İŞKUR

İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır.


İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
 • 15 yaşının doldurulmuş olması,
 • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
 • İşverenin eşi olunmaması,
 • Emekli olunmaması,
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
 • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
 • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları;

 • Siber Güvenlik,
 • Yenilebilir Enerji,
 • Bulut Bilişim,
 • Kodlama

Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

 • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
 • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • Açılacak programın kurumca onaylanması

Talep edilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

 • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
 • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
 • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
 • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
 • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
 • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
 • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

 • Talep dilekçesi,
 • Taahhütname,
 • Ön Talep Formu,
 • Vergi levhası Fotokopisi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
 • Ticari Faaliyet Belgesi,
 • Ticari Sicil Gazetesi,
 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
 • SGK Hizmet Dökümü

Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

 • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
 • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
 • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

 • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
 • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
 • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

 • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
 • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir.

Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

 • Askerlik,
 • Hamilelik,
 • Doğum,
 • Tutukluluk,
 • Uzun süreli sağlık problemleri,
 • İşe giriş,
 • İkametgah değişikliği

Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir.

Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği

İlgili Makaleler

593 Yorum

 1. Merhabalar işbaşı eğitim.programi virüs nedeni ile zorunlu olarak bizim isteğimiz disinda durduruldu.biz bu süreçte ortada kaldık ..durumumuz ne olacak nasıl olacak bir bilgi kse vermiyor .ne işkur ne firma .bizim için destek paketi var mı.ne zaman aciklanır?

  1. Merhaba,

   İşinden olan ve ücretsiz izine çıkarılanlar için yeni paket düzenlemesi var. Detayları oluşunca sitemizden yayınlayacağız.

 2. Ben bir üniversite öğrencisiyim malumumuz hastalık sebebiyle okullar kapanınca ve bir 6 ay sonra olacağından ailemle iskura başvurduk. Temizlikçi olarak ve daimi bir işçiyi desek 6 ay sonrasında okulum olacağından işten istifa etmem mümkün olur mu

  1. Merhaba,

   6 aylık İşbaşı eğitim programına katılırsanız süre sonunda herhangi bir yaptırımı olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 3. Merhabalar ben 12 martta ibe ıle a101 de ise başladım 3 aylık programda. 4 de 1 lik süreyi aştım. Ama bu virüsten dolayı çok korkuyorum. Burada kimse mesafelere dikkat etmiyor. Herkes dip dibe. Ayrılmak istiyorum lakin ucret iadesi uygulanır mı ceza olarak ne alırım

  1. Merhaba,

   Ücret iadesi yaptırımı uygulanmaz. Sadece 1 sene iş kur proğramlarından faydalanamazsınız.

 4. Merhabalar işbaşı egitim programindakiler hiçbir ödenek yada biseyden faydalanamıyorlar mı. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirz

 5. Merhabalar .işkur işbaşı eğitim programında olanlara gelir desteği nasıl sağlanacak.bu konuda bir bilgi verin.sozleşmeyle ve gelirsiz kalakaldik

 6. Merhabalar ben işkur aracılığı ile bimde çalışıyorum 1 ayı geçti çalışma sürem hiçbir şekilde sıkıntı yokken 20 yaş altı yasağı vardı haftasonu idari izinliydim bugün işe çağırdılar fakat benim sistemde ne işkurlu olduğum nede sağlık sigortalı olduğum gözüküyordu bende bugün gelemeyeceğimi belli yerleri arayıp emin olduktan sonra geleceğimi söyledim fakat bugün benim haberim olmadan feshi edilmiş işveren tarafından savunmam alınmadan ayrıca izin günlerim var devamsızlıkla ilgili sorunum yok ben bir aylık paramı alabilir miyim haklarım nelerdir işverene yaptırım ne olur?

  1. Merhaba,

   10 güne kadar devamsızlık hakkını var. İşkur birimlerine şikayette bulunabilirsiniz. 1 aylık paranız işkur tarafından ödenir.

 7. Merhabalar bir sorum olacakti.iskur işe başlama programı ile işe başladım fakat 10 gün sonra.isyeri faaliyetini durdurdu.ve bizim programda bu sebeble durduruldu.bu süreçte cezai yaptirim.olmadan isten ayrılabilir miyim

  1. Merhaba,

   İşyeri faaliyetini durdurduğu için cezai yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 8. Merhabalar bir sorum olacakti.isyeri virüs nedeni ile kapandı ve işkur süreci durduruldu.bu durumda fesih olur mu

  1. Merhaba,

   İşyeri faaliyetini durdurduğu için cezai yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 9. Merhaba işkur programı kapsamında 12.02.2020 tarihinde işe başladım 30 04.2020 eğitim programı sonunda bizi gönderecekler turizm hotellerde 3 ay eğitim programı sonrasında 3 ay çalıştığımız işletme de çalıştirmak zorunda değil mi bununla ilgili yeni bir karar alındı mi yoksa işletme eğitim sonunda çıkartabilir mi 2.ci soru eğitim bitiminde tekrardan işkur üzeri başvuru yapılabilir mi yoksa belirli bir süreç beklentisi var mı ?

  1. Merhaba,

   Program bittikten sonra işyerleri sizi çalıştırmak zorunda değil. Daha önce de böyleydi. İş kur eğitim programından her birey 1 sefer yararlanabilmektedir. Tekrar yararlanabilme hakkınız bulunmuyor.

 10. Merhaba, ben işbaşı eğitim programına dahil oldum. Otelde çalışıyorum. Ben Açıköğretim Fakültesine 2018den itibaren devam etmiyorum fakat pasif öğrenci olarak kayıtlıyım. Bu durumda işkurdan Tam mı yoksa Öğrenci olarak mı ödeme alırım? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Öğrenciliğiniz pasif durumda olduğundan Tam ödenek alırsınız.

 11. Merhaba
  Ben 28.03.2020 işkurun iş başı eğitimine başladım.
  Bu eğitimimiz bir hafta sürecek. Eğitim sürecinde işi yapamayacağım kanısına vardım. Eğitim bittikten sonra işe başlamasam herhangi bir ceza yaptırımı alır mıyım?
  Eğitimim 05.04.2020 tarihinde bitecek. Bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba,

   Herhangi yaptırım olmadan işkura da bildirim yaparak işten ayrılabilirsiniz.

 12. Özel bir hastanede işkurun işbaşı eğitim programında kursiyerim.
  18.03.2020 de kursum başladı.Lakin hastane bize gerekli ekipman sağlamadığından büyük bir risk altında kalıyoruz.Bu sebepten ötürü kurs sürem bitmeden kurstan ayrılabilir miyim?Böyle bir durumda herhangi bir yaptırım alır mıyım?
  İkinci bir sorum ben hastane yönetimi ile bu durumu görüştüm kurstan kendi rızam ile ayrılmak istediğimi söyledim lakin hastanenin elaman eksikliğinden olacak ki bana böyle bir şey yapamayacağımı benim hadtanenin bir elemanı olduğumu ve bu son genelgeye göre 3 ay görevimi bırakamayacağımı söylediler.Fakat ben hadtane çalışanı değil işkurda işbaşı eğitimi kursiyerim hali hazırda kursum hala devam etmekte.Hiç bir şekilde ne hsatanenin nede bana yatırmış olduğu bir sigorta primi bulunmamakta.E devletten baktım şuan için bir yerde çalışıyor olarak gözükmüyorum.Rica etsem bu konuda beni aydınlatır mısınız?Kursu bırakabilir miyim?
  Bırakırsam devlet memuru olmama atamada tercih yapmama engel olacak bir durum var mı ne tür bir yaptırım alırım?
  Hastanenin bana ilettiği şey doğru mu?
  Yoksa tamamen mobing mi uygulanmakta?
  Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitim proğramından istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Size yaptırımı 1 yıl süre ile işkur proğramında yararlanamamak olur. Devlet memurluğu veya atama ile ilgili sorun oluşturmaz. Çalıştığınız sürelerinde ödemesini alırsınız.

 13. Şuan iskurlu olarak çalışıyorum sağlık bakanlığı şuan için Iskur dan alim yapıyor bunlara başvuru yapabilir miyiz kuradan çıksak sorun olur mu?

  1. Merhaba,

   Kuradan sonra atanmanız durumunda herhangi bir yaptırım olmamamaktadır.

 14. Merhaba ben 3 şubatta işkur iş başı eğitimi programından girdim 25 marta kadar avm revirinde çalışıyordum sonra bu koronadan ötürü avmmiz kapatıldı bizde açıkta kaldık ama işverenimiz başka bir revire gönderdi bizi normalde 2 kişi çalışan revirde şuan 4 kişi çalışıyoruz bu durumdan bizde diğer çalışanlarda memnun değil durduğumuz yer ufacık ve risk var ben çalışmaya devam etmek istemiyorum şuan hem salgın hastalık var hemde yeni cumhurbaşkanı minimum işçi çalıştırılcak dedi ve biz 2x fazla kişiyle çalışıyoruz anlaşmayı feshetmem durumunda ceza yer miyim?

  1. Merhaba,

   Sağlık çalışanları ile ilgili minumum çalışan kuralı geçerli değil. diğer sektörlerde uygulanmaya başlanacak.

 15. Merhaba, işkurla bir hastanede hemsire olarak işe girdim. 6 nisanda sözleşmem bitiyor. Yöneticilerimle olan anlaşmazlık sebebiyle bu kurumda devam etmek istemiyorum. Şu an sağlık çalışanlarının istifasi yasaklandı bildiğim kadarıyla. 6 nisandan sonra devam etmek istemediğim halde sürem uzatılır mı?

  1. Merhaba,

   Siz program kapsamında çalıştığınız program sonunda ayrılmanızda bir sakınca yok. Bu karar kadrolu veya sözleşmeli devamlı çalışanlar için alındı.

 16. İş başı egitim programı kapsamında özel bir hastanede ise başladım. Program bitiş tarihi olarak 8 nisan yazıyor bana verdikleri belgede. 8 nisandan sonra çalışmak zorunda mıyım kurumda ayrılmak için yine istifa mi etmem gerekir yoksa süre bittiği için bir işleme gerek yok mu ayrılmak için. Yanı sağlık bakanlığının açtığı kpss ile alımlara tercih yapmama engel olur mu bu durum. Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Süre bittikten sonra sözleşme şartları sona erdiğinden herhangi bir işlem yapmadan işten ayrılabilirsiniz. Zaten çalışmaya devam ettirebilmek için çalıştığınız firmanın size kendi bünyesinde normal sigortalı olarak çalışma sözleşmesi teklif etmesi gerekir. ancak bu konuda çalışıp çalışmamakta serbestsiniz. İEP kapsamında çalışmanız KPSS için tercih yapmanıza da engel değil. Atanmanı durumunda yine yaptırıma tabi olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 17. Merhaba ben iskurdan is basi egitim programindan işe başladım 18 gün geçti ve patronula anlasamiyoruz isten ayrilmak istiyorum ama suan herhangi bi is bulma sansim yok korona virüs vakasindan dolayi bi tatil süresine girecekmis isyeri bu tatil suresinde iskur bize belirli bi miktar ücret verecekmi tatilden sonra ayrilmak istiyorum bu konuda yardimci olurmusunuz

  1. Merhaba,

   İEP kapsamında yapılan ödemeler çalıştığınız gün hesabına göre yapılmaktadır. İşyeri çalışmayı durdurup eksik gün bildirimi yapar ise işkurdan da ödeme alamazsınız. Proğram ın 1/4 ünü doldurmadıysanız işkura da bildirim yaparak ayrılabilirsiniz.

 18. iyi günler. Özel sektörde çalışmaktayım işkur üzerinden kaydım oluşturuldu 6 aylık bi sözleşme sürem var beklemiş olduğum devlet dairesinden yakın zamanda haber gelicek ve 6 ay dolmadan ayrılırsam ne gibi bir sorunlarla karşılaşabilirim para cezası olur mu? Bilgi verirseniz sevinirim 😊

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir işe başlama sebebi ile ayrılanlar geçerli bir sebebe dayandığı için yaptırım olmadan programdan ayrılabilirler. Bu nedenle atamanız olduğu takdirde sorunsuz ayrılabilirsiniz.

 19. Merhaba 14 şubatta iskurlu olarak ise girdim çağrı merkezi şuan korona korkusuyla gitmek istemiyorum ceza yaptırımı olur mu ise girdiğimde farklı proje vardı şuan için farklı bir iş yapıyoruz bunun için fesih edilebilir mi ?

  1. Merhaba,

   Devletin salgın tedbirleri arasında kapanmasına kara verdiği iş kollarından değil ise 1/4 ünü de geçti ise ayrıldığınızda 1 sene işkur proğramlarından faydalanamazsınız.

 20. Merhabalar işkur işbaşı eğitim programı kapsamında 02.03.2020 tarihinde işe başladım. Şuan itibariyle yani 26.02.2020 tarihinde beni aradılar neymiş efendim virüs dolayısıyla işten çıkarıldınız. Ben zaten işkurluyum nasıl çıkarıyorlar. Ayrıca zaten özel sektöre bu durumda çok iş düşüyor zaten devlet iş verenlere gerekli yardımı yapiyor. Bu durumda ben ne yapmalıyım.

  1. Merhaba,

   Eğer devletin kapanması gereken sektörlerden ise bu nedenle iş akdinizi fesih edebilir. Ancak bu kapsamda değil ise fesih edemez. iş kur temsilciniz ile görüşmelisiniz. Yoğunluk var ama ulaşmaya çalışın.

 21. Merhaba 13 Mart taiep programıyla market sektöründe işe başladım normal sigortalı iş bulduğum 23 Mart ta öp programından ayrıldım fakat şimdi başlayacağım yerde iskur eğitim programı ile işe alıyormuş beni yanilttilar normal kadroda alicaz dediler fakat işkur üzerinden alıyorlarmış ben neyapicam tekrar programa dahil olabilir miyim henüz 1/4 unu tamamlamadim boşu boşuna işimden oldum

  1. Merhaba,

   1/4 ünü tamamlamadığınız için yaptırım olmaz. Yeni işe de başlayabilirsiniz.

 22. Suan iskur kursiyeri olarak calismaktayim 32 yasindayim yas kosusunda bir sikinti olmadi ama 29 yas max demissiniz birde ben 1 /4 calisma oraninj gectikten sonra biraksam bir sorun olurmu diye iskur genel merkezini aradim sadece 1 yil iskurdan yararlanamssin ama calisitigin parayi alirsin dediler geri odemessin oyle bir ceza yok.. Hangisi dogru cevaplarsaniz sevinirin

  1. Merhaba,

   Ödeme iadesi olmaz. Eğer işveren şartlara uymaz ise ödenen ücretler işverenden talep edebiliyorlar. 1 sene programlarından yararlanamazsınız.

  1. Merhaba,

   toplam sürenin 1/4 ünü tamamladığınız için geçerli neden olmaksızın ayrılırsanız 1 sene tekrara yararlanamazsınız.

 23. merhaba,
  3 aylık iep dahilinde bir ecza deposunda işe başladım. şu an 90/4=22.5 günden fazla çalışmış durumdayım. işyerinde corona virüs nedeniyle iki kişi arası olması gereken 1.5 m kuralına hiç uyulmamaktadır.bu yüzden eger varsa birisinin viriüsü bulaştırma riski çok yüksektir.bundan dolayı ilk seferde 9 gün (90nın %10) işe gitmemek ve eger bu salgın devam ederse de işten ayrılmak isitiyorum.yine cezai bir yaptırımla karşılaşırmıyım?bu yaptırımlar nelerdir?

  1. Merhaba,

   1,5 metre iş yerleri için kesin değil tavsiye niteliğinde bir karardır. Bağlı olduğunuz iş kur sorumlusu ile irtibata geçiniz. Sağlık nedenine bağlı fesih olacağından herhangi bir yaptırıma tabi olmayacağınızı düşünüyoruz.

 24. 14.02.2020 tarihinde 3 aylık iep programı uzerınden birhastanede sekreter olarak basladım, fakat corona olucam korkusu nedeniyle ayrılmak istiyorum. Cezai yaptırımda aldığım ücreti ve alacak olduğumu iş kura faiziyle ödemem gereklimi yoksa sadece 12 ay yeni bir iep kursuna basvuramama cezası mı alırım.

 25. 3 aylık iep programı uzerınden birhastanede sekreter olarak basladım, fakat corona olucam korkusu nedeniyle ayrılmak istiyorum. Cezai yaptırımda aldığım ücretive alacak olduğumu iş kura faiziyle ödemem gereklimi yoksa sadece 12 ay yeni bir iep kursuna basvuramama cezası mı alırım.

  1. Merhaba,

   Mevcut durumda ücret iadesi talep edilmeyebilir. Bağlı bulunduğunuz işkur müdürlüğünden bilhi almanız daha doğru olacaktır. Onlara yeni bir genelge ulaşmış olabilir. Bize ulaşan bir bilgi yok.

 26. Merhaba 15.02.2020 tarihinde ise basladim corona virus sebebiyle isyerimiz gecici olarak kapandi maas alacakmiyiz ve acildiginda ise devam edecekmiyiz

  1. Merhaba,

   Açıldığında tekrar kalan süreyi çalışacaksınız. İş kur kursiyerlere çalıştığı gü kadar ödeme yapmaktadır. Güncel bir bilgi gelmedi. Geldiğinde paylaşacağız.

 27. Merhaba Bim ile görüştüm. kimlik fotokopisi ve sgk hizmet dökümü istendi görüşme öncesinde bu belgeler işkur kayıt yapılacagim anlamına mi gelir ?

  Sgk hizmet dökümünü e devletden çıkarmıştım. Iskurdan almam gerektigi soylendi. Iskurda sgk hizmet dokumu vermedigini soyledi bana iş arayan iskur belgesini verdi bende bu belgeyi şubeye teslim ettim. Doğru belgeyi mi verdim acaba ?

  işkur sözleşmeleri işyerinde mi yoksa iskurda mi imzalamak gerekli ?

  Aktif öğrenciyim dondurdugum takdirde günlük 89 alabilirmiyim ?
  Sozlesme oncesi belgeleri iskura mi isverene mi teslim edilecek ?
  Detaylı bilgilendirebilirmisiniz teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   İş kur a kayıt olduğunuz belgeyi işyerine vermeniz yeterli kalan işlemleri işyeriniz halledecektir.

 28. merhabalar ben 3 aylık işkur bünyesinde işe başladım ve bugün tam 1 hafta oluyor.Ben cezai yaptırım olmadan sözleşmeyi nasıl ne gibi hallerde feshedebilirim ve feshetmek için kaç gün çalışmışlığı aşmaması gerekir ?

  1. Merhaba,

   20 gün içinde ayrılırsanız cezai yaptırım olmaz. Ancak ayrılış esnasında iş kura mutlaka bilgi vermelisiniz.

 29. Öncelikle merhabalar. bütün ofisi 200 kişiden 170 kişi corono sebebiyle evden çalısıyor veyaa çalısmıyor bizi çalıstırıyorlar corona sebebiyle işten çıksam işkur sürecinden 1 yıllık iş kur sürecine girememe cezası yermiyim? 3aylık sürecimin yarısındayım şimdiden cevap için teşekkürler 🙂

  1. Merhaba,

   Özel sektör için çalışmama durumu bildirilmedi. bu nedenle Allah korusun corona nedeni ile sağlık sorunu yaşamazsanız geçerli bir sebep olmaz.

 30. Merhaba
  İş başı eğitim programında 3 aylık işe girdim fakat fazla çalışma saati ve hafta sonu çalıştırdıkları için 20 gün sonunda kendi isteğimle işten ayrıldım bu durumda cezai işlem alır mıyım. Başka bir Programa başlayabilir miyim. Ücretini alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Proğramın 1/4 ününden önce ayrıldığınızdan ödenek alabilirsiniz. Ayrıldığınızı iş kura da bildirin

 31. 4/1 lik sürece hafta sonu tatilleri de dahil mi yoksa sadece imza attığımız gün yani sadece mesai yaptığımız gün üzerinden mi hesaplama yapmamız gerekiyor

  1. Merhaba,

   6 aylık süre ise 180 gün üzerinden hesap yapmanız gerekir. Çalışılan gün değil. Süre hesap ediliyor.

 32. Merhaba
  Ben 3 aylık işbaşı eğitim programı kapsamında çalışmaktayım. 2. Ayımı doldurdum ve adres değişikliği nedeni ile bırakmam gerekiyor. Geçerli bir nedenim olduğu için 12 ay cezası alır mıyım? Ceza almazsam ne kadar süre sonra tekrar işbaşı eğitimi yapabilirim?
  Bir de halk bankasına yatan işkur ödeneğini sadece çalıştığım ildeki şubeden mi alabiliyorum yoksa başka ildende alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Adres değişikliğiniz farklı bir iş kur bölgesini kapsıyor ve işe gitmenizi zorlayacak durumda ise yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz. Ödemeniz de yapılır.

 33. Merhaba, şahıs firması sahibiyim yani bağkurluyum, iep kapsamında teşvikli personel olarak çalışabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Sosyal güvenceniz ve iş yeri sahibi olduğunuzdan iep kapsamında çalışmanız mümkün değil.

 34. Merhaba cevaplanırsa çok sevinirim net bir cevap bulamadım. İşe 12 şubat 2020 de giriş yaptım işkur ile. 6 ay bir sürecim var. 4de1lik bir sürede yani 45 gün oluyor bu süre zarfında ben tek taraflıda olsa işten ayrılsam işkura bildirim ayrılmak istediğimi söylesem herhangi bir ceza uygulanırmı işkur tarafından ve işyerinden maaşımı alamama durumum olur mu? 4de1lik süre herkes için geçerlimi yani mazaretsiz istifa edebilir miyim

  1. Merhaba,

   Evet 1/4 lük süre tüm kursiyerler için geçerlidir. Yaptıtırma maruz kalmadan programdan ayrılabilir ve ödeneği alabilirsiniz.

 35. İşkurda çalışıyorum ve Sık sık hastalanıyorum alerjik astımım da başladı okul tozlu astımıda tetikliyor 5 ay oldu işe gireli istifa etsem ceza alırmıyım

  1. Merhaba,

   İş kura bildirim yaparak sağlık nedeni ile yaptırım olmadan işten ayrılabilirsiniz.

 36. Merhaba. Ilk 1 ayımızı doldurduktan sonra sözleşmeyi fesh edersek o ayki maaşımızı alabiliyor muyuz ? halkbanktan maaşımızın ne zaman yattığını nasıl kontrol ediyoruz ve nasıl maaş çekme işlemi yapıyoruz? Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Program süresinden 1/4 üne kadar süreyi aşmadan programdan ayrılabilirsiniz. Bir yaptırım olmaz.

 37. Merhaba;
  İEP programı 17 nisan tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra işverenle çalışmak istemeyip sözleşme imzalanmadığı takdirde cezalı konuma düşülür mü?
  Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Program bittikten sonra çalışma zorunluluğu yok. bu nedenle ayrılsanız da yaptırım olmaz.

 38. İyi çalışmalar kolay gelsin,6 aylık sözleşmem mevcut 6 gün çalıştım sadece,kendi mesleğimle alakalı iş buldum orasıda iep olarak alıyormuş,biz şu anki patronumla sözleşmeleri karşılıklı olarak fesh edersek diğer yani yeni bulduğum iş yerine iep li olarak başlayabilirmiyim? 4/1 i dolmadı sonuçta.

  1. Merhaba,

   1/4 ü henüz tamamlamadığınız için ayrılıp diğer işte başlayabilirsiniz.

 39. Merhabalar, bugün işkur üzerinden 6 aylık olan proğramımım 3 ay 2. günü ve işyerime kendi isteğimle ayrıldığıma dair istifa dilekçemi bıraktım. Fakat ben 1 hafta sonra SGK lı bir işe başlayacağım bunun için izlemem gereken yol nedir ? İşkura bu durumu bildirmeli miyim ? Dilekçemde yeni bir işe gireceğimi belirtmemişim için herhangi bir cezai yaptırım alır mıyım ?

  1. Merhaba,

   Yaptırım olmaması için szi iş kura da sigortalı bir işte çalışmaya başlayacağınızdan ayrıldığınızı belirten bir dilekçe verin. sonrasında ceza almayın.

 40. Merhaba ben İşkur iep üzeri işe girdim 1 ayımı doldurdum iş buldum buda iep üzeri iş alıyor ordan oraya iep üzeri geçiş yapabilir miyim nasıl olacak yardimci olur musunuz

  1. Merhaba,

   İep üzerinden iş bularak ayrılamazsınız. Normal sigortalı bir iş bulursanız ayrılabilirsiniz.

 41. 3 aylık sözleşmem yapıldı fakat 5 gün sonunda kendi isteğimle ayrılmaya karar verdim. Çalıştığım gün sayısı paramı alabilirmiyim

  1. Merhabalar.benim sorum şu.işbasi eğitim programı zorunlu olarak durduruldu.yani bizim istegimiz dışında neden bize ödenek yatırılmıyo.ortada bırakılıyoruz..biz bu durumda ne yapacağız o kadar imza attık.hukuki yoldan mı hakkımızı arıcaz

  2. Merhaba,

   Yeni destek paketi hazırlıkları var. Bu durum için bizde kamuoyu oluşturuyoruz.

 42. İskurdan fabrikaya giriş yaptım 6 ay olmasına rağmen 3 ay daha uzatıldı 6 ay doldu 3 ayım kaldı iskurdan çıkıp başka yerde fabrika da iş buldum işkur üzerinden girebilir miyim?

  1. Merhaba,

   Evet normal sigortalı olarak başlayacağınız için programdan ayrılabilirsiniz.

 43. merhaba ben isbasi egitim progarminda ise basladim 11 gun calistim ve ayrilacam calistigim gunlerin ucretini alabilecekmiyim

  1. Merhaba,

   Evet çalıştığınız günlerin ücretini alabilirsiniz.

 44. merhaba işkur eğitim programı üzerinden iki gün önce işe girdim ancak bugünden itibaren çıktım bu durumda nereye bilgi vermeliyim ve bu iki günün ücreti veriliyor mu

  1. Merhaba,

   İşkura mutlaka bilgi vermelisiniz. Ücretinizi alırsınız.

 45. İyi günler merhaba
  İşkur işbaşı eğitim programı ile işe başladım daha sonra aynı günün sonunda işten kendi isteğimle yapamadığım için ayrıldım.
  Herhangi bir cezai yaptırım veya başka bir yerde işkurla işe girmemde sorun olurmu?

  1. Merhaba,

   Süre şartını aşmadığınız için sorun olmaz. Ancak iş kura bilgi vermelisiniz.

 46. Merhabalar. İşbaşı eğitim programıyla işe başlamak üzereyim. Fakat şöyle bir durumum var. Üniversite mezunuyum fakat açıktan ikinci bir bölüm okuyorum. Bu durumda işsiz ücreti mi yoksa öğrenci ücreti üzerinden mi değerlendirme yapılır?

  1. Merhaba,

   Açıktan da olsa öğrencilik durumu olduğu için öğrenci ücreti üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

  1. Merhaba,

   Yazımızda da belirtildiği gibi;

   İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.

 47. Merhaba işkur işbaşı eğitimi için giriş yapacağım ama mülakat sonucum ve iskurla işe alınan bir yerden haber bekliyorum eğitim süreci 6 aylik bir işbaşı egitimi olacak. iskurdan iş bulduğumda istediğim aydan ayrılabilir miyim? Ve çalıştığım gün ne kadar olursa olsun ücretimi alıyor muyum? Birde aylık işbaşı eğitim ücreti ne kadar acaba ? Çalışma süresi günde 5 veya 8 saat olmasi ücreti etkilermi?

  1. Merhaba,

   Sigortalı bir iş bulduğunuzda hangi sürede olursa olsun eğitim proğramından ayrılabilirsiniz. Çalıştığınız günlerin ücretini alabilirsiniz. Ödemeler gün hesabına göre yapılıyor. Çalıştığınız süre değiştirmez.

  2. Merhaba 20 ocak itibariyle başladım bugün bırakmayı düşünüyorum. Kursun bitiş tarihi 12 eylül. Herhangi bir yaptırım olur mu?

 48. kolay gelsin ben işkur üzerinden 3 ay eğitim programı ile yararlandım fakat 3 ay dolduktan sonra istifa ettim ve şuanda tekrar işkur üzerinden bir iş yeri buldum fakat 3 ay eğitim programından çıktığım için 3 ay beklememi söylüyorlar bu ne kadar doğru ?

  1. Merhaba,

   İşyeri eğitim proğramında normal sigortalı olmadığınız için beklemenize gerek yok. So 3 ay zaten işsiz görünürsünüz. Bunu söyleyen iş kur mu işyeri mi ?

 49. Merhaba,
  Martın başında işbaşı eğitimiyle işe başlayacağım
  Program 6 ay sürecek.
  4 te 1 lik süre geçtikten sonra, başka bir iş bulma sebebiyle işverenle karşılıklı anlaşıp , işten ayrılabilir miyim?

  Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Normal sigortalı bir iş bulduğunuzda çıkabilirsiniz. bunun bir yaptırımı yok.

 50. İyi günler Ben Fabrika ya girdim işkur üzerinden yaklaşık 7 gün calistiktan sonra Hem fabrikaya hemde İşkura bildirerek çıkış yaptım Baska bi isbasi programina katilabiliyobiliyom mu Ve ne kadar süre sonra katilabilirim veya normal bi işe girebilme ihtimalim nedir

 51. İşkurdan işe gireceğim 3 aylık sözleşme süresi var diyorlat.eğer 1 ay sonra sigortalı bir iş bulursam ve işten ayrılırsam herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşırmıyım.ne yükümlülüklerim var bilgilendirirmisiniz.?

  1. Merhaba,

   sigortalı iş bulduğunuzda hangi sürede olursa olsun işbaşı eğitiminden ayrılabilirsiniz.

  2. Merhaba,

   İŞKUR maaşları, her ayın 5’i ile 10’u arasında yatırılmaktadır. Bu hafta yatması gerekiyor.

 52. Merhaba, şuan 3 aylık işbaşı eğitim sürecindeyim.1. Ayım dolacak ve ben iş değişikliği yapmak istiyorum sorum şu sigortalı bir işte çalışmaya başlarsam maddi manevi zararım ne olur?

  1. Merhaba,

   sigortalı bir işte çalışacaksanız bunu işkura bildirim yaparak programdan ayrılabilirsiniz. Bu durumda hiçbir yaptırım olmaz. Çünkü sigortalı olarak başka bir işe başlamak geçerli bir neden olarak sayılıyor.

 53. Merhaba 6+6 ay iş başı eğitim programında ise alındım bunun yani sıra 1 yıllık kendileri extra vir sozlesme daha yapti.ilk 6 ay bitimine 4 gün kala firma işin devamı olmadığı için çıkış işlemi yapıcaz dedi iskur işverene nasıl bir yaptirimda bulunur? Daha oncesindede teşvik için bekletik 2 buçuk ay sigorta ve maaş ödemesi yapmamışlar sonra iep kapsamında alim yaptılar. Bu çalıştığım kısımla ilgili ne yapmalıyım.

  1. Merhaba,

   İş başı eğitim kapsamında çalıştığınız sürelerde sadece sağlık va kaza sigortası yapılır. Normal prim ödenmez. İş kur tarafından size ödenen ödemeler işverenden alınır. 1 sene süre ile de bu haklardan yararlanamaz.

 54. İşkur üzerinden Bim e başladım ve 15 gün sonra bıraktım burdan Bi ceza almışım ceza günüm dolmuş ama bu hala karşıma cıkıyor kırmızı cizgi varmıs o yüzden işe giremedim iş görüşmelerim olumlu geciyor ama son anda işkur dan sıkıntı cıktı denip işe alınmıyorum bu konu hakkında ne yapmalıyım

  1. Merhaba,

   İş kura dilekçe ile müracaat edip sicilin silinmesini talep edebilirsiniz.

 55. Selamlar. Çalıştığım fabrikaya işkur ile girdim 3 ay sonunda fabrikanın bünyesine alındım. Şuan toplam 7 aydır burada çalışıyorum. İşveren işkurla girenleri ilk 1 yıl sebepsiz işten çıkartamaz diye biliyorum bu doğru mu? Yoksa beni 1 yıl dolmadan işten atabilir mi tazminatsız

  1. Merhaba,

   İşkurdan girmiş olsanız da performansınızdan memnun kalmaz ise işten çıkartabilir. böyle bir süre yok.

 56. Merhaba ,
  Ben 9 aylık işbaşı eğitim programına katıldım. 9 ayım dolduktan sonra sigorta primim tam yatacak mı? Maaşımı şuan aldığımdan fazla vermemeleri bir durum söz konusu olur mu(Bu işte çalışan normal bir elemanın maaşını isteyemez miyim)? Diyelim ki maaşta anlaşamadık ve ayrılmak istedim bunun bir yaptırımı var mıdır?

  1. Merhaba,

   Kurs sonrası çalışmaya normal sigortalı olarak devam ettiğinizde en az asgari ücret olan 2300 tl ödeme yapmaları gerekir. Bu da kursiyer ücretinin üstündedir. Kurs bittikten sonra anlaşamazsanız çalışmak zorunda değilsiniz. Bununda herhangi bir yaptırımı yok.

  2. Mrblar ben 2018 ekım ayında devlet lısesınde ıskurla ıs bası yaptım mart 2018 de ısten ayrıldım kendı ıstegımle ceza olarak ıskur kapsamında ıkı yıl calısamayacagım solendı bunun dogruluk payı nekadar bılgılendırırmısnız

  3. Merhaba,

   Eğer işbaşı eğitim proğramı kapsamında ise 1 yıllık ceza var. Normal sigortalı olarak işe başladıysanız bir yaptırım yok.

 57. Bende işkur dan ise girdim 6ay dolmadan çıktım simdi iş başı eğitim le katılma iş yiyorum proplem cikarmi

  1. Merhaba,

   Normal iş ise problem olmaz. İşbaşı eğitim programı dahilinde girdiğiniz işten usulsüz ayrıldıysanız tekrar yaralanamazsınız.

 58. Merhaba, işbaşı eğitim programı ile bir firmada işe başladım.İşe başladığım 8.günde iş verenim ile konuşarak işin mesleğim ile alakalı olmadığını ve ayrılmak istediğimi bildirdim.İşkura bildirerek ayrılmam durumunda herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşır mıyım ve işkurdan 12 ay men cezası alır mıyım?

  1. Merhaba,

   Hem karşılıklı fesih hem de henüz sürenin 1/4 ünü doldurmadığınız için yaptırım ile karşı karşıya kalmazsınız.

  1. Merhaba,

   İş başı eğitim programı sürenize göre 1/4 ünü doldurmadan işten iş kura bildirim yaparak ayrılırsanız yaptırım olmaz. Buna göre hesaplama yapabilirsiniz.

 59. Merhaba,
  3+3 ay işbaşı eğitim programı ile bir firmada çalışıyorum. 4. ayım bitmek üzere başka bir firmayla anlaşıp normal bir şekilde işbaşı yapmam ya da kendim şuan çalıştığım firmadan istifa etmem durumunda şuan çalıştığım firma herhangi bir yaptırımla karşılaşır mı? İşkur trafından Firmayı herhangi bir yaptırım yapmadan nasıl ayrılabilirim? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Karşılıklı olarak fesih etmenizde bir sakınca yok. Tek taraflı sizin feshinizde mutlaka bir geçerli nedene dayanmalıdır. Başka bir işyerinda normal sigortalı olarak çalışmaya başlamanız geçerli bir fesih sebebidir. sonrasında sıkıntı olmaz.

 60. Merhaba ben kursiyer olarak bir yere başladım ama vardiya sistemi farklı olduğu için ayrılmak istiyorum bunun bir cezası olur mu birde hemen başka bir yere iş başı yapabilirmiyim

  1. Merhaba,

   İşbaşı eğitiminde vardiyalı sistemde çalışmanızda bir sorun yok. Eğer yeni başlayıp 1/4 süreyi aşmadıysanız ayrılabilir, başka bir iş başı eğitim proğramından faydalanabilirsiniz. Eğer normal sigortalı bir işe başlayacaksanız iş başı eğitim programında geçen sürenin bir önemi yok.

 61. Merhaba, İşbaşı eğitim programı kapsamında işe alındım bir giyim mağazası ile anlaşmaya varılarak 22.01 tarihli bir toplantıda lakin gel gelelim henüz işe ne zaman başlayabileceğim hususunda bir bilgi vermediler. Beni. Sorum bunun bir standart başlama süresi var mı?

  1. Merhaba,

   Program kapsamında işe alı ile ilgili protokol imzalandıktan sonra hemen başlatmaları gerekmektedir. En geç 1 haftaya kadar işe başlama için çağırılacağınızı düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı