Genel

Kimler Malzeme İçin Katılım Payı Ödemez?

Ülkemizde bazı durumlarda devlet, katılım payı ya da katkı payı adı altında, vatandaşlardan çeşitli ödemeler alabilmektedir. Malzeme katılım payı da bu ödemelerden birisidir. Malzeme katılım payını kimlerin ödeyeceği bu açıdan önemli bir konudur.

Katılım payı, devletin bize sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı olan kişi ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından ödenmesi gereken tutara denir. Sağlıkta her malzemeye katılım payı ödenmemektedir. Katılım payı uygulanan malzemeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Vücut dışı protez ve ortez sağlanması durumunda katılım payı uygulanan malzemelerden birisi görmeye yardımcı tıbbi malzemelerdir.
 • Vücut dışı protez ve ortez sağlanması durumunda katılım payı uygulanan malzemelerden bir diğeri, diş tedavisi için gerekli olan ağız protezleridir.
 • Vücut dışı protez ve ortez sağlanması durumunda katılım payı uygulanan malzemelerden diğeri de sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen bir durumda diğer protezler ve ortezlerde katılım payı uygulanmaktadır.

Katılım payı ödenen malzemeler bu şekildedir. Buna göre, devlet tarafından belirlenmiş olan katılım paylarının ödemesi yapılmalıdır.

Katılım Payı Oranı ve Tutarı

Vücut dışı protez ve ortez sağlanması durumunda katılım payı uygulanan malzemelerden alınan katılım payı oranı da bir diğer önemli konudur. Katılım payı oranı, kurumdan gelir alanlarda ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’dur. Diğer kişilerde ise katılım payı oranı %20’dir.

Malzeme katılım payı tutarı o andaki asgari ücretin %75’ini geçememektedir.  %75’in üzerinde üst sınırın hesaplanması durumunda her bir parça, bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

Malzeme Katılım Payı Ödenmeyen  Durumlar

Malzeme katılım payı ödenen durumlar ve kişiler gibi, malzeme katılım payı ödemeyen kişiler de bulunmaktadır. Malzeme katılım payı alınmayacak durumlar şöyle sıralanabilir:

 • İş kazasına uğramış olan veya meslek hastalığına tutulan sigortalı kişiden, bu durumları nedeniyle sağlanan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.
 • Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.
 • 5510 sayılı Kanunda yer alan afet ya da savaş hali nedeni ile sağlanan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.
 • Tıbbi sarf malzemeleri ile Kurum tarafından iade olarak alınan cihazlardan katılım payı alınmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz malzemelerden devlet katkı payı almamaktadır. Böylece bu malzemeler yardımıyla tedavi görmüş olan kişiler de katkı payı ödemez. Bu malzemeleri tedavilerinde kullanan vatandaşlar katkı payı ödemeyecektir.

Malzeme Katkı Payı Ödemeyecek Olan Kişiler

Diğer bir durum da malzeme katkı payı ödemeyen kişilerdir. Malzeme katkı payı ödemeyecek olan kişiler de şöyle belirlenmiştir:

 • İstiklal Madalyası ile alakalı kanun kapsamında şeref aylığı alan kişilerden ve bu kişilerin eşlerinden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve ayrıca bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kimselerden de malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ya da rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Harp malullüğü aylığı alanlardan malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişilerden ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Vazife malullerinden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlardan malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • Ülkemizde belirli tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan ya da sakat kalanlara sağlanan bazı araç gereçlerden malzeme katkı payı alınmamaktadır.
 • 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde malzeme katkı payı alınmamaktadır.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir