emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2022 Kapıcı (Apartman Görevlisi) Maaşları Ne Kadar?

2022 Kapıcı (Apartman Görevlisi) Maaşları Ne Kadar?
16.12.2021

Her apartman dairesinde kapıcı hizmeti verilmese de günümüzde artık birçok apartmanda apartman görevlileri çalışmaktadır. 2022 yılı kapsamında apartman görevlilerinin maaş ücretleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenmektedir. Apartman görevlileri için belirtilen maaş ödemeleri brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödeme işlemleri gerçekleşmektedir. 2022 kapıcı maaşları ne kadar olduğu ve kapıcılara hangi sigorta kapsamında primlerin ödendiği pek çok apartman görevlisi tarafından merak edilmektedir.

Apartman görevlisi maaşlarının hesaplama işlemleri diğer çalışan maaş hesaplamalarına göre değişiklik göstermektedir. Konutlarda hizmet veren apartman görevlileri gelir vergisi ödemesinden muaf tutulmaktadır böylelikle de mevcut maaş ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Gelir vergisi kesintisi bulunmayan apartman görevlileri için asgari geçim indirimi de uygulanmamaktadır.

2022 Kapıcı Maaşı Ne Kadar Oldu?

Pek çok konut çalışanı olan apartman görevlileri 2022 yılı kapsamında maaş ödemelerinin yeni zamlarla beraber ne kadar olduğunu merak etmektedir. Apartman görevlileri brüt asgari ücret üzerinden ödemelerini almakta olup mevcut maaş miktarı hesaplaması ise şöyledir,

2022 Yılı kapıcı maaş tablosu;

Brüt Ücret5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı50,04 TL
Kesintiler Toplamı750,60 TL
NET ÜCRET4.253,40 TL

2022 Yılı Kapıcı Maaşlarının İşveren Maliyet Tablosu

2022 Yılında asgari ücrete yapılan %50 zam ile kapıcı maaşlarının işverene maliyeti de arttı.

Kapıcı maaşları işveren maliyet tablosu;

Asgari Ücret5.004,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)775,62 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*)5.879,70 TL

Kapıcı Belgesi Nasıl Alınır?

Apartman görevlileri iş ilanının açıldığı apartman ya da site konutları kapsamında işe alımının yapılması için kişinin apartman işleri ile ilgili yeterli bilgisi olup olmadığı sorulmaktadır. Apartmanlarda yer alan kazan daireleri ve bunların kullanımı konusunda yetkin olan kişiler daha çok tercih edileceğinden apartman görevlilerinin de katılabileceği Halk Eğitim Merkezlerinin dönemsel olarak açmış oldu bazı sertifika programları bulunmaktadır.

Bu sertifikalar kapsamında bir apartman görevlisinin ilk öncelikle bilmesi gereken konulardan olan kazan dairesi kullanımı için kalorifer ateşleme belgesi alınması apartman görevlileri için hem kendi sağlıkları açısından hem de apartman sakinlerinin sağlığı açısından bilgili birinin çalışması daha uygun olacaktır. Apartman görevlileri bu sertifikayı MEB onaylı Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlen kurslara katılarak alabilirler.

Kapıcı Sigortası Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni sistemi ile artık temizlik çocuk ve yaşlı bakımı kapsamında bulunan işlerde çalışan kişiler için sigortaları Kolay İşverenlik Uygulaması kapsamı almıştır. Artık belirli bir defter tutmadan otomatik olarak çalışanın iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi gibi muhasebe işlemlerini tek bir noktada toplayarak hizmet kapsamını genişletmiştir.

Söz konusu hizmet kapsamında artık apartman görevlileri de bulunmaktadır. 2022 yılı kapsamında apartman görevlilerine sigorta işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenin her ay düzenli olarak sigorta prim bildirimine gerek kalmadan sistem tarafından işleme alınacaktır.

Apartman yöneticileri, konutlarında çalıştıracakları apartman görevlilerinden sigorta imzası alarak ve iş başlangıcında yalnızca bir kereye mahsus olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na form verecektir. Formun verilmesi ile apartman görevlisinin hizmet verdiği konut ve sigortası işleme alınarak başlatılacaktır.

Kapıcı Sigortası Nasıl Ödenir?

İşe alınan apartman görevlisi için ödenecek olan sigortaların nereye ve nasıl ödeneceği birçok işveren tarafından merak edilmektedir. 2022 yılı kapsamında sigorta prim ödemeleri artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak ödenmektedir. İşveren kişilerin çalıştırmış oldukları apartman görevlileri, iş yeri sigorta tescili kapsamında imzalamış oldukları form ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri gerekmektedir. Söz konusu formun Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi halinde artık sigorta primleri otomatik olarak ödenecektir. Herhangi bir kayıt defteri ya da soyaların tutulmasına gerek kalmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan bu sistem ile pek çok kayıt dışı çalışan iş yeri ve kişilerin ödenmeyen sigortaları artık kontrol altına alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olan yaklaşık 80 bin apartman görevlisinin de faydalanabileceği bir hizmettir. 2022 kapıcı maaşları ne kadar, sigorta ödemeleri nasıl yapılacak konusunu merak edenler için düzenlenen bir hizmettir.

Kapıcı Nasıl İşten Çıkarılır?

Apartman görevlilerinin hizmet verdiği konut için bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar arasında,

 • Kazan dairesini kontrol etmek,
 • Kaloriferlerin vaktinde yanması,
 • Ortak alanları temizlemek,
 • Apartman demirbaş ve araç gereçlerini düzenli ve temiz halde bırakmak,
 • Bahçe düzenleme işleri,
 • Apartman sakinlerinin çöplerini vaktinde almak gibi birçok sorumluluğu bulunmaktadır.

Apartman görevlisinin işten çıkarılma kapsamında, görevini kötüye kullanması halinde ve sorumluluklarını yerine getirmemesi gibi durumlarda apartman görevlisini görevine son verilebilmektedir. Apartman görevlisinin işten çıkarılması kapsamında bulunan durumlar ise şunlardır,

 • Sözleşme süresinin sona ermesi,
 • Karşılıklı olarak tarafların anlaşması,
 • Tek taraflı fesih,
 • Apartman görevlisinin ölümü halinde işten çıkarılma işlemleri gerçekleşir.

Bildirimsiz fesih ile apartman görevlisinin işten çıkarılma durumu ise şu sebepler kapsamında olmaktadır,

 • Apartman görevlisinin uygun olmayan davranışları,
 • Tiksinti verici bir hastalığa yakalanması,
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan davranışları,
 • Yönetici ya da apartman sakinlerine zorbalık yapması,
 • İzin almadan 3 iş günü işe gelmemesi,
 • Gerekçesiz olarak 2 gün devamsızlık yapması,
 • Suç durumunun bulunması ile tutuklanması halinde işveren bildirimsiz fesih hakkı ile apartman görevlisini işten çıkarabilir.

Kapıcı Emekli Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik zamanı gelen apartman görevlileri için alacakları kıdem tazminatları merak edilmektedir. Pek çok yaşı gelen apartman görevlisi için tazminat hesaplaması şöyle olmaktadır,

 • Apartman görevlisinin iş yerinde çalıştığı her bir yıl için ödenecek olan brüt tazminat miktarı son brüt kazancı kadardır.
 • Kişiye ödenecek yıllık net tazminat miktarı, brüt tazminat tutarından %07,59 oranda damga vergisi kesilerek hesaplanır.
 • Hesaplanacak olan brüt tazminat kapsamında damga vergisi kesintisinden başka bir kesinti yapılmaz.

Kapıcı İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş sözleşmesi yapılmış olan apartman görevlisinin ihbar tazminatı alabilmesi için öncelikle, İhbar Tazminatı İhtarnamesi ve Kıdem Tazminatı İhtarnamesini noter aracılığı ile hazırlatmalıdır. Apartman görevlisinin haklılık durumu olduğu durumlarda bu ihtarnameler aracılığı ile hakları olan tazminatı alabilirler.

Apartman görevlisi ihbar tazminatı hesaplamaları için ise şu yol izlenir,

 • Apartman görevlilerinin çalışmış oldukları 6 ay için 2 haftalık maaş ödeme miktarı,
 • Apartman görevlilerinin çalışmış oldukları 6 aydan 18 aya kadarlık 4 haftalık maaş ödeme miktarı,
 • Apartman görevlilerinin çalışmış oldukları 18 aydan 36 aya kadarlık 6 haftalık maaş ödeme miktarı,
 • Apartman görevlilerinin çalışmış oldukları 36 aydan daha uzun süreye kadarlık süre kapsamında 8 haftalık maaş ödeme miktarı, hesaplanarak ihbar tazminatı hesaplaması yapabilirler.

Kapıcı Tazminatını Kim Öder?

Apartman görevlilerinin işten ayrılmaları durumunda tazminat ödemeleri kim tarafından ödeneceği merak edilmektedir. Apartman görevlisi olarak çalışan kişilerin tazminatları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. ve 18. maddeleri kapsamında kıdem ödemeleri kat malikinin yani ev sahibinin sorumluluğundadır.

Ev sahibinin tazminatı ödememesi halinde kiracı olarak kalan kişinin sözleşme kapsamında ödeme yükümlülüğü ibaresi bulunmuyorsa kiracıların böyle bir ödeme yapmasına gerek yoktur. Ancak sözleşme kapsamında ev sahibi yerine kiracının tazminatı ödeyeceğine dair ibare bulunuyorsa, kiracı tazminatı hukuken ödemek zorundadır.

Kiracılar, ödemiş oldukları kira miktarı kadar kıdem ödemesi yaparlar, daha sonra anlaşma kapsamında kira bedelinden düşülür.

Kapıcı Dairesine Tapu Nasıl Çıkarılır?

Apartmanlar içerisinde bulunan kapıcı daireleri, ortak alan olarak Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer almaktadır.

Kapıcı dairesine tapu çıkarılma işlemi nasıl gerçekleşir diye merak edenler için,

 • Kapıcı daireleri ortak alandır.
 • Kapıcı dairelerine işlemde bulunulması için tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekmektedir.
 • Kapıcı dairesi ortak alan olması sebebi ile tapu belgesi verilmemektedir.
 • Kapıcı dairesinin satılabilmesi için tüm kat maliklerinin noterde onay vermesi halinde satış sözleşmesi çıkarılır. Böylece kapıcı dairesi satılabilir.

Kapıcı Konutlarının Elektrik ve Su Giderlerini Kim Öder?

Kapıcı dairesinde yaşayan apartman görevlileri yönetmelik kapsamında oturmuş olduğu kapıcı dairesine kira ödememektedir. Apartman görevlisinin iş sözleşmesinin devam etmesi halinde kapıcı dairesi için kira bedeli istenmemektedir. Kapıcı dairesine gelecek olan elektrik, su ve doğalgaz ücretleri kim tarafından ödeneceği merak edilmektedir.

Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeye göre faturalar ödenmektedir. Apartman görevlisinin, kapıcı dairesine taşınması halinde kat malikleri ve apartman görevlisi bir sözleşme yaparlar. Sözleşmenin 13. maddesi kapsamında kat malikleri apartman görevlisinin elektrik, su ve doğalgaz ücretlerini ödemeyi kabul etmesi halinde, apartman görevlisi herhangi bir ödeme yapmaz.

Sözleşme kapsamında apartman görevlisinin elektrik, su ve doğalgaz harcamalarını kendisinin ödemesi için anlaşma sağlanması halinde, apartman görevlisi yalnızca kendi harcamalarını öder, kira bedeli ödemez.

Bu yazı kapsamında 2022 kapıcı maaşları ne kadar, kapıcıların sigortası ve maaşları nasıl ödenir konularına değinilmiştir. Apartman görevlisi olarak işe başlayacak kişilerin yazımızda belirtmiş olduğumuz adımları izleyerek haklarını ve maaşların ne kadar olacağı hakkında bilgi alabileceklerdir.

Yorumlar

 1. Murat dedi ki:

  Merhaba;
  Kapıcımız için SGK bildiriminde;
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Pirimi(%2) 51,17 TL
  Malulük Yaşlılık Ve Ölüm Sig.Pirimi 511,68 TL
  Genel Sağlık Sigortası Pirimi 319,80 TL
  İşsizlik Sigortası Pirimi 76,75 TL
  TOPLAM PİRİM 882,65 TL
  5510 Say. Teşvik İndirimi -127,92 TL
  NET PİRİM TUTARI 754,73 TL
  Damga Vergisi 35,70 TL
  İşsizlik Tutarı 76,75 TL
  ÖDENECEK NET TUTAR 867,18 TL

  Şimdi Sormak istediğim Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda SGK’nın ifade ettiği üzere Kapıcının İşverene Maliyeti 3.006,12 TL + Damga Vergisi Tutarı
  Yukarıda Hesaplanan işlemde İndirimler Ve Ödenen Pirim Tutarı Bürüt Asgari Ücret 2.558,40TL + 867,18 TL = 3.425,57 TL
  Burada bir yanlışlık var gibi duruyor. Bunun izahatını öğrenmek istiyorum.

 2. Handan özkil dedi ki:

  Merhaba prim yatırdım fakat fazla hesaplamışım ,2047 tl 1726 tl imiş 319 tl fazla ödeme yaptım iade edilir mi veya bir sonraki ay düzeltile bilinir mi

 3. Uğur savaş dedi ki:

  Apt yönetim i çalıştırdığı görevliden dolayı
  İndirim veya teşvik alabilir mi

 4. Meltem dedi ki:

  Merhaba,
  yöneticiliği yeni devraldım. Önceki soruların cevaplarından kontrol ettim ancak göremedim.
  Emeklilerde e-bildirge girildiğinde damga vergisinin ödenmemesi gerekiyor diye bilgi almıştım. Ancak e-bildirgenin girişlerini yaptığımda;
  Kısa Vadeli Sig.Koll. Bildirimi %2- 51,17 TL
  Sos. Güv. Dest.Primi %30 – 767,52 TL
  Damga vergisi (35,70 TL) ile birlikte toplamda 854,39 TL tutuyor. Damga Vergisinden muafiyet var mı? Varsa e-bildirge girişinde hata mı yapıyorum?
  Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   35,70 Damga vergisi Çalışan kapıcının damga vergisi değil. Bildirgenin maktu damga vergisidir. Beyanname ve bildirgelerin tahakkuklarında olur. Bu damga vergisi her yıl belirlenir va yıl sonuna kadar değişmez. Yaptığınız bildirgede hata yok

 5. hüseyin yaprak dedi ki:

  merhaba sgd pirimi ödeyip asgari ücretle çalışan emekli maaiı hesaplamasını bazı sitelerde sgk sitesinde :Brüt asgari ücret: 2.558,00 TL
  SGK işçi payı( %7,5): 191,85 TL
  Net maaş: 2.366,15 TL
  bu şekilde görülmektedir bunun doğruluğu nedir
  bilgi verirseniz . sevinirimi teşekkürler

 6. Mine TUNCA dedi ki:

  Sayın Danışman Birimi,

  Geri dönüşünüz için teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

  1. Yonetici dedi ki:

   Rica Ederiz,

 7. Mine TUNCA dedi ki:

  Selamlar,
  yeni devraldığım apartman yöneticiliği görevinde benden önce ki yönetici tarafından yapılmış olan kapıcı sigortasına ilişkin tahakkuk fişine ait detaylar aşağıda ki gibidir.

  1 Kısa vadeli sigorta kolları pirimi (prim oranı%2) prim tutarı:51,17
  2 Sosyal güvenlik destek primi (prim oranı%30) prim tutarı:767,52
  toplam 818,69 net prim üzerinden 35,70 tl damga vergisi ödenecek net tutar : 854,39

  burada alınan oranlar doğrumu sgdp %30 olduğuna dair hiç bir bilgi göremedim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Alınan oranlar doğru;

   Emekliler için SGDP işçi Payı % 7,5
   SGDP işveren payı %24,5

   Toplamda %32 dir.

 8. OSMAN AYHAN dedi ki:

  Site görevlisi maaşı 2019 yılında değişti. SGK için bildirim ve ödeme için ne yapılacak. 2018 senesinde bankadan DGK primi otomatik ödeniyor.

  Teşekkür ederim.

 9. REYHAN YÜFEKÇİ dedi ki:

  2018 NET KAPICI (EMEKLİ) ÜCRETİN HESABI
  2018 KAPICININ İŞ VERENE MALİY7ETİ

 10. Mustafa dedi ki:

  Selamın aleyküm 22/02 /2018 tarihinde kapıçılık işine başladım ve 31/01 2019 tarihinde işime son verildi kira karşılığı çalışacaksın diye yerim merkezi sistem ısınma hakkım Nekadar bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

 11. Yaşar aslan dedi ki:

  Merhaba ben 1990 yılında kapıcılıga başladım 2010 yılında emekli oldum ama pazar günü çalışıyorum 20 yol boyu ben pazar mesaımı istedim vermediler eşim hasta 20 yılda 14 kez amalyet oldu cıkarmayla tehdit ettiler ve bana pzar hakkım olmadığına karşılık kağıt imzallatrılar şimdilik çalışıyorum benim hakkım nedir 2010 yılında 14 bin tanzımat aldım o kadar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Apartman görevlisi de olsanız haftada 1 gün izin kullanmanız gerekir. Eğer hiç izin kullanmadıysanız. Mesaili olarak ödeme yapmak zorundalar. İspatlı belgelerle dava açmanız gerekiyor.

 12. İsmail Yavuz dedi ki:

  MERHABA 2019 YILI İÇİN BİR EMEKLİ KAPICI GÖREVLİSİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN NET MAAŞI NEKADAR VE APARTMAN A MALİYETİ NE KADAR NOT KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN YENİ YAPILAN BİR YILLIK APARTMAN

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   2019 Net Kapıcı (Emekli) Ücretin Hesabı
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ % 7,5 191,88
   KESİNTİLER TOPLAMI 191,88
   NET ASGARİ ÜCRET 2.366,52
   2019 Kapıcı Görevlisinin İş Verene Maliyeti
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   S.G.D.P İŞVEREN HİSSESİ + KVSKP % 24,5 626,81
   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.185,21

 13. Mehmet Emiroglu dedi ki:

  emekli olup ta tekrar calısan kapıcının maasını nasıl hesaplamak lazım?
  Cok tesekkurler
  Mehmet Emiroglu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   2019 Net Kapıcı (Emekli) Ücretin Hesabı
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ % 7,5 191,88
   KESİNTİLER TOPLAMI 191,88
   NET ASGARİ ÜCRET 2.366,52
   2019 Kapıcı Görevlisinin İş Verene Maliyeti
   ASGARİ ÜCRET 2.558,40
   S.G.D.P İŞVEREN HİSSESİ + KVSKP % 24,5 626,81
   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.185,21

 14. Serel dedi ki:

  İşkur kursiyeri olan bir öğrenci ne kadar maaş alacak ?