• İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

  Bir işyerinde belli bir ücret karşılığı çalışan kişilere işçi denir. Örneğin fabrika, atölye gibi birçok yerde işçi çalışmaktadır. Her bir işçinin yerine getirmesi, kurallarına uyması gereken bazı yükümlülükleri vardır. İşçi olarak çalışanların uyması gereken yükümlülükler Sosyal Güvenlik Kurumu yasalarında da açıkça belirtilmiştir. İşçinin görevleri işverene karşı yerine getirmesi gereken ödev ve sorumluluklarıdır.


  Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

  Çalışanların ödev ve sorumlulukları bireysel hizmet sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri ve işyeri iç yönetmeliklerinde açıkça belirtilmiştir. İlgili işyerinde işe başlayacak olan işçi, işe girmeden önce bu iş sözleşmesini okuyarak gerekli bilgiyi edinir ve işe başlama kararını buna göre verir. İş sözleşmesinde kendi sorumluluklarını öğrendiği gibi yasal haklarını da öğrenmiş olur.

  İşçinin görevleri iş sözleşmesinde işin ve çalıştığı yerin özelliğine göre değişmekle birlikte her iş yerinde geçerli olan belli yükümlülükleri de vardır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  İşçi çalıştığı yerin çalışma saatleri içinde başka bir yerde çalışamaz. Mesai saati bitiminden sonra yani çalışma saatleri dışında başka yerlerde çalışabilir. Buna bir engel yoktur. İş sözleşmesinde bu durumdan bahsedilip belirli şartlar koyulup koyulmaması işçi ve işveren tarafından belirlenir. Eğer işçi bu saatler içinde başka bir yerde çalışırsa işverenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesine ve haklarından mahrum olmasına sebep olabilir. Bu konuya dikkat etmek gerekir.

  İşe başlayan işçiler işe başladıklarını, işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirmek zorundadırlar. Ayrıca işverenin de sigortalarını başlatıp başlatmadıklarını, yani SGK’ya bildirip bildirmediklerini yine 1 ay içerisinde kontrol etmeliler.

  İşçi, işverenin sağladığı güvenlik kurallarına, önlemlere uymak zorundadır. Bu İş Kanunu’nun 77’nci maddesinde de belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği amaçlıdır.

  Kendisine verilen işi, belirtilen saat ve talimatlar doğrultusunda bitirmelidir. İşyerinde bulunan cihazları, makineleri doğru kullanmalıdırlar. Şahsi işleri için kullanmamalılar. Kendileri verilen koruyucu ekipmanları doğru kullanmalı ve yerine bırakmalılar. İşyerinde iş sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek, gidişatı bozacak tehlike ve durumlarda işverene ve ilgili yetkililere durumdan bahsetmek, onları haberdar etme yükümlülüklerini yerine getirmeliler.  tıkla sorunu sor

  İşçi Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  Henüz yorum yapılmamış.

  Sorunuzu Yazın