İŞKUR

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.


İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

İlgili Makaleler

691 Yorum

 1. Merhabalar ben işkurlu olarak A101 girdim yaklaşık 10 gün oldu fakat ne molalar nede çalışma saatleri söylenilen gibi değil işten ayrılmak istiyorum işyerine sadece dilekçe vermek yeterli mi birde çalıştığım günlerin parasını alabilecek miyim?

  1. Merhaba,

   Çalıştığınız günlerin parasını alabilirsiniz. Ayrıca sebeplerini belirterek istifa ettiğinizi dilekçe ile bildirin. Ayrıca bu dilekçeyi İşkura da vermenizde fayda var.

  2. Merhaba 27 mayısta işkur tarafından bir çağrı merkezinde işe başladım. Hala eğitim sürecindeyiz, eğitim devam ederken istifa edersem bir para cezası veya eğitim ücretini ödemem gerekiyormu?

 2. merhaba ben iskurdan 3 aylık süreyle ise girdim pizza ustası olarak bu surem doldu ve artık pizza ustası değilde moto kurye olarak devam etmek istiyorum böyle bi değişiklik yapma şansımız var mı

 3. Merhaba ben öp programı ile ön muhasebe elemanı olarak başladım ve iki gün sonra 3 aylık sürem doluyor. İşten ayrılmak istiyorum bir yaptirim ile karşılaşır mıyım?

 4. Merhaba, iep ile ise baslicam fakat program sonrası düğünüm var sgkya geçtiğimde işten cikmam gerekecek ikamet degistirmek zorundayım. İkamet değişikliğini istifa sebebi gostersem isverenim madur olur mu benden sonra tekrar iep ile isci çalıştırabilir mi

  1. Merhaba,

   Hem ssk lı bir işte işe başlamak hem de adres değişikliği haklı nedenle bir ayrılmadır. bu durumda işyeri işkur nezdinde bir mağduriyete uğramayacaktır.

 5. Merhaba ben işkur süresi dolmadan işten çıkmak istiyorum 1 ay sonra tasinicaz ve erken çıkmak istiyorum bi ceza öder miyim ?

  1. Merhaba,

   Adres değişikliği nedeni ile iş kur İEP den bildirim yaparak ayrılabilirsiniz. bu durumdan dolayı bir yaptırım uygulanmaz. Ancak bildirim yapmayı unutmayın.

 6. Merhabalar bir anaokulda 28 Şubat tarihinde işkur eğitimine başladım fakat korona sebebiyle mart ayında eğitimi dondurmak zorunda kaldık belirli bir süresi varmı dondurmanın yoksa okullar açıldığında tekrar bildirmemiz gerekiyor mu

  1. Merhaba,

   İşyeri sizin adınıza bildirim yapacaktır. Çalışmaya başladığınız ay sonunda işkur bildiriminde gözükecektir. Şimdiden bir şey yapmanıza gerek yok.

 7. IEP ile girdiğim işten ilk 3 ay dolmadan istifa ettim çünkü anlaşmazlıklar yaşamıştık. 16 Mart’ta başlamıştım 22 Mayıs’ta çıktım. Para cezası öder miyim ve 3 aylık süre içinde çıkabileceğim söylenmişti işkur tarafından. İşkur sitesinde 12 ay yararlanamayacağım yazıyor ilk üç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum.çıktığımı söyledim İşkuru arayıp bir şey yapmanıza gerek yok dediler.Para cezası öder miyim lütfen cevap verin.

 8. merhaba ben 3 ay önce iskurdan programa başladım 3 aylık sürecim doldu ve kalmak istemiyorum ayrılmak istiyorum daha iyi bi imkânlı iş buldum bunun herhangi bir cezai yaptırımı varmı

  1. Merhaba,

   Süreyi doldurduktan sonra iş bulmasanız da ayrılabilirsiniz. SSK lı yeni bir işe başlamak geçerli bir ayrılma sebebidir.

 9. merhabalar bir okulda temizlik görevlisi olarak başladım.covid 19 dan dolayı okullar kapanınca beni çalışabileceğim seçeneklerden yakın bir karakola gönderdiler.. burada halen calisiyorum..sozlesmem 30 haziranda sona eriyor..calismaya devam etmek istiyorum..okulda kapalı olduğuna göre nasıl bir yol izlemem gerekiyor.nasil ek bir sözleşme yapabilirim.yardimci olusanız sevinirim..tesekkurler

  1. Merhebe,

   İşbaşı eğitim proğramı kapsamında sözleşmeniz bitiyor ie tekrar bu programdan faydalanma hakkınız bulunmuyor. Başka iş başvurlarını değerlendirmelisiniz.

 10. Merhaba iep 21şubat 2020 tarihinde özel bir okulda büro memuru olarak işe başladım. Covid-19 virüsü nedeniyle Okul yönetimi 16 Mart’ta programı durdurttu okullar tatil edildi. Çalıştığım özel okul şu an kapanıyor tarafıma bununla ilgili haber verilmedi İşsiz kalıcam sigortasız bir işte çalışsam bi sorun olur mu yoksa işkur 1 yıl ceza alır mıyım sonuçta kendi isteğimle bırakmıyorum okul kapanıyor bu süreçte üstüme düşen görev nedir nasıl bir yol izlemeliyim teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   İep proğrmından sizin elinizde olmayan sebeplerle sonlandığından bir cezai yaptırım olmayacaktır. Başka bir İEP proğramı için de başvuru yapabilirsiniz.

 11. Merhaba,
  3 aylik egitim surecindeyim egitimin 4/1 lik kismini doldurdum. baska dalda iyi bir is buldum egitimden ayrilmak istiyorum yorumlari okudum benzer konularda “1 yıl süre ile işkur programlarından yararlanamzsınız” demissiniz bu nedemek anlamadim. Baska egitimemi giremeyiz yoksa ssk lı olarak baska isemi?

  1. Merhaba,

   Başka bir eğitim proğramından yararlanamazsınız. SSK lı olarak işe başlayacaksanız bu zaten proğramdan haklı nedenle ayrılış olur ki bunun da bir yaptırımı olmaz.

 12. ACIL Merhaba 2019 ekim ayında iep ile işkur üzerinden işe girdim ilk iş günümde ayrılmak istediğimi söyledim ve ayrıldım istifa dilekçesi yazmadım topladığım evrakları bana geri verdiler ayrıca iskura ben bildirme yapmadım şirket yaptı.27 mayıs 2020 tekrar iep ile tekrar aynı şirkette işe başlıyorum.herhangi bir ceza durumum varmı.tekrar iep yararlanabilirmiyim

  1. Merhaba,

   İşlemler başlamadığı için zaten bir yarım bırakma durumu olmamış. Bu nedenle iep den yararlanmaya devam edebilirsiniz.

 13. Merhaba, Turkcell Global Ofis bünyesinde home ofis işe alındım. İş başı eğitimi olacakmış. İşe giriş belgelerini hepsini imzaladım. Ama eğitim bittikten sonra Çalışmak istemesem ve başka bir işe girsem eğitim bittikten sonra. Farklı bir meslekte. Sorun yaşar mıyım? Yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba,

   Proğram bittikten sonra veya proğram süresince normal sgk lı bir işe başlarsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu farklı bir sektör veya meslek olabilir.

 14. Eşim işkur üzerinden işe girdi 2 gün çalıştıktan sonra cezası olduğu bildirilerek işten çıkarıldı önceki çalıştığı sürenin üzerinden 1 yıldan fazla geçti cezanın 2 yıl olma ihtimali varmı?

  1. Merhaba,

   1 yıldan sonra cezası biter işkur temsilcisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 15. Ben iş kur ile özel sektörde calışmaya basladım martın 2 sınde ve gebe oldugumu orendim bunuda iş yerinden saklamadım bildirdim gebeligimi yeni ögrendim işimi seviyorum calışmak istiyorum fakat benimle giren diger kişileri kadroya dun aldılar fakat benım le birlikde 6 kişi kaldı kadroya alınmayan şimdi nolacak ve ben suanda hala kadroda calışıorum hakkım nedir benım suanda

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim programı boyunca çalışmanıza devam edebilirsiniz. Bitiminde firma yeni sözleşme yapmak zorunda değildir.

 16. Merhaba ben 17.02.2020 tarihinde isbası egitim programı ile ise basladım 15.05.2020 tarihinde 3 aylık kurs sürem doluyor. Ve ayrılmak istiyorum. Yalnız yeni bir isci bulana kadarda onları magdur bırakmak istemedigimi dile getirdim. Iskur egitim programının süresini uzatma gibi birsey varmı yoksa kendi bünyelerinemi almak zorundalar.

  1. Merhaba,

   İşkur proğram süresi uzamaz. Kendi bünyelerinde sigortalı olarak başlatmaları gerekmektedir.

 17. 20 nisanda işkur ile işe başladım işkur süreci 20 temmuzda bitecek bittiğinde firmada bordroya geçmek istemezsem yaptırım uygulanır mı ya da şuan istifa etmek istersem çalıştığım kadar ücreti alabilirmiyim ve son olarak da ilk ücretimi aldımtan sonra istifa edersem para cezası yaptırımı uygulanır mı

  1. Merhaba,

   3 aylık sürelibir programdasını 1/4 ü nü doldurduktan sonra proğramdan ayrılırsanız 1 yıl süre ile işkur ptogramlarından yararalamazsınız. Mevcut durumda henüz 18 . gündesiniz bu nedenle ayrılmanızda bir yaptırım olmaz. Ödemenizi de alırsınız. Ayrıca proğram sonunda işyeri ile devam etme zorunluluğu bulunmuyor. Yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz.

 18. Merhaba ben 3 aylık iş başı eğitim programıyla işe girdim ancak beni bir bucuk ay sonra işten cıkardılar hiçbir gerekçe göstermeden. Şuan bulundugumuz virüs ortamında dolayı 17 temmuza kadar işçi çıkarımı yasak benım calıstıgım yer beni işten cıkartma gibi bi hakkı bulunuyormu

  1. Merhaba,

   Kursiyerlerle ilgili bir durum yok ama çıkarttıklarında işkurdan faydalanmama cezaları var. İşkur temsilcinizle irtibata geçin.

 19. Merhabalar

  işyerimizde 2 arkadaşımızı 3. ayın 17. sinde işbaşı eğitime başvurduk .

  1 arkadaş şehir dışında devamsızlığı var .devamsızlıktan kalacak böyle giderse .eger devamsızlıktan kalırsa işkura aldığı ödenekleri ödeyecekmi faiziyle ve işyeri bundan etkilenecekmi bilgi verebilirmisiniz

  1. Merhaba,

   İşyeri bu durumdan etkilenmez. O arkadaş ödemeyi geri ödemez ancak 1 yıl süre ile işkur programlarından yararlanamaz.

 20. Merhaba 26.02.2020 tarihinde işe başladım bir ay çalıştım salgın nedeniyle işten ayrılmak istediğimi işverenime söyledim işkurla konuşup bana haber vericeklerini söylediler aradan bir ay geçti işkuru 2 aylıgına dondurmuşlar ancak ben işe devam etmek istemiyorum bundan dolayı bi yaptırımın olucagı söylendi ne gibi bi yaptırım olur. Ögrenci olduğum için iş başı egitim programı olarak gözüküyorum sanırım

 21. Merhaba ben okul da çalışıyordum virüs nedeniyle okullar tatil edildi şimdi hastaneye gitmemiz gerekiyor bende bu kritik durumda gitmek istemiyorum ne yapmalıyım gitmezsem durumum ne olur

  1. Merhaba,

   1 sene boyunca işkur proğramlarından yararlanamazsınız. Başka yaptırım olmaz.

 22. Merhaba
  İşkur iep ile aralık 2019da işe başladım kurs 6 aylık ve hala devam ediyor.İstfa etmeyi düşünüyorum kimileri aldığın ücreti geri ödemek zorunda değilsin sadece 12 ay ceza alırsın işkur iep na başvuramazsın diyor kimileri ise aldığın ücreti faiziylegeri ödersin diyor hangisi doğru? bunu anlayabileceğimiz bir mevzuat tüzük resmi bir belge yok mu?Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Sadece 12 ay ceza alırsınız ücreti iade etmeyeceksiniz. İşkur temsilcinizden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

 23. Merhabalar,
  6 aylık işbaşı eğitim programım 11 Haziranda sona erecek. Ancak ben yaptığım işi hiç sevmiyorum ve bu da psikolojime yansıyor, saçlarım dökülüyor, stresten uyuyamıyorum yemek yiyemiyorum. İşi bırakmak istiyorum, yöneticilerimle de konuştum onlar da çıkmamı istiyorlar. Çıkmak için ne gerekiyor diye araştırdığımda bazı yerlerde dilekçe verip çıkabilirsiniz para cezası ödemezsiniz diyor, bazı yerlerde de ödersiniz diyor. 12 ay işkurdan men edilmem önemli değil, para cezası ödemek istemiyorum. Sözleşmenin iki tarafı da durumdan memnun olacak, mağdur olan yok, para cezası ödemeden ayrılmamın bir yolu var mıdır? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Karşılıklı fesihlerde iki taraf içinde yaptırım uygulanmaz. İEP proğramlarından yararlanma hakkınız devam eder.

 24. Merhaba ben 3 aylık İşbaşı Eğitim Programını eksiksiz tamamladım . Tamamlamadan önce iş yeri ile sıkıntı yaşadım işkur’dan ceza almamak için o dönemde ayrılmadım fakat şimdi ayrılmayı düşünüyorum fakat işkur ile görüştüğümde ayrılmanız durumunda yerinize birini istihdam etmek zorundalar sigorta +asgari ücret şeklinde diye cevap aldım. Eğer bu şekilde olmazsa benimde iş yerininde ceza yeme ihtimali varmış. Benim ceza görme ihtmalim var mıdır acaba? Şu an ayrılmam durumunda. (3 aylık eğitim bitti)

  1. Merhaba,

   İEP kapsamında süreniz bitti ise devam etme zorunluluğunuz yok. Ceza almazsınız. Ancak çalıştığınız firma teşviklerden yararlanmak için başvuru yaptı ise kişi sayısını düşürmemek için eleman istihdam etmek zorunda olabilir. Bu da sizin sorununuz değil. istifa ederek ayrılabilirsiniz.

  2. O zaman bundan sonrası için iş yerinden ayrılmam sorun olmayacak değil mi? 1 yıl ceza alma gibi bir durumum söz konusu olmayacaktır değil mi?

  3. Merhaba,

   Proğramı tamamladığınız için yaptırım olmadan proğramlardan yaralanmaya devam edeblirsiniz. Ancak İEP tek seferlik yararlanılabilmektedir.

 25. Merhaba,
  İEP kapsamında 3 aylık kurs süremi tamamladım. Kurumun kendi bünyesine geçtim 2 ay oldu istifa etmek zorunda kaldım. İŞKUR bünyesinde aynı meslek koduyla bir işte çalışabilir miyim ? Bana bir cezası var mıdır?

  1. Merhaba,

   Kursu tamamladığınızdan herhangi bir yaptırımı olmaz. İşkur vasıtası ile iş aramaya devam edebilirsiniz.

 26. işkurdan işe girdm virüs dolayısıyla 1 yakın evdeyiz izne cıktık 26 gün calıstım toplamda baska yere girmek istiyorum işkurdan bi cezası olurmu

  1. Merhaba,

   İEP kapsamında bir işte çalışamazsınız. ancak normal sigortalı olarak işe başlayabilirsiniz.

 27. Merhaba, ben 18 martta bir mağazada işe alındım 3 aylık süreyle. Fakat virusten dolayı 19 martta avm kapandı yani 2 gün çalıştım. Daha sonra bana 17 nisana kadar işkur süreci durduruldu dediler. 2 günlük paramı aldım. Ama sorunum şu mayısın ortasında mağazaların açılacağı söyleniyor annemin kronik rahatsızlığı olduğu için taşıyıcı olmamak adına ayrılmak istiyorum bu programdan. Yani programın 1/4 lük süresini aşmış oluyor muyum bir yaptırımla karşılaşır mıyım ve bunu işkura ben mi bildireceğim yoksa işveren mi ve istifamı vermek için mağazanın açılmasını mı beklemeliyim yoksa şimdi ayrılabilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler..

  1. Merhaba,

   Mağazaların açılmasını bekleyebilirsiniz. Zaten bu dönem süreden saylmıyor. İşverene bilgi vermeniz yeterli. Bir yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz.

 28. 5 ocak ve 20 mart arası iskur üzerinden özel bir hastanede çalışmaya başladım ve çok fazla baskı gormeme rağmen işten çıkmak zorunda kaldım istifa dilekçesi hazırladılar ve ayrıldım şimdi bir arkadaşımın şirketi iskur üzerinden yazılım istisdami yapacak ve ben bu başvuruya katılabilir miyim tekrardan iskur dan işbaşı eğitimi alabilir miyim şuan çok acil işe girmem gerek

 29. Merhaba,15.02.2020 tarihinde işkur ile başlamış bulunduğum işimden 20.04.2020 tarihiyle virüs salgınından dolayı istifamı verdim. İşkur merkezine de dilekçe vermem gerekiyor mu ve bana herhangi bir yaptırım uygulanır mı ?

  1. Merhaba,

   Mevcut durumda programı yarım bıraktığınız için 1 yıl süre ile tekrar yararlanamazsınız. Ancak süreç sonrası salgın dönemi ile ilgili af çıkabilir.

  1. Merhaba,

   Henüz alımar ile ilgili bize gelen bir bilgi yok. Olduğu takdirde sitemizden yayınlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

 30. Merhaba kolay gelsin is başı egitim programında 19 Mart ile 31 Mart arası otelde çalıştım çıkan bu virüsten dolayi bizi gönderdiler kursa ara verdiler yani onlar bizi gönderdi 13 günlük para yatacak mi ? Bide issiz kalanlar için yeni düzenleme bizi kapsayacak mi ?

  1. Merhaba,

   13 günlük ödemeniz yatacak. Ancak yeni düzenlemede İEP kapsamında çalışanlara ödeme yapılacağına dair bir madde bulunmuyor.

 31. Merhabalar işkur eğitim programı aracılığı ile kursiyer olarak 1 nisanda iş başı yaptım. Fakat kimya mühendisi olmama rağmen çalıştığım firma da mesleğim dışı bütün işlerle alakadar olmam isteniyor. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim ve tez aşamasındayım. Böyle bir iş yerinde böyle işverenlerle çalışmak istemiyorum. Aynı zamanda kronik astım hastası olmama rağmen çalışmaya devam ettim covid-19 salgını olduğu halde durumun düzeleceğini umut ederek ve belki mesleğim ile alakalı kendime birşeyler katarım düşüncesiyle fakat gün geçtikçe karşılıklı yıpranışa döndü iş yerindeki durumum.İşten ayrılmam ve cezai bir yaptırıma uğramamam hatta mümkünse işyerimin bir cezai yaptırıma uğraması için nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Merhaba,

   Kurs süresinin 1/4 ünü tamamlamadığınızdan işkura da bildirim yaparak yaptırım olmadan ayrılabilirsiniz. eyrıce işyeri ile ilgili şikayetinizi belirtirseniz işyerinden savunma talebinde bulunacaklardır.

 32. Ben bir üniversite öğrencisiyim malumumuz hastalık sebebiyle okullar kapanındı ve 6 ay sonra açılacak en erken. iskura başvurdum 9 aylık bir iş var kaymakamlıkta 6 ay sonrasında okulum olacağından işten istifa etmem mümkün olur mu? Her hangi bir ekonomik yaptırımı olur mu?

  1. Merhaba,

   İEP kapsamında çalışanlar normal sigortalı işte başladıklarında bildirim yaparak programdan ayrılabilirler. Herhangi bir yaptırıma tabi olmazsınız.

 33. Kolay gelsin , işten çıktım İşkurkuyum , işten çıkış bildirgesini İşverenmi yoksa benmi bildireceğim . Yardımcı olursanız sevinirim.

 34. Merhaba ben 25 martta işkur tarafından bim markete basladim ama virüsten dolayı otobüs saatlerim baya bı kisaltildi şuan ya bı saat öncesinde gitmek zorunda kalıyorum yada akşam çıkınca otobüs olmuyor artı virüsten dolayı da çok tedirgin olmaya başladım iş başı eğitim prigramimi tamamlamadan çıksam cezai yaptırım ne oluyor gittiğim günlerin parası kesiliyor mu ?

  1. Merhaba,

   Gittiğiniz günleri parası kesilmez. Ancak mevcut durumda 1 yıl işkur programlarından yararlanamassınız. Tabi pandemi sonrası bu süreler için bir düzenleme de yapılabilir.

 35. Merhaba;
  İEP ile başladığım kurumdan işkur sürem dolmadan başka bir iş nedeniyle ayrıldım. Kuruma ibraz ettiğim dilekçe işkur il müdürlüğüne diye yazıldı. Kurumun kendi sitesi üzerinden de ayrıca kurum içi online istifamı verdim. Dilekçe verdiğim halde tekrar işkura bilgi vermem gerekir mi?
  İşkura ayrıca dilekçe vermem gerekiyorsa nasıl verebilirim?
  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   İşyeri bildirim yapmak mecburiyetinde. bu nedenle tekrar bildirim yapmanıza gerek yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı