emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2020 Gümrük Vergisi Ne Zaman Ödenir, Nasıl Hesaplanır?

2020 Gümrük Vergisi Ne Zaman Ödenir, Nasıl Hesaplanır?
15.06.2020

[highlight color=”red”]2020 gümrük vergisi hesaplamasında[/highlight] birden fazla parametre kullanılmaktadır. Bu hesaplama Gümdür Vergisi Matrahı üzerinden yapılmaktadır. Gümrük Vergisi Matrahı’na ulaşılırken ise eşyanın CIF tutarı esas alınmaktadır. Gümrük vergisi tahsilatı ise söz konusu olan eşyanın Gümdür Vergisi Matrahı’nda yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kısmında bulunan oran tutarında gerçekleşir.

Bu hesaplama işlemin bir örnek olması amacıyla Çin üzerinden 10.000 USD bedelinde bir tabloyu ithal ettiğinizi düşünelim. Hesaplama işleminde 1 USD’nin 4 TL ve Çin’den tahsil edilecek ürünün gümrük vergi oranının %12 olduğunu esas alındığını varsayalım. Çin üzerinden ithal edeceğiniz tablonun FOB teslim türüyle teslim edileceği üzerine anlaşma yaptınız. Bu hususta hesaplama işlemi için öncelikle ithal ettiğiniz ürüne dair bilmeniz gerekenler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve ödeyeceğiniz gümrük vergisinin oranıdır. 1 USD’nin karşılığının 4 TL ve ürün için belirlenen gümrük vergisi oranının da %12 olduğunu varsaymıştık.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken CIF bedeline ulaşmaktır. CIF bedeline ulaşmak için kullanacağınız parametreler ise navlun (freight) ve sigorta (insurance) bedelleridir. Navlun faturasının bulunmaması ve sigorta poliçesinin yaptırılmaması durumunda ise belirlenen kural akabinde navlun faturası için %10, sigorta bedeli için %3’lük oran ekleyip yapacağınız hesaplamayla birlikte CIF bedeline ulaşabilirsiniz. Bu kural uyarınca ürününüz için yapılacak işlem aşağıdaki gibidir

 • FOB: 10.000 USD
 • Navlun %10: 1.000 USD
 • Sigorta %3: 300 USD

Bu inceleme akabinde CIF bedel de 11.300 USD’ye tekabül etmektedir. Yapılması gereken sıradaki işlem ise Gümrük Vergisi Matrahı’nı elde etmektir. Gümrük Vergisi Matrahı, ürününüzün CIF/TL tutarıyla eşdeğerdir. Dolayısıyla ürününüzün Gümrük Vergisi Matrahı hesabı aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • 300 USD x 4 TL = 45.200 CIF/TL’dir.

Çıkan sonuç akabinde bulunan CIF/TL sonucu ve tablo için kesilen gümrük vergisinin %12 olduğu esas alındığında gümrük vergisini bulmak için yapılan işlem de aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 200 / 100 x 12 = 5.242

Bu hesaplama işleminin ardından 10.000 USD karşılığında Çin’den ithal edilen vazonun gümrük vergisi de 5.424 TL olarak belirlenmektedir.

Gümrük Vergisinde KDV Bulunur Mu?

[highlight color=”red”]Gümrük vergisinde KDV ödemesinin[/highlight] olmamasında bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinde ve KDV Kanunu’nun 52. maddesinde belirtilmektedir. Belirlenen bu kanunlar kapsamında öncelikle tek ve maktu tarifenin KDV de eklenerek belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda 1500 avroyu aşmadığı durumda kargo yoluyla ithal edilen eşyanın bedeli hususunda maddelerde yer alan oranlar esas alındığında tek ve maktu vergi tahsil edildiği durumlarda ithal edilen ürün bedelinde KDV ödenmesi gibi bir durumdan söz edilememektedir.

Hangi Durumlarda Gümrük Vergisi Muafiyeti Görülür?

[highlight color=”red”]İthal edilen ürünlerin gümrük vergisinden muaf tutulma durumu[/highlight] kişisel kullanım için ithal edilen kitaplar için geçerlidir. Fakat bütün kitaplarda doğrudan gümrük vergisi muafiyeti görülmemektedir. İthal edilen kitapların gümrük vergisinden muaf olmaları için bu alışverişte bazı şartların da karşılanması gerekmektedir. Bu hususta belirlenen şartlar kitapların gönderim başına gümrük bedeliyle alakalıdır. Kişisel kullanım amacı için ithal edilen ve kargo yoluyla teslim alınacak kitaplar ve basılı yayınların gümrük kıymet bedelinin gönderim başına 150 avroyu aşmaması durumunda gümrük vergisinden muaf tutulması durumu söz konusudur.

Yurt dışı ziyaretinden dönerken ya da yurt dışında yaşayan kişilerin ülkeyi ziyaret ederken yanında getirebileceği hediyelik eşyalar içinse bir bedel sınırı bulunmaktadır. Yolculuk esnasında gümrükten geçirilebilecek eşyaların bedelinin 430 avroyu aşmaması gerekmektedir.

Gümrüğe Sunma Ücreti Nedir?

[highlight color=”red”]Gümrüğe sunma ücreti,[/highlight] gümrük memurunun postayla ya da kargoyla gümrük belgesine alınan pakete dair şüphe duyması üzerine paketi kontrol etmesi durumunda ödemekle yükümlü olunan bedeldir.

Hangi Ürünler Özel Tüketim Vergisi’ne Tabi Tutulur?

[highlight color=”red”]Özel Tüketim Vergisi talep edilen ürünler[/highlight] kanunlar neticesinde belirlenmektedir. Özel Tüketim Vergisi için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu esas alınmaktadır. Bir ürünün Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulmaması için Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ek olan IV sayılı listede bulunan eşyalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Posta ya da kargo yoluyla gümrük bölgesine alınan paketin, ürünün ya da kargonun 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ek IV sayılı listedeki ürünlerden biri olması hâlinde gümrük vergisinin haricinde %20 gibi bir oranda Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır.

Gümrük Vergisi Ne Kadardır?

[highlight color=”red”]Gümrük vergisinde[/highlight] sevkiyat başına değeri 1.500 avroyu aşmayan ürüne ya da eşyaya ve ürünün ya da eşyanın geldiği ülkeye göre değişiklikler gözlenmektedir. Tabii ki ithal edilen ürünler arasında şahsi kullanım amacıyla ithal edilen kitaplarda bazı şartlar dâhilinde gümrük vergisinin uygulanması söz konusu değildir. Belirlenen bu şartlar dışında kalan ürünlerde ya da eşyalarda ülkelere göre gümrük vergisi oranları da değişmektedir. İthal edilen ürünün ya da eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan gümrük vergisi oranı %18’dir. Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerden gönderilen eşyalar ya da ürünler içinse %20’lik bir gümrük vergisi oranı uygulanır. Bedeli 150 avroyu aşmayan ve kişisel kullanım için ithal edilen kitaplar ya da baskılı yayınlar için hangi ülkeden gönderildiği hesaba katılmaksızın %8 oranında bir gümrük vergisi kesilmektedir.

İlave Gümrük Vergisi Hangi Ürünler İçin Geçerlidir?

[highlight color=”red”]İlave gümrük vergisi ürün çeşitleri kapsamında[/highlight] %5-50 arasında değişiklik göstermektedir. Bu düzenlemeyle birlikte yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın korunması hedeflenmektedir. İlave gümrük vergisi kapsamında slab, kütük, alaşımlı ürünler, paslanmaz sac gibi demir – çelik ürünleri, profiller, yassı hadde mamulleri gibi ürünler için gümrük vergileri 5 puan artmıştır. İlave gümrük vergisi kapsamında söz konusu ürünlerde yapılan bu vergi artışı 2020 yılının temmuz ayına kadar geçerli olacaktır.

Gümrük vergisinde 2 puan artış görülen durumlar ise sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş saç ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ve beyaz eşya üreticilerinin ithalatıdır. Bu ürünler ve ithalat türleri dışında ilave gümrük vergisinin uygulanacağı ürünler aşağıdaki gibi listelenebilmektedir:

 • Video konsolu,
 • Golf sopası,
 • Karnaval eşyası,
 • Kauçuk iplikler,
 • Plastik plakalar,
 • Plastik levhalar,
 • Tutkallar,
 • Demir vidalar,
 • Çelik vidalar,
 • Plastik düğmeler,
 • Metal düğmeler,
 • Kaynak tellerinin bazıları,
 • Kâğıt kesme makineleri,
 • Kesintisiz güç kaynakları,
 • Röleler,
 • Hoparlörler,
 • Multimetreler,
 • Saatler,
 • Kronometreler,
 • Aydınlatma cihazları,
 • Aydınlatma cihazı aksamları,
 • Aydınlatma cihazı parçaları,
 • Hidrolik presler,
 • Bayram eşyaları,
 • Karnaval eşyaları,
 • Festival eşyaları,
 • Sirk eşyaları,
 • Video konsolları,
 • Oyun konsolları,
 • Çıtçıtlar,
 • Çıtçıt aksamları,
 • Açık hava oyunları,
 • Açık hava oyunlarına ait eşyalar,
 • Golf sopaları.

Gümrük Vergisine Dair Terimlerin Karşılığı Nedir?

[highlight color=”red”]Gümrük vergisiyle anılan terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:[/highlight]

 • İlave Gümrük Vergisi: İthal edilen ürünlere ya da eşyalara uygulanan gümrük vergisine ek olarak uygulanan vergi türüdür.
 • Ek Mali Yükümlülük: Koruma Önlemleri kararınca ithalatta ülke ekonomisinin korunması için Telafi Edici Vergi kapsamında alınan vergi türüdür.
 • Dampinge Karşı Vergi: Anti-damping Vergisi olarak da bilinen bu vergi türü yurt dışında faaliyet yürüten firmaların ihracatının yükselmesi ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ülkemize yapılan ihracatlar için uygulanan vergidir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.