Genel

Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pek çok kişinin yaşamını kaybetmesine pek çok kimsenin de hastalıktan etkilenmesine neden olan koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi. TBMM Sağlık Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerde koronavirüs artık sağlık çalışanlarına bulaştığında meslek hastalığı için sağlanan haklar geçerli olacak.

Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Tanımlandı

Meslek hastalığı kapsamı genişletilerek koronavirüs de TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde meslek hastalığı olarak kabul edildi. Özellikle salgın günlerinde çalışmak zorunda olanlar için çok önemli olan bu karar böylece iş yüzünden koronavirüse yakalanılması halinde oluşan sorunların meslek hastalığı dahilinde değerlendirilmesini sağlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok kısa sürede geniş kesimleri etkileyen ölümcül hastalık koronavirüs için başlangıcından itibaren çalışanlar büyük risk altında bulunuyorlardı. Yapılan araştırmaların gösterdiğine göre virüsün yayılması esasında çalışma ortamlarından kaynaklanıyor ve pek çok sağlık çalışanı hastanede virüs kaparak bunu daha sonra kendi çevresine yayıyor. Virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi bu konuda önemli avantajlar sağlayacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES tarafından yayınlanan açıklamada, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edildiği duyuruldu. Açıklama özellikle virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için büyük önem taşıyor. Sağlık çalışanları virüs ile mücadele kapsamında büyük çabalar gösterdikleri için virüse de en çok yakalanan kesim oluyor. Bu karar ile birlikte onların da sosyal hakların da önemli bir avantaj sunulmuş oldu.

Sendika Meslek Hastalığını Duyurdu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri tarafından yapılan açıklamada koronavirüs konusuyla ilgili iş yaşamında önemli bir karar alındığı açıklandı. Tüm partilerin ortak temsilcileri ile koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin onaylandığı açıklandı. Konunun detayları ile yakın zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler yapılacağı da bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca sağlık çalışanları için koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli yararlar sunacağı, bu sayede çeşitli sosyal haklara sahip olarak kendi çalışma koşullarının iyileştirilmesi mümkün olacağı da belirtildi.

Meslek Hastalığı Nedir, Hangi Koşullarda Sayılıyor?

Meslek hastalığı tanımı itibariyle işyeri ortamında bulunan etmenlerin nedeniyle meydana gelmiş olan hastalıkların ortak adı olarak kullanılmaktadır. İlgili iş kanunu çerçevesinde meslek hastalığı sigortalı olarak çalışanın işi ya da iş koşullarından dolayı tekrarlanan bir neden ya da işin yapılışı şartları sebebiyle uğramış olduğu geçici ya da sürekli hastalık, bedensel ya da psikolojik özürlülük hali olarak adlandırılmaktadır.

5510 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan, çalışma koşulları yüzünden mesai saatleri dahilinde ve işyeri sınırları içerisinde sağlığına risk oluşturacak bir hastalık ya da yaralanma yaşarsa bu durumda meslek hastalığına yakalanmış olur ve böylece birtakım sosyal haklar elde etmektedir. Meslek hastalığı olarak bir durumun sayılması için koşullar geniş tutulmaktadır. Buna göre örneğin bir kişinin çalıştığı işyerinde kalp krizi geçirmesi dahi meslek hastalığı olarak kabul edilebilmektedir.

Son zamanlarda tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ise meslek hastalığı olarak kabul edilip edilmeyeceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Özellikle sağlık çalışanları virüs ile mücadele en önde yer aldıkları için virüsü daha sık kapıyorlar ve bu durum da kendilerinin hastalanmasına ya da yaşamlarını yitirmesine neden oluyordu.

Alınan karar kapsamında şimdilik koronavirüs sadece sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilecek. Bunun sonucunda ise diğer meslek hastalıklarında geçerli olan sosyal haklar koronavirüs yüzünden de sağlanacak. Diğer iş kolları için ise koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir