Genel

2020 TEV Bursu Ne Kadar, Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Türkiye Eğitim Vakfı, 4 Mayıs 1967 tarihinde Vehbi KOÇ tarafından kurulan, ilk dönemlerinde 205 gönüllü hayırsever ile başlanılan ve bugün binlerce gönüllüsü ile yola devam eden eğitim destek vakfıdır. Bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye burs veren, okullar açan, ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir kurumdur. Şimdiye kadar binlerce öğrenciye TEV bursu veren vakıf bünyesinde çok farklı alanlarda burslar bulunmaktadır.

TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıf, her sene 2-22 Eylül tarihlerinde burs başvurularını açar. Burslara başvuru yapacak öğrencilerin bu tarihler arasında TEV web sitesinde yani www.tev.org.tr adresinden başvuru formunu doldurmalıdır. Daha sonra çıktısını alıp imzalayarak, gerekli belgeleri toparladıktan sonra duyuruları takip ederek belirlenen tarihlerde başvurusunu tamamlamalıdır.

TEV Burs Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

TEV Bursu Alanlar Ne Gibi Sosyal Faaliyetlerden Faydalanabilir?

TEV Vakfı, bünyesinde burs alan öğrencileri maddi yönden desteklemekle birlikte, sosyal hayatta da onları başarıya ulaştırabilecek ve yeni şeyler öğrenebilecekleri alanlarda destekler.

TEV bünyesinde yürütülen sosyal faaliyetler şu şekildedir:
 • Ücretsiz İngilizce kursu
 • Staj yerleri temin etme
 • İş hayatında öğrencilere çok faydası olacak uzmanların davet edildiği toplantılar düzenleme
 • Web sayfasından ulaşılabilecek olan TEV Akademi’den yararlanabilme imkanı
 • Web sayfasından ulaşılabilecek TEV Mentorink’ten yani online mentorlük hizmetinden yararlanabilme imkanı
 • Burs alan öğrencileri bir araya getiren kültürel, teknik ve moral gezilerine katılma imkanı
 • Ücretsiz tiyatro, konser, fuar veya müze bileti imkanı

TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursu Detayları Nelerdir?

TEV teknik ve meslek lisesi bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, sağlam karakterli, güvenilir, milli duygulara sahip, başarılı ancak maddi desteğe sahip olan ve Teknik Lisesi veya Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilere verilmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi içerisinde burs almak isteyenler için başvuru tarihi 2-30 Ekim olarak belirlenmiştir ve www.tev.org.tr adresinden başvuru yapılır. Bu dönemde alınacak burs ise 300 TL’dir. Ekim ayı itibari ile geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ödeme alınır ve ödemeler 9 ay düzenli olarak hesaba yatırılmaktadır. Bursa başvuru yapabilmek için gereken koşullar şu şekildedir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan herhangi bir burs almamak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Ara sınıflar için; bir önceki sınıfta başarısız olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.
Başvuru yapamayacak öğrenciler ise şu şekildedir:
 • Mesleki eğitim veren liseler dışında bir lisede okuyan öğrenciler
 • Öğrenim gördüğü dönemde yüz kızartıcı bir suç ile disiplin cezası alan öğrenciler
 • Aynı aileden TEV bursu alan bir kardeşi olan öğrenciler
TEV web sayfası üzerinden yapılan başvurudan sonra çıktısı alınan belgeye eklenecek olan ve mutlaka eksiksiz teslim edilmesi gereken belgeler şu şekildedir:
 • TEV Bursu Mesleki Orta Öğrenim Başvuru Formu
 • Liseyi yeni kazanmış olan öğrencilerin okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge
 • Ara sınıfta okuyan öğrencilerin bir önceki sınıftaki yıl sonu karne puanını gösteren onaylı belge
 • Öğrencinin okula devam edeceğini gösteren, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm ailenin)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Belgesi ve diğer adres belgeleri
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Son 6 ayda çekilmiş olan 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler

Burs başvuru formunda olması gereken belgelerden birinin eksik olması veya formun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük Bölümü, Genel Aydınlatma Metni veya Beyan Metni Belgesindeki imzaların eksik olması durumunda başvurunuz kesinlikle dikkate alınmaz.

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu Detayları Nelerdir?

TEV bünyesinde verilen burslardan sadece lise öğrencileri değil aynı zamanda üniversite öğrencileri de faydalanabilir. 2019-2020 Öğretim yılı içerisinde burs almak isteyen öğrenciler 2-22 Eylül tarihinde başvuru yapabilmektedir. Bu dönem içerisinde burs ücreti 700 TL olarak belirlenmiştir. Ekim ayında başlayacak olan ödemeler 9 ay sürmektedir ve her ay düzenli olarak öğrencilere burs ödemesi yapılır.

Bursa başvuru yapabilmek için istenen şartlar şu şekildedir:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
 • Başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı bursun alınmasında herhangi bir sakınca yoktur)
 • Ara sınıflar için, genel not ortalaması 4’lük sistemde 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmak ve en fazla 3 tane başarısız dersi bulunması
 • Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçen öğrenciler için başarılı bir şekilde hazırlık eğitimini bitirmiş olmak
Bunların yanında bahsedilen TEV bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler şu şekildedir:
 • Vakıf (özel) üniversite öğrencileri
 • Hüküm giyenler
 • Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için ise 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Ücretli değişim programlarında bulunan öğrenciler
 • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri
 • Öğrenim gördüğü süreç içinde yüz kızartıcı bir suç işlemiş olan öğrenciler
 • TEV bünyesinde burs olan bir kardeşi olan öğrenciler
TEV eğitim bursuna başvuru yapacak olan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler şu şekildedir:
 • TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu
 • YKS sonuç belgesi örneği
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği
 • Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Son 6 içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı dökümü
 • Ara sınıf öğrencileri için tüm notlarını gösteren not dökümü belgesi (transkript)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Belgesi ve diğer adres belgeleri
 • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Belgesi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devlet üzerinden alınmalıdır)

TEV Üstün Başarı Bursu Detayları Nelerdir?

TEV üstün başarı bursu, 2007 yılı itibari ile her yıl 50-55 öğrenciye, geleceğin liderlerini desteklemek amacıyla verilen bir burstur. YKS sınavında sayısal, sözel veya eşit ağırlık alanlarında ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Burs başvuru tarihi 2019-2020 öğretim dönemi için 2-22 Eylül olarak belirlenmiştir ve bur ücreti 1.400 TL’dir.

TEV bursu bünyesinde üstün başarı bursu verilen alanlar şu şekildedir:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimler
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk
Yapılacak başvuru için aranan şartlar şu şekildedir:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar ve ilk 5000’e girmiş olan öğrenciler
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlardan birinde eğitim görmek
Bunlarla birlikte aday olamayacak ve başvuru yapamayacak olan öğrencilerde şu şekildedir:
 • 25 yaşından büyükler
 • Hüküm giyenler
 • Öğrenim gördüğü süre içinde yüz kızartıcı bir suç işleyenler
 • Türkiye sınırları dışında eğitim gören öğrenciler
 • Aynı aileden TEV’den burs alan başka kardeşi olan öğrenciler

Yapılacak olan mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler, internet üzerinden yaptıkları başvurunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen belgeleri de toparlayarak başvuru sürecini takip etmelidir. İstenilen belgeler ise şu şekildedir:

 • TEV Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu
 • YKS sonuç belgesi örneği
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği
 • Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden örneği
 • Adayın okul hayatında veya okul hayatının dışında kendinde gördüğü en büyük başarı veya başarısızlık, sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlattığı 1 sayfalık yazı
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Son 6 içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı dökümü
 • Ara sınıf öğrencileri için tüm notlarını gösteren not dökümü belgesi (transkript)
 • Hazırlık sınıfı için hazırlığı başarıyla geçtiğini gösteren belge
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Belgesi ve diğer adres belgeleri
 • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler

KYK Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama

Öğrencilere Karşılıksız Kaymakamlık Bursu Nasıl Verilir?

Diyanet Vakfı Burs Başvurusu ve Sorgulama

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu