Genel

İşe İade Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde işten çıkarılan kişilere bazı haklar tanınmaktadır. Bunlardan birisi de işe iade davası açma hakkıdır. Bazı sebepler nedeniyle işten çıkarılmış olan kişilere belirli şartları sağladıkları sürece geri dönüş için dava açma hakkı tanınmıştır. Biz de bu yazımızda işe iade davası hakkında bilinmesi gerekenleri ele alacağız.


İşe İade Davası Nedir?

İşe iade, sözleşmesi haksız feshedilen kişinin tekrar işe geri alınması anlamına gelir. Haksız işten çıkarılan kişilere de kanunlar çerçevesinde işe iade davası açma hakkı tanınmıştır. İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenler kapsamında bu davayı ve şartlarını inceleyelim.

İş akdi sebepsiz olarak sona erdirilmiş ve işten çıkarılmış olan kişilerin işe iadelerini talep etmeleri için dava açma hakları vardır. İşe iade davası, işe iade dilekçesi yardımıyla iş mahkemelerine açılmaktadır. İşe iade davasının açılacağı yer de iş yerinin olduğu yerdeki iş mahkemesidir. İş mahkemeleri her yerde olmadığından, bazı durumlarda işe iade davaları Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilir.

İşe iade davası açmak için ilk olarak bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Davanın ne kadar süre içerisinde açılacağı, işe iade davasını kimlerin açabileceği ve açamayacağı gibi konular 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıklanmıştır.

İşe İade Davası Şartları

Haksız olarak işten çıkarılan bir kişinin iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekmektedir. Eğer işveren aynı iş kolunda birden çok iş yerine sahipse, o işverenin kapsamı altında en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekir.

İşe iade davası açabilmek için gerekli olan bir diğer şart da dava açacak olan kişinin en az altı aylık bir kıdeme sahip olması gerekmektedir. Dava açmak isteyen kişinin kıdemi altı aydan daha azsa dava açamaz.

İşe iade davasının açılabilmesi için kişinin işverence iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir. Yani işçi kendisi istifa etmişse işe iade davası açma hakkına sahip olamaz.

Kimler İşe İade Davası Açabilir?

İşe iade davasının açılabilme şartlarını yukarıda belirttik. İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenler kapsamında şimdi de kimlerin işe iade davası açabileceğini inceleyelim. Kanuna göre, haksız nedenlerle işten çıkarılmış olan kişiler işe iade davası açabilirler. Bu kişilerin İş Kanunu kapsamında çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca işçilerin en az altı aylık bir kıdeme sahip olmaları ve işveren vekili olmamaları da diğer şartlardandır.

İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenlerden birisi de kimlerin bu davayı açamadığıdır. İşe iade davasını kimlerin açabildiği gibi kimlerin açamadığı da önemlidir. Buna göre, işveren vekili ve yardımcısı olanlar işe iade davası açamaz. Ayrıca işçiyi işe yerleştirme ve işten çıkarma yetkisine sahip olan kişiler de işe iade davası açamazlar. Bu yüzden yönetici pozisyonunda olan kişilerin iş tanımları doğru olarak belirlenmelidir.

İşe İade Davasını Açma Süreci

İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenlerden bir diğeri de işe iade davasını açma sürecidir. Bu süreçle ilgili bilinmesi gerekenler 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde açıklanmıştır. Buna göre, işe iade davası açmak isteyen kişiler 1 ay içinde gereken mahkemelere başvuru yapmalıdır. Bu süre geçtiğinde haksız yere işten çıkarılmış olan işçinin dava açma hakkı düşmektedir. Burada önemli olan kısım bu 1 aylık sürenin nasıl belirlendiğidir. Fesih bildirimi yapıldığından itibaren geçen 1 aylık süre içerisinde dava açılmalıdır.

İşe iade davası hakkında bilinmesi gerekenler kapsamındaki bir konu da avukat tutma şartıdır. Buna göre, işe iade davalarında kişinin avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat işe iade davalarının süreçleri farklı işlediğinden ve karışık olduğundan avukat tutmak daha faydalı olacaktır.

İşe iade davasında kişi avukatı aracılığı ile tazminat isteminde bulunabilir. Mahkemeden çıkan karara göre avukat işçiye iş güvencesi tazminatının verilmesini talep edebilmektedir. Dava sonucuna göre de işçiler tazminat alabilmekte ve işe geri iade olabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı