Personel İlanları

PTT Memur ve Personel İlanı, Başvuru Şartları 2024 Şubat

PTT memur ve personel alımının şartları yeni dönemde açıklanacak olan PTT memur alımları için geçerli olmaktadır.

PTT personel ve memur alım şartları

 • Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • 18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak
 • Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması
 • Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak
 • KPSS için belirlenmiş olan asgari puanı almak
 • Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak
 • Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması
 • Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak

Bu şartların sağlanması durumunda başvuruların yapılması ve değerlendirmeye alınması mümkün olmaktadır. Fakat başvuruların değerlendirilmesi doğrudan olumlu sonuçlanması gibi bir netice oluşturmamaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak başvuruların yapılması ve sonuçlara dair değerlendirme aşamalarının beklenmesi gerekmektedir.

PTT personel alımı ilanlarının yapılmasından sonra hangi birime başvuru yapılacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede yapılan başvurular için belirlenmiş olan özel şartların da kabul edilmesi ve buna uygun farklı birimlere başvuru yapılıyor olması da mümkün olmaktadır.

PTT şartları genel memuriyet şartları olarak bilinmekte olup bunun yanı sıra PTT birimlerinin kendi alanları üzerinden de belirlemiş oldukları şartlar ve kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri sağlayanlar için birimlere kabul sağlanmaktadır.

PTT Birimlerine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT birimlerine iş başvurusunun yapılması için öncelikli olarak ilgili birimler tarafından alım olacağına dair bir ilan yayınlanması gerekmektedir. Yeni dönemde PTT tarafından 15 bin personel alımı yapılacağı hedeflenmekte olup bu ilanların beklenmesi gerekmektedir.

PTT iş ilanları web sitesi üzerinden açıklanmakta olup aynı zamanda farklı web siteleri üzerinden de ilanda bulunulmaktadır. Bu ilanların düzenli bir biçimde takip edilmesi durumunda başvurular yapılacak bu alanda çalışmalara başlanabilmektedir.

Başvurular yapılırken öncelikli olarak hangi birime başvuru yapılacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede her birim kendi içerisinde sıralama almakta ve sonrasında da buna göre alım işlemleri tamamlanmaktadır.

Başvuru süreçlerinde tek bir birim için başvuru yapılabildiği gibi PTT memurluk genel başvurusu da yapılabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak başvuru yapan kişinin akademik geçmişi ve başvuru yeterliliği ile ilgili olarak görüşülmesi gerekmektedir.

Başvuru süreçlerinde KPSS yeterliğinin yanı sıra sözlü sınavlar da yapılmaktadır. Sözlü sınavlar ayrı olarak birimlere özgü şekillerde planlanmaktadır. Her birimin de bu anlamda farklı bir değerlendirmesi olmaktadır.

Başvuru süreçlerinin tamamlanmasından sonra ise güvenlik soruşturması kısmı bulunmakta ve bu kısım içerisinde gerekli olan bekleme süresinden sonra sonuçların alınması mümkün olmaktadır. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlandığında mesleğe başlanmakta olup, olumsuz sonuçlanması durumunda farklı bir süreç işlemektedir.

PTT İş Başvuru Formu

PTT iş başvuru formu için PTT birimlerinin resmi web sitesine giriş yapılması gerekmektedir. Bu web site içerisinde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir biçimde doldurulmasının ardından başvuru süreçleri tamamlanmaktadır.

PTT başvur formu içerisinde başvuru yapılacak alana dair detaylı bilgilendirmelere ulaşılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak hangi birimlere başvuru yapılacağına karar verilmesi ve akabinde başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru formu online ortamda doldurulabildiği gibi aynı zamanda çıktısının alınmasının ardından el yazımıyla da doldurulabilmektedir. Fakat bazı birimlerde online doldurulmasına ilişkin bir şart bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra başvuru formları doldurulurken eksiksiz bir biçimde doldurulmasına dikkat edilmesi önemlidir. Belge içerisinde eksik olması durumunda başvuru süreçlerinin de olumsuz etkilenmesi gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Başvuru formu içerisinde kişisel bilgiler ve tecrübeye dayalı geçmiş ile ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle bu form üzerinden başvuruların asıl değerlendirilmesinin yapılacağı bilinerek bilgilerin doğru bir biçimde verilmesi gerekmektedir.

PTT web sitesinde bulunan bu başvuru formunun başvuru için gerekli olan belgeler arasında gösterilmesi nedeniyle başvuru formunun doldurulmaması durumlarında ise eksik evrak nedeniyle başvuru süreçleri uzayabilmektedir.

PTT Sınavlarında Neler Sorulur?

PTT sınavlarında sorulan sorular genel olarak işe alınacak personelin alana ilişkin hakimiyetinin ölçülmesi ile ilgili sorular olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra kendini ifade edebilme becerisi ya da ifadelerinde tutarlı olması gibi önemli ayrıntıla da dikkate alınmaktadır.

PTT sınavları kapsamında aynı zamanda hangi birim için başvurulduğuna bağlı olarak farklı kriterler söz konusu olabilmektedir. Üst düzey pozisyonlar için yapılan alımlarda giyime kadar pek çok ayrıntı söz konusu olurken, gişe personelleri gibi daha fazla kişinin alındığı birimlerde ise ayrıntı incelemeler yapılmamaktadır.

PTT için girilmekte olan KPSS sınavı ise genel kültür ve genel yetenek durumlarının incelendiği sınav olarak bilinmektedir. Türkçe kısmında dilbilgisinin yanı sıra paragraf bilgisi gibi sorular sorulurken diğer alanlarda mantık bilgisi ağırlıklı olarak sorulmaktadır.

PTT personel alım şartları içerisinde yer alan KPSS kapsamında aynı zamanda tarih ve coğrafya bilgileri ve beraberinde genel kültür bilgisi de sınava tabii tutulmaktadır. Bu nedenle kapsamlı bir çalışma sürecini gerektirmektedir.

PTT personel alımı için yapılan sözlü mülakatlarda ise birimin ihtiyacı olan bilgiler ile ilgili olarak personeller sınanmaktadır. Çalışacakları birimlerde bilmeleri gereken konulara ilişkin sözlü sınavlarda görüşme yapılarak puan verilmektedir.

PTT birimlerinin her birisinde sözlü sınav gerekliliği bulunmamaktadır. Çok kalabalık olan bazı birimlerde doğrudan KPSS sıralaması ile alım yapılmakta ve bu süreçte en yüksek puan alandan başlanarak en düşük puan alana kadar bir sıralama yapılması söz konusu olmaktadır. Kontenjan dahilinde en alt puan belirlenmekte olup bir sonraki alım süreçlerinde de bu puan belirleyici olmaktadır.

PTT Personel Alımında Taban Puanlar Nasıldır?

PTT memur alımı taban puanlar, birime göre ya da kontenjan miktarına göre değişiklik göstermektedir. Geçmiş yıllarda yapılan personel alımlarında en az 70 puan alanların başvuruları kabul edilmiş olup süreç içerisinde diğer şartları da sağlamış olanlar işe başlamışlardır.

Personel alımı için belirlenmiş olan taban puanını yanı sıra aynı zamanda kontenjan da oldukça önemlidir. Taban puan sınırı sağlanmış bile olsa kontenjanın dolması durumunda başvuru süreçlerine katılamama durumları ile karşılaşılabilmektedir.

Birimin ihtiyacına bağlı olarak değişkenlik göstermesine rağmen PTT personel alımı başvurularında kontenjan miktarının iki ya da üç katı olacak şekilde personel sınava çağrılmakta olup yapılan elemeler sonucunda kimlerin devam edeceğine karar verilmektedir.

PTT personel alımı süreçlerinde aynı zamanda her birimin kendi içerisinde puan farklılıkları olabilmektedir. Bu nedenle başvuru yapılacak olan birimin de özelliklerinin göz önünde bulundurulması ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde PTT işe alım süreçlerinde dağıtıcı olarak alınmakta olan personel ilanlarında ise belirlenmiş olan taban puan sınırı 60 olarak bilinmektedir. Bu puan sınırı üzerinden personel davet edilmekte olup yeni açıklanacak olan kontenjan sınırında personel alımı yapılmaktadır.

2024 yılında toplam 7 bin’e yakın PTT personeli alımı planlanıyor.

Personel alımı sürecinde KPSS için belirlenmiş olan taban puanlarının olmasının yanı sıra aynı zamanda sözlü sınav olarak bilinmekte olan mülakatlar için de bir puan kriteri belirlenmekte olup bu puanlar da KPSS puanı üzerine yansıtılarak kullanılmaktadır.

2024 PTT Personel Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

2024 PTT personel alım ilanının yayınlanması için net olarak belirlenmiş olan bir tarih bulunmamakla birlikte web sitesi üzerinden ilan paylaşımının yapılması yakın zamanda beklenmektedir.

PTT personel alımları ile ilgili olarak kendi web sitesi üzerinden bir ilan paylaşması beklenmektedir. Bu ilanların toplu olarak paylaşılabileceği gibi aynı zamanda her birim için birbirinden ayrı zamanlarda da paylaşılması beklenmektedir.

Son 3 yılda da personel alımı yapmayan PTT birimleri, 2024 yılı için yakın vadede alım yapması beklenen kurumlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda güncel olarak açıklanan Yeni Ekonomi Paketi içerisinde de bu alımlara ilişkin işaretlerde bulunulmaktadır.

PTT personel alımlarının takip edilmesi, hızlı başvuru yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle başvuru süreçleri ile ilgili olarak düzenli bir biçimde web sitesinin incelenmesi ve buradan hareketle başvurulara dair gerçek bilgi alınması mümkün olmaktadır.

2024 yılı içerisinde 5 bin ile 10 bin personel alımı yapması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmi kanallardan açıklama yapılmadı.

Kimler PTT Personeli Olarak Çalışabilir?

PTT personeli olarak çalışabilecek kişiler öncelikli olarak PTT tarafından ilan edilen birimlere ilişkin yetkinliği olan kişiler olarak bilinmektedir. Bunun dışında gişe personeli ya da dağıtıcı gibi özel nitelik gerektirmeyen alanlarda çalışmak için ise genel şartların yerine getirilmesi yeterli olmaktadır.

PTT personeli alımlarında çoğunlukla gişe personeli ve dağıtıcı alımları yapılmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu birimlere yönelik ilanlar açılmakta olup daha sonra az kişilerin alınacağı ve yetkinlik isteyen alanlara başvuru yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ilanlar takip edilirken de hangi birimler için ilan açılmış olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

PTT personeli olarak çalışabilmek için en önemli kriter yaş kriteri olarak bilinmektedir. 18 yaşını doldurmuş fakat 35 yaşını aşmamış olan tüm T.C vatandaşı kimlikli kişilerin başvuruda bulunmaları mümkün olmaktadır.

Başvuru sürecinde KPSS puanı değerlendirme kriteri olmasının yanı sıra aynı zamanda devlete yönelik yüz kızartıcı bir suç işlenmemiş olması da önemli bir kriter olarak ele alınmaktadır. Bu kriterleri sağlamış olan herkesin başvurusu değerlendirilmekte olup en yüksek puanlı olan kişilerin alım işlemleri tamamlanabilmektedir.

PTT Başvuru Formu Nereden Doldurulur?

PTT başvuru formunun doldurulabilmesi için PTT web sitesinin ziyaret edilmesi ya da PTT insan kaynakları birimleri ile doğrudan iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bu sayede doldurulan formların, personel ihtiyacı olması durumunda irtibat kurulmak açısından kullanılması söz konusu olmaktadır.

PTT başvuru formunu doldurmak isteyenlerin online ortam üzerinden doldurma işlemlerini yaptıktan sonra aynı sistem üzerinden ilgili birimlere göndermeleri sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra insan kaynakları birimlerine bu formların elden teslim edilmesi de mümkün olmaktadır. Süreç dahilinde belirlenmiş olan teslim etme şekilleri ile ilgili olarak web sitesi üzerinden bilgi alınmakta ve buna yönelik bir adım belirlenmektedir.

PTT insan kaynakları sayfasında şuanlık aktif bir ilan yer almamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda “PTT insan kaynakları” portalında yayınlanan ilanları yakından takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

PTT Hangi Bölümlere Personel Alımı Yapacak?

PTT yeni yıl ile birlikte bir çok bölüme yeni personel alımı yapacağı bekleniyor. Alım yapacağı bölümler ise şöyle

 • Büro Görevlisi
 • Dağıtıcı Eleman
 • Avukat
 • Mimar
 • Mühendis
 • Tekniker
 • Gişe

PTT Kart Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası, Direkt Bağlanma

E-Devlet ve PTT Üzerinden Barkod Numarası Sorgulama İşlemi

PTT HGS İptali Nasıl Yapılır, İstenen Belgeler Neler?

Shares:

30 Yorumlar

 • Muhammed ümit gözer
  22.12.2023

  Merhaba iş başvurusu yapiyorum

  Cevapla
 • İrem şabani
  12.12.2023

  Merhaba ben gişe için başvuru yapmak istiyorum

  Cevapla
 • Berna Kaya
  09.12.2023

  Merhaba bende iş başvurusu yapmak istiyorum pttgise sorumlu

  Cevapla
 • Ercan görmez
  06.12.2023

  Dağıtım elemanı icin

  Cevapla
 • Çağrı badır
  29.09.2023

  Ptt temizlik için başvuru yapmak istiyorum

  Cevapla
 • Sudenaz Kılıç
  19.09.2023

  Gişe prslonu olabilir

  Cevapla
 • edanur durmaz
  11.05.2023

  başvuru linkine hala ulaşamadım bulan atabilir mi

  Cevapla
 • ömer şıhlı
  04.05.2023

  merhaba başvuru yapmak istiyorum ama ptt sitesinde iş başvuru formu göremedim
  geöen sene müdürlüğe gittim adam bana AKP de tanıdığın milletvekili varsa olur diye cevap veriyor
  daha mng kargo da çalıştım ofiste vodafone alt birimi ne bakıyordum sim kart ve bir çok şey

  Cevapla
 • Mine erdal
  22.04.2023

  42 yaşındayım üç çocuğum var çalışmak istiyorum

  Cevapla
 • Eda nur
  27.03.2023

  Tarih bolumu mezunuyum kpss p3 puanim 76.98 ptt gise gorevlisi icin basvuru yapabilir miyim acaba hani universitede şu bolumlerin mezunu basvurabilir gibi bir sart aranacak mi ona gore hazirlanmak istiyorum da

  Cevapla
  • Özlem
   19.02.2024

   Başvuru nereden yapılıyor acaba

 • Ufuk Gündoğan
  10.03.2023

  Dağıtıcı olarak çalışmak istiyorum

  Cevapla
  • Ethem olcay diler
   23.07.2023

   Lise mezunuyum 18 yaşındayım ptt de çalışmak istiyorum lütfen

 • Zeynep
  28.01.2023

  çok işime yaradı, adresi buldum

  Cevapla
 • okan ünal
  09.12.2022

  dagıtcı eleman temizliklikcide olur

  Cevapla
 • İlknur
  04.11.2022

  Merhaba ön lisans Myo elektrik bölümünden mezunum.kpss 2022 aldığım puan 65 B sınıfı ehliyetim mevcuttur.gise personeli veya neye ihtiyaç varsa talibim temizlikte olsun yaparım çünkü ise çok ihtiyacım var bölümüm elektrik olduğundan kimse bayan personel almıyor iki çocuğum var onların geleceği için çalışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Fereşin Talayhan
  11.10.2022

  Lise mezunuyum
  İşsizim. Babam serbest çalışıyor 4 kardeşiz 3’ü okuyor ben de hazırlık yapıyorum babaannem rahatsız ona bakıyoruz. Hem üniversiteye hazırlanıyorum hem de çalışıyorum ama derslerimden geri kalıyorum çalıştığım için. Mecburum çünkü

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.10.2022

   Merhaba,

   Personel alımlarında ilanlar çıkmaktadır. Buna göre online da başvurabilirsiniz.

 • Kerem taşkıran
  03.05.2022

  Dağıtıçi elaman olarak yapabiliriz

  Cevapla
 • umut
  07.04.2022

  Merhabalar 2020 kppsden aldığım 65 puana sahibim B sınıfı ehliyetim var 7 yıldır çalışmakta olduğum bir fabrika var eğer şartlarınız bana uyarsa dağıtıcı eleman olarak çalışmak isterim 26.04.1993 henüz 28 yaşımdayım

  Cevapla
 • Mehmet
  16.02.2022

  başvuruyu nerden yapıcaz

  Cevapla
  • Mithat cetin
   19.08.2022

   ismim Mithat çetin 2 yıldır bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Askerliğimi yaptım. Ülkem için. Yaşım 34 tüm umutlarım azaltmak üzere devlet nezdinde. Evlilik çağımız geçiyor. Hangi parayla yahut görevle evleneyim.Isyanmi edelim gayri meşru işler peşine mi duselim. Siz söyleyin.
   Lanet olsun, babamın engelli maaşıyla avunuyorum. Bunu söylerken utanıyorum.Biraz duygularımı böyle anlatmak zorunda kaldım. Duyun görün sesimizi lütfen.

 • Gökhan Karadağ
  08.02.2022

  İsmim Gökhan Karadağ 35 yaşında evli 3 çocuk babasıyım iş arıyorum A2 ehliyetim ve B sınıfı ehliyet sahibiyim dağıtıcı olarak görev yapmak istiyorum 2 dönem Lüleburgaz Belediyesinde bisiklet taksi şöförü şöförlüğü yaptım yaşlı çocuklu bayan engelli vatandâşları belediye önünden ev hastane vb yapıyordum sözleşmem bitti iş arıyorum

  Cevapla
 • Mesut
  06.02.2022

  Slm 20 yil dir soforum issizim sizinle calismak isterim 0………..

  Cevapla
 • Rıza
  06.01.2022

  Sayın büyüklerim 1 buçuk senedir işsiz kaldım 30 yaşındayım ve etimesgutta ikamet ediyorum ortaokul mezunuyum ve daha önce hep şoförlük yaptım çalıştığım iş pozisyonu ise kargo firmasında sürücü kuryelik yaptım dilerseniz sizinle çalışmak ve sizin uygun gördüğünüz bir iş pozisyonunda çalışa bilirim lütfen sizden ricam bana göre bir iş varsa siz buyuklerimden bana yardımcı olmanızı diliyorum ilginiz için çok teşekkür ederim. Ulaşmak isterseniz cep numaram:0…………

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.01.2022

   Merhaba,

   Ptt alımları kpss ile yapmaktadır.

  • İsmail
   01.02.2022

   2o22 yılı ilk dönemde KPSS şartı yok!

  • Garip Tukyay
   14.02.2022

   Niye nasıl başvuru yapabilirim

 • Kadir
  20.06.2021

  Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur 2 yıldır işsizim iktisat mezunuyum ptt memur alımını beklemedeyim ptt memur alımı ne zaman sınav olacak mı duyun sesimizi allah rızası için

  Cevapla
  • Kartal
   02.02.2022

   Engelli personel alımı olacak mı engellide yaş sınırı ve kpss zorunluluğu var mı hangi tarihe kadar başvuru yapabiliriz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir