• İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek

  İşbaşı eğitim programını bırakmak isteyen kursiyerler, kendilerine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bilindiği üzere İŞKUR aracılığı ile kuruma kayıtlı işverenlerce düzenlenen eğitimlere katılan İŞKUR’a kayıtlı işsizlere, değişen sürelerde açılan meslek edindirme kurs süresi boyunca günlük para verilmekteydi. Düzenlenen kurslarda devam zorunluluğu olup İŞKUR işbaşı eğitim programı katılımcı devam çizelgesi tutulmaktadır. İŞKUR tarafından katılımcılara verilen devam hakkı, sözleşmenin feshini gerektirecek haller, cezai yaptırıma konu olan kursu bırakma sebepleri ve cezai yaptırım yapılmayacak kursu bırakma halleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu yazımızda İşbaşı Eğitim Programından ayrılmak da dahil olmak üzere program ile ilgili tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.


  İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları

  İŞKUR’a kayıtlı 18 ila 29 yaş arasında bulunan işsizleri meslek sahibi yaparak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılım şartları, İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52. Maddesine göre;

  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması,
  • 15 yaşının doldurulmuş olması,
  • Kursu düzenleyen işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası olunmaması,
  • İşverenin eşi olunmaması,
  • Emekli olunmaması,
  • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihinden önceki 3 aylık periyotta, kursu verecek olan işverenin çalışanı olunmaması,
  • Açık öğretim eğitim kurumları haricinde öğrenci olunmaması,
  • Son 1 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olması

  Olarak belirlenmiştir. Şartları taşıyan adaylar, şartları taşıdıklarına dair yazılı beyanname verdikten sonra İşbaşı Eğitim Programına katılma hakkı kazanacaklardır. Başvurusu kabul edilen kişiler, işveren ile sözleşme imzalayarak İşbaşı Eğitim Programına katılabilecektir.

  İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Uygulayacak İşyeri Şartları Nelerdir?

  İşbaşı Eğitim Programına katılacak adaylar için İŞKUR tarafından talep edilen şartlar bulunduğu gibi programı düzenleyecek işyerleri için de bir takım şartlar yönetmelikçe belirlenmiştir. İşbaşı Eğitim Programları;

  • Siber Güvenlik,
  • Yenilebilir Enerji,
  • Bulut Bilişim,
  • Kodlama

  Meslek alanlarına yönelik olarak açılacaktır. Belirlenen iş kollarında açılacak İşbaşı Eğitim Programını uygulayacak işletmelerin;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • En az 2 tane sigortalı çalışanı bulunması,
  • Özel sektörde ortaklığı bulunan kamu kurumları dahil İŞKUR’a kayıtlı olması,
  • Açılacak programın kurumca onaylanması

  Talep edilmektedir.

  İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

  Programın uygulama şartları ve yöntemi hakkında İŞKUR tarafından belirlenen şartlar ve prosedürler bulunmaktadır. Belirlenen bu kurallar çerçevesinde uygulanacak programlara onay verilecektir.

  • Program en faz 320 gün olacak şekilde düzenlenir.
  • Günde uygulanacak kurs saati minimum 5, maksimum 8 saattir.
  • Haftalık 45 saatten ve 6 günden fazla kurs uygulanamamaktadır.
  • Katılımcılara günlük 54 TL İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı maaş tutarı ödenir.
  • 10 çalışandan fazla çalışana sahip işletmelerin program kapsamında talep edeceği kursiyer sayısı, çalışan sayısının yüzde 10’u olacak şekilde belirlenir.
  • Sahip olunan kontenjanın tümünü tek seferde talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşletmelerin 1 ay boyunca 3 kere İŞKUR’a talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.
  • Kursa 30 gün ara verilme hakkı bulunmaktadır.
  • Kursa katılan katılımcıların en az yüzde 20’sinin kursu veren işletmeden veya aynı meslek kolunda faaliyet gösteren başka bir işletmede, en az 60 gün istihdam edilmesi gerekmektedir.

  İşbaşı Eğitim Programına Başvuru Belgeleri

  Kursa başvuruda bulunacak işveren ve kursiyerlerden başvuru sırasında İŞKUR tarafından evrak istenmektedir. İşverenlerin;

  • Talep dilekçesi,
  • Taahhütname,
  • Ön Talep Formu,
  • Vergi levhası Fotokopisi,
  • Oda Kayıt Belgesi,
  • Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,
  • Noter Onaylı İmza Sirküleri,
  • Ticari Faaliyet Belgesi,
  • Ticari Sicil Gazetesi,
  • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

  Belgeleri ile birlikte başvuruda bulunması istenmektedir. Kursiyerlerin ise;

  • Kimlik fotokopisi,
  • Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,
  • Vesikalık Fotoğraf,
  • Program kapsamında gerekmesi halinde ağır işte çalışabilir raporu,
  • SGK Hizmet Dökümü

  Belgeleri ile birlikte İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir.

  İşbaşı Eğitim Programı Sonlandığında Katılımcılar Neler Elde Edecektir?

  Katılımcılara meslek edindirerek onların edindikleri meslek kollarında istihdam edilmeleri amacıyla İŞKUR destekli olarak düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı bitince ne olacak sorusu, programa katılmayı düşünen ve halihazırda programa devam eden kursiyerlerin merak ettiği soruların başında yer almaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan yönetmeliği 51. Maddesine göre programa katılan katılımcıların program bitiminden sonra en az yüzde 20’sinin;

  • İşbaşı Eğitim Programını düzenleyen işletme bünyesinde,
  • Aynı meslek kolunda faaliyet gösteren farklı bir işletmede

  60 gün süre ile istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde programı düzenleyen işveren yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyecektir. İşverenlere herhangi bir maddi yaptırım uygulanmamakta, sadece verilen İşbaşı Eğitim Programı düzenleme hakkı elinden alınmaktadır.

  İşbaşı Eğitim Programında Talep Edilen Devam Zorunluluğu Nedir?

  İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı  için düzenlendiğinde, katılan kursiyerler için uygulanacak devam zorunluluğu ilgili yönetmeliği 54. Maddesinde belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre;

  • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerlerin katılım gerçekleştirmedikleri süre, program süresinin yüzde 10’u aşamaz.
  • Verilen süreye ilave olarak doktor raporu ile ispat edilebilen 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır.

  Verilen sağlık izni süresi maksimum süre olup, günü aşması halinde aşan süre programın yüzde 10’una tekabül eden devamsızlık hakkından düşülecektir. Kursa devam gerçekleştirilmeyen süre zarfında verilen kurs ücretinden mahrum kalınacaktır.

  Hangi Hallerde İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi Feshedilir?

  İşbaşı Eğitim Programının tüm detayları, ilgili yönetmelikçe büyük bir titizlik içerisinde belirlenerek uygulanmaya konulmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı sözleşme feshi gerektiren durumlar da ilgili yönetmelikçe detaylıca belirtilerek tebliğ edilmiştir. Yönetmeliğe göre;

  • Programa yapılan devamsızlık süresi, kurs süresinin yüzde 10’unu aştığında,
  • Kursiyerin programdan sebepsiz olarak ayrılması durumunda,
  • Katılımcının sözleşmenin maddelerine uymaması gerekçesi ile işverenin duruma müdahale etmesi durumunda,

  Sözleşmesinin feshedileceği gibi cezai yaptırımla da karşılaşacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

  • 12 ay süre boyunca yeni bir İşbaşı Eğitim Programına katılım gerçekleştiremeyecektir.
  • Fesih tarihine kadar aldıkları kurs ücretini, yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a geri ödeyeceklerdir.

  İşbaşı Eğitim Programından İstifa Edilebilir Mi?

  İşbaşı eğitim programından istifa etmek isteyen katılımcıların önünde cezai yaptırım engeli bulunmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

  • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
  • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

  Yukarıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi fesheden katılımcılar herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmazlar. Sözleşmenin feshinin onaylanması için sözleşmeyi fesheden taraf, aynı gün içerisinde durumu yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirerek onay alması gerekmektedir. Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmemektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için programdan istifa etmek isteyen kursiyerlerin, kursa devam etmelerini engelleyen durumları açıklamakta fayda vardır. İŞKUR İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletilecek talepte;

  • Askerlik,
  • Hamilelik,
  • Doğum,
  • Tutukluluk,
  • Uzun süreli sağlık problemleri,
  • İşe giriş,
  • İkametgah değişikliği

  Gibi geçerli mazeretlere sahip olunması gerekmektedir.

  İşverenlerin Sözleşme Feshinde Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

  İşverenlerin, düzenledikleri programda yer alan kursiyerlerin sözleşmesini feshetme yetkisi bulunmaktadır. Yapacakları fesih işlemleri, kursiyerin sözleşmesinin feshedilmesini gerektirecek hallerde yer almaması durumunda 12 ay yeni bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemeyeceklerdir. Kursiyerlerin sözleşme kurallarına uymaması, devamsızlık sınırlarını aşması ve program kapsamında kullanılan ekipmanlara zarar vermesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilen işverenler, bu işlemden dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.

  İşbaşı Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Başvurulur?

  İŞKUR – Yeni İstihdam ve Sigorta Teşvikleri

  Maaşını Alamayan İşçiye İş-Kur Desteği  tıkla sorunu sor

  İşbaşı Eğitim Programından Ayrılmak – İstifa Etmek İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Serkan dedi ki:

   Merhaba

   Bim marketinde 07/11/2018 tarihinde İEP kapsamında çalışmaya başladım.Personelle anlaşamadığımdan dolayı 19/11/2018 tarihinde tek taraflı istifa/fesh ettim..Şuan tekrar işbaşı eğitimle herhangi bir yerde çalışabilir miyim ?

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Çalışma süreniz kısa sürdüğü için tekrar iep kapsamında çalışabilirsiniz.

  2. mehtap dedi ki:

   iskur vasitasiyla a101 de calismaya basladim .19 ocakta ise girdim.fakat saglik acisindan zorlanmaya basladigim icin ayrilmak istiyorum.bunun bana bir yaptirimi olur mu.Mal tasirken agir yukler kaldirdigim icin bel agrisi yasiyorum.henuz iskurdan bir odenek almadim. Ya da odenek zamanimi beklesem buarada da eleman istihdami yapilsa bu sure sonunda odenegimi aldiktan sonra 2.ayima girmeden ayrilmak icin dilekce yazsam o zamana kadar idare etsem iskurun maddi bir yaptirimi cezasi oluyormu.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Ceza i bir yaptırıma uğranmayacak fesihler içinde;

    Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak sözleşmeleri feshedebilirler.
    Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

    maddeleri mevcut. Siz kurs proğramının 1/4 ünü aşmamış görünüyorsunuz. istifa ettiğinizde bir yaptırım olmaz.

  3. Mahmut dedi ki:

   İş başı eğitim programının bitmesi ne 15 günü kala istifa eden veya işveren tarafından sözleşmesi fesih edilen kişi ve işveren herhangi bir cezaya maruz kalır mı

  4. Sabri dedi ki:

   Okul ve işi birlikte yüretemiyorum ayrıca belirlenen saatlerin çok üzerinde çalışıyorum.İşe gireli 15 gün oldu işten ayrılma durumunda yaptırım uygulanır mı

  5. elifk dedi ki:

   işkurdan meslekieğitim kursuna girdim bilinçsiz bir şekilde 700 tl ücret veriyorlar zaten iş yerine günlük 10 tl dolmuş ücreti ile gidiyorum cezai işlem yemden nasıl sözleşmeyi fesh edebilirimm *?*?

  6. .... dedi ki:

   İŞKURUN MESLEKİ KURSUNDAYIM 700 TL PARA VERİYORLAR CEZZAİ YAPTIRIM ALMADAN NASIL FESH EDEBİLİRİM SÖZLEŞMEYİ BİZE İŞKURDAN ÇALIŞACAĞIMIZDA SÖYLENMEDİ NE YAPMALIYIM ?

  7. Hacet dedi ki:

   İşkur maasları ne zaman yatacak her ayin 1 inden birine die biliyorum ama bir ucret yatimi daha hala yok?

  8. Can ahmet dedi ki:

   İyi günler. Ben 6 aylık sözleşmeli işkurdan çalışıyordum. Eylülün 8 inde sözleşme bitiyordu ancak, ben ağustosun 31 inde işyerimle görüşerek fesih kararı aldım. Başka bir işe girmek için çıkışımı verdim. A 101 markete başlıyacam orasıda işkur kayıt belgesi istiyor onu aldım teslim ettim ama evraklarımda bir şey eksik onu tamamlamaynca evraklar yerine ulaşmayabilir. Eğer sözleşmenin biteceği tarihe kadar eylülün 8 ine kadar yetişmezse. O işkur kayıt belgem hala geçerli olurmu. Cezası varmış sanırım 1 yıl daha kayıt yapılamıyomuş ama ben neden bildirerek çıktım.buna rağmen bir daha kayıt olabilrmiyim işkura?? O verdiğim kayıt belgesi geçersiz olursa??

  9. Abdullah dedi ki:

   İyi günler sayın yetkili.Ben 26/07/2018 tarihinde 3 aylık işbaşı eğitimine başladım.Özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyorum.Eleman eksikliğinden dolayı hemen nöbetlere dahil edildik.1 gün çalışıp ertesi gün istirahat ve diğer gün nöbet şeklinde yoğun çalışmaktayız.İzin sorunu yaşıyoruz.Eleman eksikliğinden dolayı izin vermiyorlar.Program kapsamında izin hakkımı öğrenmek istiyorum.Bir de çalışma saatleri her hastane kendi bünyesinde mi oluşturuyor diğer özel hastanede çalışan arkadaşlarım bayramda 6 gün izin yaparken bize izin verilmiyor.
   İlginize teşekkür ederim.

  10. Ekrem dedi ki:

   Ben kursiyer olarak çalışyorum fakat beni vasıfsız olarak calistiriolar 1 ay olacak işten ayrılmak istiyorum bana cezasi ne olur

  Sorunuzu Yazın