Bağkur

BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Alma Rehberi

BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmak gerekir. Başvuru sırasında gelir durumunu kanıtlanması gerekir. BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak için belli bir kazanç sınırı vardır.

BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak isteyenlerin, günlük gelirinin günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katını geçmemesi gerekir. Muafiyet belgesi alma hakkı belli kişilere tanınır. Muafiyet belgesi alanlar, BAĞ-KUR primi ödemez.

Ev içi üretim kapsamında olan işleri yapan kişilere muafiyet belgesi verilir. Aynı zamanda tarımda çalışanlar için de belli şartlar dâhilinde muafiyet hakkı vardır. Geliri, belli bir tutarı geçmeyen esnaflar da muafiyet hakkından yararlanabilir.

Esnaf, tarım muafiyet hakkından yararlanabilmek için belli şartlar yerine getirilmelidir. Belirlenen şartları yerine getirenler, muafiyet hakkından yararlanabilir. BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak isteyenlerin kurumdan alacakları belgeyi bağlı oldukları odaya onaylatması şarttır.

Oda onayı sayesinde kişinin gelir durumunun belirlenen tutarın altında kalıp kalmadığı anlaşılır. Oda onayı olmayan belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle onay işlemlerinin zamanında tamamlanması gerekir.

BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Nedir?

BAĞ-KUR muafiyet belgesi, prim ödemesi yapılmamasını sağlayan belgedir. Bu belge sayesinde kişi, BAĞ-KUR prim ödemesinden muaf olur. Muafiyet belgesi almak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kimlere muafiyet belgesi verildiğini bilmelidir.

Muafiyet belgesi almak isteyenler, gerekli başvuruları kuruma yapmalıdır. Aynı zamanda oda üzerinden onay alınması gerekir.

BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Nereden Alınır?

BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan başvuruları değerlendirir. Ancak öncesinde Esnaf ve Sanatkâr Odalarından onay alınmalıdır.

Tarım için muafiyet belgesi alacak olanlar, Tarım il-ilçe müdürlüğüne müracaat etmelidir. Aynı zamanda kişinin kayıt durumuna göre ziraat odalarına da müracaat yapılabilir. Kurumlardan onay alındıktan sonra belge, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.

BAĞ-KUR muafiyet belgesi için gereken form, internet üzerinde de yer alır. https://www.sgk.gov.tr/Diger/FormveDilekceler adresi üzerinden “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” formuna ulaşılabilir.

İlgili form, bağlı olunan oda tarafından doldurulmalıdır. Adrese girildikten sonra “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” yazan kısımdan form indirilmelidir.

Form indirildikten sonra çıktısı alınabilir. Formun çıktısı, bilgisayar üzerinden doldurulduktan sonra da alınabilir. Belgede sosyal güvenlik sicil numarası yer alır. Aynı zamanda ad-soyad bilgileri de formda yer alır. Forma sigortalının ikamet adresi yazılmalıdır.

Formda varsa ilk soyadı bilgisi de istenir. Ardından baba ve ana adı bilgileri girilmelidir. Adres bilgisi; bulvar, cadde, sokak olacak şekilde detaylı şekilde girilmelidir.

Belgede doğum yeri, tarihi girilmelidir. Ardından ilgili müdürlük tarafından belgeye kayıt numarası da verilir. Belgedeki tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Belgede son olarak aylık ortalama gelir bilgisi beyan edilir. Ardından sigortalı tarafından belgenin imzalanması gerekir.

Dilekçede kişi tarafından gelirin düşük olduğu kabul edilir. Bu bilginin doğruluğu, kişinin bağlı olduğu kurum tarafından onaylanır.

Belgede onay veren kurum kuruluş yetkilisinin unvanı yazmalıdır. Aynı zamanda belge, kaşe ve mühür kullanılarak imzalanmalıdır. Belgede onay veren yetkilinin adı ve soyadı da yer almalıdır. Belge tarih atıldıktan sonra imzalanır.

BAĞ-KUR Muafiyet Belgesini Kimler Alabilir?

BAĞ-KUR muafiyet belgesi alabilecek kişiler arasında tarım BAĞ-KUR’luları yer alır. Tarımla uğraşanların muafiyet belgesi alabilmesi için ÇKS kaydı olması gerekir. ÇKS kaydı olan çiftçiler, gelirlerinin belirli bir seviyenin altında olduğunu belgeleyerek muafiyetten yararlanabilir.

ÇKS kaydı olanlar, muafiyet belgesi alabilir. Ancak günlük gelirlerinin prime esas kazanç alt sınırının üç katından az olması gerekir. Kendi adına ve bağımsız çalışanlar da bu belgeyi alabilir. Bu kişilerin BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak için gelir vergisinden muaf olması gerekir.

Muafiyet belgesi, ev kadınlarına da verilir. Ancak ev kadınları vergi muafiyet belgesi alır. Bu sayede hem vergiden hem de prim ödemesinden muaf olunur. Esnaf muafiyet belgesi alabilecek olanlar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Gezici olarak perakende ticaret yapanlar
  • İş yeri açmadan çalışan; kalaycılar, çilingirler, musluk tamircileri
  • Köylerde gezici olarak sanat işlerini yapanlar
  • Makinesiz ve motorsuz olacak şekilde nakil işiyle uğraşanlar
  • Evde; yemek yapıp satanlar, kıyafet dikenler, turistik eşya üretenler

Ev Kadınlarına BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Verilir mi?

Ev kadınlarına BAĞ-KUR muafiyet belgesi verilmez. Ancak ev kadınları, gerekli şartları sağladıkları takdirde esnaf muafiyet belgesi alabilir. Bu sayede prim ödemesi yapmaya gerek kalmaz.

Ev kadınları esnaf muafiyet belgesi almak için ivd.gib.gov.tr adresine girmelidir. Ardından “e-Devlet şifresi ile giriş” seçeneği seçilmelidir.

Ardından “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi” seçeneği tercih edilmelidir.

Gelen formda, hangi faaliyette bulunulduğu yazılır.

Ardından sorulara evet ya da hayır şeklinde yanıt verilir.

Sorulara verilen yanıtlar tamamlandıktan sonra “İleri” yazan kısma tıklanmalıdır.

BAĞ-KUR Muafiyet Sınırı Kaç TL’dir?

BAĞ-KUR muafiyet sınırı, prime esas kazanç üzerinden belirlenir. Prime esas günlük kazanç sınırının alt tutarının üç katını geçmeyen gelirler için BAĞ-KUR primi alınmaz. Böylece kişinin BAĞ-KUR primi ödemesine gerek kalmaz.

BAĞ-KUR priminden muaf olmak isteyenlerin SGK’ya başvuru yapması gerekir. Başvuru sonrasında gelir durumuna göre karar verilir. Böylece prim ödemesi alınmaz.

Bağkur Prim Tablosu : https://www.ssk.biz.tr/bagkur-primleri/

Esnaf muafiyet belgesi olanlar da prim ödememe hakkından yararlanır. Evde üretim yapanlar, gezici çalışanlar; bu haktan yararlanabilir.

Sigortalılık Muafiyet Belgesi Nereden Alınır?

Sigortalılık muafiyeti alınacak yer, Sosyal Güvenlik Kurumudur. Kayıtlı odadan onay alındıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna belge teslim edilir. Belgede her bilginin eksiksiz olarak yer alması gerekir.

Muafiyet belgesinin her yıl güncellenmesi gerekir. Her yıl gelir durumu yeniden belirlenir. Böylece kişinin gelirinde bir artış olup olmadığı anlaşılır. Muafiyet belgesi almak isteyenler, gelir durumunda artış olması halinde bunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir.

Tarım BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

Tarım BAĞ-KUR muafiyet belgesini almak için muafiyet belgesinin Ziraat Odası tarafından onaylanması gerekir. Ziraat Odası’nın olmaması durumunda tarım il ve ilçe müdürlüklerinden onay alınır.

İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan boş bir muafiyet belgesi alınır. Ardından bu belge, odaya ya da tarım müdürlüğüne onaylatılır. Ardından onaylı belge, Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilir.

Tarımda kendi adına ve bağımsız çalışanlar bu belgeyi alabilir. Ancak belgenin alınabilmesi için ilk olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yapılmalıdır.

BAĞ-KUR Muafiyet Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

BAĞ-KUR muafiyet belgesi sorgulama, Sosyal Güvenlik Kurumundan sorgulanabilir. Kuruma bizzat giderek belgenin akıbeti öğrenilebilir. Bunun yanı sıra Alo 170 üzerinden de belgeye ilişkin bilgi alınabilir.

BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak isteyenlerin, gerekli şartlardan birini sağlaması gerekir. Geliri yüksek olanlara muafiyet belgesi verilmesi mümkün değildir. Geliri yüksek olanlar, kendi adına BAĞ-KUR primi ödemek zorundadır.

Primlerin zamanında ödenmemesi halinde borca faiz işler. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmak da mümkün olmaz. BAĞ-KUR muafiyet belgesi almak isteyenler, faaliyetlerini sona erdirdiklerine kuruma bilgi vermelidir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir