ÇSGB

2023 Kapıcı (Apartman Görevlisi) Maaşları Ne Kadar?

2023 kapıcı maaşları miktarı genellikle asgari ücret seviyesindedir. Kapıcılar, apartman görevlisi olarak adlandırılır. 2023 kapıcı maaşları miktarı, asgari ücret seviyesinde olacak şekilde ödenir. Ancak işveren tarafından daha yüksek bir maaş belirlenebilir.

Kapıcılar, apartmanların rutin günlük işlerini yerine getirir. Kapıcıların yaptıkları işler için İş Kanunu hükümleri geçerlidir. Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda diğer işlerdeki gibi tedbir alınmalıdır.

Apartman görevlileri bazen site yönetimine bağlı çalışır. Bazen de her apartman kendi apartman görevlisini bağımsız olarak işe alabilir. Apartman görevlilerine tam zamanlı çalışma halinde en az asgari ücret ödenir.

2023 Kapıcı Maaşları Ne Kadar Oldu?

2023 kapıcı maaşları miktarı asgari ücrete eşittir. Ancak yöneticilerin tasarrufuyla daha fazla ücret verilebilir. Apartman görevlilerinin yasal hakları vardır. İşveren de sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kapıcıya karşı yasal hakları bulunur.

Haklı nedenle fesih, geçerli fesih gibi durumlarda işten çıkarma söz konusu olabilir. Apartman görevlileri, sorumluluk alanlarının dışında işlerle yükümlü tutulamaz. Onların da belli bir mesai saatleri vardır.

2023 Yılı kapıcı maaşları tablosu;

Kapıcı brüt maaş13.414,50 TL
Kapıcı net maaş11.402,32 TL
Emekli kapıcı net maaş12.408,41 TL

Kapıcının Görevleri Nelerdir?

Kapıcının görevleri arasında kaloriferin yakılmasını ayarlamak vardır. Kapıcı uygun şekilde ısıyı belirler ve gerekli durumlarda kaloriferi söndürür. Diğer görevler ise şunlardır:

 • Hidrofor gibi araçları çalıştırmak
 • Temizliği yapmak ve demirbaş eşyaların bakımıyla ilgilenmek
 • Kapıcılar, kendisi için tahsis edilen konutu korumaktan da sorumludur.
 • Konut güvenliği ile ilgilenir ve bu konuda yönetici faaliyetlerini yerine getirir.
 • Bahçe bakımı, servis, çöplerin toplanması; kapıcının sorumluluğundadır.
 • Kapıcı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır
 • İş sözleşmesi ile verilen görevleri yapar.

Kapıcı Günde Kaç Saat Çalışır?

Kapıcının günlük çalışma saati gece en fazla 7,5 saattir. Kapıcıların bir günde çalıştırıldığı süre 11 saati aşmamalıdır. Kapıcıların da bir gün kesintisiz izin hakkı vardır. Apartman görevlileri, normal bir çalışan gibi ücretini ve mesai haklarını alır.

Kapıcının çalışma süresi dörde bölünerek uygulanabilir. Kapıcıların ara dinlenme süresi hakkı da vardır. Buna göre günlük çalışma süresi en fazla 4 saat olarak belirlendiyse 15 dakika ara dinlenme hakkı vardır. 4-7,5 saat arası işler için yarım saat dinlenme hakkı bulunur.

7,5 saatten fazla işler için 1 saat dinlenme süresi verilir. İş Kanunu’na aykırı bir durum olması halinde iş mahkemelerine başvurulur.

Bir Kapıcı En Fazla Kaç Binaya Bakar?

Bir kapıcının bakabileceği daire sayısı noktasında herhangi bir sınırlama bulunmaz. Normalde katı yakıt kullanılan ve daire sayısı 30’u geçen yerlerde kapıcı bulunması gerekir. Kapıcının bakacağı daire sayısı da işlerin sağlıklı yürümesi için en fazla 30 olmalıdır.

Daire sayısının daha fazla olduğu durumlarda kapıcıların işleri yetiştirmesi zorlaşabilir. Bu nedenle daire sayısının fazla olduğu durumlarda kapıcı sayısı artırılmalıdır. Kapıcılar, iş koşullarının ağır olmasını gerekçe göstererek işten ayrılabilir.

Kapıcı Başka Bir İş Yapabilir Mi?

Kapıcıların başka bir işte çalışması mümkündür. Ancak bunun için iş sözleşmesinde buna engel olacak bir hüküm yer almamalıdır. Kapıcılar, aynı anda iki farklı apartmanda görev yapabilir.

Tam zamanlı kapıcıların, başka bir işte çalışması mümkün olmaz. Tam zamanlı kapıcı olarak çalışanlar, mesai saatleri içerisinde bağlı oldukları binanın işlerini yapmak zorundadır. 2023 kapıcı maaşlarını yeterli bulmayan apartman görevlileri, ek iş yapabilir. Ancak bunun mesai saatleri dışında olması gerekir.

Sigortasız Kapıcı Çalıştırmanın Cezası Var Mı?

Sigortasız kapıcı çalıştırmanın cezası vardır. Kapıcılar, tam zamanlı olarak bir apartmanın işlerini yürütüyorsa sigortalı olmak zorundadır. Sigortasız kapıcı çalıştırmanın tespiti halinde 33.642,000 TL tutarında ceza uygulanır.

Kapıcıların en az alması gereken ücret ise asgari ücrettir. Asgari ücretin altında ücret ödenmesi mümkün olmaz. Bu nedenle en az asgari ücret ödemesi yapılır. Sigortası yapılmayan apartman görevlileri, Sosyal Güvenlik Kurumuna şikâyet başvurusu yapabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan şikâyetleri değerlendirir. Buna bağlı olarak karara bağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, kapıcının çalıştığı apartmanda denetim yapar. Bu denetim sonucunda kapıcının orada çalıştığı tespit edilirse ceza uygulanır.

Sigortasız işçi çalıştırma hattı : https://www.ssk.biz.tr/sigortasiz-kacak-isci-calistirma-ihbar-hatti/

Emekli Kapıcı Çalıştırmak Mümkün Mü?

Emekli olan bir kişinin kapıcı olarak çalıştırılması mümkündür. Emekli kapıcılar için apartman yönetimi tarafından sosyal güvenlik destek primi ödenir. Emekli olan kişinin kapıcı olarak çalışması halinde uzun vadeli sigorta kolları ödenmez.

Ancak emekli maaşını kestirerek çalışanlar için uzun vadeli sigorta kolları ödenir. Bu sayede emekli maaşının artırılması mümkün olur. Emekli olan birisi için genel sağlık sigortası primi de ödenmez. Bu sayede emekli olduktan sonra kapıcılık yapanların eline daha fazla maaş geçer.

2023 Yılı Emekli Kapıcı Maaşı Ne Kadar Oldu?

2023 yılı emekli kapıcı maaşı maaşları asgari ücretin çok az üstünde verilmektedir. Emekli olan kapıcılar için ödenecek tutar tablosu şöyle;

Brüt maaş13.314,50
SGK primi (%7,5)1.006,90
Net maaş: 12.408,41 TL

Kapıcı Maaşı Nasıl Ödenir?

Kapıcı maaşı banka üzerinden ödenir. Kapıcı maaşı ödemeleri, internet şubesi üzerinden yapılabilir. Bunun için maaş ödeme yükümlüsünün ilgili bankanın internet şubesine girmesi gerekir. Ziraat Bankası için adres ziraatbank.com.tr şeklindedir.

Maaş ödemesi için ilk olarak “İnternet Şubesi” kısmına tıklanır.

Gelen ekranda apartman görevlisinin IBAN bilgisi girilmelidir. Ardından Ad-Soyad bilgisinin girilmesi gerekir.

Son olarak “Devam” yazan alana tıklanmalıdır. Devam eden ekranda çıkan yönergelere göre işlemlere devam edilmelidir. Ödemeler, talimat verilmesi halinde otomatik olarak da yapılabilir.

2023 Kapıcı SGK Primi Ne Kadar?

2023 kapıcı SGK primi, 2.079,25 TL olarak ödenir. İşsizlik primi kesintisi 268,29 TL olarak yapılır. Uzun vadeli sigorta primi %12,5 olarak ödenir. Bu primin %5’lik kısmı sigortalı hissesidir. %7,5’luk kısmı ise işveren tarafından ödenir.

Apartman görevlileri prim ödemelerini e-Devlet üzerinden takip edebilir. Bunun için turkiye.gov.tr adresine girilmesi gerekir. Bu adrese girildikten sonra “Giriş yap” yazan alana tıklanır.

Ardından 4A tescil bilgilerim kısmı ekrana gelir. Burada kapıcı adına kaç gün prim ödemesi yapıldığı görünür. “Detaylı Bilgi” kısmına tıklandığında aylık olarak yapılan prim ödemeleri takip edilir. Böylece prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı anlaşılır.

Prim ödemelerinin eksik yapılması halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna şikâyette bulunulabilir. 2023 kapıcı maaşları miktarı arttıkça prim ödeme tutarları da artar. Böylece emeklilik maaşının aha yüksek olması mümkün olur.

Brüt ücret13.414,50 TL
İşveren SGK payı %15,52.079,25 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2268,29 TL
İşverene toplam maliyet15.762,04 TL
Shares:

21 Yorumlar

 • Mustafa
  12.07.2023

  Apartman görevlisi maaşının net tutarının 12.000₺ olması için SGK sistemine brüt ne kadar beyan edilmeli?

  Cevapla
 • Murat
  26.09.2019

  Merhaba;
  Kapıcımız için SGK bildiriminde;
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Pirimi(%2) 51,17 TL
  Malulük Yaşlılık Ve Ölüm Sig.Pirimi 511,68 TL
  Genel Sağlık Sigortası Pirimi 319,80 TL
  İşsizlik Sigortası Pirimi 76,75 TL
  TOPLAM PİRİM 882,65 TL
  5510 Say. Teşvik İndirimi -127,92 TL
  NET PİRİM TUTARI 754,73 TL
  Damga Vergisi 35,70 TL
  İşsizlik Tutarı 76,75 TL
  ÖDENECEK NET TUTAR 867,18 TL

  Şimdi Sormak istediğim Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda SGK’nın ifade ettiği üzere Kapıcının İşverene Maliyeti 3.006,12 TL + Damga Vergisi Tutarı
  Yukarıda Hesaplanan işlemde İndirimler Ve Ödenen Pirim Tutarı Bürüt Asgari Ücret 2.558,40TL + 867,18 TL = 3.425,57 TL
  Burada bir yanlışlık var gibi duruyor. Bunun izahatını öğrenmek istiyorum.

  Cevapla
 • Handan özkil
  13.06.2019

  Merhaba prim yatırdım fakat fazla hesaplamışım ,2047 tl 1726 tl imiş 319 tl fazla ödeme yaptım iade edilir mi veya bir sonraki ay düzeltile bilinir mi

  Cevapla
 • Uğur savaş
  12.04.2019

  Apt yönetim i çalıştırdığı görevliden dolayı
  İndirim veya teşvik alabilir mi

  Cevapla
 • Meltem
  10.04.2019

  Merhaba,
  yöneticiliği yeni devraldım. Önceki soruların cevaplarından kontrol ettim ancak göremedim.
  Emeklilerde e-bildirge girildiğinde damga vergisinin ödenmemesi gerekiyor diye bilgi almıştım. Ancak e-bildirgenin girişlerini yaptığımda;
  Kısa Vadeli Sig.Koll. Bildirimi %2- 51,17 TL
  Sos. Güv. Dest.Primi %30 – 767,52 TL
  Damga vergisi (35,70 TL) ile birlikte toplamda 854,39 TL tutuyor. Damga Vergisinden muafiyet var mı? Varsa e-bildirge girişinde hata mı yapıyorum?
  Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.04.2019

   Merhaba,

   35,70 Damga vergisi Çalışan kapıcının damga vergisi değil. Bildirgenin maktu damga vergisidir. Beyanname ve bildirgelerin tahakkuklarında olur. Bu damga vergisi her yıl belirlenir va yıl sonuna kadar değişmez. Yaptığınız bildirgede hata yok

 • hüseyin yaprak
  23.02.2019

  merhaba sgd pirimi ödeyip asgari ücretle çalışan emekli maaiı hesaplamasını bazı sitelerde sgk sitesinde :Brüt asgari ücret: 2.558,00 TL
  SGK işçi payı( %7,5): 191,85 TL
  Net maaş: 2.366,15 TL
  bu şekilde görülmektedir bunun doğruluğu nedir
  bilgi verirseniz . sevinirimi teşekkürler

  Cevapla
 • Mine TUNCA
  19.02.2019

  Sayın Danışman Birimi,

  Geri dönüşünüz için teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
  • Yonetici
   19.02.2019

   Rica Ederiz,

 • Mine TUNCA
  19.02.2019

  Selamlar,
  yeni devraldığım apartman yöneticiliği görevinde benden önce ki yönetici tarafından yapılmış olan kapıcı sigortasına ilişkin tahakkuk fişine ait detaylar aşağıda ki gibidir.

  1 Kısa vadeli sigorta kolları pirimi (prim oranı%2) prim tutarı:51,17
  2 Sosyal güvenlik destek primi (prim oranı%30) prim tutarı:767,52
  toplam 818,69 net prim üzerinden 35,70 tl damga vergisi ödenecek net tutar : 854,39

  burada alınan oranlar doğrumu sgdp %30 olduğuna dair hiç bir bilgi göremedim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.02.2019

   Merhaba,

   Alınan oranlar doğru;

   Emekliler için SGDP işçi Payı % 7,5
   SGDP işveren payı %24,5

   Toplamda %32 dir.

 • OSMAN AYHAN
  17.02.2019

  Site görevlisi maaşı 2019 yılında değişti. SGK için bildirim ve ödeme için ne yapılacak. 2018 senesinde bankadan DGK primi otomatik ödeniyor.

  Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • REYHAN YÜFEKÇİ
  07.02.2019

  2018 NET KAPICI (EMEKLİ) ÜCRETİN HESABI
  2018 KAPICININ İŞ VERENE MALİY7ETİ

  Cevapla
 • Mustafa
  21.01.2019

  Selamın aleyküm 22/02 /2018 tarihinde kapıçılık işine başladım ve 31/01 2019 tarihinde işime son verildi kira karşılığı çalışacaksın diye yerim merkezi sistem ısınma hakkım Nekadar bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

  Cevapla
 • Yaşar aslan
  13.01.2019

  Merhaba ben 1990 yılında kapıcılıga başladım 2010 yılında emekli oldum ama pazar günü çalışıyorum 20 yol boyu ben pazar mesaımı istedim vermediler eşim hasta 20 yılda 14 kez amalyet oldu cıkarmayla tehdit ettiler ve bana pzar hakkım olmadığına karşılık kağıt imzallatrılar şimdilik çalışıyorum benim hakkım nedir 2010 yılında 14 bin tanzımat aldım o kadar

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.01.2019

   Merhaba,

   Apartman görevlisi de olsanız haftada 1 gün izin kullanmanız gerekir. Eğer hiç izin kullanmadıysanız. Mesaili olarak ödeme yapmak zorundalar. İspatlı belgelerle dava açmanız gerekiyor.

 • İsmail Yavuz
  10.01.2019

  MERHABA 2019 YILI İÇİN BİR EMEKLİ KAPICI GÖREVLİSİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN NET MAAŞI NEKADAR VE APARTMAN A MALİYETİ NE KADAR NOT KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN YENİ YAPILAN BİR YILLIK APARTMAN

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.01.2019

   2019 Net Kapıcı (Emekli) Ücretin Hesabı
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ % 7,5 191,88
   KESİNTİLER TOPLAMI 191,88
   NET ASGARİ ÜCRET 2.366,52
   2019 Kapıcı Görevlisinin İş Verene Maliyeti
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   S.G.D.P İŞVEREN HİSSESİ + KVSKP % 24,5 626,81
   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.185,21

 • Mehmet Emiroglu
  02.01.2019

  emekli olup ta tekrar calısan kapıcının maasını nasıl hesaplamak lazım?
  Cok tesekkurler
  Mehmet Emiroglu

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.01.2019

   2019 Net Kapıcı (Emekli) Ücretin Hesabı
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ % 7,5 191,88
   KESİNTİLER TOPLAMI 191,88
   NET ASGARİ ÜCRET 2.366,52
   2019 Kapıcı Görevlisinin İş Verene Maliyeti
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   S.G.D.P İŞVEREN HİSSESİ + KVSKP % 24,5 626,81
   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.185,21

 • Serel
  25.12.2018

  İşkur kursiyeri olan bir öğrenci ne kadar maaş alacak ?

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir