Genel

Kira Güvence Sigortası Nasıl Yapılır ?

Türkiye’de kira karşılığı ikamet sağlayan kişi çokluğu kadar, kirasını ödemeden ev değişikliğine giden insan sayısı da giderek artmaktadır. Ne yazık ki belli sözleşmeler yapılmadığı takdirde ev sahipleri de kiranın tahsil edilmesi konusunda büyük sıkıntı yaşamaktadır. Her ne kadar kontrat hazırlanırken depozito verilse de aylarca ödenmeyen kiralar ne yazık ki bu tutar karşısında oldukça büyük rakamlara tekabül etmektedir. İşte bu gibi durumlarda devreye Kira Güvence Sigortası girmektedir.

Kira Güvence Sigortası Nedir?

Kiracıların belli hallerde ödemediği ya da ödeyemediği kira tutarının garanti altına alınması durumuna Kira Güvence Sigortası denmektedir. Ev sahiplerinin belli tutarlarda poliçe bedeli ödemesi koşulu ile sağlanmaktadır. Hem kiracı hem de ev sahibi için artı sağlayan bir durum olmakla beraber, iflas, sakatlık, ölüm gibi durumlarda ödenemeyen kiralar garanti altındadır. Yalnızca kira değil, depozito bedeli de bu kapsamda yer almaktadır.

Kira Güvence Sigortası Nasıl Yapılır?

Kira güvence sigortası için pek çok özel şirket ile anlaşmak mümkündür. Nasıl ki araba ya da ev için belli tutarlar karşılığında sigorta şirketleri ile anlaşılabiliyor ise, kira güvence sigortası hususunda da aynı koşullar geçerlidir.

 • Ev sahibinin belli bir sigorta şirketi ile anlaşma sağlaması gerekmektedir.
 • Seçilen sigorta şirketine kiracı ve ev sahibine ait kimlik ve iletişim bilgileri verilmektedir.
 • Bu sigorta kapsamında ödenecek tutar ev sahibi tarafından belirlenmektedir.
 • Her iki tarafın da sigorta poliçesi hususunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Poliçe dönemi içerisinde kiracının ödeme yapamadığına dair noter huzurunda en az iki defa ihtarname göndermiş olması gerekmektedir.
 • Ev sahibi, kiracıdan almış olduğu depozitoyu bir banka hesabına yatırmalı ve evrak ile bankada güvence altında olduğunu raporlamalıdır.
 • Kiracı ve ev sahibi arasında gerçekleştirilen tüm yazışmaların saklanması gerekmektedir.
 • Depozito bedeli ev sahibine ödenmeden, ev sahibi evinde ikamet izni vermemiş olmalıdır.
 • İki taraf arasında yapılmış olan kira kontratı sunulmalıdır. Noterden onaylı olmasına gerek bulunmamakla beraber, iki tarafın ıslak imzasının olması yeterlidir.
 • Sigorta şirketleri bu kapsamda 6 aya kadar teminat sağlamaktadır.
 • Poliçe tarihinden önce olan kontratlar da kapsamda yer almaktadır.
 • Kiranın ödenmemesi durumunda teminat için ödenecek tutarlar sigorta şirketlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle anlaşılacak sigorta poliçesinin aylık sigorta tutarı sabit değildir.

Kira güvence sigortasının kapsamını biraz açacak olursak, ne gibi durumlarda sigorta şirketinin ödeme yapacağını daha detaylı incelememiz mümkün olacaktır.

Kiracılar İçin Sigorta Kapsamında Yer Alan Teminatlar

 • Kira güvence sigortası kapsamında kiracı işten çıkarılırsa, işsizlik sigortasına başvurulmasının kabulü şartı ile sigorta şirketi ev sahibine kira bedelini ödemektedir.
 • Kiracı olan kişi vergi mükellefi ya da hissedar ise, iflasının açıklandığına dair belgeyi ibraz etmesi şartı ile sigorta şirketi tarafından kira bedeli ödenmektedir.
 • Kiracı olan kişi, ölür ise veraset ilamının ibrazı; sakat kalma durumunda ise doktor raporunun ibraz edilmesi koşulu ile kira bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Ev Sahipleri İçin Sigorta Kapsamında Yer Alan Teminatlar

 • Kira günü ve yasal olan 5 günlük gecikme süresi geçtiği halde kiracının kira bedelini ödememesi durumunda sigorta şirketi kira ödemesini gerçekleştirmektedir.
 • Peşinat ya da depozito olarak sayılan, kiracının ev sahibine karşı sorumlu bulunduğu her borç, sigorta kapsamında yer almakta ve ev sahibine ödenmektedir.
 • Kira dışında apartmana ait aidatların kiracı sorumluluğunda olması ve ödenmemesi durumunda bu bedeller sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.
 • Kira hususunda avukatlık masrafı durumu söz konusu ise, bu miktarlar da sigorta kapsamında yer almaktadır.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir