ÇSGB

Hamileyken ve Doğum İzni Süresinde İşçi İşten Çıkarılır mı?

Hamileyken ve doğum izninde işten çıkarılma durumunda sigortalı çalışan kadınlar için tazminat hakkı ve diğer haklar doğmaktadır. İş Kanunu kapsamında yer alan ilgili düzenlemelere göre, hamilelik ve doğum gibi unsurlar işten çıkarılma gerekçesi olmaz. Bu kapsamda bir kadın sigortalı çalışan hamile olduğu ya da doğum yaptığı için işten çıkarılmamaktadır.

Ülkemizde hamilelik ve doğum gibi gerekçelere bağlı olarak çalışanlara bazı haklar tanınmaktadır. İşveren tarafından hamilelik nedeniyle işten çıkarma yapılması halinde işçiler kıdem ve ihbar tazminatı hakkına sahip olurlar. Hamileyken ve doğum izni süresinde işçi işten çıkarılma durumunda işçiler haklarını arayabilirler.

İşçi Hamileyken İşten Çıkartılabilir Mi?

Hamileyken işten çıkarılma tazminatı ile haksız yere işten çıkarılan sigortalı çalışanların hakları korunmaktadır. İşveren tarafından hamilelik ve doğum izni süresince işçilerin işten çıkarılması mümkün değildir. İşverenin hamilelik nedeniyle ya da doğum izni süresince işçiyi işten çıkarması halinde kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklar doğar.

Süt ve Doğum İzni : https://www.ssk.biz.tr/sut-izni/

Eğer işveren, hamilelik ve doğum izni süresince işçiyi işten çıkarmak isterse, işçinin iş sözleşmesini feshedebilmesi için haklı bir gerekçeye ihtiyacı olacaktır. Herhangi bir haklı gerekçeye bağlı olmadan yapılacak işten çıkarmalara karşı kanunlar işçiyi korumaktadır.

Hamile İşçinin Hakları Nelerdir?

Hamile işçinin hakları ülkemizde şu anda uygulamada olan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 olmak üzere toplamda 16 hafta izin hakları bulunmaktadır. Bu süre ücretli izin olarak tanımlanmaktadır.

16 hafta izin dışında hamile işçinin başlıca diğer hakları ise kısaca şunlardır:

 • Hamile olduğu için işçiler işveren tarafından işten haklı gerekçe olmadıkça çıkarmaz.
 • İşçiye doğumdan sonra ilk 6 ay için her gün 1 saat olmak üzere süt izni verilir ve bu günde 3 saate kadar çıkabilir.
 • Hamile işçilerin sağlık durumuna göre hafif işlerde çalıştırılmaları gerekir.
 • Sağlık durumu gerektiği takdirde kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir.
 • Hamilelik ya da doğum izninde işten çıkarılması halinde kıdem ve ihbar tazminatı veya işe iade ve işverene tazminat davası açılabilir.

Hamile ve doğum izninde olan işçiler için ayrıca erken doğum olması halinde doğumdam önce kullanılmayan izinler, doğumdan sonra kullandırılmaktadır.

Hamile Çalışan İşten Çıkartılması Halinde Hakları Nelerdir?

Süt izni bitmeden işten çıkarılma ya da hamileyken işten çıkarılma gibi durumların ortaya çıkması halinde sigortalı çalışanlara birçok hak tanınmaktadır. Sadece hamilik için değil, herhangi bir şekilde kadın veya erkek işçilerin haksız nedenle işten çıkarılmasında benzer haklar doğar.

Hamile çalışanın işten çıkarılması halinde kıdem ve ihbar tazminatı dışında işe iade davasının da açılması mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken temel unsur ise sigortalı çalışanın hamilelik gibi haksız bir gerekçe ile işten çıkarılması olacaktır.

Hamilelik Nedeniyle İşten Ayrılma Kişiye İşsizlik Maaşı Hakkı Verir Mi?

Doğum izni sonrası işten çıkarılma işsizlik maaşı alma hakkı da ortaya çıkacaktır. Ancak işsizlik maaşı almak için yeterli koşulların sağlanması gerekiyor. Ancak eğer bir işçi hamilelik nedeniyle kendi isteği ile işten çıkarsa bu hakları talep edemez. İşsizlik maaşı başvurusu ve alınması için haksız bir nedenle işten çıkarılmış olmak ve diğer şartları sağlamak gerekiyor.

İşsizlik Maaşı Başvurusu : https://www.ssk.biz.tr/e-devlet-issizlik-maasi-ve-issizlik-odenegi-basvurusu-nasil-yapilir/

Eğer hamile çalışan işten çıkarılırsa ve işsizlik maaşı alınması için belirlenen şartları (işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gibi) sağlaması halinde işsizlik maaşından yararlanmaları da mümkündür.

Hamilelik Nedeniyle İşten Ayrılmak Mümkün Müdür?

Hamile kadını işten çıkarmanın cezası mevcut yasalarımız ile düzenlenmiştir. Hamile sigortalı çalışanların kendi isteği ile de işten ayrılmaları mümkündür. Ancak kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin tazminat ya da diğer haklardan yararlanmaları mümkün değildir. İşsizlik maaşı için de yine işsiz kalan işçilerin yararlanabilmesi için şartların sağlanması gerekecektir.

İşten çıkarılan hamile kadınların kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanabilmektedir. Hamileyken ve doğum izni süresinde işçi işten çıkarılma sürecinde haksız nedenle yapılan tüm işlemler işçilere birçok farklı hak tanınmaktadır.  

Hamile İşçi Çalışma Saatleri

Sigortalı hamile çalışan hakları arasında çalışma şartlarında da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda hamile işçiler raporla hamileliklerini işverenlere bildirmeleri halinde günde 7,5 saatten fazla ve gece vardiyasında çalıştırılamazlar.

Hamile kadınların çalışma saatlerinin düzenlenmesi için sağlık raporlarının iletilmesi ve uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin hafif işlerde çalıştırılması da mümkündür. Gebelik sürecinde ve hamilelik sonrasında belirli süreler çalışma koşullarında da iyileştirilmeler yapılmasını sağlamaktadır.

Hamile İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

3 aylık hamileyken işten çıkarılma ya da işten çıkarılma nedeni doğrudan gebelik olması halinde işçilere birçok hak tanınmaktadır. İşveren tarafından bu şekilde bir işten çıkarılma yapılması için haklı nedenlere bağlı sonuçların ortaya çıkması gerekecektir. Haksız nedenlerle yapılacak tüm işten çıkarmalara karşı tazminat hakkı ve işe ide davası açma hakkı tanınmaktadır.

Doğum İzin Süresi Ne Kadar?

Doğum izni süresi kadınlar için doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olarak toplamda 16 hafta olarak belirlenmiştir. Çoğul gebelikte ise doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye 2 hafta daha eklenmektedir.

Doğum izni süresi, işçinin işyerinde çalıştığı sürelere bakılmaksızın tüm işçiler için geçerlidir. İşçi, doğum iznini doğumdan önce veya sonra kullanabilir. Doğum izni işçinin iş sözleşmesini askıya almaktadır. Bu süre boyunca iş sözleşmesi devam eder ve işverene karşı olan hakları saklıdır.

Doğum İzninde İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Doğum izni biten işçinin işten çıkarılması mümkün olsa da bu durum işçi açısından çeşitli hakları doğuracaktır. İşçinin hangi nedenle işten çıkarıldığı açıkça fesih bildirimde gösterilmelidir. Doğum sonrası işe başlatılmaması ve izin sonunda iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde eğer ilgili kanunda belirtilen nedenlere bir aykırılık bulunuyorsa işçiye birçok hak doğacaktır.

Doğum İzninde İşçi İşten Çıkartılırsa Ne Yapmalı?

Ücretsiz doğum izninde işten çıkarma gibi hakkaniyetsiz uygulamalar çok sık gündeme gelmektedir. Eğer bir kadın sigortalı, doğum izninde işten çıkarılırsa, işçinin öncelikle işverene ihtarname ile durumu bildirmesi gerekmektedir. İhtarnamede işten çıkarmanın haksız gerekçeye dayandığı belirtilmelidir.

İş mahkemesi tarafından işten çıkarılan çalışanın ihbar ve kıdem tazminatı gibi taleplerinin haklı bulunması halinde yargı kararı işçi lehine verilir. Eğer işten çıkarma bir haklı nedene dayanıyorsa bu durumda işveren lehine karar çıkacaktır.

Doğum İzninde İşçi İşten Çıkartılırsa Nereye Dava Açılır?

Doğum izninde işten çıkarılma durumunun yaşanması halinde yargı süreci işçi tarafından başlatılabilir. Ülkemizde bu tür davalar iş mahkemesinde görülmektedir. İşverene karşı bu kapsamda işe iade ve tazminat ödenmesi için dava açılabilir. Süreci uzman bir avukat ile yürütmek ise çok daha doğru bir yöntem olacaktır.

Doğum İzninde Maaş Ödenir Mi?

Doğum izninde maaş ödemeleri belirli süreler için yapılır. Doğum izninde 16 hafta boyunca çalışan tarafından maaşı ve geçici iş göremezlik ödeneği alınır. Hamileyken ve doğum izni süresinde işçi işten çıkarılma durumu yaşarsa veya ödemelerini alamazsa bu durumda yasalar devreye girer ve işçi hakkı korunur.

Shares:

192 Yorumlar

 • Pankreas
  27.11.2020

  Merhaba doğum iznim bittikten sonra kendi isteğimle işten çıkışımı aldığımda tazminat alabiliyor muyum?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   28.11.2020

   Merhaba,

   3 yıldır ayni yerde çalışıyorum doğum iznim bittikten sonra çıkışımı alsam kıdem tazminatı ya da herhangi bir tazminat alabiliyor muyum?

 • Gül
  14.11.2020

  Merhaba ben işçi kadrosunda çalışıyorum ve dogum izinim basladi bu hafta. Ayni kuruma 4 b sözleşmeli personel olarak atandim işçi kadrosunda istifa etmem halınde kabul ederlermi istifami

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.11.2020

   Merhaba,

   doğum iznindeyken işten çıkmanızda bir sakınca yok. Kabul etmek zorundalar.

 • Gizem
  23.10.2020

  Merhaba,

  Evliligimin 1.senesi 3 Kasım’da dolacak bu arada doğum yaptım ücretli doğum iznim kasim 9 da biticek bu sürede ben ücretli izindeyken istifa edip tazminatimi alabilir miyim ?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   26.10.2020

   Merhaba,

   Evet raporluyken de istifa edebilirsiniz.

 • Merve
  15.10.2020

  Az önceki sorularıma ek olarak,
  Benim 8 haftalık doğum iznindeyken sigortamı bitirirlerse kendi şirketimizde kendimi çalışıyor gösterebilirim aslinda. Zaten çalışıyorum da ama sigorta yapmadık ordan. Dogum iznindeyken kendimi 0 gün olarak göstersek de 30 gün gösteriyor gibi para ödeniyor mu sigortaya

  Cevapla
 • Merve
  15.10.2020

  Merhaba. Özel bir kurumda öğretmen olarak çalışıyordum. Kurumun isminve sahipleri değişmiş galiba o yüzden işten cikaramadiklari icin istifa olarak göstermişler benim haberim olmadan. Onlar yüzünden işsizlik ödenegi yardım falan da alamadım istifa olarak gözüktüğü icin.
  İkinci sorum da ücretli öğretmenliğe başlayacağım doğumun Haziran basında falan olacak.Haziran’ın ortasında devlet işten çıkartacak büyük ihtimalle ücretli olduğum icin. Sigortamı bitirdiklerinde doğum parası alamaz miyim. Teşekkürler şimdiden

  Cevapla
 • sinem
  13.10.2020

  merhaba, 4 yıldır özel sektörde devamlı olarak çalışmaktayım. doğum iznim 15.10.2020 de başlıyor ve 15.02.2021 de bitiyor. bu süre için işveren yeni eleman alıyor benim haberim olmadan. döndüğümde işime başlayabilecek miyim bilmiyorum. beni doğum iznimdeyken işten çıkaramıyor ama doğum iznim biter bitmez süt izni döneminde ya da 6 aylık ücretsiz izin döneminde işten çıkarabiliyor mu ? işten çıkarırsa ne gibi haklarım var ? tazminatlarım ve işe iade davası vs ? bir de devletten doğum alabileceğim doğum parası ne kadar ? bildiğim kadarıyla işyeri ile anlaşıldığında ilk 1 yıl yarım gün anne ya da babanın izni var. bunu işveren kabul etmezse ekstra parasını devletten alabiliyor muyum ?

  Cevapla
 • Hicret
  22.07.2020

  Merhabalar. Kamu kurumunda 6 yildir sozlesmeli olarak calismaktayim her Ocak ayında sozlesmem yenileniyor ssk da giriş-çıkış yapilmiyor.6 aylik ucretsiz dogum iznim Ocak ayina denk geliyor. Sozlesmem yenilenmez ise mahkeme yoluyla tazminatimi alabilirmiyim? Cok tesekkur ederim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.07.2020

   Merhaba,

   Doğum raporunuz sonrası ücretsiz izin talebinizden dolayı çıkış yaparlar ise evet tazminat alma hakkınız var.

 • Sevatp
  04.06.2020

  Doğum iznim.bitti is basi yapmam gerekiyo bu arada erken dogum yapmistim ise baslayamadim çocuğumun sağlık sorunları var isveren beni işten cikarirmi dewamsizlitan

  Cevapla
 • Şeyda
  03.06.2020

  Merhabalar,

  Doğum iznim bittikten sonra sağlık nedeni ile 2 ay rapor almak zorunda kaldım. Ancak, şu an işten çıkarılma durumum söz konusu. Kıdem tazminatı hesaplanırken doğum izninde ve raporlu olduğum zamanlar dahil edilecek mi? Eğer işten çıkarılırsam haksız yere çıkarılmış olacağımdan dolayı dava açtığım ve kazandığım takdirde ne gibi ödemeler yapılıyor.? Nasıl bir yol izleyebilirim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   04.06.2020

   Merhaba,

   Raporlu ve doğum izin sürelerinde aktif sigortalı olduğunuz için bu süreler de katılır. İşe iade davası ve emzirme izinlerinin dahi ödenmesi için dava açabilirsiniz.

  • Şeyda
   04.06.2020

   Cevabınız için Teşekkür ederim. Kıdem, ihbar, normal izinlerimi ödeyeceklerini söylediler. Emziren bir anne olduğum için işten çıkarma durumunda şirkettin başka ne gibi bir ödeme yapması gerekiyor. Emzirme izinleri ücret olarak ne kadar oluyor? Yani, emziren anneler işten çıkarıldığı takdirde şirket tarafından hangi ödemelerin yapılması gerekiyor. Davanın açılıp kazanılması durumunda şirketin bana ne kadar ve hangi ücretleri ödemek zorundadır?

   Kesintisiz, (doğum ve 2 ay sağlık raporum var) 6yıl 7 aydır bu şirkette çalıştığım için ne kadar süre işsizlik maaşı alma hakkım oluyor?

 • Şeyma
  25.05.2020

  Merhaba. Özel bir kurumda çalışıyorum. Haziranda doğum raporu alacağım 33 haftalık hamileyim.fakat kurum girdi çıktı yapıyor her haziranın sonunda. Bu rapor paramı nasıl etkiler? İstifamı versem alamam değil mi doğum öncesi ve sonrası rapor paramı?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.05.2020

   Merhaba,

   Haziran sonunda çıkış yapıp hemen giriş yaparlar ise ödenek alabilirsiniz. Haziranda çıkış yapıp eylülde tekrar başlatır ise ödeneği alamazsınız.

 • Şeydiş
  25.05.2020

  Doğum iznim sırasında işten çıkarılırsam işsizlik maaşı alabilir miyim? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   27.05.2020

   Merhaba,

   Eğer diğer işsizlik ödeneği şartlarını sağlıyorsanız evet alabilirsiniz. Çünkü rapor süresinde iş akdiniz ve sigortanız aktif görünür.

 • Büşra
  19.05.2020

  Merhabalar ben doğum iznine ayrıldım ve doğum iznim bittikten sonra iş yerim bana iş çıkışı verirse işsizlik maaşı alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.05.2020

   Merhaba,

   Evet işsizilik maaşının diğer şartlarını sağlıyorsanız alabilirsiniz.

 • İsimsiz
  19.05.2020

  Merhaba ben 16haftalik doğum iznini kullandıktan sonra6ay ücretsiz iznimide kullandım fakat bu süre içinde benim çalıştığı iş yeri isim değiştirip yeni iş yeri açtı ben eski iş yerinde görünüyorum ama virüs sebebiyle işçi çıkarımı yapamadiklarini benim çıkışını veremediklerini soylediler bende yıllık iznini talep ettim ama yıllık izninde bitmek üzere. Benim önceki işyerinden çıkışım verilemiyormus doğum izninlmde doldu ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz. Korona bizi allak bullak etti?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   19.05.2020

   Merhaba,

   Siz istifa ederseniz işten ayrılmanızda bir sakınca yok. Kısa çalışma ödeneği alma şartlarında işten çıkarılmama şartı olduğundan böyle bir durum söz konusu olmaktadır.

  • Zeynep
   20.05.2020

   Merhaba özel bir kolejde sözleşmeli öğretmenim . Haziranda doğum iznine çıkıyorum fakat eylülde çocuğuma bakacağım için okula devam edemeyeceğim.Doğum izninde iken sözleşmem yenilenmediği için doğum paramı alabilir miyim ?

  • Danışma Birimi
   21.05.2020

   Merhaba,

   Sözleşme sonlanıp iş akdiniz fesih edildikten sonraki 10. güne kadar rapor ödeneğiniz yapılır. Sonrası yapılmaz.

 • Aysel
  09.04.2020

  Doğum raporum bittikten hemen sonra işi bırakırsam rapor paramı alabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.04.2020

   Merhaba,

   Evet alabilirsiniz. Bunun için bir engel bulunmuyor.

 • İnci
  11.03.2020

  Hocam peki çıkışım raporumu aldığım gün verildi ya. Ben tekrar bi sigortalı işe girsem bu rapor paramı alabilir miyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   12.03.2020

   Merhaba,

   Başka bir işte başlayıp raporunuzu işlettirirseniz rapor ödeneğı alabilirsiniz.

  • İnci
   13.03.2020

   Hocam Raporumu nasıl işlettirmem lazım peki suan raporlu olduğum için çalışamaz görünüyorum. Bunun bi süresi var mı?

  • Danışma Birimi
   13.03.2020

   Merhaba,

   sigorta başlangıcınızı yaparak giriğiniz tarihten itibaren raporunuzu onaylayabilir. Çalışma günü göstermesine gerek yok. Kurum işveren servisine danışırsanız nasıl yapacağı hakkında bilgi alabilir.

  • İnci
   17.03.2020

   Hocam ben yeni bi işe gircem ama çıkış tarihimin 1 gün sonrasına sigorta girişi olması gerekiyormuş faydalanabilmem için. Geriye dönük sigorta yapamıyorlarmıs iş yeri ceza alıyormuş. Şimdi için sigorta girişi olsa olmaz değil mi

  • Danışma Birimi
   18.03.2020

   Merhaba,

   Öyle bir şart yok. Rapor alacağınız tarihte sigortalı olmanız ve doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 gün prim yeterli. Hemen sonra ki gün işe başlama şartı yok.

 • İnci
  08.03.2020

  “2017 5 aralıkta çıkan kanun ile rapor döneminde iş akdi fesih edilenlere sgk ödeme yapmıyor. Arkadaşlarınız öncesinde doğum yapmış olabilir. Dilekçe yazsanız da değişecek birşey olacağını düşünmüyorum “Demişsiniz ama peki mağduriyetim nasıl giderilecek. Benim bu durumda haklarım yok mu. Riskli grupta olduğum halde 32. Haftama kadar çalıştım.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.03.2020

   Merhaba,

   Yürürlükte olan kanun bu. Kanuna aykırı bir durum yok. Dava açsanız da maalesef sonuç elde edemezsınız.

 • İnci
  06.03.2020

  Merhaba ben ücretli öğretmen olarak görev yapmaktaydım. 02.03.2020 de 32. Haftamı doldurup doğum öncesi rapor aldım. Raporu verdiğim gün için çıkışımın verildiğini öğrendim. Ve 2 ay önce 2 ay sonra rapor paramı alamayacağımı söylediler. Benden daha önce alan arkadaşlarım var. Bu haksızlık değil mi, benim şimdi nasıl haklarım var. Milli eğitime dilekçe verip düzeltmelerini isteyeceğim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.03.2020

   Merhaba,

   2017 5 aralıkta çıkan kanun ile rapor döneminde iş akdi fesih edilenlere sgk ödeme yapmıyor. Arkadaşlarınız öncesinde doğum yapmış olabilir. Dilekçe yazsanız da değişecek birşey olacağını düşünmüyorum.

 • Öznur
  15.01.2020

  Merhabalar,
  Doğum yaptım şuan ücretsiz izindeyim ama işe dönemeyeceğini iş yerine gidip çıkış vermem gerekiyor , bu durum da süt izni paramı alabiliyor muyum? Teşekkürler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   15.01.2020

   Merhaba,

   Eğer kendi isteğinizle işten çıkarsanız süt izni parasını alamazsınız. İşyeri çıkartır ise bu izin parasını da talep etme hakkınız olacaktı.

 • ÖMER FARUK DOĞU
  30.12.2019

  Merhabalar,

  Ücretsiz doğum iznimizin 4 ayındayım işyerınden 5. aya kadar izin aldım ve 12 şubatta bitmekte fakat iş yeri eşimi işten çıkarma kararı almıştır. Bu durumda mümkün mü? ve kazanmış olduğum yasal haklarım nelerdi?. Bilgi verebilir misiniz?

  Tşkler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.01.2020

   Merhaba,

   Eğer işyeri 30 dan fazla personele sahip ise işe iade davası, daha az ise kötü niyet davası açabilirsiniz. ayrıca emzirme izni dahil diğer haklarınızın ücretini de isteyebilirsiniz.

 • ...
  13.12.2019

  Merhaba, doktorum erken doğum riskinden dolayı 1 aylık heyet raporu verdi. Raporum 28.12.2019 tarihinde sonlanıyor. Ben 27.12.2019 tarihinde 32. Haftalık doğum izni raporumu alacağım. Çalıştığım kurum Doğum izin raporumu götürdükten birkaç gün sonra çıkışımı verirse doğum parasını yine de alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   13.12.2019

   Merhaba,

   Doğum raporundan sonra işyeri çıkışınızı verir ise rapor ödeneği alamazsınız. sizin raporlu iken iş yerine bir maliyetiniz yok. bu nedenle vermelerinin de bir anlamı yok. İşyeri çıkış yapacaksa rapor sonrasında verilmesi gerekiyor.

 • Tuğçe Bozkurt
  09.12.2019

  Merhaba,Temmuz 6 da ücretli Doğum iznim sona erdi ve 6 aylık ücretsiz doğum izni için işyerime gerekli formu verdim. Normalde ücretsiz iznim Ocak’ta bitiyor ancak 4 gün önce SGK dan mesaj aldım ve işin bitmesi gerekçesiyle işten çıkarıldığım yazıyordu(halbuki iş devam ediyor)üstelik onlar beni işten çıkarmadan 1 gün önce kadın Doğum doktorum bana 10 günlük rapor yazmıştı yani beni raporluyken işten çıkardılar.bu iş yerinde marttan beri çalışıyorum ne gibi haklarım var lütfen yardımcı olur musunuz acil,şimdiden çok teşekkürler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.12.2019

   Merhaba,

   Henüz 1 seneyi doldurmadığınız için ihbar tazminatı hakkınız var. Firma 30 çalışan üstü ise işe iade davası da açabilirsiniz.

 • Nurgül topaldemir
  09.11.2019

  Mrb.kurumsal bir firmada 3 yildir calismaktayim.dogum sonrası kanuni 16 haftalık doğum iznimi kullandıktan sonra hakkım olan 6 aylık ücretsiz izin hakkımı kullanmaya başladım.firmamiz çalıştığım bölge mağazasını kapatma kararı almis ve ben 20 gündür ücretsiz izindeyim.acaba kidem tazminati ve issizlik ödeneğinden faydalanabilirmiyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   10.11.2019

   Merhaba,

   10 günden fazla alınan veya işveren tarafından talep edilen izni kabul edenlerin 10. günden sonra pasife düşebliyor. İşyerinizle iletişime geçip en azından 1 gün çalışıp sigortanızın işlemesini sağlayın.

 • Nur
  23.10.2019

  Merhabalar 2eylülde 2019 evlendim.özel sektörde calışıyorum. 30 Agustos 2020 de evlilik nedeniyle işten ayrılmayı düşünüyorum. Suan 3haftalık hamileyim. Aksi bir durum olmazsa Dogum sonrası 8 haftalık iznimi tam kullanırsam 1yıl bittiği için evlilik nedeniyle işakdimi feshedemeyeceğim. Doğumdan sonraki doğum iznini 8 hafta değilde daha az kullanmak mümkün müdür.
  8 hafta kullanma zorunluluğu var mıdır. Talep edilirse daha az dogum sonrası izne cıkılabilir mi. Doğum izni den sonra evlilik nedeniyle işten çıkma durumu nasıl olmaktadır.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.10.2019

   Merhaba,

   Raporunuzu tam alabilirsiniz. İşyerinden raporlu iken evlilik nedeni ile işten çıkabilirsiniz. çıkış yaptığınız tarihten 10. güne kadar ödeme yapılır. Çıkış işlemi siszin talebinize göre olacağı için işyerini sıkıntıya sokmayacaktır.

  • Nurgül
   09.11.2019

   Mrb.kurumsal bir firmada 3 yildir calismaktayim.dogum sonrası kanuni 16 haftalık doğum iznimi kullandıktan sonra hakkım olan 6 aylık ücretsiz izin hakkımı kullanmaya başladım.firmamiz çalıştığım bölge mağazasını kapatma kararı almis ve ben 20 gündür ücretsiz izindeyim.acaba kidem tazminati ve issizlik ödeneğinden faydalanabilirmiyim.

 • Fatma
  30.07.2019

  Merhaba,
  Ben özel okulda çalışan bir sınıf öğretmeniyim. Geçtiğimiz yıl 1.sınıf okuttuğum okulumdan 2 Mayıs 2019 tarihi itibariyle doğum iznine ayrıldım. Okula dönmeyi planlarken yönetim tarafından süt izni vermek istemedikleri için önümüzdeki yıl için sözleşmemin yenilenmeyeceği söylendi. sözleşmem 1 eylül 2019 tarihinde bitiyor, kıdem tazminatı hakkım var mı?

  Cevapla
 • Eylül
  15.07.2019

  Mrb dogum iznim bittikten sonra isten cikarildim issizlik maasi alabilirmiyim

  Cevapla
 • Hacer
  08.07.2019

  Dogum izni sırasına da evlilikten dogan tazminatı mı almak için işten çıkabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.07.2019

   Merhaba,

   Çıkabilirsiniz ancak çıktıktan sonraki günlerin rapor ödemesi yapılmaz.

 • Yakup Kaplan
  20.05.2019

  Merhaba. Ocak ayı sonunda eşim doğum yaptı. Mayısın ilk haftası işbaşı yapacaktı. Ama eşimi arayıp işlerin zaten durgun olduğu ve o olmadan da işlerin yürütülebildiği gerekçesiyle patronun doğum izni sonrası işe başlamasın diye bir karar aldığını ilettiler. Doğum izni bittiğinde işten çıkışını yapıp sadece ihbar, kıdem ve içeride bulunan yıllık izin parasını verdiler. İnternetten araştırdığımızda eşit davranmama ilkesi gereği bir bir miktar tazminat ödenmesi gerektiği yazıyor.Dava açmayı düşünüyoruz ama tam olarak talep edebileceğimiz haklar nelerdir? İşe iade istemiyoruz. Zaten çalışan sayısı 12 olduğundan işe iade açamıyoruz. teşekkürler

  Cevapla
 • Burcu
  08.04.2019

  Merhaba;

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile özel bir firmada çalışmaktayım.16.04.2019 tarihi itibariyle gebelik öncesi 8 haftalık izin hakkım başlamaktadır. 23.05.2019 tarihinde tüm personeli işten çıkaracaklarını söylüyorlar. Doğum iznine çıktıktan sonra beni bu şekilde işten çıkartırlar ise doğum parası alabilir miyim.Eğer alamıyor isem sigortamı dışarıdan ödesem ve ya başka bir firmaya giriş yaparak sigortam devam etse doğum parası alabilir miyim?

  Teşekkür ederim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.04.2019

   Merhaba,

   iş akdiniz fesih edildikten sonraki 10. güne kadar rapor ödeneği alabilirsiniz. İşten çıkartıldık osnra yeni bir işyerine başlar ve raporunuzu oraya da onaylattırısanız ödenek almaya devam edebilirsiniz.

 • mujgan
  11.03.2019

  merhaba doğum sonrası işe başladığım gün işten çıkarıldım ancak çıkarılmamış olsaydım süt iznim olacaktı günlük 1,5 saat gibi ancak işten çıkarıldığım için bunu kullanamıyorum dolayısıyla Nasıl yıllık izinde kullanmadığımız günlerin bürüt olark parasını alıyorsak bununda parasını alamamız gerekmez mi süt izni ne kullanmam gerekiyorsa o kadarının parasını ?

  Cevapla
 • Kübra
  06.03.2019

  8 hafta doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası iznim 15 martta bitiyor işveren 4 mart tarihinde bana 15 martta işten çıkaracağını söyledi haklarım nelerdir? 2 senemin dolmasına birkaç gün var kıdem ve ihbar tazminatını hak ediyorum fakat 2 aylık yarım gün çalışma hakkım ve çocuk yaşına gelene kadar günlük 1,5 saat süt iznim vardı bunlar için bir hak talep edebilirmiyim yapmam gerekenler nedir? Şikayet etme hakkım olmasın diye iznimin bitmesini bekliyorlar bi hak iddia etme şansım var mı?

  Cevapla
 • Ayse cetin
  19.02.2019

  Merhaba kasim ayinda dogum yaptim . Analik raporum 20.01.2019 tarihinde bitiyor. Isveren ayni taihte cikisimi veriyor. Ocak ayinda raporlu oldugum icim kidem ve ihbar tazminatim 2018 burut asgaei ucretten odeme yapacaklarini soylediler. tazminatim 2018 e gorwmi yoksa 2019 burut ucrete mi gore hesaplanmasi gerekir

  Cevapla
 • Meryem
  17.01.2019

  Merhaba iyi günler.
  Ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim .
  Devletin bana verdiği 32 haftalık izni işverenim vermiyor
  Bana 6 hafta veriyor . Ve işten çıkarmayla tehdit ediyor .
  İşten çkkaramıyor kanuna göre ama benimle uğraşırlar ne yapmam gerek . Taşekürler

  Cevapla
 • Derin
  29.11.2018

  Bi firmada 11 bucuk aydir calismaktayim 15 gunum eksik oldugu icin kidem tazminati hakedemiyorum ve 4bucuk aylikda hamileyim isveren islerin kotu oldugunu soyleyip isten cikardi son uc senede 520 gun primim oldugundan issizlikte alamiyorum sadece 15 gunluk ihbar tazminatiyla gonderildim hamilelik parasida alamiyorum bu durumda haklarim nelerdir

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   30.11.2018

   Merhaba,

   İşvereninize köü niyetli olduğu gerekçesi ile dava açabilirsiniz. Kötü niyet tazminatı alma hakkınız var.

 • Özgür
  21.09.2018

  İyi günler eşim doğum iznindeyken çalıştığı firmanın ihale süreci bitti ve çalışan herkesin tazminatlarını ödeyerek işine son verildi. Fakat eşimin daha doğum izninin bitmesi daha 1 ay 10 gün gibi bi süre vardı. Şimdide o süreyi bildirmiceklerini söylediler ve biz hakkımız olan parayı alamıyoruz ne yapmamız lazm acaba ? Bu arada raporları aylık bazda bildiriolardı yani daha önce yatan paralarda başlangıç ve bitiş tarihi ay başı ve ay sonu olarak girilmiş. Şimdi ne yapıcaz bilmiorm

  Cevapla
 • ÇİĞDEM USTAALİOĞLU
  04.09.2018

  Merhaba,
  MEB’de Ücretli Öğretmenlik yapan biriyim,32.haftada 16/05/2018 tarihinde rapor aldım,ancak çalıştığım okul bir sonraki gün 17/05/2018 normal iş çıkışı yaparak MEB ilçe müdürlüğüne bildirim yaptı. Dolayısıyla doğum parasını SGK’dan alamamaktayız.Konuyla ilgili okul yaptığı hatayı kabul ediyor ancak düzeltmeye yönelik bir çabası olmamakta olup SGK okuldan bir düzeltme yazısı alın diyor ama okul ortaya çıkacak 3 asgari ücretlik ceza olduğundan yanaşmıyor yazı yazmayaçKonuyla ilgili mağduriyetimizi nasıl giderebiliriz.Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

  Cevapla
 • Buket
  02.09.2018

  Merhabalar ilk çocuğum bir yaşında süt iznim bitti fakat ben tekrar hamile kaldım. Beni bu durumda işten çıkarabilirler mi ya da yeri i değiştirseler dava açabilir miyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   03.09.2018

   Merhaba,

   Hamile kaldınız diye işten çıkarlma için haklı bir sebep değil. Ancak firmanın takdirindedir. Sebep eğer hamileliğiniz gibi görünürse;

 • Mine
  04.08.2018

  Merhaba, 21/05/2018 tarihinde hamileliğimin 32.haftası dolduğu için doğum iznine ayrıldım. İşyerimden 01/08/2018 tarihinde işten çıkışım verilmiş. Size sorum ; 1-Alacağım doğum izin ücretimin ne kadarını etkileyecek? 2-Çıkış tarihim 01/08/2018 olarak gözüktüğü için bu tarihten itibaren analık izin raporu tarihi çıkış günümden önce geriye dönük sürekli 120 günlük pirim ödemem ve son üç yılın içerisinde 600 gün pirim ödemem mevcut.Bu durumda işsizlik maaşı alımına başvurabilir miyim? Ne zaman vurmam gerekiyor ? İşverenemin ben izne ayrılırken bildirdiği izin bildirim türü önemlimi?

  Cevapla
 • Nejla
  27.07.2018

  Merhabalar benim kafam çok karışık ben 26 haftalık hamileyim ve bayram dan sonra iş yerim kapanacakmış ve ben ağustos sonu gibi 30 haftalık oluyorum.ve herkesin çıkışı verilecekmiş .diğer açılan yerin tadilati bitince yine herkese farklı bir kurum adından girişleri olacakmış.bu durumda ben mağdur olan taraf oluyorum değil mi?nasıl bir yol izlemem lazım.eğer 30 yada 31 haftalıkken iş yerim kapanırsa hiç bir hak talep edemiyorum değil mi? 32.de çalışamaz raporu alsam iş yeri beni 37.haftaya kadar sgk lı göstermek zorunda değil mi rapor parası almam için.arada sgk boşluk olursa bütün emeğim boşa mı gidiyor

  Cevapla
 • Aylin
  20.06.2018

  İyi çalışmalar
  Ben Doğum izninden döndüm.fakat görevimin başına başla biri getirildi.
  İle başladığım ilk gün apatasyon sürecinde olduğum ve işimi yapmamam gerektiği belirtildi. Bu arada ben aynı işi 12 senedir bu görevi yapıyorum.
  Şimdi benim ine yapmam gerek

  Cevapla
 • Elif Tuğçe Altun
  18.06.2018

  Merhaba doğum raporum 23.07.2018 tarihinde bitiyor 24.07.2018 tarihinde işimden istifa ederek ayrılacağım rapor paramı alabilirmiyim 170 aradığımda sadece 10 günlük para alabileceğimi söylediler

  Cevapla
 • Kader
  31.05.2018

  Cevap

  Doğum iznindeyken ihale sonucu şirket değiştiği için iş çıkışım verildi. Ve be raporum bitince ise gittim içeriye alınmayınca noterden ıhtar çektim arabulucuya gidildi anlaşılamadı ve dava acildi on incele sonrası duruşma günü verildi duruşmada iş çıkışımın yapıldığını sözlü beyan olarak kabul edilip 1 aylık süreyi geçtiğinden 4857/20 md gereğince davam reddedildi. Doğum izninde herhangi bir işlem yapamadım ve zaman aşımı olarak kabul edildi bu durumda ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Kader
  31.05.2018

  Cevap ariyorummmm

  Doğum iznindeyken ihale sonucu şirket değiştiği için iş çıkışım verildi. Ve be raporum bitince ise gittim içeriye alınmayınca noterden ıhtar çektim arabulucuya gidildi anlaşılamadı ve dava acildi on incele sonrası duruşma günü verildi duruşmada iş çıkışımın yapıldığını sözlü beyan olarak kabul edilip 1 aylık süreyi geçtiğinden 4857/20 md gereğince davam reddedildi. Doğum izninde herhangi bir işlem yapamadım ve zaman aşımı olarak kabul edildi bu durumda ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Kader
  31.05.2018

  Doğum iznindeyken ihale sonucu şirket değiştiği için iş çıkışım verildi. Ve be raporum bitince ise gittim içeriye alınmayınca noterden ıhtar çektim arabulucuya gidildi anlaşılamadı ve dava acildi on incele sonrası duruşma günü verildi duruşmada iş çıkışımın yapıldığını sözlü beyan olarak kabul edilip 1 aylık süreyi geçtiğinden 4857/20 md gereğince davam reddedildi. Doğum izninde herhangi bir işlem yapamadım ve zaman aşımı olarak kabul edildi bu durumda ne yapmalıyım?

  Cevapla
 • Meltem
  29.05.2018

  Merhaba,
  Ben Aralık ayının 21inde çalışabilir raporum bitmeden doğum yaptım ve o tarihten itibaren izinli sayıldım. 4 ay ücretli iznimi kullandım. Şimdi 6 aylık ücretsiz izindeyim. Ancak şirketim küçülmeye gidiyor ve tazminatımı verip işten çıkaracaklar. Benim tazminatım Aralık ayında yatan yarım brütten mi hesaplanır? Yoksa en son tam maaşımo aldığım Kasım ayındaki brütten mi? Yanıt verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler

  Cevapla
 • Yesim
  20.05.2018

  Merhabalar 30.09.2017 de doğum iznine ayrıldım 01.11.2017 de alt isveren değiştiği için eski iş veren işin sona ermesi olarak 31.10.2017 de çıkışımı yapmış. 20.01.2018 de raporum bittiği için iş yerine gittim ancak içeriye alınmadım ve noterden ıhtar çektim arabulucuda görüşüldü anlaşmaya gidilemedi. Ve iş mahkemesinde ise iade davası açıldı ancak hakim 4857/20 gereğince davayı reddetti. Ben doğum iznindeyken rapor öneli bu süreleri kesmiyor mu? Rapor ücreti mi de yeni yasadan dolayi 42 gün eksik aldim. Bunun hakkını kim verecek adalet arıyorum.???

  Cevapla
 • Kader
  17.05.2018

  Merhabalar 30.09.2017 de doğum iznine ayrıldım 01.11.2017 de alt isveren değiştiği için eski iş veren işin sona ermesi olarak 31.10.2017 de çıkışımı yapmış. 20.01.2018 de raporum bittiği için iş yerine gittim ancak içeriye alınmadım ve noterden ıhtar çektim arabulucuda görüşüldü anlaşmaya gidilemedi. Ve iş mahkemesinde ise iade davası açıldı ancak hakim 4857/20 gereğince davayı reddetti. Ben doğum iznindeyken rapor öneli bu süreleri kesmiyor mu? Rapor ücreti mi de yeni yasadan dolayi 42 gün eksik aldim. Bunun hakkını kim verecek adalet arıyorum.???

  Cevapla
 • Ikbele
  02.05.2018

  Merhaba
  Ben 35 haftalik iken 10 nisanda hamilelik nedeniyle rapor aldim ancak 2 iste parttime olarak calistim.biri belediyeye bagli taseron firma ve yeni yasa geregi 31.03.2018 te rapor tarihimden once isten cikarip 19.04.2018 de giris gostermisler ancak ben 10 nisandan sonra calismadim 23nisanda dogum yaptim.diger is yerimde 11 nisanda cikis gostermis. 90 gunum var. Bu durumda rapor parasi alabilir miyim ne yapmaliyim.tesekkurler.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   02.05.2018

   Merhaba,

   05/12/2017 yılında gelen yönetmelik ile;

   MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   “(10) Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.”

   maddesi eklendi. 11 nisanda çıkışınız yapılan işyerinden 21 nisana kadar rapor parası alabilirsiniz. Haksız bir çıkış işlemi var gözüküyor. Dava açabilirsiniz.

  • Yesim
   20.05.2018

   Cevap verecek misiniz

 • Mustafa
  27.04.2018

  Merhabalar, eşim 2 yıldır aynı firmada çalışıyor ve şuan hamileliğin 32. haftası ve durumu iyi olduğu için doktorumuz 37. haftaya kadar çalışma zamanını uzatılmasında sakınca yok dedi, çalışmaya devam ederken kendisini işten çıkartabilirler mi? Çünkü 32. haftayı geçmiş durumda , ve işten çıkarılmış olsa iş görmezlik ödeneğini alabilirmiyiz?
  Saygılarımla

  Cevapla
 • sumeyye
  17.04.2018

  mrb ücretlı dogum roparum bitti ve sonrasında ücretsiz dogum iznimin 3 ayında (sgk40 numaralı kod) ıle işime son verdiler.belediyede taşeron işçiydim.haklarım nelerdir acaba
  dün sgk ya işsizlik ücreti talep ettım.ayrıca.belediye bunyesinde olmama ragmet her yıl şirket degişiyor. kıdem tazmınat alabılırmıyım 2013 yılı ıtıbarı ıle calısıyorum işten cıkartıldımı cep e gelen sgk msj ıle öğrendim habersiz işten attılar

  Cevapla
 • sibel
  17.04.2018

  Ücretli öğretmenlik yapmaktaydım 32.hafta raporumu aldim dogum iznine ayrildim. 2 ocak 2018 de doğum yaptım fakat öğretmenlik yaptığım kurum beni 1 ocak 2018 de işten çıkarttı.doğum yapmadan raporum bitmeden bunu yapma hakkına sahip mi? Ve işten çıkartıldığım için doğum sonrası ödeneğinden faydalanamıyorum.05/12/2017 tarihinde cikan yonetmelik 2018 den ihtibaren 32. Hafta dogum oncesi iznine cikanlari kapsamasi gerekmezmi ben 2017 yilinda dogum onceisi iznine ciktim. konuyu mahkeme surecine tasimadan nasil cozebilirim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   17.04.2018

   Merhaba,

   Maalesef böyle bir madde ile doğum zorlukları yaşayan annelere bu sıkıntıyı da yüklediler. Madde de öncesi veya sonrası ile ilgili bir tarih yok ama. Çıkış tarihini baz aldığından sizi de kapsıyor.

 • Nida
  24.03.2018

  Merhaba,
  6 senedir aynı yerde çalışıyorum ikinci çocuğum 8 aylık. Şu an tam gün çalışıyor süt izini kullanıyorum günde 2 saat. Süt izinim bitikten sonra kısmi süreli çalışmak için başvuru yapacağım yazılı. Bizim ik nın dediğine göre yönetim kabul etmeyebilir ve bu durumda tam gün çalışmaya devam etmem gerekiyormuş. İş verenin red hakkı var mı? Yasada öyle bir açığın olduğunu iddia ediyor bizim ik.

  Cevapla
 • Victory
  24.03.2018

  Merhaba, kasim 2017 de dogum yaptim. Subat ayinda 4 aylik analik iznim sonlandi. Sonlanmadan once is yerime 6 aylik ucretsiz izin hakkimi kullanacagima dair dilekce verdim. Ancak 4 ay sonlandiginda saglik sebebiyle 10+10+10+10 gun rapor aldim. Suan rapor donemindeyim. Isverenim arayip saglik raporlarindan dolayi dilekcemin sistemden düstügunu ve rapor sonrasindan baslayarak dilekcemi guncellemem gerektigini belirtti. Ayrica 6 ay sonrasinda ise dondugumde pozisyonumun dolu olmasindan dolayi farkli bir pozisyonda calistiracaklarini soylediler. Kabul etmemem durumunda suan tazminatimi verio cikarabileceklerini soylediler. Dilekcemi yenilemelimiyim, bu durumun bana zarari varmi? Issizlik maasi alabilirmiyim, burda sgk ya bildirilen izin kodu onemlimi? Ise iade davasi acip kazanabilirmiyim, kazanmam halinde ise baslamak yerine iade tazminati alabiliyormuyum? Ocak ayinda alnan gereken zam ile birliktemi hesaplanir tazminatlarim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.03.2018

   Merhaba,

   Dilekçenizi yenilemenize gerek yok. Rapor süresi zaten dikkate alınmayacaktır. Kendi mesleğinize örtüşür bir iş ise verecekleri çalışmanız gerekir. Sizi işten çıkarırlar ise kıdem tazminatı ve eğer işsizlik şartları olan Son 3 yıl içinde 600 gün prim ve son 120 gün şartını dolduruyorsanız işsizlik parası da alabilirsiniz. işe iade davası açtıktan sonra başlamanızı söylerler ise işe başlamanız gerekiyor. Asgari 4 aylık tazminatı alamazsınız. tazminatınız. Aktif çalışırken aldığınız son maaştan hesaplanır. Ancak mevcut asgari ücretin altında hesaplanamaz.

  • Victory
   24.03.2018

   Merhaba,
   Alo 170 ile gorustum.
   Analik raporumdan sonra 10+10+10+10 rapor aldigim icin ise baslamis sayilmaktaymisim.
   (Analik izni sonrasi saglik problemlerim devam ettigi icin rapor aldim.aldigim raporlar analik raporu ile birlestirildi)
   Alo 170 ise baslamis sayildigim icin; ucretsiz izin hakkimi kaybetmis oldugumu iletti.
   Yani yeni bir dilekce ile ucretsiz izin icin basvuru yaptigimda izin verip vermeme insiyatifi isverene gecmekteymis.
   (analik raporum bitmeden once ucretsiz izin icin dilekce vermistim)
   Raporlari almamis olsaymisim; isveren ucretsiz izin hakkima karisamiyormus.
   Ogrenmek istedigim; yukaridaki belirttigim durumdan dolayi ucretsiz izin hakkimi kaybetmis oluyormuyum. Verip vermeme durumu isverenin elindemidir

 • mine
  21.03.2018

  Merhaba, bende hamile işçiyim, 27-28 Ağustos tarihleri gibi doğumum yapacağım öngörülüyor. 31 Ağustos 2018 tarihinde de sözleşmem bitiyor. İşverenim sözleşmemi yenilemezse doğum iş göremezlik ödeneğimi sizin yazınıza göre alabiliyorum. Benim sormak istediğim asıl konu neden 170 böyle bir bilgi veriyor? Acaba bu konu hakkında yasa mı değişti? Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   22.03.2018

   Merhaba,

   Evet 05/12/2017 yılında yasa değişti. Eskiden rapor tarihinden sonra ki çıkışlarda tüm raporun ödemesi yapılıyordu. Şimdi ise çıkış tarihinden itibaren 10. güne kadar rapor ödemesi yapılmaktadır.

  • mine
   23.03.2018

   Merhaba, doğum parasını alamasak dahi işten çıkarıldığımız için (sözleşme yenilememekte işten çıkarılma sanırım) diğer haklarımızı alabiliyoruz. Doğru mu ? Bu arada SGK 2016/21 genelgesindeki analık sigortasındaki değişiklik hangi genelgede yayınlandı öğrenebilir miyim?

 • Nur
  13.03.2018

  Merhaba ben Belediyede taşeron çalışandım 2016 yılında doğum iznimin bitmesine 1 gün kala işten çıkarıldım ve 1 sene sonra dava açtım davam şuan devam ediyor. Muvazaa Davası açtı avukat, ben şuan geri iade davası açabiliyormuyum birde başka ne dava açabilirim?

  Cevapla
 • Merve
  09.03.2018

  Merhaba ben merve tekstilde calısıyor dum bn doktorum bna 5gün rapor verdi bn işyerine verdim onu raporum bitince işe gittim ve Beni eve geri gönderdiler senle calışamayız deyince yapılacak bişeyim varmı acaba hamileyim bu arada yapılacak bişey varmıdır acaba bu konuda

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.03.2018

   Merhaba,

   Yazımızda belirttiğimiz haklarınız var. Dava açabilirsiniz.

 • Rabia kutukcu
  07.03.2018

  Merabalar ben bi iş yerinde 2017 nin 9.cü ayın 20 .sinde ise başladım başladıktan 1 hafta sonra hamile oldugumu ogrendim 325 tl haftalikla çalışıyorum ve çalışma saatleri sabah 8 buçuk ( dendiği icin ben eşimle beraber 7 bucukta geliyorum ve 1 saat kapıda kalıyorum çünkü 9da anca aciyorlar)akşam 6 buçuk yani hamilelerin 7 bucuk saatten fazla calistirilmasi yasak oldugu icin fazla calismis oluyorum ve asgari ucretin altında maaş alıyorum 22 günde benim sigorta mi yapmamış bununla ilgili nasıl bi yazı yazabilirim yasal haklarımı alabilmek adına ve eger ben raporluyken beni isten cikartirsa hangi davalari acabilirim bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • gizem
  07.03.2018

  merhalar ben ücretli öğretmenlik yapiyordum .20 ocak 2018 tarihinde 32. haftami doldurup raporumu okula verdim ve işten çıkışım yapildi .16 haftalik gecici is goremezlik odenegini alabilir miyim

  Cevapla
 • Berrin yıldız
  07.03.2018

  Merhaba 31.01.2017 tarihinden beri bir şirkette çalışmaktayım Su an doğum izindeyim 01.04.2014 tarihinde alalık raporum bitiyor 16.02.2018 iş yerimden kağıt geldi 02.04.2018 tarihinde işten cikaracaklarina sanır ve rapor bitim tarihim belli olduğu için ihbar odeyemeyeceklerini ilettiler ihbar tazminatı alabiliyormuyum haklarım nelerdir..

  Cevapla
 • Rabia kutukcu
  06.03.2018

  Merabalar ben bi iş yerinde 2017 nin 9.cü ayın 20 .sinde ise başladım başladıktan 1 hafta sonra hamile oldugumu ogrendim 325 tl haftalikla çalışıyorum ve çalışma saatleri sabah 8 buçuk ( dendiği icin ben eşimle beraber 7 bucukta geliyorum ve 1 saat kapıda kalıyorum çünkü 9da anca aciyorlar)akşam 6 buçuk yani hamilelerin 7 bucuk saatten fazla calistirilmasi yasak oldugu icin fazla calismis oluyorum ve asgari ucretin altında maaş alıyorum 22 günde benim sigorta mi yapmamış bununla ilgili nasıl bi yazı yazabilirim yasal haklarımı alabilmek adına ve eger ben raporluyken beni isten cikartirsa hangi davalari acabilirim bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Berrin yıldız
  01.03.2018

  Merhaban 31.01.2017 tarihinden beri bir şirkette çalışmaktayım Su an doğum izindeyim 01.04.2014 tarihinde alalık raporum bitiyor 16.02.2018 iş yerimden kağıt geldi 02.04.2018 tarihinde işten cikaracaklarina sanır ve rapor bitim tarihim belli olduğu için ihbar odeyemeyeceklerini ilettiler ihbar tazminatı alabiliyormuyum haklarım nelerdir..

  Cevapla
 • MERYEM
  24.02.2018

  ŞUAN HALA RAPORLUYUM NİSAN 25 TE DOĞUM RAPORUM BİTİYOR

  Cevapla
 • MERYEM
  24.02.2018

  37. HAFTADAN SONRA DOĞUM İZNİNE AYRILDIM. E DEVLETTEN PRİM TAKİBİ YAPIYORUM VE PRİM ÖDEMEMİN YAPILDIĞINI GÖRDÜM. ÇALIŞTIĞIM KURUMU ARAYIP DURUMU BİLDİRDİM ANCAK RAPORUNUZ BİTTİKTEN SONRA SİSTEME GİREBİLİRİZ VE ÖDENEN PRİMLERİN SİLİNECEĞİNİ İFADE ETTİLER BÖYLE Mİ OLUYOR GERÇEKTEN. YOKSA RAPORLUYKEN SİSTEMDE HİÇ PRİM GİRİLMEMESİ Mİ LAZIM

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   24.02.2018

   Merhaba,

   İşyeri raporunuzu onayladıktan sonra isterse prim ödemesine devam edebilir. Bu durum rapor parası için engel teşkil etmeyecektir.

 • dilek
  17.02.2018

  dogum iznim bitti ve işime geri dönmek için ikaya bilgi verdim çalıştıgım yerin dışında bir yere göndermek istyorlarpzisyonum eski yerimde müdür lüktü yeni gönderecekleri yerdede müdür poziyonunda çalışmamı istyorlar ancak önerilen yerde zaten bir müdür ve yardımcısı var iki müdür olarak çalışmamızı istyorlar fakat toplam 5 personeli olan bir magazanın 2 müdüre ne ihtiyacı var nede böyle iş yapmak mümkün ayrıca eski çalıştıgım yerden aldıgım ücretten daha az bir ücret elime geçecek.ne yapmam gerekiyor lütfen biliglendirin

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.02.2018

   Merhaba,

   Anlaşılan size Mobbing uygulanıyor. Ücretiniz düşürme hakları yok. İş kura mobbing uygulandığını şikayet edebilirsiniz.

 • Yasemin
  16.02.2018

  İyi calışmalar 12 haftalık hamileyim. özel bir şirkete 27 aydır çalışıyorum iki gün önce işten çıkarıldım.iş kurdan 6 ay işsizlik maaşını alabiliyorum.Dogum rapor parasını alabilirmiyim.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   18.02.2018

   Merhaba,

   32. hafta aktif sigortalı yani çalışan olarak rapor almazsanız. Rapor parası alamazsınız.

 • Sena
  12.02.2018

  32 haftalıkken 37 ye kadar çalışabilir raporu aldım ve isverenim işten çıkaracağını söyledi 37. Haftadan sonra . Bu durumda rapor parası alabilirmiyim bir de rapor parasinin en az hakkında bilgi verebilirmisiniz . Doğumdan sonra da onay gerekiyormus işverenin onayı beni işten çıkartırsa onay vermeme hakkı var mı Rapor parası icin?

  Cevapla
 • Selen
  11.02.2018

  Merhaba, 1 agustos da 32 haftalik hamile oldugumdan rapor alacagim.Yalniz ben belirli sureli calisanim ve sozlesmem 30 eylul de bitiyor. Dogum parasi alabiliyorum ama issizlik maasi da alabilir miyim? Yani ben dogum iznine ayrildigimda isveren maasimi+sigortami yatirsa da yatirmasa da alabilir miyim?(sirket calisanlara dogum izninde maas oduyor devlet parayi yatirinca calisan sirkete veriyor)bu durumda bana da yalniz 2 aylik maas yatirabilir.30 eylul sozlesme bitiminde isyerinden alacagim fesih bildirisi ile iskur a basvursam issizlik maasi alabilir miyim?sonucta bu durum dogum parasindan bagimsiz bir durum.

  Cevapla
 • Eminee
  06.02.2018

  Iyi çalışmalar ben 32.haftamda çalışabilir raporu aldım ve iki gün sonra işten cikarildim.toplu olarak rapor parası alabilir miyim?tesekkurler

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   07.02.2018

   Merhaba,

   Raporunuzu başlatabilirsiniz. Ancak rapor parasını doğumdan sonra alabilirsiniz.

  • Eminee
   07.02.2018

   Teşekkür ederim.Ancak alo 170 bana 32.haftada çalışır raporu aldıktan 2gun sonra işten cikarildigim için başka rapor almama gerek olmadığını ve sadece 10günluk para alabilecegimi,analık iş göremez parası alamayacagimi söyledi.sizin yukarıdaki yazinıza göre ise yeni rapor almama gerek kalmadan da gerekli şartlar olan 1yıl içinde 90gün sigortalı çalışma durumunu sagladigim için doğumdan sonra iş göremez parasını alabileceğim anlaşılıyor değil mi?ıyi çalışmalar

 • Ayşe
  16.01.2018

  Merhaba,
  32.hafta raporum bugün itibari ile başladı.işyeri rapor süresince çıkışımı verirse bu 16 haftalık rapor ücretimi etkilememekte diye anlıyorum yazınızdan. 170 müşteri temsilcisi ise işten çıkarıldığım tarihten itibaren 10 günlük rapor ücreti eklenerek ödeme yapılacağını geri kalan süreyi sgk nın ödemediğini beyan etti. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   16.01.2018

   Merhaba,

   Alo 170 sağolsun herkese aynı soruya farklı yanıtlar veriyor. Siz rapor şartlarını yerine getirip rapor aldıktan sonra iş göremezlik ödeneğini almanızda bir mani yok.

  • Ayşe
   16.01.2018

   Teşekkür ederim bilgilendirme için

  • Filiz ramazanoğlu
   26.01.2018

   Alo 170 dogumizninde iiten çıkarıldığımda 10gunluk rağoru yatırıp gerisini alamayacağımı banada söyledi 16 haftalık Doğum paramın tamamını işten çıkarılırsam alamıycagımı yasanın değiştiğini söyledi hangisi dogru 2018demi değişti kimsenin bilemeyeceği şekilde bu yasa

 • Murat
  15.01.2018

  Doğum sonrası rapor bitiminin ertesi gün eşimi işten personel yapılanması diye işten çıkarttılar bunun hakkında ne yapabiliriz acaba ?

  Cevapla
 • Melike
  14.01.2018

  Merhaba dogum parası rapor bittikten sonra ayın 8 ile 15demı yatıyor birde ılk rapor ücretini aldım 2. Raporumun bitmesine 1 ay kala benı işten cıkarın yanı sigorta cıkısı mı yapmıslar haberım olmadan dogum ücreti mi etkilerimi. Raporum ayın 13 de bitti ayın kac onda alabilirim paramı

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   14.01.2018

   Merhaba,

   Şubat ayının 8-14 ü arasında rapor parasını alabileceksiniz. İşten çıkarılmanız rapor parasını engellemez. Yazımızda bahsettiğimiz haklarınız var. Bu haklarla ilgili dava açabilirsiniz.

  • Derya
   29.03.2018

   Fakat isten cikarilma etkiliyor. Ayni durumu yasiyorum dogumdan 1 ay sonra raporluyken kurum cikisimi vermis ve suan rapor parasi alamiyorum

 • emsal
  09.01.2018

  merhaba,
  32. haftada doğum izni raporunu işyerine verdim 38. haftada doğum yaptığım gün işten çıkarıldım. 6 haftalık rapor parasını alabilrimiyim?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.01.2018

   Merhaba,

   Hem doğum öncesi hem doğum sonrası rapor paranızı alabilirsiniz. İş yerinin sizi işten çıkartması rapor parasını etkilemez. Ayrıca haksız bir şekilde çıkartıldıysanız bunun ile ilgili bazı haklarınız var

 • Hülya Hanım
  15.12.2017

  merhaba
  benim sorunum daha değişik..ben bugün raporumu aldım 8 haftalık..
  ama patronum işyerinin 15 ocakta kapanacağını söyledi..bu durumda ne yapmam lazım..ne kadar para alırım, ikinci 8 haftalık raporun bir anlamı olur mu? aydınlatırsanız sevinirim..

  Cevapla
 • Nesibe
  11.11.2017

  Merhaba 4,5 yıldır çalıştığım iş yerinden hamile kalmam sebebiyle iş yerinden çıkarılma durumunda kaldım.
  Şu an ihbar süresindeyim doğum parası alabilmem için ne yapmam gerekiyor?

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   11.11.2017

   Nesibe Hanım merhaba,

   İşsizlik maaşı aldığınız sürece 32. hafta rapor alıp, rapor paranızı alabilirsiniz. Ayrıca iş yerini dava etmek isterseniz haile ve doğum iznindeyken çıkarıldığınızda bazı haklarınız var. Bunları makalemizde siz değerli üyelerimize belirttik. Davalar çoğunlukla işçi lehine çıkmaktadır. Özellikle Eşit davranılmama ve işe iade davaları.

  • Nesibe
   12.11.2017

   Merhabalar
   İş yerinde 4,5 senedir çalışıyordum şu an ihbar süresini tamamlıyorum iş yeri tazminatımı ödeyecek. 32. Haftamı doldurmak (dogum parası hak kazanmak)için rapor aldım.
   İşsizlik parası da almak istiyorum doğum parası da
   Beni aydinlattiginiz gibi 32. Haftayı doldurmasam da isten cikinca issizlik parası aldığım ve 32. Hafta sonrasinda rapor almam dogrultusunda dogum parasi alacagim??
   İssizlik parasi kesilir mi acaba?

  • Nesibe
   21.11.2017

   Merhaba 170 musteri temsilcisi issislik parasi alindigi sure zarfinda 32. Haftada rapor alinsa bile analik parasi alinamaz bilgisi aktardi az once.
   Bilgilerde tutarsizlik var sanirim?

  • Danışma Birimi
   21.11.2017

   Nesibe hanım merhaba,

   Yapılan değişikliler ile işsizlik maaşı alanların aynı anda iş göremezlik ödeneği alma imkanları kaldırılmıştır. İşsizlik süresi boyunca sadece sağlıktan yaralanma hakkı tanınmaktadır. Değişilik öncesi kanun baz alınarak cevaplanan sorunuz için yapılan yorumdan dolayı üzgünüz….

 • Esra
  08.11.2017

  Merhaba! 32 . Haftada sigorta çıkışım yapılırsa doğum parası alabilirmiyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   09.11.2017

   Esra hanım merhaba,

   32. hafta raporu aldıktan sonra çıkış yapılırsa rapor parası alabilirsiniz.

 • Büşra
  05.07.2017

  Özel bi kurumda çalışıyorum. 32. Haftada doğum iznine ayrılacağım. Doğum iznine ayrıldığımda kurum sigortamı yatırmaya devam etmek zorunda mı. 32. Haftada sigortam biterse doğum parası alabilir miyim

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   06.07.2017

   Merhaba,

   Doğum izni süresince işyeriniz prim ödemez ama aktif sigortanız devam eder. Doğum izni sırasında işten çıkarılsanız da doğum rapor parası alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir