Bağkur

Askerdeyken Bağ-Kur Devam Eder Mi?

Ülkemizde 20 yaşına gelen her erkek bireyin vatani hizmet yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Kişiler çeşitli sebeplerle askerlik görevlerini daha ileri bir zamana erteleyebilirler ya da bedelli askerlik kapsamında ödeme yaparak askerlikten muaf olabilirler. Askerleri ilgilendiren önemli konulardan birisi sigortalılık konusudur. Askerdeyken Bağ-Kur devam eder mi sorusunun cevabı askerler için önemli bir yer tutmaktadır.

Devlette ya da özelde çalışma imkanı bulamayan kişilerin bağlı olduğu sigortalılık kapsamı Bağ-Kur olarak bilinmektedir. Bağ-Kurlu kişiler de diğer sigorta çeşitleri gibi primlerini öderler ve böylece hem emekliliğe hak kazanırlar hem de sağlık gibi indirimli hizmetlerden faydalanırlar.

Bağ-Kur kapsamının askerdeyken devam edip etmediği önemli bir yer tutmaktadır. Bağ-Kurlu olan kişiler vergi mükellefiyeti ya da şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kurlu olmaktadırlar. 5510 sayılı kanunda bu durum yer almaktadır.  Bu kanuna göre vergi mükellefi ve şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur kapsamında yer alırken, bu aktif durumlarını ve şirket ortaklıklarını sonlandırmadan askere giden sigortalıların askerlikten dolayı Bağ-Kurlarını sonlandıramazlar.

Vergi mükellefi ve şirket ortaklığı bulunan kişiler askere gittiklerinde normal hayatlarındaki meslekleri devam etmektedir ve ayrıca iş yerleri de kapanmamaktadır. Sigortalı olan kişiler olmasa da iş yerlerindeki faaliyetler devam etmektedir. Buna bakarak, sigortalılık hallerini sonlandıran bir durum görülmediğinden Bağ-Kurları da sonlandırılmamaktadır.

Yani diğer bir deyişle Bağ-Kur kapsamında sigortalı olarak askere gidenler, bu durumda isterlerse sigortalılıklarını devam ettirebilme hakkına sahiptirler. Bu kapsama giren kişiler şöyle sıralanmıştır:

  • 4/1-(b)-1 kapsamına giren kişiler ticari kazanç veya serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi ile mükellef olan kişilerdir.
  • 4/1-(b)-3 kapsamına giren kişiler ise anonim olan şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları girmektedir.

Belirtilene göre, Bağ-Kur kapsamında ya da isteğe bağlı sigortalı kapsamında bulunan kişilerin askere gitmeleri halinde, askerdeyken sigortalılıkla devam ediyorsa ve primleri düzenli bir şekilde ödeniyorsa; bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam ederler. Fakat askerdeyken sigortalılığı devam eden Bağ-Kurlu kişiler daha sonradan askerlik borçlanması yapma hakkına sahip olamazlar.

Askerdeyken sigortalı sayılmayan kişilerde ise durum daha farklı olmaktadır. Bu kişiler 5510 sayılı kanuna göre er ya da erbaş olarak silah altında ya da yedek subay okulunda geçen süreler için, Bağ-Kurluların tam tersine askerlik borçlanması yapma hakkına sahip olurlar.

SSK ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olan kişilerde ise durum Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişilere göre farklıdır. SSK ya da Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler, askere gittiklerinde sivil hayatlarındaki işlerini aktif olarak yerine getiremezler, bu yüzden bu süre içerisinde sigortalılıkları sona erdirilir. Bu kişiler askerden döndükten sonra askerdeki süreleri için belirli bir ödeme yaparak askerlik borçlanması yapabilirler. Böylece bu süreleri de emeklilikten sayılır. Bağ-Kurlular işte bu kapsamda SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılardan farklıdır. İşlerini bilfiil yapmadıkları için Bağ-Kurları askere gittikleri dönemde durdurulmaz ve prim ödemeleri devam eder.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir