ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur? Belgeleri

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Nasıl Kayıt Olunur? Belgeleri
20.06.2021

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olabilmek için öncelikle ilk kayıt başvurusunda bulunmak gereklidir. Çiftçi Kayıt Sistemi ile çiftçilerin tarımda izleyecekleri yolların belirlenebilmesi için bu sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Dahası destekleme alınabilmesi için çiftçi kayıt belgesi şarttır. Bu nedenle ÇKS için aslında çiftçilerin nüfus cüzdanıdır diyebiliriz.

İlk kayıt arazi sahiplerinin başvurusu, arazisi birinci derece yakınlarına ait olan bireylerin başvurusu ve arazi ilk kiralayanların başvurusu olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine ilk kez kayıt olanların kimlik belgelerini beyan etmesi amacı ile gerekli görülen evrakları hazırlanmaları şarttır.

Çiftçi Kayıt Sistemi için gerekli olan belgeler hazırlandıktan sonra arazinin bulunduğu şehir ya da ilçenin Tarım Müdürlüğü’ne bu belgelerin teslim edilmesi gereklidir. Teslim sonucunda Çiftçi Kayıt Sistemi için başvuru başlamıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini elektronik bir ortamda kayıt altına alarak merkezi bir veri tabanı korumak amacıyla oluşturulan sistemdir.

Daha kapsamlı bir şekilde Çiftçi Kayıt Sistemi, çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyet bilgilerinin internet ortamında kayıt altına alındığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer kurumlara ait kayıt sistemleri ile bilgi alışverişinin kolaylıkla yapılabildiği ve çiftçilere dair bilgilerin güncellenerek kontrol edilebildiği bir sistemdir denilebilir. Devlet tarafından hayvancılık ve tarım ile ilgili desteklemelerin uygulanabildiği bu sistem çiftçiler için oldukça gerekli bir sistemdir.

ÇKS Belgesi Nasıl Alınır?

ÇKS belgesi almak için arazinin sahibinin durumuna göre alma işlemi değişebilir.

Arazi sahiplerinin başvurusu için eğer bu kişinin daha önce kaydı bulunmuyor ise 3 farklı şekilde kayıt olunur. Kimlik bilgilerini beyan ederek, tapu bilgisinin fotokopisini çektirerek, çektirdi tapu fotokopisini Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü’ne giderek, aslına uygundur kaşesi bastırması gerekir ve C formu edilip gerekli bilgiler yazıldıktan sonra muhtara teslim edilmesi gerekmektedir.

Eğer kişi araziyi kiralıyor ise Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu yapabilmek için öncelikle kira sözleşmesi kaydı bulunmalıdır. Arazinin büyüklüğü 100 dekarın üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi yaptırmak gereklidir. Eğer arazinin büyüklüğü yüz dekarın altında ise muhtardan kira sözleşmesi yaptırılabilir. Onaylı kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi de alınarak üzerine basılır ve C belgesi doldurulur. Daha sonra bu belge muhtara ya da Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilebilir.

Eğer arazi birinci dereceden bir yakına ait olan kişi akrabalarına ait bu araziyi hakkında arazi hakkında Çiftçi Kayıt Belgesi almak istiyor ise muvafakatname 2 belgesi doldurulması gerekmektedir. Tapuların fotokopisini çektirip aslına uygundur ibaresi bastırdıktan sonra C formu ile birlikte muhtara ya da farklı illerde bulunan arazileri için Tarım İl Müdürlüklerine belgelerin teslimini yapmalıdır.

ÇKS Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çiftçi Kayıt sistemi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle e-devlet şifresi alınmalıdır. E-devlet şifresi yok ise kişiye en yakın PTT şubesine gidilerek kimlik ile birlikte e-devlet şifresi alınabilir.

E-devlet şifresi alabilmek için 2 TL ücret ödemek gereklidir ve bu şifre herkesin kendisine özeldir. Bu nedenle e-devlet şifresini kimseyle paylaşmamak gereklidir. Bu şifre alındıktan sonra şifre ile e-devlet sistemine girilerek çiftçi kayıt belgesi sorgulama işlemi yapılabilir.

ÇKS Dosyası Nasıl Hazırlanır?

ÇKS dosyası hazırlanırken öncelikle bu sisteme başvuru yapmak isteyen çiftçilerin başvuru evrakları ile birlikte il ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihleri arasında belirlenen gerekli belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Sisteme kayıt yaptırmadan önce yani tarım müdürlüklerine başvurmadan önce ÇKS başvuru belgelerinin hepsi tamamlanmalı ve dosyaya konulmalıdır. Bu dosya hazırlandıktan sonra müdürlüklere müracaat işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu işlem için her sene başvuruda bulunanlar bağlı bulunduğu tarım müdürlüklerine direkt olarak giderek başvuruda bulunarak güncelleme işlemi yapabilir. Çiftçi kayıt sistemine kayıt işlemleri akrabasının tarlasına ekenler için, hicar ekenler için ve araziyi kiralayanlar için farklı şekillerde olmaktadır.

Birinci dereceden yakınının arazisi için, arazinin sahiplerinin başvuruları ve arazi kiralayanların başvuruları için farklı şekiller bulunmakta ve farklı evraklar istenmektedir. Kira kontratı arazi kiralayanlar için istenen evraklar arasındadır ve hazırlayacağınız dosyada mutlaka bulunmalıdır.

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez başvuruda bulunanlar kimlik belgelerini beyan etmelidir. unun için bazı belgeler doldurmak zorunludur. Örneğin arazi sahipleri arazinin tapu fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi pastırmaları gerekir. Evraklar arasında bulunan boş C formuna da ekilen arazinin tapu belgelerini ve o sene yetiştirilen ürünlerin yazılması lazım doldurulan C formu ekilen arazilerin bağlı bulunduğu köyde ki ya da mahalledeki muhtar veya arızaya imzalatılmalıdır.

Eğer farklı ilçelerde araziler bulunuyorsa başvuruyor ikamet edilen araziye ya da oranın tarım ilçe müdürlüğüne yapmak gereklidir. Dosyada bulunması gereken muvafakatname 2 formu da akrabalarının yani birinci derece yakınlarının arazisinin çekilmesi durumunda doldurulan formudur. Başvuruda diğer belgeler ile birlikte bu belgede doldurulup dosyaya konulmalıdır.

ÇKS Kredisi Nasıl Alınır?

ÇKS kredisi alınırken öncelikle kredisi veren bankalar bu kredi almaya uygun olup olmadığınıza bakar. Herkesin ÇKS belgesi var diye bankalar o kişiye kredi verecek diye bir kaide yoktur. Bunun sebebi banka her ne kadar paradan para kazanma amacı hedefliyor olsa bile vermiş olduğu nakitin geri ödenebileceğinin teminatını almak ister. Bu sebepten dolayı ÇKS belgesi ile kredi veren bankalar ilk olarak çiftçinin KKB kredi notunun değerini sorgular.

Geçmiş dönemlerde ister çiftçilik ile uğraşsın isterse de herhangi bir sektörde çalışsın yapılan bu istihbarat sorgulamasında şayet mukataalı ise ne yazık ki bankadan kredi alamaz. Onun haricinde KKB kredi notu yüksek ise çiftçiden bazı talepler ister taleplerde bulunurlar.

Çiftçi kayıt sistemi belgesi ile bankalardan kredi alabilmek için sağlanması gereken koşullar şöyledir:

 1. Çiftçiden en az 2 tane tercihen çalışan işçinin onayı ile birlikte kefil istenir.
 2. Kullanılacak tarım kredinin miktarına göre ipotek talep edilebilir.
 3. Son yıllarda bankalar bu alanda Kredi kullanacak olan çiftçilerden vergi daireleri tarafından verilen devlete hiçbir vergi borcu yoktur yazısı isteyebilir.
 4. SGK bağkur ödeme dökümanı istenebilir.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler istenir.

ÇKS İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÇKS için gerekli belgeler sisteme ilk defa kayıt olacaklardan ve daha önce kaydı olup güncelleme yapacaklardan farklı olarak istenmektedir. İnternet üzerinden e-devlet şifresi ile ya da form doldurarak başvuru yapan kişilerden bile bazı belgeler talep edilmektedir.

Çiftçi kayıt sistemini ilk kez kayıt olanlardan istenen belgeler şöyledir:

 1. Çiftçi kayıt formu
 2. Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi
 3. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Çiftçi belgesi örneği
 5. Tarla, bağ, bahçe gibi vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi
 6. Ekili alanların muhtar tarafından onaylanmış olan formu
 7. Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı
 8. Başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge
 9. Eğer kişinin kendi arazisi ise ve arazisi üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kendisinin kimlik fotokopisi
 10. Kişi başkasının arazisi üzerinde tarım yapıyor ise arazi sahibinin kimlik fotokopisi
 11. Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o araziye ait tapu kadastrodan alınacak olan tapu kayıt örneği
 12. Döner sermaye
 13. Yardım belgesi
 14. Taahhütname

Daha önce çiftçi kayıt sistemine kayıt olmuş çiftçilerin güncelleme başvurusu için gereken belgeler şöyledir:

 1. Çiftçi kayıt formu
 2. Çiftçi Kayıt sistemi başvuru dilekçesi
 3. Çiftçi belgesi örneği
 4. Daha önceki dönemlerde bildirilmiş olan hisseler de değişiklik var ise bunu gösteren onaylı tapu fotokopisi

Eğer çiftçi her yıl başvuru yapıyorsa bağlı bulunduğu tarım il ya da ilçe müdürlüğüne yıl boyu direkt olarak başvuru yapabilir. Böylece güncelleme işlemini gerçekleştirmiş olur.

Çiftçi kayıt sistemine kaydı bulunmayan çiftçiler ise yıl içerisinde devlet tarafından çiftçilere verilen mazot, toprak analizi, kimyasal gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi tarımsal desteklemelerden yararlanamaz yer. Her türlü kimyasal desteklemeden ve doğal afetlerden sonra meydana gelen zarar karşısında prim borcu erteleme gibi işlemlerden yararlanabilmek için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırılması gerekir.

ÇKS Belgesi Ne İşe Yarar?

ÇKS belgesinin işlevi hayvancılık ve tarım ile ilgilenen çiftçilerin hibe ve teşviklerin yanında düşük faizli krediler den yararlanabilmesi için vardır. Yani devlet tarafından sağlanan her türlü destek ve yardımlardan yararlanabilmek adına bu belgenin olması gereklidir. Bu belge gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından sisteme kaydedilerek takibi gerçekleştirilir.

ÇKS Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Çiftçi Kayıt sistemi belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Ziraat odaları tarafından kayıt edilmiş çiftçilerin bildirdikleri tarımsal üretim bilgilerine göre bir belge bir üretim sezonunu kapsamaktadır. Her yıl çiftçilik faaliyetleri Ziraat odasına beyan edilerek kaydın yenilenmesi gerekmektedir.

ÇKS Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Çiftçi kayıt belgesinin yararları çiftçilerin devlet tarafından desteklenmesidir. Bu sisteme kayıt olmaları ile birlikte çiftçilerin ne kadarlık bir alanda neler ektiğini, hasat bilgileri kolaylıkla sorgulanabilir bir hale gelmiştir. Tarım sisteminde ekilen alan ve üretilen ürün için yapılan istatistikler daha doğru ve daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Çiftçi kayıt sistemi ile sorgulama, raporlama ve analiz adımlarını daha kolay yapılabilmesi sonucunda devlet tarafından denetlenebilirliği kolaylaşmıştır. Böylece devletin tarım alanına daha verimli ve etkili bir politika izlemesi oluşmuştur.

Çiftçiler açısından bir gelir belgesi niteliğinde olan ÇKS belgesi ile çiftçiye ait ekim yapılan alan ve ürün bilgileri hesaplanarak muhtemelen muhtemel gelir hesabı yapılır. Bu sayede kredilerin değerlendirilmesi ve kullanılan kredilerin sorgulanması ile birlikte daha doğru analizler yapılır.

Devlet tarafından yapılan tarımsal desteklerden ya da tarımsal kredilerden yararlanmak için ÇKS belgesi bulunmalıdır. Aynı zamanda üretilen ürünlerin satış amacı ile nakliyesinin yapılması için gerekli belge çıkartmak için de çek ihtiyaç vardır.

ÇKS Belgesini Kimler Alabilir?

ÇKS belgesini alan kişiler genellikle başvuruda bulunan bütün çiftçiler olmaktadır. Hayvancılık faaliyeti yürüten çiftçiler sadece bir büyükbaş hayvanın bulunması ile bile çiftçi sayılır ve bu belgeyi almaya hak kazanır.

Tarım alanında çiftçilik belgesi almak isteyen kişiler ise 500 metrekare arazi kaydı bulunması bu belge için yeterli olmaktadır. Bir dekar arazi ile bile çiftçi kayıt sistemine kayıt olabilirsiniz.

Çiftçi kayıt sistemine dahil olmak isteyen kişilerin hayvancılık yapması ya da tarımsal üretim yapması gereklidir. Sadece 1  tane büyükbaş hayvan beslemek ya da 1 dekar araziye sahip olmak bile çifti belgesi almaya yetmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.