Genel

DASK ve Konut Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

DASK ve konut sigortaları birbirlerini tamamlayıcı sigortalar olarak düşünmek gerekir.  Konut sigortaları evleri birçok durumda korumakta olan sigortalardır. DASK sigortası ise devlet tarafından zorunlu kılınarak kişilerin yaptırmak zorunda oldukları zorunlu deprem sigortalarıdır. Konut sigortalarında devlet tarafından konulan bir zorunluluk bulunmayan özel paket poliçeleridir. Konut ve DASK sigortalarını birlikte yaptırmak kişileri yaşaması olası mağduriyetlere karşı korumaktadır. DASK poliçesi zararı karşılayamadığı noktaya gelirse devreye konut sigortası girmekte ve DASK sigortasını aşan boyutta meydana gelen zararları konut sigortası karşılamaktadır. DASK poliçe sorgulaması yaparak poliçelerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve süresi dolan poliçeleri yenilemek gerekmektedir. Devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sigortası için başvuru yaparak zorunlu deprem sigortasını sigorta şirketleri aracılığı ile kolay bir şekilde temin etmek ve satın almak gerekir.

DASK Nedir

Zorunlu deprem sigortası olan DASK deprem sonucu meydana gelecek felaketlere karşı tapulu olan ev ve işyeri gibi taşınmazların görebileceği zararları karşılamak amacı ile yapılan sigortadır. DASK olası bir deprem sonucu meydana gelecek hasarları ve maddi zararı sigorta poliçesinde belirlenmiş olan limit oranı dahilinde karşılamaktadır. DASK depremden doğan hasar ve zararları nakit olarak karşılar. DASK zorunlu deprem sigortası sigorta şirketleri aracı ile yaptırılmakta ve iptali söz konusu olmamaktadır. Mal sahibinin evini satması neticesinde DASK sigortası iptal olmaz ve hükmü devam eder.

Konut Sigortası Nedir

Konut sigortası yaptırmak kişilerin evlerini teminat altına almasını sağlamaktadır. Konut sigortası evlerde meydana gelebilecek hırsızlık, terör, yıkılma ve kaza gibi risklere karşı yapılmakta ve konut sigortaları yüksek olasılıklı risklere karşı evleri teminat altına almaktadır. Konut sigortalarında DASK sigortasındaki zorunluluk bulunmamaktadır. Sigorta şirketleri aracılığı ile yaptırılan kont sigortalarında sigortacı ve sigortalı arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda karşılıklı olarak sigortadan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak yapılan konut sigortası evde bulunan eşyaları da kapsayan sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yapılan sigortalar ile eşyalar güvence altına alınırken her türlü sabit tesisat sigorta kapsamına dahil olmaktadır. Binayı ve eşyaları koruma şeklinde düzenlenen konut sigortası poliçeleri binaları koruma yanı sıra bina içerisinde bulunan eşyalarında koruma altına alınmasını sağlamaktadır.

Konut Sigortası Ek Teminatları

Konut sigortası teminatları iki guruba ayrılır.

 • Ana teminat ve
 • Ek teminat

Ana teminatların her sigortada ortak olan özelliği yangın teminatı olmaktadır. Ek teminatlar ise her sigorta şirketine göre değişiklik göstermekte ve her ek teminat her sigorta şirketinin kapsamına dahil olmamaktadır. Konut kredisi yaptırırken sigorta kapsamında olan hizmetlere dikkat edilmesinde ve bu hizmetlerin kontrol edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesinde fayda olmaktadır. Konut kredilerinde ek teminatların temelleri arasında bulunanlar şunlardır;

 • Sel, su baskını, yer kayması, deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetlere karşı konulan teminat
 • Cam kırılması, hırsızlık olaylarına karşı konulan teminatlardır. Cam kırılmasından meydana gelecek hasarlar dahilinde olan teminatlar sabit ve dik durumda takılı olan ayna ve camlar için geçerli olmaktadır. Sigortalı konuta giren ve konuttan eşyaları çalan hırsızlık olaylarına karşı konutunuz güvence altına alınmaktadır.
 • Enflasyondan korunma teminatı ile sigorta kapsamındaki bina ve eşyaların güncel değerleri koruma altına alınmış olmaktadır.
 • Araç çarpmasına karşı konulan teminat kara ve hava taşıtlarını sigortalı meskene çarpması sonucu meydana gelen hasarlar karşısında konutlar güvence altına alınmaktadır.
 • Dahili su teminatı ve yardım hizmetleri olmaktadır. Dahili su teminatı kapsamına giren durumlar; su tesisatının patlaması, taşması, sızıntı olması, donması ya da tıkanması sonucunda oluşan hasarlara karşı güvence altında olmanızı sağlamaktadır. Diğer yardım hizmetleri kapsamındaki durumlar; cam ve elektrik gibi tamir hizmetleri, çilingir hizmetleri, acil servis hizmetleridir.

DASK Teminat Kapsamı

DASK deprem sigortası ile deprem sonucu meydana gelen hasarlara karşı binaların teminat altına alınması zorunludur. DASK sigortası ile deprem sonrasında zarar gören binalarda tamamen ya da kısmı meydana gelen hasarlar teminat altına alınmaktadır. DASK zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamındaki binaların bölümleri şunlardır;

 • Binaların temelleri ve ana duvarları
 • Bahçe, istinat ve bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Binada bulunan tavanlar ve taban bölümleri
 • Binada bulunan ve asansörler
 • Koridor ve sahanlıklar
 • Çatı ve bacalar
 • Yapıda bulunan benzer diğer tamamlayıcı bölümler olmaktadır.

DASK Teminatı Dışındaki Durumlar

DASK sigortası teminat kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır;

 • Enkaz kaldırılması ile ilgili yapılan masraflar
 • Kar oranlarında kayıplar ve kira mahrumiyeti durumları
 • İş durması sonucu meydana gelen zararlar
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
 • Deprem haricinde binaların kendi kusurları nedeni ile hasara uğraması
 • Deprem dahilinde binada olabilecek yangın, infilak yer kayması ya da tsunami gibi felaketler dışında meydana gelen hasarlar
 • Tüm bedeni zarar durumları ve vefat edilmesi durumunda
 • Manevi tazminat taleplerinde oluşan hasar ve zararlar DASK teminat kapsamı dışında olmaktadır.

DASK Sigortası Fiyatları

DASK sigorta fiyatları sigorta şirketlerine göre farklı uygulanmamaktadır. Zorunlu deprem sigortalarında meskenlere yapılan sigorta bedellerinin ‘Zorunlu Deprem Sigorta Tarife ve Talimatı’ doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Uygulanan fiyat talimatta belirtilen azami teminat tutarından fazla olmamaktadır. DASK sigorta bedeli tespit edilirken;

 • Sigortası yapılacak olan meskenin zorunlu deprem sigortası tarifesinde belirtilmiş olan metrekare bedeli
 • Sigortası yapılacak olan meskenini brüt yüzölçümü çarpılarak bulunan sonuç DASK sigortası fiyatının temelini oluşturmaktadır.

Meskenin değeri azami teminat tutarını aşıyor ise aşan kısım için isteğe bağlı olarak ek teminat alınması sağlanabilir. Sigortalı kişi isteğe bağlı olarak meskeni için ek teminat sigortası yaptırabilir. Ek teminat sigortası yaptırılması için konut sigortası olması gereklidir.

Konut Sigortası Fiyatları

Konut sigorta poliçelerinin düzenlenmesinde uygulanan fiyatlarda meskenin bulunduğu il ve ilçeye göre farklı prim uygulamaları yapılmaktadır. Konut sigortası fiyatlarını etkileyen faktörler şunlardır;

 • Sigorta olacak binadaki kat sayısı
 • Sigorta olacak binanın yapı tarzı
 • Binada bulunan daire sayısı gibi faktörlerdir.

Konut sigortalarına eşya bedeli ödenmek sureti ile ek olarak eşyalar dahil edilerek eşyaların güvence altına alınması sağlanabilir.

DASK Sorgulama

DASK poliçe sorgulama işlemini gerçekleştirmek için ve poliçe süresinin sona erip ermediği hakkında sorgulama yapmak için en kolay yöntem T.C. ile poliçe sorgulaması yapmaktır. DASK poliçe sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası sorgulamalarını internet üzerinden yapmak için giriş yapılması gereken adresler şunlardır;

 • E-devlet sisteminden sorgulama yapmak için giriş yapılması gereken internet adresi turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama olmaktadır.
 • DASK sigortalar kurumu sitesi üzerinden sorgulama yapmak için dask.gov.tr adresine giriş yapılması gerekir.

Sorgulama yaparak poliçenin olup olmadığını öğrenmek isteyen kişilerin sorgulama sırasında;

 • C. kimlik bilgilerini
 • Vergi numaralarını
 • Pasaport ve yabancı kimlik numaraları gibi bilgilerini girerek poliçenin var olup olmadığı hakkında sorgulama yapabilirler.

Adres kodu ya da poliçe numarası bilgileri girilmesi durumunda daha detaylı bilgi sahibi olunabilir. DASK poliçe sorgulaması yaparak detaylı bilgi sahibi olunabilecek durumlar şunlardır;

 • Poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Poliçe numarası bilgisi
 • Riziko adresi
 • Ada, pafta ve parsel numaraları
 • Poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi
 • Poliçe sigorta bedeli ve prim gibi bilgilerdir.

Sağlık Sigortasında Ayakta Tedavi Ve Yatarak Tedavi Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Yararları Neledir ?

Resmi Tatiller İhbar Süresinden Sayılır mı?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir