Genel

MEB Yönetici Atamalarını Nasıl Yapıyor?

meb yonetici atamalarini nasil yapiyor

Milli Eğitim Bakanlığı günümüzde en çok haber yapılan ve en çok tartılan Bakanlıklardan bir tanesidir. Son dönemlerde gerek ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavları ile alakalı gerekse de ortaöğretimden yükseköğrenime geçerken uygulanan sınav sistemleri ile alakalı yapılacak köklü değişiklikler ile gündeme gelmiştir. Ancak sadece öğrenciler ve velileri ilgilendiren değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıyor Milli Eğitim Bakanlığında. Bakanlık bünyesinde bulunan eğitim kurumlarında yönetici atamaları ile de oldukça gündeme gelmektedir. Yöneticilik süreleri, atama yöntemleri ve daha birçok konuda gündeme gelmiş, çoğu zamanda bu konulardan dolayı eleştirilere maruz kalmıştır. Peki, merak edilen ve eleştirilere neden olan sorulardan biri olan MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belirli tarihler arasında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilecek personeller için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu adı altında bir kılavuz yayımlamaktadır. Eğitim kurumlarında görevlendirilecek yöneticiler Valiliklerce yapıldığından Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı bu kılavuz sayesinde yönetici olarak görevlendirilmelere ilişkin iş ve işlemlerde aynı uygulamanın her yerde aynı şekilde olmasını amaçlamıştır. MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor sorusunun cevabı da bu yayımlanan kılavuzdadır. Yönetici olmak isteyen adayların baştan sona her satırını okuması gereken bir kılavuz olup, belirtilen şartları taşıması halinde yöneticiliğe başvuru yapabilmektedir. Aynı şekilde halen yöneticilik yapan yöneticilerinde görev süreleri hesaplanırken kaynak olarak kullanabileceği resmi bir kılavuzdur.

MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor ve dikkat edilen hususlar nelerdir?

MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor ve görev süresi biten yöneticileri nasıl belirliyor? Öncelikle hali hazırda eğitim kurumlarında yöneticilik görevini ifa edenlerin içerisinde bulunulan eğitim öğretim yılı sonu itibari ile aynı unvanda toplam 4 yıl görev süresini tamamlamış ve aynı eğitim kurumunda aynı unvan ile toplamda 8 yılını tamamlamış olan yöneticilerin yöneticilik görevleri sona erdirilmektedir. Görev süresini doldurup yöneticiliği sona eren yöneticilerin ise, öğretmenliğe atanmaları sağlanacaktır. Yöneticilik görev süresi sona eren yöneticiler kendi istekleri doğrultusunda öncelikle yöneticilik yaptıkları kendi eğitim kurumlarına, aksi durumdaysa istekleri dikkate alınarak bulunduğu il veya ilçenin durumlarına uygun olan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atamaları yapılacaktır. Yöneticiler 4 veya 8 yıllık görev sürelerini hesaplamak için Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu içerisinde yer alan bilgileri göz önünde bulundurarak hesaplama yapabilirler. MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor sorusunun birden çok cevabı var demek herhalde yanlış olmaz. Daha doğrusu belirlenen ve aranılan şartlar birden fazla olduğu için MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor sorusuna da tek bir cevap yeterli gelmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yer alan “Görev süresini dolduran yöneticilerin kurumları ile yöneticiliği vekaleten ve geçici görevli olarak yürütülen eğitim kurumlarının yöneticilikleri boş kadro olarak ilan edilecektir.” Maddesi gereğince yönetici atamalarının hangi şartlarda yapılacağını özetler niteliktedir. Yöneticiliğe başvuran adaylar hem müdür başyardımcılığı hem de müdür yardımcılığı başvurusu aynı anda yapılmaktadır. Ancak, adaylar bu yöneticilik unvanlarından sadece birisi için başvuru yapabilmektedirler. MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor ve kimler yönetici olabilir? Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacaktır. Ders görevi bulunmayan (rehber öğretmen gibi) alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.

MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor ve adayların hangi şartları taşıması gerekiyor?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda yer alan bir maddeye göre, MEB Yönetici atamalarını nasıl yapıyor sorusunun aslında her eğitim kurumunda farklı bir uygulamayla ve şartların eğitim kurumlarına göre değiştiğini, buna belirtilen şartlara göre de yönetici atamalarının yapıldığını anlatıyor. Mesela; güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri ve spor liseleri gibi eğitim kurumlarına yönetici ataması yapılırken yayımlanan kılavuza göre; “Öğretmenleri; seçme sınavı sonucuna göre atanan (güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri ve spor liseleri vb.) eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, daha önce bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre başvurunun son günü itibariyle öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında başarılı olanlar ve atananlar arasından yapılacaktır.” Şeklindedir. Aynı şekilde; “ Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu (ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi yapılacaktır.” Şeklinde maddeler bulunmaktadır.

Evet, şartlar ve uygulamalar eğitim kurumlarına göre değişmektedir. Ancak günümüzde bu konularla veya şartlarla alakalı bir sıkıntı zaten bulunmamaktadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığının asıl eleştirilere maruz kalmasındaki sebep yöneticiliğe başvuran adayların sözlü mülakat komisyonları kurularak belirlenmesi konusudur. Yönetici atamalarının yapıldığı mülakat sınavları ile alakalı en çok eleştiri ve şikayet haksızlık, adam kayırma ve adaletsiz seçimlerin olduğu yönündedir. Liyakat sistemi tam anlamıyla oturmadığı sürece de bunun böyle devam edeceği söylenmektedir. Bazı eğitim sendikaları bu konuya oldukça ilgili ve bu konunun çözümü ve daha iyi şartlarda yapılabilmesi için araştırmalar yapmaktadırlar.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir