Genel

Çalışan İşyerine Nasıl Dilekçe Verebilir ?

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin yazılı olarak sözleşme kapsamına alınması hem çalışanların hem de işverenlerin temel haklarını savunmak için son derece önemlidir. Bu bakımdan yazılı olarak temel haklar, iş tanımı vb. durumlar koruma altına alındığı için çalışanların da ilgili haklarını talep etmeleri dilekçe vermek ile mümkün olmaktadır.

Çalışanlar İçin Yazılı Sözleşmelerin Önemi

Çalışan ve işveren arasındaki ilişki için temel nokta, işe başlama esnasında taraflar arasında varılmış olan anlaşma ve çalışma koşullarının yanında işten çıkma ya da çıkarılma esnasında iş sözleşmesinin fesih sebepleridir. Örnek olarak işveren tarafından çalışma şartlarında yapılmış olan esaslı değişiklik, çalışan tarafından kabul edilmezse, bu değişiklik zorla yapılmamaktadır. Bu durumda ise çalışanın iş sözleşmesini haklı fesih hakkı doğmaktadır. Fakat hangi durumun çalışanın onayı alınması gereken çalışma şartlarında esas değişiklik sayılacağı, çalışan ve işveren arasında yapılan sözleşmeye göre bağlıdır. Sözleşme kapsamında işverene bu değişikliği yapma hakkı tanınmışsa, bu durumda işçinin onayı alınması zorunlu olmaktadır. Bu bakımdan süresi belirsiz olan iş sözleşmesi yazılı yapmak zorunlu olmasa da ileride taraflar arasında anlaşmazlık yaşanmaması adına iş sözleşmesinin yazılı ve iki nüsha, yani birisinin işçide kalacak şekilde düzenlenmesi, çalışan ve işveren tarafından karşılıklı olarak imzalanması sözleşmesinin bir nüshasının saklanması önem taşımaktadır.

İşlemlerin yazılı olarak yapılması daha sonra iş sözleşmesinin tazminat ya da benzeri hak kayıplarına uğramadan feshedilmesi için büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak çalışan haklı sebepler ile iş sözleşmesini feshettiğini işverene bildirmekte, kıdem tazminatı talep edebilmekte, işveren art niyet gösterip çalışanın talebini kabul eder görünmekte, bu duruma güvenen çalışan da işi bırakmakta ancak daha sonra çalışan işi bıraktığı için tazminat haklarını kaybedebilmektedir. Bu durumda çalışanın tüm işlemlerini yazılı olarak yapması büyük öneme sahiptir.

Çalışanların İşlemlerini Yazılı Olarak Yapacağı Haller

Kamu kurum ve kuruşlarında herhangi bir konuda yazılmış olan dilekçe kuruma verilip ve böylece ilgili konu hakkında daha sonra ispat işlemi kolay yapılabilmektedir. Ancak özel sektörde genelde işlemlerin yazılı yapılmasına çok büyük önem verilmemektedir. Kurumsal firmalarda her ne kadar bu durum daha olanaklı olsa da özellikle küçük ya da orta büyüklükteki işletmelerde çalışanlar haklarını yazılı olarak talep etmemektedirler.

Ancak bunun dışında özellikle iş sözleşmesinin feshi konusunda işlemi yazılı yapmak gerektiğinde en sık kullanılan yöntemin başında yazıyı noter ile göndermek gelmektedir. Fakat noter ihtarı masraflı olacağı için bazı durumlarda da SMS ya da elektronik posta yöntemleri de tercih edilmektedir. Ancak çalışanların haklarını savunmaları için en geçerli ve hızlı yol işyerine dilekçe vermek noktasıdır.

İşyerine Dilekçe Nasıl Verilmeli?

İş sözleşmesinin feshi, istifa ya da başka herhangi bir durumda çalışanların işyerine doğrudan dilekçe verme hakları bulunmaktadır. Verilen dilekçe de işyeri tarafından yanıtlanmak zorunluluğundadır. Dilekçenin nasıl yazılması konusunda ise prosedüre uygun olması gerekmektedir. Söz konusu olacak dilekçelerde üst kısımda dilekçenin verileceği kurum adının yazılı olması, yanında işverenin adı, işveren tüzel kişi ise şirket, vakıf, dernek vb. isminin yazılması gerekmektedir. Tüzel kişinin yani şirketin tam adı bilinmiyorsa, bu durumda şirket ortağının adı yazılabilir. Dilekçenin bu kısmına kesinlikle işyerinin ticari unvanı yazılmamalıdır.

Daha sonra orta kısma şikayete ya da isteğe konu olan mesele açık ve net olacak şekilde anlatılmalıdır. İşten çıkış vb. söz konusu ise çıkış tarihi de dilekçede yer almalıdır. Daha sonra dilekçe iki nüsha düzenlenmeli ve işyerine iki nüsha da imzalatılarak bir tanesi teslim edilmelidir. Bu dilekçe daha sonra dava gibi durumlar söz konusu olduğunda temel ispat yerine geçecektir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir