ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Vergi Denetim İşleminde Yeni Dönem Başladı!

Vergi Denetim İşleminde Yeni Dönem Başladı!
30.07.2020

Vergi Denetim İşleminde Yeni Dönem Başladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Böylece vergi denetiminde izaha davet dönemi başlamış bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gönüllü uyumun ve vergi denetimlerindeki etkinliğin artırılmasını, sınırlı olan insan kaynağının etkin kullanılmasını ve uyum maliyetlerini azaltmak üzere izaha davet müessesesini hayata geçirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete^de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Vergi mükellefiyetine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla mükellefler, mükelleflerle muamelede bulunan kişiler ya da kamu idare ve müesseselerinden çeşitli bilgiler toplayıp bakanlık, bu bilgilerle vergi incelemesi ve denetimler gerçekleştiriyor. Vergi inceleme işlemi başta olmak üzere gerçekleştirilmekte olan bu işlemler bazı durumlarda süreci uzatabilmektedir. Bu durum da vergide uyum maliyetlerini arttıran bir sonuç ortaya koymaktadır. Yayımlanan Tebliğ, belirtilen durumların ortadan kaldırılması amacıyla birlikte izaha davet müessesine yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır.

Buna göre izaha davet müessesinde, izaha davet edilen mükellefler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu, vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılanların konu ile ilgili vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilmesi önerilmektedir. Vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefler belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korunmaktadır. Yapılan uygulamada bakanlık birimleri tarafından vergi ziyaına uğradığında delalet eden emareler bulunması dahilinde, haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilecek ve belirtilen mükelleflerin 30 gün içerisinde ilgili komisyona izahatta bulunması beklenmektedir.

Vergi Ziyaı Cezasında İndirim Şartları Nelerdir?

Vergi Ziyaı Cezasında İndirim Şartları Nelerdir? Kendilerine bildirilen konuya yönelik olarak direkt olarak beyanname vermesi mümkün olan mükelleflerin beyanname vermesi ile eksik vergi beyanının tamamlanması ve ödeme yapılması durumunda, vergi ziyaı cezası indirimli olacak. Vergi, ziya uğratılan kısım üzerinden % 20 kesilecektir. Yüzde 20 oranında kesilen bu ceza için uzlaşma talep edilebileceği gibi indirim istenerek belirtilen cezanın yarısının ödenmesi de mümkün olacaktır. Mükellefler tarafından yapılan izahın komisyon tarafından değerlendirilmesi neticesinde, mükellefin izahının yeterli bulunması ve beyanname verilmesini ya da vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığına karar verilmesi halinde, bu durum mükellefe bildirilecek ve mükellef bu tespite yönelik vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk edilmeyecek.

Mükellefler tarafından yapılan izahın, izaha davet yazısında yer verilen ziya uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olduğunun ya da söz konusu ön tespite yönelik yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğuna karar verilmesi halinde ise bu durum mükellefe yazı ile bildirilecek. Mükelleflerin bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde beyanname vererek eksik vergi beyanını tamamlamaları ve ödeme yapmaları durumunda, vergi ziyaı cezası indirimli olarak ziya uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında kesilmektedir. Aynı zamanda mükellefler bu indirimli ceza için uzlaşma talebinde bulunabileceklerdir. Diğer yandan da indirim isteyerek belirtilen cezanın yarısını ödeyebilecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.