ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2023 Zamlı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

2023 Zamlı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?
05.07.2023

2023 yılına girilmesiyle birlikte iş güvenliği uzmanlarının maaşları da asgari ücrete yapılan zamma oranla güncellenmiştir. iş güvenliği uzmanı maaşları çeşitli sınıflara göre değişiklik gösterir. Bu değişiklikleri iş güvenlik uzmanının sahip olduğu sertifika, çalışılan iş yeri ve yapılan işin tehlike sınıfı belirler. Bunlara ek olarak iş güvenliği uzmanı maaşları kişinin yetkili olduğu ve baktığı işyeri sayısı, tecrübesi ve çeşitli faktörlere göre farklılık göstermektedir.

Az tehlikeli işyerleri de dahil olmak üzere tüm işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı 6331 Sayılı Kanun gereği zorunludur ve çalıştırmayan işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çeşitli iş yerlerinde iş kazalarının önüne geçmek amaçlı risk analizleri yapan, iş güvenliği konusunda işverene rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışma ortamını yapılan işe uygun olarak düzenlenmesi için işverene yazılı rapor sunan, personelin eğitimi, bilgilendirilmesi ve İSG Katip sistemine kayıt eden ve ilgili diğer birimlerle iş birliği halinde olan görevli kişilerdir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İSG uzmanı şöyle tanımlanmıştır:

“İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarından çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları.”

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar

A sınıfı kategorisinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının aldıkları aylık ücret bu sektörde en tehlikeli bölgelerde bulunmaları sebebiyle diğer gruplara göre daha fazladır. 2023 yılında yapılan zamlar ile birlikte bu sınıftaki uzmanların maaşları 20.000 TL ile 65.000 TL arasında değişmektedir.

A sınıfı iş günveliği uzmanının sektörde alacağı ortalama maaş ise 25.000 TL. Bu maaş tecrübesine göre belirlenmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar

B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları 2023 yılında yapılan zamlar ile çalışma şartları ve tecrübe gibi değişkenlere göre en düşük 16.000 TL en yüksek ise 40.000 TL olarak değişiklik göstermektedir. En yüksek maaşı alabilmek için kişinin bilgisi, tecrübesi ve dil bilgisi önemli rol oynamaktadır.

B Sınıfı iş güvenliği uzmanının sektörde alacağı ortalama maaş ise 20.000 TL’dir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar

C sınıfında çalışan iş güvenliği uzmanlarının aldığı aylık ücret iş güvenliği uzmanları arasında alınan en düşük miktardır. Bunun sebebi A ve B sınıfı uzmanlarına oranla daha tehlikesiz iş yerlerinde çalışmalarıdır. Bu kapsamda C sınıfı bir iş güvenliği uzmanının aldığı ücret 2023 yılı için en yüksek 21.000 TL, en düşük 11.402 TL’dir. Bu sınıfın aldığı ortalama aylık ücret yaklaşık 15.000 TL’dir.

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı Ücretleri 2023

Kamu alanında yapılan son düzenlemeler ile iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur. Kamu alanında C sınıfı sertifika ile iş güvenliği uzmanı kadrosunda çalışanların ortalama maaşları teknik kadroda olmaları sebebiyle 2023 yılı için ortalama olarak 18.000-21.000 TL civarındadır.

2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları Ne Kadar

İş sağlığı ve güvenliği alanında kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla üniversitelerde ön lisans bölümü olarak iş sağlığı ve güvenliği bölümü açılmıştır. Bu bölümden mezun olan kişiler sertifika almaya gerek olmadan C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlayabilmektedir. Bu sebeple bu çalışanların aldıkları ücretler 2023 yılı için en yüksek 16.500 TL, en düşük 11.402 TL’dir. Bu sınıfın aldığı ortalama aylık ücret yaklaşık 12.500 TL’dir.

İş Güvenliği Teknikeri Maaşları 2023

Teknikerlere ödenecek olan aylık ücretler çalışılan işletmenin Kamu veya özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir. Özel sektörde 2023 yılında başlangıç olarak ödenen maaşlar ortalama 11.405 – 13.000 TL arasındadır. Kamuda ise teknik sınıfta olmaları sebebiyle ortalama maaş kademe dereceye göre farklılık gösterebilir olsa da ortalama 15.000 – 17.000 TL civarındadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının aldıkları aylık ücretler birbirinden oldukça farklıdır ve bu durumu etkileyen birkaç sebep mevcuttur. Bu sebeplerden ilki uzmanların çalıştıkları farklı alanlardır. Çalışılan bu alanlarda oluşan tehlike durumları arttıkça bu alınan ücrete yansır.

Aynı zamanda çalışanların iş deneyimleri ve sahip olduğu sertifikalar alınan ücreti oldukça etkilemektedir. Bunlara ek olarak iş güvenliği sektöründe tanınmış olan firmalar diğer şirketlere göre daha çok ücret ödemektedir. Bu bağlamda iş güvenliği uzmanı maaşlarını etkileyen faktörler arasında çalışılan şirketlerde sayılabilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

A sınıfı sertifikalı bir iş güvenliği uzmanının yapmakla yükümlü olduğu sorumluklar iş yeri ve çalışanların güvenliği için oldukça önemlidir.

Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Firma içinde çalışma ortamının işçi için güvenli olmasını ve hayatını riske atmamasını gerektirecek bir ortam yapmak,
 • Hayati tehlikeye neden olabilecek sorunları belirlemek,
 • Bu sorunları en kısa zamanda çözmek veya ortadan kaldırmak,
 • Çalışanları bilgilendirmek,
 • İş verenin bilgisi doğrultusunda iş yerini düzenlemek,
 • Çalışma ortamlarını düzenlemek,
 • Olabilecek kaza ve yangının engellenmesi için çalışmak,
 • Eğitici ve bilgilendirici bir çalışma prosedürü hazırlamak,
 • İş kazası ve hastalık gibi durumlarda şirketteki sorumlu birimler ile iletişim ve iş birliği içerisinde bulunmak

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

B sınıfı sertifikalı bir iş güvenliği uzmanının yapmak zorunda olduğu işler az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerindedir. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışılan iş yerinin güvenlik kurallarına uyduğundan emin olmak,
 • İş yerinin değerlendirmesini yaparak riskleri tespit etmek ve tedbir alması için iş yeri sahibine tavsiyeler sunmak,
 • Periyodik bir şekilde iş yerlerinin sağlık ve güvenliğini kontrol etmek,
 • Eğer iş yerinde hayati bir tehlike söz konusu ise tüm iş faaliyetlerini durdurarak personeli güvence altına almak,
 • Daha önce yaşanmış iş kazalarını analiz ederek, sebepleri bulmak ve tekrar yaşanmaması için önlemler alınmasını sağlamak. İş yeri sahiplerine bu konuda tavsiyelerde bulunmak,
 • Eğer bir iş yerinde önlem alınmıyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına gerekli bilgilendirmeyi yapmak,
 • Personellere iş kazaları ve hastalıklar konusunda eğitim vermek,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmasını sağlamak,
 • İş yeri hekimi ile beraber yıllık raporlar hazırlamaktır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

C sınıfı sertifikalı bir iş güvenliği uzmanının yapmakla yükümlü olduğu vazifeler az tehlikeli iş yerlerini kapsar. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vermek, rehberlik yapmak ve risk değerlendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden konularda uyarı yaptıktan sonra gerekli çözümler yapılmazsa işverenin bağlı olduğu çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüğüne konuyu bildirmek,
 • Personelleri iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmek,
 • Çalışma ortamlarını sürekli denetlemek,
 • İş yeri hekimi ile iş birliği içerisinde hareket etmek,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine dair tehlikeleri analiz etmek ve eksikleri yöneticiye bildirmek,
 • Tüm bu iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini 6331 sayılı Kanun başta olmak üzere tüm yasalara uygun bir şekilde yapmak zorundadır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar şöyle sıralanabilir:

 • Aşağıda sıralanacak olan meslek gruplarından üniversite mezunu olma şartı aranmaktadır:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olan kişiler,
 • Üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olan,
 • Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olan kişiler iş güvenliği uzmanı olabilir.
 • Ayrıca Bakanlıların müfettiş kadrosunda çalışanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

Kimler A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Direkt olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olunması mümkün değildir, bu pozisyonda çalışan kişilerin tehlikeli bölgelerde görev alması sebebiyle her iş güvenliği uzmanı bu pozisyona getirilmez. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alma koşulları şu şekildedir:

 • B sınıfı belge ile en az fiili olarak 4 yıl çalışması ve açılacak sınavda başarılı olması,
 • Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ya da İş Güvenliği bölümünde doktorayı tamamlamış teknik personel olması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde veya bağlı işletmelerde 10 yıl görev yapan mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu kişiler ile teknik elemanlar
 • İş güvenliği sektörüne asgari 10 sene müfettiş yardımcılığı görevi yapmış mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu olması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde uzman yardımcılığı görevi yapmış mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunu olması şartları aranmaktadır.

Kimler B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

B sınıfı güvenlik uzmanı olarak görev yapmak için aranan şartlar şunlardır:

 • Kişinin 4 yıllık üniversiteden mezun olmuş olması,
 • Enerji, güvenlik, sağlık sektörlerinde hizmet vermesi,
 • C sınıfı iş sağlığı güvenliği sertifikası ile en az 3 yıl çalışması,
 • B sınıfı ile ilgili eğitimleri ve sınavı başarı ile bitirmesi,
 • İş sağlığı güvenliği alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olan mühendislik ve mimarlık mezunu olması,
 • İş sağlığı güvenliği alanında teftiş görevi yürüten mühendis bir mühendis olması,
 • Mimarlar dışında bakanlıklarda asgari 10 sene müfettiş yardımcılığı görevi yürütmüş kişilerden B sınıfı ile ilgili eğitimleri başarı ile tamamlaması şartları gerekmektedir.

Kimler C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

C sınıfı güvenlik uzmanı olarak görev yapmak için aranan şartlar şunlardır:

 • 4 yıllık üniversite okumuş olma şartı aranmaz.
 • Başlangıç evresi olması nedeniyle bir ön koşul bulunmamaktadır.
 • Kişinin referansları, sonraki adımlarını etkilemektedir. Kişinin ne kadar referansı olursa, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığına o kadar hızlı geçer.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans bölümünden mezun olması,
 • İş güvenliği sertifikası programına katılmış olması,
 • Özel firmaların çalışma koşullarının düzenli olarak raporlanmasından sorumlu bulunan uzman, denetimlerde başarı göstermesi gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı olarak göreve başlamak için yerine getirilmesi gereken koşullar vardır. Bu koşullar şöyledir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans bölümünden mezun olması,
 • Bakanlık tarafından 81 ilde açılan sertifika programlarına başvurmak,
 • Yapılacak olan sınavlarda 70 puan alması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Kadar Saat Çalışır?

İş güvenliği uzmanı olarak aylık mesai süreleri şöyledir:

 • A sınıfı uzmanlar ayda en fazla 20 saat,
 • B sınıfı uzmanlar ayda en fazla 20 saat,
 • C sınıfı uzmanlar ayda en fazla 10 saat çalışabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Alanları Nerelerdir?

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapılan yerler şöyledir:

 • Ortak sağlık birimlerine bağlı alanlar,
 • Kamuda iş güvenliği uzmanı olarak kadrolu bir şekilde,
 • Köprü ve bina inşaatları yani her şantiye alanı,
 • Tüm kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Ticaret merkezleri, plazalar,
 • Üniversite ve yerleşke şeklinde okullar.

Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Kaç Olmalıdır?

Yukarıda bahsi geçen iş yerlerinde mevut çalışan sayısına göre belirlenen bir iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur.

Buna bağlı olarak çalışan sayısına göre kaç iş güvenliği uzmanı bulunması gerektiği şöyledir:

 • 1000 ve üzeri çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin tam zamanlı en az bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmaları,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin tam zamanlı en az 1 iş güvenliği uzmanı,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlardan çalışan sayısı 250 veya üzerinde olanlar ise tam zamanlı en az 1 iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadırlar.

Tüm bunlara ek olarak herhangi bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı maaşlarının bir kısmını devlet işverene geri ödemektedir. Bu geri ödemelerin hesaplanması ve ödenmesi e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilir.

Sendikalı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sendikalı olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarının maaşları şöyle;

A Sınıfı sendikalı iş güvenliği uzmanı maaşları : 22,000 TL ile 25,300 TL arasında değişmektedir.

B Sınıfı sendikalı iş güvenliği uzmanı maaşları : 18,000 TL ile 20,000 TL arasında değişmektedir.

C Sınıfı sendikalı iş güvenliği uzmanı maaşları : 13,900 TL ile 15,300 TL arasında değişmekte

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar (Özel, Devlet)

Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadardır?

Yorumlar

 1. Selim Kavurmacı dedi ki:

  Ben A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıyım. Yazınızda “İş Güvenliği Uzmanı Kaç Saat Çalışır?” bölününde yanlış bilgilendirme var. Bütün uzmanlar ayda 195 saate kadar çalışabilirler. İSGKATİP üzerinden, az tehlikeli işlerde çalışan başına 10 dk., tehlikeli işlerde çalışan başına 20 dk., çok tehlikeli işlerde çalışan başına 40 dk. atama yapılır.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Uzman ekibimiz tarafından gerekli araştırmalar yapılarak yazımız güncellenmiştir. Katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz.

 2. nuri akın dedi ki:

  merhaba; iş güvenliği uzmanlarının da bir maaş skalası yokmudur. tmmob tarafından her yıl taban ücret skalası belirlenerek resmi gazetede yayınlatılır. sonuç olarak isg uzmanlığıda mühendislik ve teknik birimlerden olunabildiğine göre tmmob tarafından hazırlanan bu maaş skalası gelir hesabının yapılmasında emsal teşkil eder mi?
  teşekkürler