Genel

Çalışanın Maaşına Haciz Geldiğinde Ne Yapmalı ?

Herhangi bir işyerinde çalışmaktayken ödemediği borçlar ya da nafaka gibi borçlar için maaşına haciz gelen çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu durumda çalışanların yapacakları temel noktalar olup bu durumları dikkate almaları halinde haciz işlemlerini engelleyebilmektedirler.

İşçinin Maaşına Haciz Gelir mi?

İşçinin maaşına haciz gelmesi ile ilgili herhangi bir yasak olmayıp sadece bu konuda kısıtlama bulunmaktadır. Çalışanın maaşına haciz gelmesi halinde işverenin de dikkat edeceği belirli noktalar bulunmaktadır. Ancak öncelik elbette çalışanda olmaktadır. Maaşına haciz gelen çalışan bu bakımdan birtakım itirazlarda bulunabilmektedir. İlgili kurum ya da icra dairesinden gelen haciz kararlarını uygulaması ve çalışanın maaşından gerekli kesintiyi yaparak kuruma ödemesi ise işverenin sorumluluğundadır.

Haliyle çalışanın itirazı işverene değil, ilgili icra dairesine ya da ilgili kuruma yapılması gerekmektedir. Buradaki kurumdan kastı, icra dairelerinin haricinde SGK ve Maliye de kendi alacakları için borçlarını tahsil etmek için doğrudan maaşlara haciz uygulayabilmektedir. Üstelik Maliye sadece vergi borçları ile ilgili olarak değil, 6183 sayılı Kanun kapsamında olan tahsil edilen vergi dışındaki tüm kamu alacakları için de haciz uygulayabilmektedir. Bunun dışında kalmakta olan gerçek ve tüzel kişilerin alacaklarıyla ilgili olarak ise icra ve haciz işlemleri icra daireleri tarafından yürütülebilmektedir. Haciz işlemleri ödeme sürelerinin geçmesi halinde, ödenmemiş olması nedeniyle icraya intikal eden borçlar için uygulanmaktadır. Bu bakımdan icraya düşen borçlar için de SGK, Vergi Dairesi ya da İcra Dairesi borçlu için öncelikle ödeme emri göndermektedir.

İtiraz Süresi İçin 7 Gün Bulunmakta

Borç ödenmeyecek durumdaysa çalışanın yapacağı itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Ödeme emrinin hangi kurum ya da daire tarafından gönderildiği göz önünde tutularak itirazın da buraya yapılması gerekmektedir. Fakat borçlunun isteğine bağlı olarak bulunduğu yerdeki kuruma ya da icra dairesine başvuru yapması da mümkündür. Borca itiraz borca yönelik olarak yapıldığı gibi imzaya karşı da yapılabilmektedir. Yani örnek olarak kişi borcunu daha önceden ödemiş, borcun zamanaşımına uğraması, ödeme emrinde belirtilen borç tutarının hatalı olması ya da icra dairesi ödeme emrini bir senet kapsamında göndermişse gibi durumlara yönelik itiraz yapılmaktadır.

İşverene İtiraz Yapılacak Durum

Çalışanın icraya düşmüş borcuyla ilgili olarak gönderilmiş ödeme emrine yönelik herhangi bir ödeme yapmaması, ödeme emrine itirazda bulunmaması ya da itirazın reddedilmesi halinde borçluya haciz işlemleri uygulanacaktır. Bu yüzden çalışanın maaşından haciz kesintisi yapılması, işverene gelebilmektedir. Bu aşamadan sonra ise eğer şartlar uygunsa, örneğin kişinin borcunu ödemesi halinde haciz uygulanıyorsa ya da daha önce kendisine herhangi bir tebliğ yapılmamışsa, çalışan haczin iptali için SGK, Vergi Dairesi ya da icra dairesine itirazda bulunmalıdır. İtiraz neticesinde maaştaki haciz kaldırılırsa, ilgili kurum maaştaki haciz kısıtlamasını kaldıracaktır.

Bunların yanında çalışan belirli durumlarda işverene de itirazda bulunabilir. İşverene gönderilecek olan haciz kesintisiyle ilgili olan yazıda, çalışanın almakta olduğu aylık ücretin 4’te 1’inin çalışanın ücreti dışındaki başka hakların ve iş sözleşmesinin feshi halinde doğacak olan ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının da haciz kararı kapsamında kesintisi yapılarak ilgili yerlere yatırılması gerektiğini belirtir. Şayet işveren bu noktada çalışanın almakta olduğu aylık ücretinden 4’te 1’inden fazla kesinti yaparsa işçinin bu noktada itiraz yapması gerekmektedir. Çünkü Borçlar Kanunu ve İş Kanunu hükümleri daha fazla kesinti yapılmasını önlemektedir. Bu durumda çalışan SGK’ya ilgili konu hakkında başvuru yapması gerekmektedir. Ancak nafaka borçları için sınırlama söz konusu değildir, nafaka miktarına mahkeme karar vermektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir