Genel

Kadroya Geçen Taşeron İşçiler İçin Önemli Karar

Kadroya geçen taşeron işçiler için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından emsal niteliğinde önemli bir karar alındı. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin aldıkları ücretlerin asgari ücretin belirli oranda üzerinde belirlenmesi konusunda işveren ve çalışan arasındaki imzalanan sözleşmeye göre yapılacağı ve toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinin bu yönde bir kural olmadığında geçerli olacağı vurgulandı.

Taşeron İşçiler İçin Önemli Karar

Bir hastanede çalışmakta olan güvenlik görevlisi, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması hususunda imkân sağlayan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hastanede kadrolu olarak çalışmaya başladı. Taşeron şirket bünyesinde, asgari ücretin yüzde 28 fazla oranında çalışan güvenlik görevlisi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar bu maaşını alarak çalışmaya devam etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2019 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin ücret artışına yönelik yaptığı düzenleme ile iş yeri, güvenlik görevlisinin maaşına o yılda uygulanan asgari ücret seviyesine çekti ve ardından da sadece yüzde 4 oranında zam yaptı.

Bu durumda ise güvenlik görevlisi, taşeron firmada daha fazla maaş alırken, kadroya geçmesine rağmen düşük maaş almaya başladı ve ücretinin eksik ödenmesini gerekçe göstererek dava açtı. Dava açılan mahkeme, davacının önceden almış olduğu yüzdelik orana karşılık gelecek ücretin tespit edilmesini ve bu oranın üzerine yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Toplu Sözleşme Kararına Vurgu

Kadroya geçen işçi maaşı konusunda Yargıtay, daha önceden mahkemenin almış olduğu kararı bozarak yeni bir karar uyguladı. Alınan kararda hizmet alım sözleşmesinde yüklenici tarafından iş verilmiş olan işçilerin ücretlerinin asgari ücret katları ya da asgari ücretin belirli oranda fazlası şeklinde olmasına hizmete alım sırasında yapılan sözleşmelerin devam ettiği dönem için geçerli olduğuna dikkat çekildi. Buna göre 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olanların istihdam edilmesine yönelik hizmet alım sözleşmelerinin de geçiş işlemlerinin yapılmış olduğu tarih itibariyle geçersiz olduğu belirtildi.

Yargıtay tarafından durum sürekli kadroya geçilmesinden sonra kamu kurum ve kuruluşları tarafından bireysel iş sözleşmesinin yapılmamış olması da varılan sonuca etki etmemektedir şeklinde özetlendi ve kararda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2019 tarihinde almış olduğu kararda, toplu iş sözleşmesi ücret zammı ile ilgili olan kararda, 1 Ocak 2019 tarihindeki ücretlere yüzde 4 zam gelebileceği, günlük çıplak ücretlerin 85 lira altında olan işçilerin ise ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesine yönelik olduğu ve miktarın da ilan edilmiş olan toplu iş sözleşmelerinde geçerli olduğu ifade edildi.

Sözleşmeye Dikkat Çekildi

Alınan karar kapsamında taşeron firmada yapılmış olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin kadroya geçildikten sonra geçerli olmadığına dikkat çekildi. Buna göre aynı yıl içerisinde, toplu sözleşme tarihinin bitmesine kadar çalışanın belirtilen ücreti aldığı ancak toplu sözleşme tarihinin bitmesinden sonra kurum kendi fiyat politikasını geçerli kıldığı ve bakanlık kararı ile birlikte asgari ücretin üzerine yüzde 4 zam koyarak çalışana ücret verdiği, bu durumun da kadroya geçilmesi halinde taşeron firma ile yapılan iş sözleşmesinin geçersiz olduğu ve çalışılan kurumun iş sözleşmesinin geçerli olduğuna vurgu yapıldı.

Bu bakımdan çalışan ve işveren arasında imzalanan sözleşme içerisinde önceki sözleşmenin devam edeceği ve aynı koşulların yer almaması halinde, yeni yapılmış olan sözleşmenin kurallarının geçerli olacağı, çalışanın artık kadro almasından dolayı taşeron firmanın kurallarının geçerli olmayacağı ifade edilerek kadroya geçen işçilerin ücretleri konusunda emsal bir karar alındı.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir