Genel

Sağlık Sigortasında Ayakta Tedavi Ve Yatarak Tedavi Nedir?

Sağlık sigortası için ayakta tedavi ya da ayakta tedavi, sigortanın içeriğine göre belirlenmektedir. Özel sağlık sigortası yaptıran kişiler, işlemlerini her zaman en hızlı şekilde yapmaktadır. Bundan dolayı da özel sağlık sigortaları daha yaygın şekilde tercih edilmektedir. Özel sağlık sigortası aracılığı ile özellikle sigorta şirketlerinin anlaşmalarına bağlı kalmakla beraber poliçe ile beraber size bildirilen kurumlardan dilediğiniz hastaneyi, sağlık merkezini ve eczaneyi de seçmeniz mümkündür. Sağlık sigortası kapsamında; yatarak tedavi ve ayakta tedavi uygulanmaktadır. Yatarak tedavi teminatı kapsamında tek başına alınma ve kullanılma imkanına sahiptir. Ancak ayakta tedavi teminatı tek başına alınamaz. Bundan dolayı da sağlık sigortalarında genel olarak iki teminat da beraber verilmektedir.

Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi Nedir?

Yatarak tedavi teminatları 24 saatten daha az olmamak koşulu ile, hastaneye yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile beraber, acil durumlarda harcamaları da karşılamayı sağlamaktadır. Sigortalı olan kişinin yatarak tedavi teminatlarından faydalanabilmesi için hastaneye yatış ve tedavi gerektiren durumlarda, sigorta başlangıcından sonra teşhis edilmesi gerekmektedir. Teminat ise sigorta şirketlerinin sunduğu özel koşullara ve sigortalının genel sağlık durumuna göre sigorta poliçesinde ve sözleşme kapsamında belirtilmiş olan şekilde ve oranlarda karşılanmaktadır. Yatarak tedavi teminatları ise genel itibari ise:

 • Ameliyat masrafları,
 • Ambulans durumları,
 • Tahlil ve tetkikler,
 • Kullanılan cihaz masrafları,
 • Yoğun bakımda gerektiren masraflar,
 • Tedavi sırasında kullanılan ilaç masrafları karşılanmaktadır.

Bunun dışında özellikle küçük müdahalelerde de yatarak tedavi kapsamında masraflar karşılanmaktadır. Özellikle yüksek ateş, zehirlenme, travmatik kırık ve çıkıklar, ben alımları, tırnak çekimleri gibi acil tanıma giren tüm durumlar bu noktada geçerli olmaktadır.

Sigorta Kapsamında Ayakta Tedavi ve Yatarak Tedavi Farkı Nelerdir?

Sigortada ayakta ve yatarak tedavi özellikle cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatış söz konusu ise kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatı olmaktadır. Sigorta şirketi, meydana gelecek olan masrafları poliçe kapsamında belirtilmiş olan yatarak tedavi limitleri içerisinde karşılamaktadır. Buna göre:

 • Ameliyat giderleri,
 • Oda ve refakatçi giderleri,
 • Tedavi ve yoğun bakım,
 • Suni uzuv giderleri,
 • Ameliyat malzemeleri,
 • Ufak cerrahi müdahaleler,
 • Evde bakım,
 • Acil durum tedavileri bu sigortalar kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayakta yapılan tedavilerde teminat ise genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel koşullar doğrultusunda düzenlenmektedir. Yatarak tedavinin kullanılmadığı hallerde, bu sigorta teminatı devreye girmektedir. Sigortalı olan kişinin doktor, ilaç, tahlil ve röntgen ihtiyaçları bu şekilde karşılanmaktadır. Ayakta tedavi için teminat katılım oranları ise sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir.

Özel Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi Nedir?

Özel sağlık sigortası için yatarak tedavi poliçe kapsamına göre değişmektedir. Buna göre sigorta teminatları hem ayakta hem de yatarak yapılabilmektedir. İki tür poliçe kapsam ve teminatları ile poliçenin alındığı sigorta şirketine ve satın alınmış olan poliçeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Buna göre yatarak tedavi teminatı; 24 saatten az olmamak koşulu ile hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile beraber acil durumlardaki harcamaları da kapsar. Bunun ötesinde sigortalı olan kişinin yatarak tedavi teminatlarından faydalanabilmesi için hastaneye yatış ve tedavi gerektiren durumların sigorta başlangıcı ardından teşhis edilmesi gerekmektedir.

Sigortada Yatarak Tedavi Teminatları

Özel sigortada yatarak tedavi teminatları sigorta içeriğine göre değişmekle beraber genel itibari ile şu şekilde olmaktadır:

 • Ameliyat sebebiyle meydana gelen masraflar,
 • Acil durumlarda ambulans ücretleri,
 • Oda, yemek ve yatak için masraflar,
 • Laboratuvar, tahliller, röntgen ve diğer hastane hizmetleri ile ilgili ücretler,
 • Yoğun bakıma ihtiyaç duyulan durumlardaki tüm masraflar,
 • Bunun dışında tedavi sırasında kullanılan ilaç masrafları,
 • Refakatçi masrafları
 • Kullanılan cihaz masrafları özel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortasında Ayakta Tedavi

Sigortada ayakta tedavi özellikle gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Buna göre özel sağlık sigortasında sunulmuş olan seçeneklerden biri olarak ayakta tedavi yöntemi, yatarak tedaviyi kapsamamaktadır. Ayakta tedavi kapsamında sayılan tedaviler ise:

 • MR çektirmek,
 • Kan tahlili yaptırmak,
 • 24 saatten daha az süren tedaviler,
 • Sigortalı ayakta tedavi,
 • İlaç masrafları karşılanmaktadır.

Ameliyat malzemelerinin yanı sıra oda masrafına kadar tüm hastalıklar için ödemeler karşılanmaktadır. Ayakta tedavi kapsamında sigortalı olan kişilerin katılım ücreti ödemesi yeterli olmaktadır. Katılım ücreti, sigorta şirketlerine göre değişmektedir. Bu noktada anlaşma imzalanırken, bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi için Katılım Ücreti

Özel sağlık sigortasında katılım ücreti sigorta şirketlerine göre değişmektedir. Eğer hastanın yatarak tedavi olması gerekiyor ise, 24 saatten az olmamak koşuu ile hastanelerde yatması gereken sağlık durumlarında; yatarak tedaviler sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Şayet yatarak tedavi yöntemi tercih edilmiş ise, özel sağlık sigortası tedavi masrafları ile beraber bütün acil ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Yatarak tedaviden yararlanmak için en önemli unsur hastanenin yatış vermesidir. Yatarak tedavi kapsamında poliçeye dahil olan kısımlar genel olarak değişmemektedir. Hastane masrafları ambulans, kullanım cihazları, röntgen ve tahliller gibi tüm masraflar yatarak tedaviye dahil edilmektedir.

Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Karşılar?

Özel sağlık sigortası kapsamı satın aldığınız hizmete göre değişmektedir. Genel itibari ile yatarak yapılan tedavilerde hastane, yatış ve diğer masraflar karşılanmaktadır. Buna göre:

 • Ameliyat: sigortalı olan kişinin yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması halinde masrafları karşılanmaktadır. Doktor ücreti ve anestezi sırasında kullanılan malzemeler bu sigortaya dahildir.
 • Oda ve yemek: sigortalı olan kişinin hastanede kaldığı her gün için oda ve yemek giderleri karşılanmaktadır.
 • Refakatçi: refakatçi kalması gereken durumlarda, giderler karşılanmaktadır.
 • İlaçlar: sigortalı olan kişinin sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi sırasında kullanılan ilaçlarının giderleri karşılanmaktadır.
 • Tanı: doktorun hastalığı teşhis etmesi için gerekli gördüğü teşhis ve tetkikler karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Yoğun Bakımı Karşılar mı?

Özel sağlık sigortasında yoğun bakım sigorta teminatı kapsamındadır. Hastane ve tedavi giderleri de bu aşamada karşılanmaktadır. Ameliyatsız yatışlarda ya da sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden uygulanan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile beraber doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzemeler için masraflar karşılanmaktadır. Bunun ötesinde kara ve hava masrafları da karşılanmaktadır. Sigortalı olan kişinin acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşması için bu giderler karşılanmaktadır. Hava ambulansı ile sigortalı olan kişinin sağlık kurumuna ulaşmasını sağlamaktadır. Bunun dışında doğum teminatı da bu sigorta içindedir.

Yatarak Tedavi Kapsamında Doğum Teminatı Bulunuyor mu?

Yatarak tedavide doğum teminatı, poliçenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren belirli bir süre sonra meydana gelen doğumları kapsamaktadır. Bu süre, sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Sigortalı olan kişinin doğum ardından, sağlık kuruluşunda yatarak tedavi olduğu süre boyunca:

 • Bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi,
 • Bebeğin aşıları ve ilaç giderleri,
 • Teminat tablosu kapsamında belirtilmiş olan doğum giderleri karşılanmaktadır.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir