Genel

2020 Bursluluk Sınavı İOKBS Başvurusu Nasıl Yapılır?

2020 yılında İOKBS başvurusu yapmak isteyenler elektronik ortamdan veya okul müdürlerini ziyaret ederek başvuru işlemini tamamlayabilmektedirler. E-okul sistemine kayıtlı olanların sistemdeki bilgileri, kayıtlı olmayanların ise doldurdukları formdaki bilgileri geçerli olmaktadır. Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin sınav tarihleri, salgın nedeni ile ertelenmiştir.

İOKBS Başvuru Tarih Aralığı Nedir?

2020 yılında İOKBS başvurusu yapmak için başvuru tarih aralığı 5 Şubat ile 17 Şubat olarak açıklanmıştı. Ancak sonrasında 24 Şubat tarihine kadar başvurular uzatıldı.

İOKBS Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman ve Nasıl Alınır?

2020 yılında bursluluk sınavına girecek olanlar; 10 Nisan 2020 tarihinde sınav giriş belgesi alabilmektedirler. E-okul üzerinden sınav giriş belgesine ulaşabilmek ve belgenin çıktısını alabilmek mümkündür.

İOKBS Ne Zaman Yapılmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bir sınavdır ve 2020 yılında 25 Nisan Cumartesi tarihinde gerçekleşecekti. Sınav saati, 10:00 olarak belirlenmişti. Ancak salgın nedeni ile sınav haziran ayına ertelendi. 6 Haziran 2020 olarak yeni sınav tarihi belirlendi.

İOKBS Sonuçlarının Açıklanma Tarihi Nedir?

Bursluluk sınavının sonuçları; 3 Temmuz 2020 tarihi cuma günü açıklanacaktır. Ancak salgın nedeni ile sınav tarihi ertelendiği için sınav sonuçlarının açıklanması da daha ileri bir tarihe kalabilmektedir.

İOKBS Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İOKBS başvuru evrakları ile ailenin maddi durumunun belgelenmesi gerekmektedir. Velinin ve velinin eşinin geliri, ailenin ek gelirleri, net yıllık gelirlerinin toplamı, yıllık gelirin fert başına düşen yıllık miktarı, velinin veya eşinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler var ise bunların isimleri belgelenerek başvuru yapılmalıdır. Öğrencinin ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname haricinde istenen diğer belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • 1 tane vesikalık fotoğraf istenmektedir.
 • Geçerli kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.
 • Onaylı denklik belgesi talep edilmektedir.
 • Eklerin bir nüshası gerekmektedir.
 • Yurt dışında olan ve e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilerin İOKBS başvuru formu ile başvuru yapmaları istenmektedir.

İOKBS Başvuru Koşulları Nelerdir?

İOKBS başvurusu yapmak isteyenlerin sağlamaları gereken şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler başvurabilmektedirler.
 • Mevzuatta yer alan kayıt ve kabul koşullarının taşınması gerekmektedir.
 • Ortaokul, imam hatip okulu veya özel eğitim ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler; 5, 6, 7 veya 8. sınıf öğrencisi olmaları durumunda başvurabilmektedirler. Ortaöğretim kurumlarında eğitim görenler ise; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim görmeleri halinde bursluluk sınavına girebilmektedirler.
 • Sınavın yapıldığı ders yılı içerisinde okul değiştirme yaptırımı veya cezası almamış olan öğrencilere başvuru hakkı verilmektedir.
 • Ailenin başvuru yapılan tarihten bir önceki yıldaki ailedeki fert başına düşen net gelirin Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin dört katını geçmemesi şartı bulunmaktadır. Bu tutar; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilmektedir. Ayrıca 2020 yılı için başvuru yapacak olan öğrencinin 2019 yılı içerisinde yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam miktarının 14.640 TL’yi geçmemesi koşulu aranmaktadır. Özel hak tanınan öğrenciler için bu şart esnetilebilmektedir.

İOKBS Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

İOKBS başvurusu yapmak isteyenlerin ilgili tarih aralığında bursluluk sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu sınavın başvurusu E-okul üzerinden yapılabildiği gibi; https://www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adresleri üzerinden de yapılabilmektedir. Ayrıca başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin velileri; öğrencinin okulunun müdürü aracılığı ile de sınav için başvuru yapabilmektedir.

Başvuru işlemi için öğrencinin elektronik ortamdan alınan verileri kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu verilerdeki bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir. Ad, soyad, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek bir özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı, alanı ve sınıfı; güncel olması gereken bilgilerdir. Okul müdürleri elektronik ortamdan sınav başvurusunu tamamlamaktadırlar. Başvuru tamamlandıktan sonra okul müdürlüğünün onayladığı ve velinin imzaladığı bir başvuru belgesi öğrenciye teslim edilmektedir.

İOKBS Başvurusu Yapıldıktan Sonra Bilgi Güncellemesi Yapılabilir Mi?

Elektronik ortamdaki öğrencinin bilgileri üzerinden İOKBS başvuru işleminden sonra herhangi bir güncelleme yapılması, başvuru bilgilerini değiştirmemektedir. Ayrıca sonradan değişim yapma talebi olursa, kabul de edilmemektedir. Dolayısı ile öğrencilerin ve velilerin; başvuru bilgilerinin güncelliğinden emin olduktan sonra başvuruları onaylamaları gerekmektedir.

İOKBS Nerede Yapılmaktadır?

Bursluluk sınavı; her ilin merkezinde gerçekleştiği gibi bazı ilçe merkezlerinde ve en az sınava girecek 10 öğrenci olması kaydı ile yurt dışında da gerçekleşebilmektedir. Yurt dışında minimum 10 öğrenci kontenjanı ile sınavın yapılabileceği yerler ise şöyledir:

 • Lefkoşa
 • Riyad
 • Bişkek
 • Bakü
 • Medine
 • Taşkent
 • Cidde
 • Aşkabat
 • Kuveyt
 • Tebük

İOKBS İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girecek olanlara sınav süresince 100 adet soru sorulmaktadır. Her sorunun 4 seçeneği bulunmaktadır. Sınav süresi ise, 120 dakika olarak belirlenmiştir.

İOKBS Kontenjan Dağılımı Nasıldır?

Her yıl yapılan parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılanlar için ayrılan kontenjanlar şu şekildedir:

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler için kontenjanın %10’u ayrılmaktadır.
 • Bakanlığa bağlı olan resmi okullarda veya kurumlarda kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan, vefat eden öğretmenlerin öğrenci çocukları için %5 oranında kontenjan ayrılmıştır.
 • Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde herhangi bir ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu yok ise; bu öğrencilere %5 oranında kontenjan verilmektedir.
 • Yukarıdaki şartları sağlayan öğrenciler dışındakiler için ise; %80 oranında kontenjan ayrılmıştır.

İOKBS Kontenjanları Dağılımlarına Göre Dolmaz İse Ne Yapılır?

İOKBS başvurusu yapıp sınavı kazanan öğrenciler için belirli bir kontenjan dağılımı yapılmıştır ve bu dağılım kapsamında yeterli sayıda öğrenci ile kontenjanlar dolmaz ise; buna göre dağılımda değişiklik yapılmaktadır. Kanunlarla özel hak tanınan ve ailesinin oturduğu yerleşim biriminde okul olmayan öğrencilerin kontenjanları; %80 oranındaki diğer öğrencilerin kontenjanlarına ayrılmaktadır.

Bakanlığa bağlı kurumlarda öğretmenlik yapan veya yapmış olan kişilerin öğrenci çocuklarına ayrılan kontenjan dolmaz ise; bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan eğitim personelleri için bu kalan kontenjanı kullanmaktadır.

İOKBS İtirazları İçin Önemli Noktalar Nelerdir?

Bursluluk sınavına itiraz edecek olanların bilmeleri gerekenler aşağıda verilmiştir:

 • Sınav sorularına, cevap anahtarlarına veya sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin; bakanlığın soruları ve cevap anahtarları yayımlaması ile beraber 5 gün içerisinde itirazda bulunmaları gerekmektedir. İtirazlar ÖDSGM’ye yapılmaktadır. Elektronik ortamdan veya yazılı olarak yapılabilmesi mümkündür.
 • İtirazların incelenmesi için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubeleri aracılığı ile sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Elektronik ortamdan yapılacak olan itirazlar için ücretin yatırılması yeterlidir ve dekont istenmemektedir. Ancak yazılı yoldan yapılacak olan itirazlar için banka dekontu ile beraber itiraz gönderilmelidir.
 • Soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanması ile beraber 10 günlük bir dava açma süresi başlamaktadır.
 • ÖDSGM’ye evrakların geldiği tarihe göre itirazlar cevaplanmaktadır.
 • Faks ile bursluluk sınavı itirazı yapılamamaktadır.
 • İOKBS başvurusu yapmış ve sınav sonucuna göre itiraz etmek isteyen öğrenciler; itiraz süresi geçtikten sonra, T.C. kimlik numarasını belirtmeyerek, banka dekontunu eklemeyerek veya dilekçelerinde imza ve adreslerini belirtmeyerek itiraz eder iseler; itirazları kabul edilmemektedir.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir