SGK

Yeni Ücretlere Göre İlave Tediye Hesaplama Tablosu

Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosu kamu işçilerinin alacakları ikramiye tutarını gösterir. İlave tediyeler çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenir. Ödemeler şu kamu kurumlarında çalışanlar için yapılır:

 • Genel ve karma bütçeli kamu kurumları
 • Sermayesinin çoğu devlete ait olan firmalar
 • Belediyeler

Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosu ile kimin ne kadar yardım alacağı belirlenir. Bu tabloda yer alan tutarlar her yıl güncellenir. Tediye ödemeleri yılda iki defa yapılır. Ödemelerin bir kısmı ocak ayında diğer kısmı ise nisanda yapılır. Kadrolu olanların yanı sıra taşeron işçileri de yardımlardan yararlanır.

Brüt MaaşBrüt(13 Gün)Net(13 Gün)
100084.336,803100,42
11.0004.766,663407,74
12.0005.2003717,53
13.0005633,334027,33
14.0006066,664337,12
15.00065004646,91
16.0006933,334956,71
17.0007366,665266,50
18.00078005576,30
19.0008233,335886,09
20.0008666,666195,89

Yukarıda yer alan ilave tediye tablosunda brüt ve net tutarlar yer alır. Kişilerin brüt maaşına göre bu tutarlar değişiklik gösterir. Maaş arttıkça ödenecek tediye miktarı da artar.

İlave Tediye Nedir?

İlave tediye, kamu işçilerine yönelik olarak yapılan bir ikramiye ödemesidir. Bu ödeme yılda iki defa olacak şekilde yapılır. İlave tediye, 6772 Sayılı Kanun kapsamında olan kurumlarda çalışan işçilere ödenir.

İlave tediye ödemeleri, Resmi Gazete’de belirtilen şekilde yapılır. Resmi Gazete’de bu ödemelerin iki taksit halinde yapılması öngörülür. Ödemeler ocak ve nisan ayı içerisinde gerçekleştirilir.

Tediye kelimesi Arapça kökenlidir. Anlamı ise verme ve ödemedir. Yani para ile ya da buna benzer bir şeyle ödeme yapılması tediyedir. Tediyeler, kamu kurumlarında ve işçi statüsünde çalışan kişilerin yararına olan bir ödemedir.

Tediye ödemesi alacak olanlar, çalıştıkları kurum tarafından belirlenir. Kamu kurumları bütçelerinden ayırdıkları para ile işçilerine ödeme yapar.

İşçi İkramiyesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşçi ikramiyesi hesaplaması tablo üzerinden ya da bireysel olarak yapılabilir. Hesaplama sırasında önemli olan detaylardan biri işçinin ücretidir. İşçi ne denli yüksek ücret alıyorsa tediye miktarı da artar. Bunun yanı sıra çalışma süresi de önemlidir.

İlave tediye hesaplanmasında bazı ödemeler dikkate alınmaz. Dikkate alınmayan ödemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Fazla mesai ücretleri
 • Evlilik zammı
 • Çocuk zammı
 • Primler
 • Hafta sonu tatil ücreti
 • Yolluk ödemeleri

İlave tediye hesaplamasında sadece temel ücret dikkate alınır. Hesaplama sürecinde dikkate alınacak süreler ise şu şekildedir:

 • Yıllık, haftalık izinler
 • İdari izinde geçen süreler
 • Ulusal bayramlar ve genel tatil izinleri
 • Vardiyalı çalışan işçilerin çalışmadıkları günler

52 Günlük İlave Tediye Nasıl Hesaplanır?

52 günlük ilave tediye hesaplanmasında ilk önce günlük yevmiye miktarının bulunması gerekir. Yevmiye miktarı brüt aylık ücret, ilave ücret ve toplu sözleşme ile öngörülen ücret artışına göre toplam brüt tutar bulunur. Ardından bulunan tutar 30’a bölünür. 52 günlük ilave tediye miktarını bulmak için günlük yevmiye tutarı 26 ile çarpılır.

26 günlük tutar iki sefer işçiye ödenir. Ardından SGK devlet katkısı da eklenir. Bulunan tutardan düşülmesi gereken miktarlar da vardır. SGK işçi payı ve varsa engellilik indirimi bulunan tutardan düşülür.

Böylece işçiye ödenecek tutar bulunur. Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosundan yaklaşık olarak ne kadar tediye alacağınızı öğrenebilirsiniz.

13 Günlük Tediye Ne Kadar?

13 günlük tediye miktarını öğrenmek için günlük yevmiye tutarı hesaplanmalıdır. Aylık brüt ücretten yola çıkarak günlük yevmiye miktarı bulunabilir. Brüt ücrete yan ödemeler ve toplu sözleşme ile öngörülen tutarlar da dâhil edilir. Bulunan tutar 30’a bölündüğünde ise günlük yevmiye miktarına ulaşılır.

Bu miktara SGK işveren payı hesaplanarak dâhil edilir. Aynı zamanda SGK işçi payının düşülmesi gerekir. Engelli indiriminin de günlük yevmiye tutarından düşülmesi gerekir. Bulunan tutar 13 ile çarpılarak toplam ödeme miktarı bulunur.

Tediye Hesaplama Yöntemi

Tediye hesaplama yönteminin uygulanması için öncelikle aylık brüt ücretin bulunması gerekir. Aylık brüt ücrete yol, yemek ve sosyal yardımlar gibi ödemeler dâhil edilmez. Bunun yanı sıra fazla mesai ücretleri gibi ek ücretlerden de yararlanılması mümkün değildir. Eğer brüt ücret bunları da içeriyorsa önce bu tür ödemeler çıkarılmalıdır. Ardından hesaplama yapılabilir.

Hesaplama sırasında tediye gün sayısı da belirlenmelidir. İşçinin gelir vergisi dilimi de hesaplama sırasında dikkate alınır. Hesaplama işlemleri kurum muhasebecileri ve mali müşavirleri tarafından yapılır.

İlave Tediyeden Gelir Vergisi Kesilir mi?

İlave tediyeden gelir vergisi kesintisi yapılması mümkündür. Uzmanların görüşleri genellikle bu yöndedir. Bu nedenle işçinin hangi gelir vergisi dilimine girdiği belirlenmelidir. İşçi hangi gelir diliminde yer alıyorsa ona göre kesinti gerçekleştirilir.

Kamu İşçilerinin Emeklilik Şartları

Kamu işçilerinin emeklilik şartları memurlardan ve 4A’lı işçilerden farklıdır. Kamu işçileri için zorunlu emeklilik kavramı söz konusudur. Zorunlu emeklilikte kadın ve erkekler için farklı süreçler söz konusudur. Kadınlar 48-49 yaşında; erkekler ise 52-53 yaşında zorunlu olarak emekliye ayrılır. Prim gün şartı ise 5600 gündür.

Kamu işçilerinde yaş haddinden emeklilik de vardır. Belirlenen yaş haddine gelen işçiler, zorunlu olarak emekliye ayrılır. Yaş haddi 65 olarak uygulanır.

Tediye Tarihleri, Ne Zaman Ödenir?

Tediye tarihleri ve ödemenin ne zaman yapılacağı, kamu işçilerinin araştırdığı bir konudur. Tediye tarihleri, şubat ve nisan olarak belirtilebilir. Ödemeler her yıl farklı zamanlarda da yapılabilir.

Ödeme miktarları herkes için farklı farklıdır. Çünkü herkesin aldığı maaş miktarı farklıdır. Ödeme tutarını merak edenlerin önceden hesaplama yapması gerekir. Hesaplamalar sırasında ilave ücretler ve toplu sözleşme ücretleri de dâhil edilir.

SGK primleri işçi payı düşülür, işveren payı ise ödenecek tutara eklenir. Hesaplamanın yapılmasında gelir vergisi dilimi de etkilidir. Hesaplamalar kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Ödeme sonrasında beklediğinden düşük bir tutarla karşılaşanlar, bağlı bulundukları kurumla iletişime geçebilir.

Tediye ödemelerinden yararlanmak için kamu işçisi olarak çalışmak yeterlidir. Belediyelerde çalışanlar da tediye ödemesinden yararlanır. Kamu işçilerinin kendilerine özel bir statüsü olduğu için tediye gibi onlara özel uygulamalar söz konusudur.

Ücretsiz İzinde Olanlara Tediye Ödemesi Yapılır mı?

Ücretsiz izinde olanlara tediye ödemesi konusunda kurumlar arasında tam bir fikir birliği yoktur. Bazı kurumlarda işçiler ücretsiz izinde olduğu için tediye ödemesinden yararlanamaz. Bu durum işçilerin mağdur olmasına yol açar.

İşçiler yıl içerisinde sürekli çalışacağı düşünülerek tediye ödemesinden yararlandırılır. Ancak toplam hizmet süresi, hesaplama sırasında dikkate alınır. Hesaplama sırasında işçinin ne kadar süre çalıştığı bulunur.

Çalışma süreleri ile orantılı olacak şekilde tediye ödemesi gerçekleştirilir. Bu nedenle işçinin ödeme zamanında ücretsiz izinde olmasının herhangi bir hak kaybına yol açmaması gerekir. Yeni ücretlere göre ilave tediye hesaplama tablosuna göre ödeme miktarı öğrenilebilir.

Doğum İzninde Olana İkramiye Ödenir mi?

Ücretsiz doğum izninde geçen süreler, ilave tediye hesabında dikkate alınmaz.Ancak kadın işçinin çalıştığı süreler üzerinden hak ettiği ikramiye izinde olsa bile ödenir.

Tediye Kaç Günlüktür?

Tediye tutarı 52 günlük ücrete denk gelir.

52 Günlük Tediye Belediyelerde Var mı?

52 günlük tediye, belediyelerde işçi statüsünde çalışanlara da ödenir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir