SGK

SGK Prim Erteleme

İşveren SGK prim erteleme uygulaması 18 Ocak 2017’de Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek SGK 4/a prim sistemine tabi işçi çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan işverenler için SGK 2017 prim erteleme Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 SGK primleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak sırasıyla Ekim 2017, Kasım 2017 ve Aralık 2017 tarihlerine ertelenmiştir. İşveren sgk işsizlik primleri ve damga vergisi haricindeki sgk primleri erteleme kapsamına alınmış ve SGK otomatik olarak Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait SGK işsizlik primlerini ve damga vergisini tahakkuk ettirmiştir.

SGK prim erteleme için hesaplamada SPEK (sigorta primine esas kazanç) üzerinde 60,70 x %34,50 (SKG Prim Oranı) çarpımı ile günlük 20,70 * prim gün sayısı ile çarpımıyla erteleme esas SGK prim tutarına ulaşılır. Bu tutardan SGK işsizlik primi ayrıldıktan sonra kalan tutar erteleme esas SGK Primini verir. Örnek bir SGK prim erteleme hesaplama aşağıda verilmiştir;

  • 2 kişi çalıştıran A firması 1777,50 TL brüt ücret üzerinden 60 günlük ertelemeye esas prim hesaplaması;
  • SGK primi : (2 x 1777,50) x (34,50%) =1226,47 TL ertelenecek prime ulaşılır.

Bu uygulama asgari ücret teşvikinden yararlanan işverenler için şubat ayı içinde SGK E – bildirge sisteminde seçmeli hale getirilmiştir. Ocak ayında gönderilen Aralık ayına ait Prim-Hizmet E – bildirge onayında otomatik uygulanmış ancak Şubat ayında yapılan Ocak ayı Prim Hizmet E – Bildirge onayında bu hizmet sadece erteleme isteyen mükelleflerin seçimine bırakılmıştır. E – bildirge gönderen işverenler onay ekranında erteleme isteyip istemediğini ilgili butonu tıklayarak karar vermekte ve SGK prim erteleme uygulamasından bu şekilde faydalanmaları sağlanmıştır.

İşverenlerin 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat SGK prim borcu erteleme 2017 uygulaması dışında kalan ve tahakkuk ettirilmiş SGK işsizlik primlerini ve damga vergisini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödemeleri gerekmektedir. İşverenler; tahakkuk eden SGK işsizlik primlerini ve damga vergisini süresinde kuruma ödememesi halinde SGK’nun sunduğu diğer devlet desteği ve prim teşviklerinden faydalanamayacaklardır.

SGK asgari ücret desteğinden faydalanamayan kamu kurumları prim erteleme uygulamasından yararlanamamaktadır.

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir