ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Yeni Ev Sahipleri Kapıcı Kıdem Tazminatına Dikkat Etmeli

Yeni Ev Sahipleri Kapıcı Kıdem Tazminatına Dikkat Etmeli
25.08.2020

Konut satışlarının son dönemde artış göstermesi pek çok konutun el değiştirmesine neden oldu. Satılan konutların çoğunluğunun da eski konutlar olması bu konuyla ilgili gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı hatırlatıyor. Apartmanlarda çalışan kapıcıların kıdem tazminat hakları bulunduğu için yeni ev satın alanlar birden kendilerini ağır kıdem tazminatı ödeme imkânı ile bulabiliyorlar.

Kapıcılar Kıdem Tazminatı Alabilirler mi?

İlgili mevzuata göre konut kapıcısı olarak görev yapanlar, taşınmazların korunması, onarımları, ortak yerlerin bakımları, temizliği ve dairede oturanların çarşı işlerinin görülmesi, kaloriferin yakılması gibi hizmetlere bakan kimseler olarak tanımlanıyor. Kapıcının işvereni olarak kabul edilenler de konut sahibi ya da apartmanlarda daire sahipleri oluyor.

İkinci el konut alımlarında, şayet kapıcı bulunuyorsa, onun hakları ya da mevcut durumunun da öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü kapıcının emekli olması ya da işten çıkarılması durumunda yeni konut almış olanlar sürpriz ile karşı karşıya kalıyorlar. Konutların el değiştirdikleri zamanlarda kapıcının kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği, böyle bir durum söz konusu ise mutlaka konutun eski sahibiyle anlaşmaya varılması gerekiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kapıcının yapmış olduğu faaliyetlerden o andaki kat sahipleri sorumlu tutuluyor ve bu durum için süre sınırı bulunmuyor. Yani yeni satın alınmış konutun üzerinden bir gün geçmesi halinde dahi, kapıcının tazminatı gündeme geldiğinde bu tutarı yeni ev sahibinin ödemesi gerekiyor. Aynı şekilde apartmanda dükkan bulunuyorsa dükkan sahipleri de yine kapıcının tazminatının ödenmesinden sorumlu tutuluyorlar.

Tüm Kat Sahipleri Ortak Tutuluyor

Kapıcının emekli olması ya da işten çıkarılması durumunda ödenecek tazminatın belirlenmesi için o anki tarihte kat maliki olanlar yasal olarak sorumlu tutuluyor. Hesaplanacak kapıcı kıdem tazminatı tutarında esas teşkil eden bölümün, daha önceki konut sahibinin dönemine ait olması borcun oluştuğu tarihte malik olan kişinin borcunu ödemesini engellemiyor. Eğer bu konuya dikkat edilmişse, önceki sahibi ile konutu satın almadan önce anlaşma sağlanabilir. Fakat anlaşma sağlanmamışsa ve konut satın alınmışsa, kapıcının tazminat hakkı oluştuğunda eski ev sahibi bu borcu ödemek istemeyebilir.

Kıdem tazminatı için yasal çerçeve oluşturan 1475 sayılı kanun, işyeri devirlerinde çalışanların işlemiş olan kıdem tazminatlarının her iki işverenin sorumluluğunda bulunduğunu, fakat işyerini devreden işverenlerin sorumluluklarının sadece işçiyi çalıştırdıkları sürelere ait olmasını ve bununla sınırlı olduğunu ifade ediyor. Fakat 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’na göre işyerinin devrinde mevcut iş sözleşmeleri kapsamında tüm hak ve borçların devralana geçtiği ön görülüyor. Böylece ilgili ve halihazırdaki kanun çerçevesinde devreden işverenin devirden önce oluşmuş olan ve devir tarihinde de ödenmesi gereken borçlara ilişkin olarak yükümlülüğü devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı tutulabiliyor. Fakat konuyla ilgili Yargıtay’ın kararı iki yıllık sorumluluğu geçersiz sayıyor ve buna göre devir işleminin yapıldığı tarihten itibaren tüm sorumluluk yeni malike geçmiş oluyor.

Kiracı Sorumlu Tutulmuyor

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde belirlenen hususlara göre ise kat maliki için payına hesaplanan gider ve avans borçlarından, bunun yanında gecikme tazminatından hiçbir şekilde kiracılar sorumlu tutulamıyor. Kiracının sorumluluğu sadece mülkte oturduğu için ödemesi gereken kira ile sınırlı kalıyor ve bunun yanında yakıt ya da aidat gibi giderleri de yine kendisi ödeyebiliyor. Ancak kapıcının emekli olması ya da işten ayrılması durumunda kiracıların tazminat için katılımları gerekmiyor.

Halihazırdaki mevzuat gereğince kapıcıların emekli ya da işten ayrılma gereğince alacakları kıdem tazminatı, bu nedenlerden ötürü yeni ev sahiplerinin sorumluluğunda bulunuyor. Bu durum için de yeni ev sahipleri dikkatli olmaları gerekiyor.

Kapıcı (Apartman Görevlisi) Maaşları Ne Kadar ?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.