Genel

Memurları Yakından İlgilendiren Yeni Yönetmelik Nedir?

Memurları Yakından İlgilendiren Yeni Yönetmelik Nedir? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren esnek çalışma şartları ile ilgili olarak yönetmelik taslağı hazırlanmış durumdadır. Düzenlenen taslağa göre de memurlar çalışma saatlerini yani işe başlama ve işi sonlandırma saatlerini kendileri belirleyebilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine esnek çalışma sistemi gelmektedir.

Belirlenen esnek çalışma sistemine göre memurlar, değişik zaman dilimlerine göre daha fazla esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü açılmış olacak. Söz konusu olan esnek çalışma sisteminin uygulanması ile ilgili olarak yönetmelik taslağı hazırlanmış bulunmaktadır. Çalışmaları devam eden taslağa göre esnek çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin nedenler aşağıdaki gibi belirtilmiş bulunmaktadır.

 • Memurların iş ve yaşam dengesini korumalarına yardımcı olmak,
 • İşle olan bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve iş saatinde verimliliklerini arttırmak,
 • İşe geliş ve gidişten kaynaklanan zaman kaybını en aza indirgemek,
 • Trafik yoğunluğunu aza indirgemek,
 • Hasta, çocuk, engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak,
 • İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağı israfını önlemek.

Memurların Esnek Çalışması ile İlgili Zaman Dilimleri Nelerdir?

Memurların Esnek Çalışması ile İlgili Zaman Dilimleri Nelerdir? Memurlar için hazırlanan esnek çalışma ile ilgili yasa tasarısına göre yapılacak olan esnek çalışma uygulaması gönüllülük esasına göre uygulanacaktır. Memurun kendisinin yazılı olarak müracaatının bulunmaması halinde esnek çalışmaya herhangi bir zorunluluk işlemi uygulanmayacaktır. Belirtilen hüküm yasa taslağında yer almaktadır. Esnek çalışmak isteyen memur ile esnek çalışmak istemeyen memur arasında özlük hakları bakımından eşitlik korunmaktadır.

Belirlenen yasa taslağına göre esnek çalışma nasıl uygulanacaktır.

 • Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi esnek zaman ve çekirdek zaman olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
 • Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içinde ise zorunluluk ortadan kalkmaktadır.
 • Belirlenen çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içinde en fazla 5 saat olacak şekilde, esnek zaman da çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenmesi süresi dışında kalan süreleri kapayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecektir.
 • Memurlar için günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede özgürlük tanınmaktadır. Talep etmesi halinde de bu çalışma biçimini kurumdan sabitlemesini isteyebilecektir.
 • Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olmaktadırlar. Böylece doktor randevularını, banka ve benzeri şahsi işlemlerini esnek çalışma zamanı içerisinde halletmek zorundadır.
 • Uzaktan çalışma memurlar çalışma şekillerini kurum dışında çalışma ortamında, kanuni günlük ya da haftalık çalışma süresine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütebilecektir.
 • Fakat herhangi bir projenin gerçekleşmesi ya da geçici süreli bir görevin yetine getirilmesi amacı ile belirlenen sürede teslim etmek şartı ile yetkili amir tarafından verilen görevleri dilerse uzaktan çalışma kapsamında bilişim sistemini kullanmadan da yerine getirebilecektir.

Engelli Yakını Olan Memura Kısmı Çalışma İmkanı

Engelli Yakını Olan Memura Kısmı Çalışma İmkanı, Kısmi zamanlı çalışma, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ya da engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek zorundadırlar. Durumlarını belgelendirmek isteyen memurlar yazılı olarak başvuruda bulunarak, bu madde üzerinden belirlenen esaslar üzerinden kanuni çalışma sürelerinden daha az süre ile çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Engelli yakını bulanan memurlar anne, baba, eş, çocuk, ya da kardeşlerinin kaza ya da bir hasatlık sonucu bir süre tedaviye ihtiyacı olması halinde ya da diğer taraftan bakıma muhtaç olan anne veya babaları için 1 yılda en fazla 2 ay süre ile günde 5 saat çalışabileceklerdir.

Yönetmeliğe Göre Memurların Çalışma Saatleri Nasıl Olacaktır?

Yönetmeliğe Göre Memurların Çalışma Saatleri Nasıl Olacaktır? Memurların yoğun çalışma saatleri, hesaplama dönemi haftalık ya da iki haftalık olmak kaydı ile memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • 9 / 80 Çalışma Saati; Memurun iki hafta süre ile birlikte dokuz gün seksen saat çalışarak, ikinci haftada bir gün izin kullanma olarak belirlenen çalışma şeklidir.
 • 4 / 4 Çalışma Saati; Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir gün izinli olarak kullanma şeklidir.

4 / 36 – 1 / 4 Çalışma Saati; memurun haftada dört günü, günde dokuz saatten 36 saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izinli olarak kullanabilmesidir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir