ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 Zamlı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

2024 Zamlı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?
09.03.2024

İş güvenliği uzmanı; iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, işveren ve çalışanlara iş güvenliği konusunda danışmanlık ve eğitim vermek gibi görevleri olan bir meslektir.

İş güvenliği uzmanı; A, B ve C sınıfı olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. İş güvenliği uzmanı olmak için belirli şartları sağlamak ve sınavlara girmek gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı maaşları, sınıfına, çalıştığı sektöre, iş yeri büyüklüğüne, deneyimine ve eğitimine göre değişmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NEDİR?

İş güvenliği uzmanı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde çalışmaktadır. İş yerlerinin risk değerlendirmesini yapmak, acil durum planlarını hazırlamak, iş güvenliği kurullarına katılmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak, raporlamak ve önleyici tedbirler almak, iş güvenliği ekipmanlarını kontrol etmek, iş yerlerini denetlemek, iş güvenliği kültürünü yaymak gibi görevleri yerine getirmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR?

İş güvenliği uzmanı olmak için belirli şartları sağlamak ve sınavlara girmek gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı olmak için şu adımları takip etmek gerekir:

Bekçi Maaşları : https://www.ssk.biz.tr/bekci-nasil-olunur-maaslari-ve-sartlari-nelerdir/

 1. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenler; A, B veya C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak üzere tercih yapmalıdır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, her türlü iş yerinde çalışabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı, sadece az tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir.
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almalıdır. Eğitim süresi, A sınıfı için 180 saat, B sınıfı için 120 saat, C sınıfı için 80 saattir. Eğitim sonunda, eğitim kurumları tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekir.
 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmelidir. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda, iş güvenliği uzmanlığına ilişkin temel bilgiler, mevzuat, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, acil durum yönetimi gibi konularda sorular sorulmaktadır. Sözlü sınavda, adayların iş güvenliği uzmanlığına ilişkin bilgi, beceri, yetkinlik ve tutumları değerlendirilmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar, iş güvenliği uzmanı belgesi almaya hak kazanmaktadır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı olmak için şu şartları sağlamak gerekir:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. En az lisans mezunu olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum olmamak.
 4. Askerlikle ilişiği olmamak.
 5. Sağlık açısından iş güvenliği uzmanlığı yapmaya engel bir durumu olmamak.
 6. Adli sicil kaydı olmamak.
 7. İş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlamak.
 8. İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanının görevleri; A, B ve C sınıfı olmak üzere farklılık göstermektedir. İş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 1. Her türlü iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek.
 2. İş yerlerinin risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak.
 3. Acil durum planlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 4. İş güvenliği kurullarına katılmak ve rapor hazırlamak.
 5. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak, raporlamak ve önleyici tedbirler almak.
 6. İş güvenliği ekipmanlarını kontrol etmek veya ettirmek.
 7. İş yerlerini denetlemek veya denetletmek.
 8. İşveren ve çalışanlara iş güvenliği konusunda danışmanlık ve eğitim vermek.
 9. İş güvenliği kültürünü yaymak ve geliştirmek.
 10. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket etmek.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 1. Az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek.
 2. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak, raporlamak ve önleyici tedbirler almak.
 3. İş güvenliği ekipmanlarını kontrol etmek ya da ettirmek.
 4. İş yerlerini denetlemek veya denetletmek.
 5. İşveren ve çalışanlara iş güvenliği konusunda danışmanlık ve eğitim vermek.
 6. İş güvenliği kültürünü yaymak ve geliştirmek.
 7. İş yerlerinin risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak.
 8. Acil durum planlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 9. İş güvenliği kurullarına katılmak ve rapor hazırlamak.
 10. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket etmek.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 1. Sadece az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek.
 2. İşveren ve çalışanlara iş güvenliği konusunda danışmanlık ve eğitim vermek.
 3. İş güvenliği kültürünü yaymak ve geliştirmek.
 4. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket etmek.
 5. İş yerlerinin risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak.
 6. Acil durum planlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 7. İş güvenliği kurullarına katılmak ve rapor hazırlamak.
 8. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını araştırmak, raporlamak ve önleyici tedbirler almak.
 9. İş güvenliği ekipmanlarını kontrol etmek veya ettirmek.
 10. İş yerlerini denetlemek veya denetletmek.

2024 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MAAŞLARI NE KADAR?

İş güvenliği uzmanı maaşları; özel sektör ve kamuya göre, ayrıca sınıfına göre farklılıklar göstermektedir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapabilir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için en az lisans mezunu olmak ve 64 saatlik teorik ve 16 saatlik uygulamalı eğitim almak gerekir.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ortalama 45.000 TL ile 85.000 TL civarındadır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için en az ön lisans mezunu olmak ve 48 saatlik teorik ve 12 saatlik uygulamalı eğitim almak gerekir.

Özel Güvenlik Maaşları : https://www.ssk.biz.tr/ozel-guvenlik-maaslari/

B sınıfı iş güvenliği uzmanları, genellikle orta ölçekli ve tehlikeli işletmelerde çalışırlar. Bu nedenle maaşları A sınıfına göre daha düşük, ancak C sınıfına göre daha yüksektir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ortalama 35.000 TL – 65.0000 TL civarında seyretmektedir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapabilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için en az lise mezunu olmak ve 32 saatlik teorik ve 8 saatlik uygulamalı eğitim almak gerekir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanları genellikle küçük ölçekli ve az tehlikeli işletmelerde çalışır. Maaşları diğer sınıflara göre daha düşüktür. 2024 yılında C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları ortalama 24.000 TL ile 45.000 TL arasındadır. Bu maaş; sektör, iş yeri, deneyim ve ek ödemelere göre artış veya azalış gösterebilir.

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MAAŞLARI NE KADAR?

Kamuda iş güvenliği uzmanı, devlet kurum ve kuruluşlarında çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için görev yapan kişidir. Kamuda iş güvenliği uzmanı olmak için özel sektörde olduğu gibi sertifika almak gerekir. Kamuda iş güvenliği uzmanı olabilmek için, KPSS sınavından belirli bir puan almak ve mülakatı geçmek de gereklidir.

Kamuda iş güvenliği uzmanları, özel sektöre göre daha düzenli ve sabit bir maaş alırlar. Ayrıca kamuda çalışmanın sağladığı sosyal haklardan da yararlanırlar. 2024 yılında kamuda iş güvenliği uzmanı maaşları ortalama 49.000 TL dolayındadır. Kamudaki maaş; kurum, kadro, derece ve ek ödemelere göre artış veya azalış gösterebilir.

Özel sektör ve kamuda iş güvenliği uzmanı maaşları 2024 yılına dair detayları paylaştık. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Selim Kavurmacı dedi ki:

  Ben A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıyım. Yazınızda “İş Güvenliği Uzmanı Kaç Saat Çalışır?” bölününde yanlış bilgilendirme var. Bütün uzmanlar ayda 195 saate kadar çalışabilirler. İSGKATİP üzerinden, az tehlikeli işlerde çalışan başına 10 dk., tehlikeli işlerde çalışan başına 20 dk., çok tehlikeli işlerde çalışan başına 40 dk. atama yapılır.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Uzman ekibimiz tarafından gerekli araştırmalar yapılarak yazımız güncellenmiştir. Katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz.

 2. nuri akın dedi ki:

  merhaba; iş güvenliği uzmanlarının da bir maaş skalası yokmudur. tmmob tarafından her yıl taban ücret skalası belirlenerek resmi gazetede yayınlatılır. sonuç olarak isg uzmanlığıda mühendislik ve teknik birimlerden olunabildiğine göre tmmob tarafından hazırlanan bu maaş skalası gelir hesabının yapılmasında emsal teşkil eder mi?
  teşekkürler