• 2019 Bulgaristan Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

  Bulgaristan vatandaşlık şartlarının 2019 yılında neler olduğu bu yönde talebi olan kişiler tarafından oldukça merak edilen bir konu başlığı olarak ön plana çıkmaktadır. Büyüklük bakımından Avrupa’nın en büyük 16. Ülkesi olarak göze çarpan Bulgaristan zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkarken sürekli gelişen yapısıyla da dikkat çekmektedir. Bu özellikleri sayesinde Bulgaristan vatandaşı olup ülkede kalıcı bir şekilde yaşamak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta ve Bulgaristan vatandaşlığı için başvuru mekanizması işlemeye başlamaktadır.


  Bulgaristan Vatandaşı Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Genel Şartlar

  Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin özel durumları ve nitelikleri bakımından başvuru şartları değişmekle birlikte;

  • Evlilik yoluyla vatandaşlık
  • Göç nedeniyle vatandaşlık
  • Aileden gelen vatandaşlık
  • Yatırımcı olarak vatandaşlık başlıkları altında farklı vatandaşlık şekillerinin olduğu görülmektedir.

  Genel anlamda Bulgaristan vatandaşı olabilmek için gerekli olan şartlar incelendiğinde;

  • 18 yaşını tam olarak doldurmuş olmak (18 yaşını tam olarak doldurmamış kişilerin ebeveyn onayı almış olmaları gerekmektedir)
  • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (başvuru esnasında devam eden bir ceza davası olması durumunda, Bulgaristan devleti tarafından vatandaşlık verilebilmesi için dava sürecinin sona ermesi beklenebilir)
  • Bulgaristan’da 5 yıl süresiz oturma iznini aha önceden almış olmak
  • Çifte vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişilerin yetkili Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Bulgarca bildiklerine dair belge almaları gerekmektedir.

  Evlilik Yoluyla 2019 Yılı Bulgaristan Vatandaşı Olma Şartları

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel olarak Bulgaristan vatandaşı biriyle evlenip Bulgaristan vatandaşlığına geçmek isteyen kişilere Bulgar hükümeti tarafından bu yönde oldukça büyük kolaylıkların sağlanabildiği kolaylıkla söylenebilmektedir. Bulgaristan vatandaşlığı evlilik için gereken şartlar;

  • Evlilik yoluyla Bulgaristan vatandaşlığı alınabilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken resmi makamlar tarafından evlilik akitlerinin gerçek olduğunun ispatlanmasıdır.
  • Evlilik ispatından hemen sonra ivedi olarak D vize başvurusu yapılarak alınan vizeyle Bulgaristan’a gidilip oturma izni alınmasıdır. Bu şekilde ilk etapta verilen evlilik izni 5 yıllık ve süresizdir. D vize ve oturum izni başvuruları nispeten karmaşık ve zor bir işlem olarak ifade edilebilirken bu yönde çalışmalar yapan acente ve şirketler vasıtasıyla yapılacak başvurular daha sağlıklı olabilecektir. Bu yönde pasaport, biometrik fotoğraf, vize talep formu, Bulgaristan evlilik cüzdanı, Bulgaristan noter onaylı tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, Dışişleri Bakanlığı onaylı ve apostil ettirilmiş sabıka kaydı, Bulgaristan’da oturulacak eve ait kira kontratı, Bulgaristan vatandaşı eşin Türk eşin bakım ve masraflarını karşılayacağını taahhüt ettiği belge, yapılan evliliğin gerçek olduğunu belirten çiftlerden her ikisinin de yazılı beyanı, Türk eş adına Bulgaristan’da herhangi bir bankada açılmış bir hesap cüzdanı, Bulgaristan vatandaşı eşe ait olan Liçna kartı fotokopisi ve isim denklik belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • 5 yıllık süresiz oturma izninin sonunda kişiler Bulgaristan hükümetine vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanırlar. Bu yönde gerekli belgeler ve prosedürler acenteler tarafından kendilerine bildirilmektedir.

  Göç Nedeniyle Bulgaristan Vatandaşlığı 2019 Şartları

  Özellikle 1948 ile 1950 yılları arası göç nedeniyle Türkiye’ye gelmiş kişiler ve bunların çocuklarının Bulgaristan vatandaşlığını koruyamadıkları durumda Bulgaristan vatandaşlığına yeniden geçebilmesi mümkün olmakla beraber burada işlemleri zorlaştırıcı bir kıstas bulunmamaktadır. Öyle ki göç nedeniyle Türkiye’ye yerleşmiş olan Bulgar vatandaşları hayatta olmasalar dahi Türkiye’de 3 yıl kalmış çocuk ya da torunlarının 3. yıl sonunda Bulgaristan’a giderek kolaylıkla vatandaşlık alabilme hakları bulunmaktadır. Eski göçmenlere Bulgaristan vatandaşlığı şartları;

  Sponsorlu Bağlantılar


  • Türkiye’de ve Bulgaristan’daki isimleri farklı olan kişilerin nüfus müdürlüğüne başvurarak aynı kişi olduğunu ispat etmesi ve isim denklik belgesi alması
  • Türkiye ya da Bulgaristan’da doğmuş olduğuna dair doğum belgesi alması
  • Bazı özel durumlarda kişinin kişisel durumu ve göç ettiği yıla göre de farklı belgeler ibraz etmesi istenebilmektedir.

  Aileden Gelen Vatandaşlık Şartları

  Anne ya da babası Bulgaristan vatandaşı olan ve Türkiye’de doğmuş kişilerin çocuklarının da Bulgaristan vatandaşı olabilme şansları bulunmaktadır. Bu yönde 18 yalından küçük kişilerin ebeveynleriyle birlikte Bulgaristan vatandaşı olabilme şansları olmakla birlikte, 18 yaşından büyükler için böyle bir şart bulunmamaktadır. Türkiye doğumlu olan bir çocuğun Bulgaristan vatandaşı olabilmesi için;

  • BG vatandaşlığı adı da verilen bu durum için çocuğun valilik ya da kaymakamlık onaylı doğum belgesi
  • Çocuğun anne ve babasına ait evlilik kayıt örneği
  • Çocuğun anne ve babasının evli olmadığı durumlarda babalık tanıma belgesi
  • Çocuğun anne ve babasından hangisi Türk vatandaşıysa Türkiye Cumhuriyeti pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi
  • Tüm aile kayıtlarını içerecek şekilde çocuğun vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Çocuğun anne ve babasına ait isim denklik belgesi gerekmektedir.

  Başvurunun çocuğun her iki ebeveyni tarafından birlikte yapılması, ebeveynlerden biri gelemeyecekse de bu yönde bir taahhütname vermesi gerekmektedir. Bu taahhütname vali ya da kaymakamlık tarafından onaylı olmalıdır. Aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığı yeni yasa 2019 için hazırlanan tüm evrakların yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi, Türkçe’den Bulgarca’ya tercüme edilmiş tüm evrakların öncelikle BG noterden, ardından da Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

  Yatırımcılar İçin 2019 Yılı Bulgaristan Vatandaşlığı Şartları

  Bulgaristan vatandaşlığı için tercih edilebilecek yollardan biri de bu ülkeye yatırımcı olarak girerek vatandaşlık alınmak istenmesidir. Bu yönde Bulgaristan Devleti 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olduktan iki yıl sonra 2009 yılında Bulgaristan Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı’nı yürürlüğe koyarak ülkeye gelen yatırımların arttırılması ve yabancı ülke vatandaşlarının bu yönde teşvik edilmelerini sağlamıştır. Bunun için gerekli olan hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Yatırım yoluyla vatandaşlık, bu yönde Bulgaristan’a yerleşip uzun süreli oturum izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına hitap etmektedir.
  • Yatırımcılar için yaklaşık 512 bin Euro civarına denk gelen 1 milyon Bulgar Levası tutarında 5 yıllık hükümet tahvili alındığında, gerekli diğer şartların da sağlanmasıyla birlikte Bulgaristan vatandaşı olabilme imkânı bulunmaktadır. Özetle Bulgaristan’a gelerek 512 bin Euro tutarında devlet tahvili satına alımı yapan herkes ülkede ömür boyu geçerli olabilecek oturma iznine sahip olabilmektedir.
  • Bu devlet tahvillerinin 5 yıl boyunca devlet güvencesi altında olduğunu ve yapılan tüm yatırımın 5 yılın (60 ay) sonunda yatırımcıya iade edileceği unutulmamalıdır.
  • İlgili tutardaki hükümet tahvili alımı işlemini tamamlayan kişiler aynı zamanda Maliye Bakanlığı tarafından aldığı “Yatırımcı Belgesi” ile beraber Bulgaristan’da oturacağı evin tapusu ya da kira kontratıyla birlikte gerekli işlemleri başlattığında birkaç hafta içerisinde vatandaşlık hakkına sahip olabilmektedir. Burada tek altı çizilmesi gereken husus yatırımcıların en az 1 yıllık oturma iznine sahip olmaları gerektiğidir.
  • Yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen ancak bu yönde 5 yıllık süreyi daha da düşürmek isteyen kişilerin yatırım tutarını iki katına çıkarmaları durumunda (1.024 milyon Euro) 2.5 yılda vatandaşlık alma hakları bulunmaktadır.

  Yatırım yoluyla Bulgar vatandaşı olmak isteyen kişilere diğer vatandaşlık işlemlerinde istenen Bulgarca konuşabilme zorunluluğu getirilmemiştir. Aynı zamanda yapılan yatırımın 5 yıl ya da 2.5 yıl sonunda geri alınabilme durumu nedeniyle birçok yatırımcının son 10 yılda Bulgaristan vatandaşlığına geçtikleri görülmektedir.

  Bulgaristan Vize Başvuru Formu

  Bulgaristan Vize Başvuru Formu ve Gerekli Evraklar

  Bulgaristan Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?  tıkla sorunu sor

  2019 Bulgaristan Vatandaşlık Şartları Nelerdir? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. RASİM KORUYAN dedi ki:

   DEDELERİM BULGARİSTAN SVİLİNGRAT (MUSTAFA PAŞA) DOĞUMLU, YAŞAYAN AKRABAM YOK, SADECE NÜFUS KAYDI VAR BALKAN HARBİ GÖÇMENLERİ, VATANDAŞLIK HAKKIM OLABİLİR Mİ?

  Sorunuzu Yazın