Genel

7256 Kanun Kapsamında, Kısa Çalışma İçin Yersiz Ödeme Alınmayacak

Kısa çalışma dönemi devam ederken çıkarılmış olan 7256 sayılı kanun kapsamında kısa çalışmada önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre işverenlerin Ekim ayı öncesine ait hatalı işlemlerinden kaynaklı olan fazla ve yersiz ödemeler tahsil edilmeyecek.

Fazla ve Yersiz Ödemeler Tahsil Edilmeyecek

Salgın döneminde uygulanan kısa çalışma hususları 7256 sayılı kanuna geçici olarak eklenmiş 29’uncu madde kapsamında belirleniyor. Buna göre eklenen geçici madde kapsamında yer alan bir bent, işyeri sahiplerinin fazla ve yersiz yaptıkları ödemeler için önemli bir açıklama getiriyor. Buna göre koronavirüs salgını nedeniyle işverenlerin yapmış oldukları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması ve değerlendirilmesinin yanında ödenmesine yönelik olan işlemler hakkında bakanlık ve kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenmiyor. Bu bakımdan Ekim 2020 tarihi öncesine ait işverenlerin hataları yüzünden kaynaklanmakta olan fazla ve yersiz ödemeler için tahsil edilmemiş olanlar terkin ediliyor. Tahsil edilenler için ise iade yapılmıyor.

17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 29’uncu madde kapsamında Ekim ayı ve öncesi dönemlere ait olan ödemeler için işverenlerin hatalı işlemleri sonucunda kaynaklanmış olan yersiz ve fazla ödemelerin terkin işlemlerinin nasıl yapılacağı da İŞKUR tarafından sağlanmış olan genelge ile açıklığa kavuşturuldu.

Yersiz Ödemede Komisyon

İşyeri sahiplerinin fazla ve yersiz ödeme konusunda nasıl davranacakları ve kendilerine hangi koşullarda uygulama yapılacağına İŞKUR tarafından çıkarılan 2020 – 5 sayılı genelge kapsamında açıklanmıştır. Genelge kapsamında fazla ve yersiz ödeme; koronavirüs salgınından kaynaklı olarak zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına yönelik olmalıdır. Fazla ve yersiz ödeme oluşturulma işleminin de hangi tarihte yapıldığına bakılmadan ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesine ait olmalı. Arıca 17 Kasım 2020 tarihi temel alınarak tahsil de edilmemiş olmaması gerekiyor.

Bunun yanında fazla ve yersiz ödeme işverenin hatalı işleminden kaynaklanması gerekiyor. Koronavirüs salgını yüzünden kısa çalışma uygulaması kapsamında fazla ve yersiz ödemeler işveren tarafından hatalı işlem olup olmayacağına ya da hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmadan tahsil edilmiş ise daha sonra iade ya da mahsup edilmiyor. Bu durumda işverenin yapmış olduğu hatalı işlemi de kanıtlamak için İŞKUR’a başvuru yaparak hatalı işlem olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Yapılmış olan işlemin işverenden kaynaklı hatalı işlem olup olmamasına da şüpheye düşülen her bir nokta İŞKUR il müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak ve sonuçlanacak.

Hatalı İşlem Olarak Değerlendirilmeyen Durumlar

Fazla ve yersiz ödemelerin iadesi için işverenlerin hatalı işlemi olarak görülmeyecek durumlar ise şu şekilde belirlendir;

  • İşverenlerin yapmış oldukları hatalı işlemlerden kaynaklı olarak fazla ve yersiz ödemeler terkin edilecektir. Fakat belirtilen durumlarda işlem yapmaları halinde işlemler hatalı olarak kabul edilmeyecekler ve bu kapsamdaki ödemeler için tahsil ya da takip işlemleri başlatılacaktır;
  • Denetim raporuna yani kısa çalışma isteğinin uygun olup olmadığına yönelik raporlar hariç olmak üzere, buna yönelik oluşan fazla ve yersiz ödemeler,
  • Kısa çalışma uygulamasının yapıldığı dönem dahilinde ilgili kanun kapsamında belirlenmiş olan 4857 sayılı kanun dışındakiler hariç olmak üzere işveren tarafından çalışan çıkartılmasından kaynaklı fazla ve yersiz ödemeler,

Bu kapsamda olanlar hatalı işlem yapmış olarak kabul edilmeyecekler ve fazla ve yersiz ödeme iadesinde bulunamayacaklar. Aynı zamanda fesih yasağına aykırılık durumunda kısa çalışma ödemelerine yönelik Ekim 2020 öncesine dahil olanlar da fazla ve yersiz ödemeler işverenlerden talep edilebilecek. Fiilen çalışmakta olan kimselerin kısa çalışma süreleri SGK’ya eksik bildirilmişse bu durumda da tespit edilen haksız ödemeler de işverenlerden tahsil edilecekler.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir