sonra tekrar başvurdum fakat beni İŞKUR üzerinden işe alacaklarını söylediler ben İŞKUR üzerinden başlamak istemiyorum zaten daha önce çalıştığım bir firmaya askerden dönünce tekrar başvurup kaldığım yerden devam etmek istiyorum İŞKUR üzerinden başlamama gibi bir şansım varmı ?

  1. Merhaba,

   iş kur üzerinden başlatacaz derken iş başı eğitiminden mi yoksa teşvikten mi bahsediyorlar. Yerinize adam almamışlarsa sizi işe geri almak zorundalar.s

 42. Merhabalar ben işe girdim fakat sigortanızı işkur üstünden yapacağız diyerek bizi kursiyer olarak gösteriyorlarmış. Bunu yeni öğrendim ve işkurda girişim 28.06.2019 olarak gözüküyor. Toplamda 20 gün oldu. 3 aylık olarak kursiyer olduğum söylendi. Anlaşmazlık çıktı ve istifa etmeyi düşünüyorum. Herhangi bir ceza alıyor muyum? İşkurdan aldığım parayı faiziyle ödemek zorunda mıyım? 4/1inin hesabını yaparken izin günlerini dahil ediyor muyuz?

 43. Meraba ben iskurla ise girdim 5gun oldu ama memnun deyilim baska bi ise gircem orada iskula aliyomus sozlesmemi feshedebilirmiyim

 44. Merhabalar ben daha önce çalıştığım iş yerinde mayısın 25 de başladım haziranın 12 sinde ailevi sebeblerden dolayı bıraktım istifa dilekcemede bu şekilde yazdım şimdi yeni bir işletmeye giricem ve onlarda işkurdan alıyor evrakları verdim ve onaylanmasını bekleyor onaylanmada bu erken istifadan dolayı bir sıkıntı olurmu teşekürler

 45. 21.06.2019 itibari ile işkur ile mcdonalds a girdim şuan ayın 14.07.2019 işten çıkmak istesem maaşımı alabilirmiyim ? İşkur tarafından engellemiyim ? Cezai bir işlem uygulanırmı

 46. Merhaba ben İskurdan İse girdim ama ise aldıkları yerde değil başka bir yerde günlük 12 saatten fazla çalışıyorum ama sadece iskurun yatırdığı parayı alıyorum ve hafta sonu pazar günü iznimi de killanmiyorum izin vermiyorlar İskura şikayet etsem vermedikleri paramı alabilir miyim 3 ay olacak birde işi bırakmak istiyorum cezası ne olur

  1. Merhaba,

   İş kura konuyu bildirerek ayrılabilirsiniz. Pazar günleri kullanmadığınız iznin parası ödenmez.

  2. İyi günler ben a101e işkur aracılığı ile giriş yaptım. 2 aylık sözleşmem mevcut fakat çok yoğun tempo ve gece geç saatlerde otobüs bulunmamamsı sebebi ile ayrılmak istiyorum. 6 gün çalıştım. Bu 6 günün ücretini alabilir miyim ve herhangi bir yaptırım uygulanır mı

 47. Merhaba ben mcdonalds a girdim 21 haziranda işi begenmedim ayın 25 inde çıkmam istiyorum cezai uygulaması var mı ?

 48. Mrhaba ben İşkur eğitim programı ile kolejde öğretmenliğe başladım fakat kolej kapatıldı. Ben maaşımı almaya devam eder miyim?

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız sürece alırsınız. Ödenek kesilecektir. Ya da başka bir yere başlayabilirsiniz.

 49. Merhaba

  Ben sağlık meslek mezunuyum universiteye kadar 6 aylık işkurdan işe girdim okullar acılınca unıye gideyeceğim 6 ayım dolmadan ayrılırsam 1 sene men alırmıyım

 50. Merhaba ben sağlık meslek lisesi mezunuyum. Üniverste sınavına girdim beklerken de boş kalmamak adına iskur üzerinden ise başlayacam ama sınav açıklanınca okula başlıcam bu nedenlede işi bırakmam gerekiyor ama bırakırsam 1 sene ceza yermiyim çünkü benim arkadaşlarımı iep üzerinden aldılar çok kafam karıştı bana yardımcı olabilir misiniz

 51. Merhaba,
  Askerlik en az 2 yıl tecilli olursa başvuru oluyormuş. Eğer askerliği 2 yıl tecil edip 3,4 ay sonra tecili bozup askere gitmek istersem ne gibi bir durumla karşılaşırım?

 52. Merhaba ben iş başı eğitim programında bir. Kreş te çalışıyorum .Ancak çalışma saatleri çok fazla. 3 aylık işkur dün sona erdi işkur bitmeden 2 gün önce rahatsızlık geçirdim ve 2 gün iş göremezlik raporu aldım. Ancak işverenimle bu rahatsızlık yüzünden ters düştük o yüzden işten ayrılmak istedim. Ancak 3 ay çalışmak zorunda olduğumu söylüyorlar . Sebep olarakta benimle birlikte başlayan işkur elemanı hamilelik dolayısıyla işi bıraktı. O bıraktığı için ben mecburmuşum.
  Böyle bi durum sözkonusumu? İşten ayrılabilirmiyim ?ve ben raporlu olduğum günlerde imza atamadım işkurun sistemine rapor düşüyor mu yoksa raporu işkura götürmem mi gerekiyor. Onun için herhangi bir ödenek varmı?

 53. Merhabalar. Ben haziran 1 den itibaren işkurlu olarak muhasebe bölümünde çalışıyorum. Faket işkur calisma saatleri 8 saat olmasınına rağmen işyeri 12 saatlik vardiya sistemi olduğu için 12 saat çalıştırılıyorum ve bu bazı geceler sabah 8 den akşam gece 12 leri de bulduğu oluyor. Ve haftada değil 1 gün izin 45 gündür çalışıyorum 1 gün izin dahi yapamadım. Maduriyetimi dile getirdim birkaç defa işverene ama en son tartışmaya dönüştü ve bana saha gelme o zaman gibi bir tabir kullandı. Ben ilk maaşımı bugün aldım ve ikinci aydan da 10 günlük çalışmışlığım var. Program süreci 3 ay olduğu için ve beni is yeri çıkartmak istediği için benim bir başka iş yerinde yine işkurla girişimde bi engel varmı acaba? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bilgi alabilir miyim ?

 54. Hocam merhaba ben size iki kere soru sordum fakat ikisinide yayınlamadınız. Merak ediyorum sebep ne acaba. Yanlış kelimeler mi kullandım. Yoksa gönderiyi mi görmediniz.

 55. merhaba ben 3 aylık işkurla işe başlarsam ve 2. ayında işten ayrılırsam 1 yıl boyunca sadece işkurda işe giremiyorum değil mi? Yani ekstradan para cezası gibi şeyler yok değil mi? Emin olmak istiyorum. Sonra sürpriz olmasın.

 56. Merhaba iyi günler işkur işbaşı egitim programıyla markette kasiyer olarak işe başladım 3 ay olan egitim süresinde 1.5 ay dayanabildim çalışma şartları v.s evin yolunu unutturuyorlardı artık bende istifamı yazıp işten ayrıldım ve işkur sürem dolmadan işten ayrılmıştım herhangi bir para cezası varmı ögrenmek istedim yukarıda bilgileri okurken faizi ile birlikte kursiyer ücretini geri işkura ödeme durumu varmı bilgi verirseniz sevinirim.

 57. Merhaba ben Çarşamba günü işkur kursiyeri olarak başlıcam fakat merak ettiklerim var biz ilk gün işe gttğimzde beğenmedpimz takdirde gitmemiz taktrde vs 6 gün çalıştm diyelim bu skntı olurmu çalıştğm günün ücretini alablrmiyim Yada istifa edeblrmym

  1. Merhaba,

   Proğramın 1/4 ünü geçmeyen sürelerde bildirim yaparak istifa edenler ücretlerini alabilirler.

 58. Bende şuanda işbaşı yapacağım işkur kursiyeri olrak işi beğenmedğim taktrde bırakablmriyim her hangi ni yatırım olrmu acaba skntı çıkarmı

 59. merhaba.ben özel bir hastanede işe başladım.1 temmuzda 3 aylık işkur kaydım oluştu şu an ikamet ettiğim yerde iş buldum.şimdi ki işimden çıkarsam bi sıkıntı olur mu?herhangi bir yaptırım uygulanır mı?

  1. Merhaba,

   İşbalı eğitim proğramında çalışırken normal sgk lı iş bulduğunuzda bildirim yaparak ayrılmanızda bir sakınca bulunmuyor.

  2. İşkur ile işe başlayalı 2 ay bir hafta oldu çok kötü şartlar ve mevcut personel yüzünden çalıştığım özel hastaneye daha haber vermedim çarşamba günü oldu bu olay. İşkur süremin bitmesine 3 hafta kaldı benim ne yapmam gerekir. Ayrıca bu ay maşım 300 lira eksik yatmış bunun sebebi hastane olabilir mi

 60. Merhaba. Ben 3 aylık iep programının ilk 3 ayını geçen hafta bitirdim ve program bitimiyle beraber işveren beni işe aldı ama 1 hafta sonra işten ayrılmak istiyorum. Program sonrası 3 ay zorunlu çalışma kısmında sebep göstermeksizin ve yeni bir işe giriş olmadan çıksam, bana veya işverene maddi veya işkur programlarından yararlanma konusunda herhangi bir yaptırım uygulanır mi

 61. Merhaba, ben işkurdan kayıt açtırıp A101 e girdim. Girmeden önce A101 le görüşmüştüm onlar bana haber verip işkura kayıt açtırmam gerektiğini söylediler. Ben de yaptım ve işe başladım fakat işe başlayalı 10 gün olsu ama işte çok fazla yotuluyorum. İşten çıkmak istersem paramı alabilir miyim? Ayrıca herhangi bir cezai yaptırım uygulanır mı?

  1. Merhaba Ben İşkur 3 aylık işbaşı egitim programı kapsamında cağrı merkezinde çalışıyordum kurs başladıktan 40 gün sonra istifa ettim özel gerekcelerden.Iskurdan aldığım parayı geri öder miyim birde iskurdan ise girme ile alakalı ne kadar süre ceza yerim onu öğrenebilir miyim.Teşekkürler

  2. İşbaşı eğitim programında 1 ay çalıştıktan sonra çıkarsam aldığım parayı faiziyle geri mi ödüyorum nasıl böyle bir şey olur ?

 62. Merhaba ben bir hastaneye iş başvurusunda bulundum. İşkurla başlattıklarını söylediler. Ben bu 3 ay içerisinde daha iyi şartlarda sigortalı bir iş bulursam işten ayrılmamda bir problem olurmu? Ayrıca 3 ay içerisinde resmi tatillerde işkurlu olduğum için tatil yaparmıyım?

 63. mrb 1 temuzda ıs bası egıtım programdan 12 kısı aldık sırkete bunlardan bırı cıkmak ıstedı acaba ıs kur o kısıyı baska bırıyle bıze degıstırebılırmı boyle bı hak varmı

 64. Merhabalar ben İşkur üzerinden 3 aylık işbaşı eğitimi kapsamında A101 de işe başladım fakat 50 gün kadar çalıştıktan sonra istifa ettim. İlk ay maaşımı 45 gün sonra aldım kalan 20 günlük olan maaşımı İşkur yatıracak mı onu öğrenebilir miyim?

 65. İskurdan uc aylik sozlesme ile bim markete girdim is agir geldi rahatsizlandim bir gun calisabildim fakat imza attirmadilar henuz devam cizelgesi hazir degildi sanirim sadece magazaya imza attim calistigima dair sizce bir gunluk parami alabilr miyim

 66. Merhaba.Minimum 5 saat olarak belirtilmiş çalışma saati.
  Ama benim isyerim molayla beraber 9 saat çalıstiriyor. ben mola kullanmadan 5 saat çalisip cikabilirmiyim ?

 67. 17 Mayıs 2019 iş eğitim programı ile işe başladım. Sağlık problemi yüzünden 1/7/2019 tarihi başlangıcı ile 10 gün rapor aldım. Raporum bitti iş başı yaptım. Rahatsızlığım yüzünden işten ayrılmak istiyorum.ceza alır mıyım

 68. Merhaba. Ben 3 aylık iep programının ilk 3 ayını geçen hafta bitirdim ve program bitimiyle beraber işveren beni işe aldı ama 1 hafta sonra işten ayrılmak istiyorum. Program sonrası 3 ay zorunlu çalışma kısmında sebep göstermeksizin ve yeni bir işe giriş olmadan çıksam, bana veya işverene maddi veya işkur programlarından yararlanma konusunda herhangi bir yaptırım uygulanır mi

 69. Ben a101’ e nisan 20 de işkur ile girdim haziran 19 unda da ayrılmak zorunda kaldım okuldan dolayı zaten öğrenci olarak girdim şimdi sorum şu bana gel istifa dilekçeni yaz dediler. Ben ne yazılması gerekiyor diye sordum onlar istifa ediyorum diye yaz yeterli dediler bende öyle yazdım hiç düşünmeden Sonradan öğrendim sağlam bi mazeret yazmamız gerekiyomuş maaşımın yatmama durumu varmı? Bu nedenden dolayı çümkü hazıran 20 de yatması gereken maaaşım henüz yatmadı 12 gün geçti aradan yatacaksa da bu kadar geç yatması normalmi ?
  Lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler

 70. Merhaba ben işkur ile girdiğim şirketten ayrılmak istiyorum. 6 aydır çalışıyorum işkur sürem doldu. İşveren işten çıkmama izin vermiyor. 2 ay sigortalı olarak çalışmam gerektiğini söylüyor. Tarafıma işkurdan büyük yaptırımlar olacağını söylüyor. İşten ayrılabilir miyim? Yoksa işverenin dediği gibi yaptırımlar uygulanıyor mu?

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim süresini bitirdiyseniz ayrılabilirsiniz. 2 ay daha sigortalı çalışmanız gerekmiyor. Siz isterseniz çalışabilirsiniz.

  2. Merhaba
   iş başı kurs eğitimine 15 gun once başladım fabrikada ama memnun değilim 6 ay doldurmadan başka bir iskur işine başlayabilirmiyim geçiş yapılıyor mu

 71. Merhaba ben 14 haziran girişli iskur 6 aylık is başı kursu ‘na başladım ama isimden memnun değilim
  Is kur üzerinden typ kapsamında tekrar başka bir ise geçiş yapabilirmiyim eylulde gecis yapmak istiyorum olurmu

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlarsanız olur. ancak yarıda bırakarak tekrar typ ye geçiş yapamazsınız.

 72. Merhaba işkur üzerinden açılan kursa kayıt oldum fakat seçmeler yapılınca 2.periyotta degerlendireceklerini soylediler.2. Periyot dedikleri nekadar suredir veya bunu işletmemi işkurmu belirler yada ilk kurs 6 aylık bu sure doluncamı acilacak tekrardan tessekkurler..

 73. İşkur üzerinden A101 e girdim. Üniversiteden henüz yeni mezun oldum ve bu sebeple hala aktif öğrenci olarak görünüyorum. Dolayısıyla param da tam değil öğrenci olarak yatacak. Önümüzdeki birkaç güne sistemde mezun olarak görüneceğim. Sistemde mezun olarak görünmeye başladığımda paramın tam yatması için ne yapmam gerekiyor. Nereye müracaat etmeliyim.

  1. Merhaba,

   Yine işkra öğrenciliğinizin bittiğine dair dilekçe ile bildirimde bulunmalısınız

 74. Merhaba , 3 aylık İEP ile 1 ay calistim.Şartlari iyi olan bir kurum da İEP ile aliyor. Oraya gecmemde sorun olur mu . Nasıl bir yol izlemeliyim?
  Teşekkürler

 75. Merhaba ben iş kur üzerinden işe başladım ve 3 aylık egtimi tamamladıktan sonra 2 ay daha çalıştım.şuan tekrar iş kurdan işe girebilirmiyim yoksa 12 ay ceza uygulanirmi.

 76. Merhaba ben iş kur araciligiyla textil fabrikasına meslek edindirme kursu adı altında işkurlu arkadaşlarımla çalışiyorum.bu kesinlikle eğitim filan degil.basımızda bize sürekli bagirıp hakaret edip asağiyalan bir iş verenimiz var.herhangi şikayet olursa bizi işten atma tehdidini savuruyor.orda calısanların sırtından gecinin asalaklarmışiz.devletin denetleme kurumları yokmu.biz devletin eti senin kemigi benim dedigi kölelermiyiz

 77. Merhaba 3 aylık İEP ile girdiğim yerde 1 ay calistim. Şartlari daha iyi olan bir kurum da İEP ile aliyor. Burdan ayrılıp oraya baslayabilirmiyim. İskura mi bildirmem gerekir. Nasıl bir yol izlemeliyim?
  Teşekkürler.

 78. Ben İŞKUR işbaşı eğitim programı ile A101 de işe başladım. 21 Haziran da işbaşı yaptım fakat 19 Haziran da İŞKUR la sözleşme imzaladım. Programın %25 ine kadar işten ayrılma hakkım var diye biliyorum. Şimdi ben işten ayrılmak istiyorum işten en son ne zaman çıkabilirim ? %25 i dolmadan çıktığımda bir yaptırım olur mu? Çalıştığım günlerin parasını alabilir miyim? Ve istifa etmek için ne yapmalıyım?

 79. Merhaba;
  İEP ile bir şirkette 6 ay çalıştım. 1 haziran da işyeri’ne işe girişimi yaptılar 6 ay da şirket beni çalıştırma yükümlülügü varmış.
  Ben trafik kazası gecirdiğim için işe gidemiyorum ve işe devam etmek istemiyorum. Ben ve şirket ceza almadan işten nasıl çıkabilirim.
  Kendimin de şirketin de zor durumda kalmasını istemiyorum?

 80. İyi günler. İşbaşı eğitim programım 2 hafta sonra sona erecek. Sonraki süreçte olabilecekler hakkında bilgi alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar.

 81. İşkur un 3 aylık işbaşı eğitim prog. Kapsamında işe girdim. 3. ayımı tamamladıktan sonra işten ayrılırsam bir cezası var mı? Tekrar başka bir işyerinde işbaşı eğitim programından yararlanabilir miyim? Teşekkürler

 82. Merhaba , İŞKUR işbaşı eğitimi ile işe başlayacağım , işe veya işyerine alışamazsam ayrılıp farkli bir iş yerinde tekrar İŞKUR işbaşı eğitimi programı kapsamımda Çalışabilir miyim? Bu durumun bir yaptırımı var mı??

 83. Merhaba Ben sigortalı bir hastanede calisiyorum.Fakat daha iyi bir hastaneden teklif aldım .İş eğitim.programi ile alim yapiliyor.Burdan çıkıp oraya girebilir miyim .Yoksa son 1 aydır sigortalı çalışmam nedeniyle baslayamazmiyim.

  1. Merhaba,

   İş eğitim proğramı süreli bir çalışma şeklidir. Süre sonunda isterse işveren işe devam ettirir. Bu nedenle mevcut işiniz dehe mantıklı. Hem de 1 aylık sigorta süresi bunu engeller.

  2. İskurdan işe başladım 2 hafta oldu karamanda bana daha önce iş başvuru yapmıştım ama onlarda işkur üzerinden eleman alıyorlar burdan ayrılsam orada işkur üzerinden başlayabilirmiyim

 84. Merhaba iyi günler işkur işbaşı egitim programıyla markette kasiyer olarak işe başladım 3 ay olan egitim süresinde 1.5 ay dayanabildim çalışma şartları v.s evin yolunu unutturuyorlardı artık bende istifamı yazıp işten ayrıldım ve işkur sürem dolmadan işten ayrılmıştım herhangi bir para cezası varmı ögrenmek istedim yukarıda bilgileri okurken faizi ile birlikte kursiyer ücretini geri işkura ödeme durumu varmı konuya açıklık getirirseniz sevinirim.

 85. 24 haziran 2018 de işkurdan işe başladım ve 3 ayım bitmesine 5 gün kala istifa ettim şimdi tekrardan bi yerde işkurla çalışmaya başlayacam önümde bir engel var mı bir pürüz çıkar mı

 86. merhaba iskurdan bir tekstil fabrikasina girdim ama isimi sevmiyorum baska bir is buldum 6 aylikti iskurim 51 gun gitttim istifa etsem herangi bir cezasi var mi yada icerde kalan 20 gunluk parami hesabima yatirirlar mi ?

 87. İşkur işbaşı programından üç ay dolmadan kendi İsteğimle ayrıldım ayrılış sebebim okulun başlamasıydı bu yüzden 12 ay boyunca işkur dan yararlanamama cezası aldım bu cezanın kaldırılması için ne yapmam gerekiyor ?

 88. Merhabalar is basi egitimi ile uc aylik bi sozlesme yaptik ve daha ikinci ayim bitmeden beni isten cikardiklarini son is gunum oldugunu soylediler gerekce olarak hic bir sey soylemediler sadece calistigim gun kadarini is kur hesabina yatiricak denildi.oncedende bana haber vermediler isten cikarmalari konusunu bunun yaptirimi varmidir kolay gelsin.

 89. Merhaba işkur ile başladığım iş i bırakmak istiyorum işkur bitmesine 4 gün var benim devamsızligim 1 gün sorun olurmu

 90. 21 mayıs-31mayıs tarihleri arasında işkur ile hastanede çalıştım. 31 mayısta dilekçemi vererek işten ayrıldım. 24 haziran oldu ve hala bankada kaydım bile oluşturulmamış paramı yatırmayacaklar mı? Ya da daha ne kadar beklemem gerekir?

 91. MERHABA
  Ben bi konu hakkında bilgi almak istiyorum.22 mayısta işkur kursiyer kaydım oluşturuldu.Çalıştığım yerden ayrılmak istiyorum dolayısıyla işkur kursiyer programından da ayrılacağım.Ayrılmak için işkura hangi evrakları götürmem gerekiyor? çalıştığım gün kadar ödeme alabilecek miyim işkur tarafından ve birde kursiyer olduğum için istifa edeceğim günden sonra 15 gün ihbar süresi çalışmam gerekiyor mu ?

 92. Iyi günler ben 21 mayısta kursiyer için başvuru yaptım onaylandı ama ben iş yerinden ayrılmak istiyorum dolayısıyla iskurdan da ayrılmam gerekiyo bana herhangi bi ceza çıkar mı ben ayın 1 de maaş alıyorum işkur maaşımı yatırır mı birde ihbar süresi var mı?

 93. Bi mağazada iskurlu çalışıyorum , 3aylik sözleşme ama 2.ayimdan sonra istifa ettim. Mağazam tekrar almak istese kadrolu çalışabilir miyim? İskurlu değil, normal firmanın kadrolu personeli olarak işe alabilir mi?

 94. Merhabalar iskur kursundan 18 nisanda bime kasiyer olarak basladim mayisin 17 sinde nisanin maasini aldim .mayisin 19.gununde istifa ettim egitim ile nedenlerden dolayi sorum 19 gunluk maasimi verirler demi cunku ayin 21 i oldu bugün korkmaya basladim

 95. Merhabalar işkur programı ile işe girdim 3 aylık sureç 31 temmuzda doluyor 3 ayın sonunda programı tamamlayıp işten cıksam ceza yer miyim?

 96. Merhabalar ne olur acil cevap bekliyorum.20 mayısta işkurla 6 aylık bir süreç ile işe başladım ama başladıktan sonra büyükşehir belediyesinin aylardır onaylanmasını beklediğim işkur destekli kursu vardı ve onun davet mesajı geldi. Süremi aşmadan burayı bırakıp o kurstan faydalanmak istiyorum çünkü ful ayakta sabit bir işim var ve dayanamıyorum genelde oturarak çalıştım ben kendimi asıl mesleğimde geliştirmek için o kursa gitmem lazım. 6aylık süreç için 1/4 kaç güne tekabül eder. C.tesi pazar da çıkınca. Bana 140’ı 4’e bölüm dediler telefonda ama güvenemiyorum doğru bilgi mi diye çünkü konuşurken zaman kısıtlıydı çok acele konuştuk ve herkes birbirine aktardı.

 97. merhaba ben işkur işçisi olarak çalışmaya başladım. günde 1.5 saat fazla çalıştırıldım. işten bu şartlar altında çalışamayacağımdan dolayı çıkmak istiyorum. işyerinden fazla çalışma ücretlerimi alabilirmiyim.

  1. Merhaba,

   İş kura bilgi vererek işten ayrılabilirsiniz. Ancak işkur belirlenen tutarlar haricinde ek ödeme yapmaz.

 98. 1 mayısta işkur aracılıyla a101 başladım. Ne pazar izinliyim ne 8.5 saat çalışırorum. İzinler saçma günlere veriliyor salı cumartesi vs. Günde enaz 9 saat çalışıyorum. Mola sadece 5dk yemek molası. Haftada 1 sabah8 gece 10 çalışıyorum. 16 haziranda sayım var diye. Sabah 8 gece 12de çıktım ertesi gün başka şubeye gönderildim. 4.şubem oluyor. Orada sayım vardı. Öğlen 1.30da gittim ertesi gün sabah 5de evime bırakıldım. 2 saat sora geri gittim. Akşam 7de eve gidebildim. Yani 3 günde 50 saate yakın çalıştım. Ayrıca bayramdan beri hiç izin kullanmadım. Bunun bir yaptırımı yokmu. Denetimi yokmu. Yani 1 günde 16 17 saat çalıştım. Molasız. Kanıt isterse kameralar yeterli. 7/24 çalışır. İşe girerken bikaç şey tembihlediler. Pazar izinliymişim fazlamesai yapmıyormuşum gibi dememi istediler tmm dedim. Ama burda yazıyorum. İşten çıkarılcağımıda bilsem doğruları yazarım.
  Şuan 4. Şubedeyim 3km civarında yol . Ulaşım yok. Yürüyerek gidiyorum.
  Sorumluya diyorumki ulaşım olan biryere verirmisin veremem diyo ama başkası isteyince şıp diye alıyor.

  Bunları belirterek işkura gitsem cezai işlem uygulanmadan ayrılabilir miyim. Yakınımda bime başvurcam oda işkurla alıyor. Ondan dolayı.

  Veya işten çıkıp askeri tecili bozdurup gidicem. Bunuda anlatsam ceza yemeden çıkabilirmiyim. Asıl amacım askere gitmekte şuan askere para biriktiriyorum.
  İnanın işten çıkmak istiyoum. Cezasız bir şekilde.
  Yani tek isteğim işkurdan bir müfettişin gelip işkurluları teftiş etmesi. Herşey üzerine yemin ettirip doğruları söyletmesi lazım. Yoksa inanın dediğim gibi söyletmiyorlar.

  1. Merhaba,

   İşkura bu konular ile ilgili sizin haricinizde mutlaka şikayetler gitmiştir. Siz buraya yazdıklarınızı bir dilekçeye çevirerek iş kura bildirip, çıkmak zorunda olduğunuzu belirtin. Cezai işlem uygulanmadan paranız kesilmeden işten ayrılabilirsiniz.

 99. Merhaba , ben işkur işbaşı eğitimi ile başlıyacağım söylendi iki ay sigortasız çalıştım.Hemen sigorta olcak diye konuşmuştuk daha sonra ilk ay deneme dendi elden verilmedi . Yeni evrakları falan gönderdik Ordan iki gündür haber bekliyoruz yarın gidip işten ayrılmak istediğimi dile getirsem evrakları iskurdan alsam olur mu iki tarafa da ceza gelir mi ? Bir de evrakları göndermiş olsalar hiç başlamadan iptal edebilir miyim o gün içerisinde.

 100. Merhaba 18 nisanda ise iskur uzerinden ise basladim 19 mayista egitim sebebiyle isten ayrildim. //3 aylik kursdu\\ // sorum : 12 ay iskur programindan yararlanamamak disinda herhangi bir ceza almam demi bide mayistan 19 günlük calismam var föye imza attim calistigim günlere maasımı alırım demi bi sorun olmaz

 101. Merhaba ben 10 Haziran’da çalışmaya başladım ve evraklarımı 20 haziran da teslim edeceğim benim işe başlama tarihim 10 haziran mi olur veya iskurun kabul ettiği tarih mi ? Ve öğrenciyim 3 aydan sonra bırakmam gerekiyor diğer 3 ay sigortamin yatmasi gerekiyor ama ben çalışamam bana veya işverene yaptirim olur mu ?

  1. Merhaba,

   İşe başlangıcınız 10 Haziran olarak değerlendirilir. Öğrencilik nedeni ile çalışamamanızın bir yaptırımı olmaz.

 102. Iskur isbasi eğitimi ile ise girdim fakat 10 gün boyunca 2 saat mesai bırakıldim ve bunun üzerine bölüm amirimle konuşup istifamı verdim .şuan başka bir ise giricem iskur isbasi eğitim ile .sorun olurmu orada imzaladigim istifa dilekçesi.tesekkurler

 103. Merhaba suan 6 ay isbasi eğtim programında ise gidiyorum 2 ay gecti ve cikmak istiyorum her hangi bir para cezasi ile karşılaşırmiyım

 104. Ben iş bası programıyla markete gırdım sureklı magaz adegsıklıgı yapmay kalktılat
  Sıgara içiyorlardı
  Magaza degısıklı yapıyorlardı
  Mola kullandırmıyotlardı
  Şikayet dılekçesi yazdım verdim işykra dneetime geldmişketama ben yoktum
  Tehtıt ettı bölge sorumlusu istifa ettim istifa sevebımde magaza değişikligi konusunda baskı yaptıklrı için yazdım ceza yermıyım 1 ayda 3 markete gondermk ıstedıler yerı uzaktı gıtmek ıstemedm

 105. Merhaba. İşkur eğitim başlama programına imza atmıştım, başka başvuru yaptığım kurumdan da dönüş aldım. Eğitim başlama programına imza attığım kurumdan ayrılabiliyormuyum dilekçe yazarak.

 106. Merhaba İşkur üzerinden bir enerji şirketinin eğitim programına katıldım.
  İşkur bana 15 gün içerisinde uyum sağlayamazsan ayrılabilirsin dediler dilekçe vererek

  ayrılırsam herhangi bir ceza alır mıyım? gittiğim günlerin ücretini alabilir miyim? teşekkürler

  1. Merhaba,

   Gittiğiniz günlerin ücretini alabilirsiniz. 15 gğnlük çalışıp ayrılmadan dolayı bir cezai durum oluşmaz.

 107. Cvp için tsklr dün çalıştım bu gün haftasonu olduğu için gidemedim ıskura 14 saat calistirildik bütün iskur girisliler aynı durumda yasak degilmi bizi 14saat tutmaları ayaklar mantar hep herkezin oturmak yasak sabah 8 gece on pazartesi gidip ıskura bildirsem olmaz mı

 108. Merhaba iskurum nisan 6 da başladı 78 gün dolmadı işyeri 14 saat calistiriyo dün ayrıldım işten ilk maaşımda yatmadı ama imza attırdılar kağıda orda saatler yazıyormuş fark etmedim sabah 8 akşam 17 çıkış yazıyormuş süre dolmadan ayrıldım ne yapmalıyım sabah 8 gece on çalıştırdılar marketlerinde ceza odermiyim

  1. Merhaba,

   Herhangi bir ceza ödemezsiniz. Ancak durumu işkura bildirip ayrılmanız daha doğru olurdu tekrar proğramdan yaralanmak için 12 ay beklemek zorunda kalacaksınız.

 109. Ben yedek kursiyer olarak 3mayısta işe başladım.Fabrikada otomobil kılıfi dikiyoruz sağ ayağımda tam altında makinaya bastigim ayagımda nasır oluştu ve cok aci çekiyorum işi bırakırsam ceza alirmiyim bir aylik aldigım maaşı gerimi ödemek zorundayım

 110. Merb ben 6AYLIK.İSKUR EĞİTİM PROGRMINDA BİR FABRİPKAYA GİRİS YAPTIM BEN ŞÎMDI 3 AYDR CAlİSİYORUM îşden çıkarsam Para gibi cezai yatırımlar oderrmiyim iskura .

 111. merhaba benim eşim 15.06.16 tarihinde bir firmaya iep kapsamında işe girdi 3 ay sonrasında firma kendisi sigorta yaptı ama iş kurumu çıkış yapmamış sorguladigimizda böyle görünüyor eşim işten ayrılmak istiyor 10.06.19 itibariyle tazminatını işkur girişine goremi yoksa firma girişine goremi almalıdır saygılarımla

  1. Merhaba,

   Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili bir açıklama yok. Çünkü işbaşı eğitimleri işçi statüsünde değil kursiyer statüsündedir. Bize göre hesaplama işverenin sigorta başlangıcından sonra yapılmalıdır.

 112. İşkurun aracılığla bir işe girdim 2 bucuk ay çalıştım ama o dönem dersehane için çıkmam gerekiyordu. Ve iş de çok yorucuydu 12 ay yararlanamaz mıyım?

 113. Merhaba işkur üzerinden iş başı eğitim programı başladım 3 aylık bi süreç haziran 10 giriş haziran sonunda çıkış yapacağım işkurun diğer programlarında sorun yaşarmıyım typ veya mek

  1. Merhaba,

   Geçerli bir nedene bağlamadan çıkış yaparsanız typ de dahil dirğer proğramlardan 12 ay boyunca yararlanamazsınız.

  2. Daha önceden 4 yıl özel bir şirkette calistim işten çıkarıldım bende işsizlik maaş ı için işkura
   başvurdum ve maaş almaya hak kazandım daha ilk aylığımı almadım ayni zamanda işkurdan işbaşı eğitim programından özel hastanede işe basladım ama 3 gün çalıştım sözleşmeyi fesih etsem işsizlik maaşımda sıkıntı olurmu

  3. merhaba,

   3 gün çalışarak işi bırakmanızdan dolayı işsizlik maaşınızda bir sıkıntı oluşmaz. Tekrar bağlanır. Herhangi bir cezai yaptırımı olmaz.

 114. Merhaba ben iş başı eğitim programı ile işe başladım bir buçuk ay oldu ise baslayali ama sigortalı iş buldum çıkmam lazım programdan herhangi bir cezai yaptırımı var mi? Bugüne kadar aldığım eğitim parasını cezası ile birlikte geri mi ödemek zorundayim?

 115. Merhaba ben 09.05.2019 da iskurdan kasiyer olarak ise başladın.fakat 1 ay geçtikten sonra iş veren haksız yere işime son verdi . Bu bir ay çalıştığım paramı alabilecek miyim bide böyle bi hakki varmi?

 116. Merhabalar,
  İşkurdan sözleşmeli 6 aylık program ile işe girdim. 4.ayımı doldurdum ama işyerim beni işten cıkarmak istiyor.İş bulana kadar mağdur durumdayım çocuklarımı okutuyorum yalnız başıma.İşten çıkarmak için geçerli bir nedenleri de yok.Beni çıkarıp yerime satış elemanı alacaklarmış.Ne gıbı haklarım var ne yapabilirim.

 117. Merhaba çalıştığım yerden çıkışımı imzaladım ancak 15 gün zorunlu çalışmam gerektiğini söylüyorlar işkurdan gidiyorum ve 2 ayım doldu 15 gün çalışmaya mecbur muyum?

 118. merhabalar lutfen yardimci olun iskurdan 3 aylik sozlesmeli ise basladim 1 ay oldu yanliz guzel bi is buldum ciksam maasimi alabilirmiyim sonuc ne olur cezai bi uygulama varmi

 119. egitin prgramında işe basladım calısma saatinden fazla calısıyorum günlük 14 saat extra ücret almadan bide pazar günleri işveren calısmam gerektigini yolsa işten ckrarılacagumı soluyor bu nedenlerden sozlesmeyi fesh etsem işsilik maasım kesilir mi ? cvblarsanız sevinirim

 120. MERHABALAR.,
  Ben 6 aylık işbaşı eğitim programı tip sözleşme ile firmada çalışıyorum . İş yeri beni çıkarıp başkasını almak istiyor. Sözleşme bitmesine 2 ay var.Beni çıkarabilirler mi?.Ne gibi haklarım var.

 121. şu an işsilik maşı alıyorum ve kursuyer olarak başladın programın sonunda işe başlamassam işsizlik maaş almaya devam edbilirmiyim yada programdan çıktığımda

 122. Neden ilk sorumu yanıtlamadınız, anlaşması yapılmış bir İŞKUR iep’nin işe başlangıç tarihinden önce iptali yapılsa yinede firmaya istifa mektubu vermek zorundamıyız? Yoksa sadece işkurla iptal işlemini gerçekleştirebilirmiyiz?

 123. Merhaba. 6 aylık işbaşı eğitimimde 3 ay 18 günü tamamladım. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda 4 te 1 ini geçtiğim için geçerli bir mazeret sunmazsam hem 1 yıl yararlanamayacağım hem de aldığım parayı geri ödemek durumunda kalacağım. Sorum şu; işkur müdürlüğüne vereceğim ikametgah belgesi ile tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etmenin bana bir yükümlülüğü var mıdır ? Ve ikametgah alınan yerde tekrar işkur dan faydalanabilir miyim ?

 124. Merhaba iskur eğitim kapsaminda çalışıyorum. Ufak bir ameliyat olmam gerekiyor yaklaşık 2 hafta raporlu olduğum zaman her hangi bir cezası var mı

 125. Merhaba, 1 Haziran tarihinde işkur işbaşı eğitim programı ile işe başlayacağım. Fakat firma deneme süreci için bugün bizi işe çağırdı ve ben memnun kalmadım. Bu programa hiç başlamadan işkura gidip iptal ettirme şansım var mı? Yoksa firmaya mecburi istifa mektubu vermek zorundamıyım?

 126. Merhaba

  işbaşı programından faydalanıyorken başka yerde sigortalı işe başlarsak 12 ay işkurdan faydalanamıyoruz diye biliyorum. Bunun dışında para cezası var mı?

  1. Merhaba,

   Başa bir iş yerinde sigortalı işe başlarsanız herhangi bir yaptırımla karşılaşmazsınız.

  2. Merhaba
   Işkur üzerinden 1 aydır çalışıyorum ancak bir iş buldum ve 4 5 gün içerisinde geçmem gerekiyor.
   Iskur uzerinden caliştığım mağaza beni 15 gün zorunlu çalıştırabilir mi

  3. Merhaba,

   İş bulduğunuzda iş kura bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. 15 gün beklemenize gerek yoktur.

 127. merhaba, işkur işbağı eğitim programını yaptığımız şirket kurs bitiminde kursiyerlerden %50 sini sigortalı göstermez ve başvurulan tarihteki sigortalı çalışan ile kurs bitimindeki sigortalı çalışan sayısı uymaz ise şirkete ne gibi cezai yaptırımlar uygulanıyor.Herhangi bir maddi ceza olur mu? teşekkürler

 128. Merhaba bir şirkette iş başı eğitim programından yararlanmaktaydim iki ayım dolmuş bulunmakta bu süre zarfında iş başı eğitim süresi dolduktan sonra kendi bunyelerine almama tehtidi ile ise ihtiyacim olduğu bilinerek resmi tatillerde zorla calistirildim itiraz etmeme rağmen personel yok diyerekten dört hafta boyunca haftada birgün olarak Sabah sekiz akşam sekiz bir saat mola şeklinde calistirildim bunada itiraz etmeme rağmen itirazlarımdan ötürü sürekli anlaşmazlıklar oldu bayramin ilk günü calistirilacagimi duyuyunca eşimle depoda telefonda konuşurken gerizekalı dedim shifti hazirlayan için ve telefon konuşmam dinlenmis bundan sebeb sen kimle konuştun kime gerizekalı dedin diye sorularin baskina dayanamayip sinirimin son dakikasına gelip kasa sefinize dedim diye cevap verdim daha sonra magza yönetici si tarafından odasına cagirilarak senle bayramdan sonra yolları ayiralim falan dendi telefon görüşmem baz alınarak bende tamam dedim o gün orda durmayip kasami teslim Edip çıkmak istedim biraz sıkıntı çıkardılar yok falan işte kasani açık birakiriz kim calisirsa çalışır aksama da ne kadar eksik çıkarsa sana yazarız falan dendi bende kasami toplayip tutanak haline getirince zorla kaydetmek zorunda kaldılar ve ben ordan çıktım sizce bu durum neyle sonuçlanır fazla calismalarimin ispati bulunmaktadir parmak okutma sistemi var cevabınız için şimdiden teşekkürler

 129. merhaba,

  ben 17 mayısta bim markette işbaşı eğitim programı ile işe başladım. Daha sonra türk telekom’a geçme kararı aldım(orası da işkurlu alıyor). Bölge sorumlusuna durumu açıkladım anlayış gösterdi ve istifa dilekçemde işe uygun görülmedi ibaresiyle istifa ettim yani taraflar karşılıklı olarak. Bugün(24 mayıs) işkura çıkışımı gönderdiğini söyledi. 4’de 1 lik süre olduğundan cezai yaptırım olur mu bana? bir de işkurdan kontrol ettiğimde halen bimde devam ediyor gözüküyorum. sisteme geç mi düşüyor? araya haftasonu gireceği için bir şey yapamıyorum.

 130. Hocam selamlar. Bir firmada 3 aylık bir süreçle işkur işbaşı eğitim programıyla işe başladım. buraya görevimin dışında çalıştırılıyorum. yetkili kişi olarak aldılar fakat yapmadığımız iş kalmıyor. programın başlangıcından 1 ay geçti. bu şekilde görevimiz dışında çalıştığımızı neden belirterek istifa etsem işkur tazminat vb durumlar çıkartır mı bana? bir de 45 saat diyor ama biz 50 saat den fazla çalışıyoruz bu durumu da işkura şikayet etsem firma ile sorun yaşadığımda işkur arkamda durur mu

 131. Merhaba işbası eğitim ile ise girdim toplam 45 gün oldu 6 aylik süreç istifa edersem neler olur bu aylık paramı alabilir miyim teşekkürler…

  1. 18 gündür bir markette iş kur Kursiyer olarak çalışıyorum.sumdi ayrılırsam 18gunluk maaş alabilir miyim acaba?

  2. Merhaba,

   Bildirim yaparak ayrılırsanız henüz proğramın 1/4 ünü tamamlamadıysanız ücretinizi alabilirsiniz.

 132. Merhaba ben işkurdan 18 Mart’ta çalışmaya başladım 6 aylık stajyer eğitim programım dolmadı ve İstanbul’a gitmem gerekiyor cezai yaptırım olarak aldığım maaşları geri öder miyim ?

  1. Merhaba. Ben İskur üzerinden bir okulda iş başı eğitim ile öğretmenlik yapmaya başladım. 3 aylık sürem doldu. Ancak sabah 8 buçuk – akşam 7 buçuk saatleri olmak şartıyla çalışıyorum. Işkur bittiği için buradan ayrılmak istiyorum, işten ayrılırsam işkurun bana herhangi bir cezai yaptırımı olur mu ve ne yapmam lazım. Bunun için nerelere başvurmam gerekli. Bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba,

   Dinlenme süreleri hariç 11 saat çalıştırıyor ise mesai için sizden onay alınmalı ve mesai ücretiniz ödenmelidir. AKsi halde işkura şikayette bulunabilirsiniz.

  2. Iskur egitim programından 3 hafta calıştıktan sonra mazeretli ayrılmak istesem calıştığım günlerin ücretini alabilir miyim ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu