Genel

2019 İOKBS Başvurusu Nasıl Yapılır?

İOKBS bursluluk sınavı başvuruları, e- okul üzerinden yapılmaktadır. Mart ayında başlayan başvuruların  esasları, öğrencilere dağıtılan sınav kılavuzunda yer almaktadır. İOKBS bursluluk sınavına  girecek öğrencilerin geç kalmaması, özel durumlarının varlığında, bu özel durumu belgelemesi gerekmektedir. Sınavda, şehit ve gazi yakınlarına kolaylık sağlanacaktır. Bu nedenle bu tarz özel durumu olan kişilerin özel durumlarını kanıtlaması gerekmektedir.


İOKBS Bursluluk Başvuruları Nasıl Yapılır?

İOKBS sınavına başvuru adımları şu şekilde sıralanabilir:

 • İOKBS sınavına başvuru için, okul müdürleri öğrenci velisi tarafından ziyaret edilir.
 • Aile maddi gelir durum belgesi ile birlikte veli, okul müdürüne gelir beyanında bulunur.
 • Okul müdürü tarafından görülen e- okul bilgileri, velisi tarafından da teyit edilir.
 • Sınav başvurusu, okul müdürü tarafından elektronik ortamda yapılır. Başvurunun yapıldığını teyit eder nitelikte belge, veli tarafından imzalanarak okul müdüründe ya da velide saklanır. Sınav bitimine kadar belge kaybedilmemelidir.
 • Başvurunun onaylanmasının ardından e- okul sisteminde yapılacak değişiklikler, başvuruya dair işlenen bilgileri değiştirmez. Bu kapsamda başvuru sırasında girilen bilgilerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. onay tuşuna basılmasının ardından herhangi bir bilgi değişikliği yapılamayacağı konusunda okul müdürü, öğrenci velisini bilgilendirmelidir.

İOKBS Başvurularını E-Okuldan Yapmak

E- okul İOKBS başvuruları, okul müdürünün özel erişiminde bulunan e- okul sitesi bölümünden yapılmaktadır. Dolayısıyla kişilerin bireysel olarak başvuruda bulunmaları olanaksızdır. Bunun yanında başvuru için şartları yerine getirmeyen öğrencilerin velilerinin başvuru için gelmeleri halinde, okul müdürü, başvuru yapılamayacağı konusunda velileri uyarmalıdır. Bu uyarının yapılmaması halinde, sınav başvuru belgelerinin alınma zamanı geldiğinde belge çıkmadığında, aile okul müdüründen şikayetçi olabilecektir. Bunun yanı sıra e- okul sisteminden İOKBS bursluluk sınavına başvuru yapılan okul, genellikle sınavın yapılacağı okul olarak seçilmektedir. Çocuk, kendi okulunda, farklı gözetmenlerle sınava girmektedir. İstisnai durumlarda çevre okullarda da sınava girme durumu meydana gelebilmektedir.

İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusunu Kimler Yapar?

İOKBS sınavı başvurusu yapacak kişi, sınava girmesi ön görülen çocuğun velisidir. Yasal olarak veli olarak görülen anne babanın dışında, anne babanın olmaması halinde çocuğun bir sonraki velisi olarak okulla ilgilenen kişi, başvuru için okul müdürlerini ziyaret edebilmektedir. Bunun yanında ailesi ile birlikte yaşamayan çocuklarda, müdürlerle muhatap olacak kişi, mahkeme kararı ile belirlenmiş yasal varistir. Çocuk yasal olarak kiminle görünüyorsa, başvuruyu o yapabilir.

İOKBS Bursluluk Sınavına Kimler Girebilir?

İOKBS’ye girecek öğrenciler, ilkokul 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı lise öğrencileridir. Bunun yanında ortaöğretim öğrencileri de 9, 10 veya 11. Sınıf olmaları halinde sınava girebilmektedir.

İOKBS Bursluluk Sınavının Tarihi

İOKBS sınavının yapılma tarihi, 2 Haziran 2019 tarihi olarak belirtilmiştir. Sınavın giriş belgeleri 17 Mayıs 2019 tarihinde e- okul üzerinden öğrencilerin ulaşılacaktır. 2 Haziran günü saat 10.00’da yapılacak sınav için bu sınav tarihi ve sınav işleyişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kılavuzda yer alan bilgiler ışığında, sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanması beklenmektedir.

İOKBS Bursluluk Sınavına Giriş Şartları Nelerdir?

İOKBS girişinde şartlar, şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekmektedir. Diğer milletlere ait vatandaşlığa sahip kişilerin başvuruları yapılma aşamasına iptal edilecektir.
 • Mevzuata aykırı herhangi bir özelliğin taşınıyor olmaması gerekmektedir. örneğin daha önce yüz kızartıcı suç ile suçlanmamış olmalıdır.
 • Neredeyse tüm okullardan başvurular alınabilmektedir. Bu kapsamda ortaokullar, imam hatip orta okulları, özel eğitim okulları imam hatip liseleri ve Anadolu liselerinden başvuru alınabilmektedir. Bunun yanı sıra özel orta okul ve liselerden başvuru kabul edilmemektedir.
 • İlköğretim ve orta öğretim aşamaları baz alınarak, sınavın yapıldığı ders yılı içerisinde okul tarafından okul değiştirme yaptırımı ile karşılaşmamış olma şartı aranmaktadır. Bu şart, aslen disiplin cezası almamış olma şartı olarak tercüme edilebilir. Ancak disiplin cezalarında, sınavın yapılacağı yıl içerisinde alınan cezalar baz alınır. Daha önceki yıllarda alınmış olan cezaları hükmü bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra sadece uzaklaştırma almış olmak, sınava girişte engel değildir. Kınama ya da uzaklaştırma cezaları, sınava giriş konusunda hükümsüz kabul edilir. Disiplin konusunda alınmış cea olarak sadece okuldan atılma durumunun gerçekleşmesi durumunda sınava giriş engellenmektedir.
 • Sınavın yapılacağı yılı ikinci kez okumakta olanlar, sınava alınmayacaktır. Bu şart, kişinin sınıf tekrarına kalmamış olması şartını doğurmaktadır. Daha önceki sınıf tekrarları hükümsüz olmak üzere, sınavın yapılacağı yıl içerisinde sınıf tekrarına kalmamış olma şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra olası bir uzun süreli hastanede yatma durumunun yaşanması halinde, hastane raporunun gösterilmesi durumunda bu şartın esnemesi söz konusu olabilmektedir. Düşük not ya da devamsızlık nedeniyle değil, hastanede uzun süre yatmadan kaynaklı devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmış olanlar için bu şart esnetilmektedir.
 • Ailenin mali durumu konusunda da sınava şartlar getirilmektedir. Sınavın yapılacağı yıldan bir önceki yıla ait aile içi fert başına düşen gelir miktarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonların ücretlerinin 4 katından daha az olması koşulu aranmaktadır. Yani ailede kişi başı gelir, MEB pansiyonlarının ücretlerinin 4 katını geçmemelidir. Dolayısıyla bu şart uyarınca, ailenin kişi başı gelirinin, yıllık 13.480 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Aile gelirinde, ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirler esas alınmaktadır.

İOKBS Bursluluk Sınavı Şartlarının Yerine Getirilmemesi

Sınav şartların yerine getirilmesi durumu, başvurunun hemen ardından yapılacak araştırma ile belirlenecektir. E- okul üzerinden yapılan başvuruda, başvuru anında sorun çıkmıyor olsa da, sınav belgelerine erişim açıldığında, bu öğrencilerin sınav belgeleri sayfalarında ‘sınav başvurunuz kabul edilmedi’ yazısı ile karşılaşılacaktır.

İOKBS Bursluluk Sınavında Gelir Tespiti

İOKBS sınavında bahsedilen gelir tespiti, kılavuzda yer alan Ek 1 ‘Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname’ başlığında yerini almaktadır. Bu belgeye göre gelir tespitinde baz alınacak durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe çıktısı, ilgili kişi ve kurumlardan alınacak 12 aylık toplam gelir belgesi benzeri, geliri beyan edebilecek tüm belgeler kullanılmalıdır.
 • Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü anne ve babası varsa, bu durum da belgelerle beyan edilmelidir. Bu, çocuğun dede, nine ile aynı evde yaşaması benzeri bir durumla da açıklanabilir. Ancak sadece aynı evde yaşıyor olmak, bursluluk sınavına bu nedenle giriş için yeterli değildir. Kişiler, mahkeme kararı örneğine sahip olmalıdır.
 • Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü oldukları evlat, anne, baba, kardeş gibi kişilere ait T.C. kimlik numarası ve gerekli durumlarda mahkeme kararı örneği kullanılmalıdır.
 • Kanunlarla özel haklar tanındığı beyan edilen şehit çocuğu, gazi çocuğu gibi çocuklar için İOKBS bursluluk sınavı için gelir beyanı belgesi talep edilmez.

İOKBS Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Bursluluk sınavına başvuruda istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kimlik belgesi
 • Gelir tespit belgesi
 • Özel durumu niteler belge
 • Evde bakmakla yükümlü olunan kişiler için mahkeme kararı belgesi
 • Sınav günü için e- okuldan alınacak sınav giriş belgesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu