Personel İlanları

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınladı

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre farklı unvanlarda sözleşmeli toplam 102 personel alınacaktır.  Adaylar ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece bir başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer başka yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinde adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Başvuru şartları ve başvuru detayları için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Başvuru Şartları

 • Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1.bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olunması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekmektedir.
 • Adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Özel Şartlar

 • Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
 • Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.
 • Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.

Başvuru Tarihi ve Başvuru Yeri

14.03.2023 – 28.03.2023 tarihleri arasında başvurular alınacak olup 28 Mart 2023 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir. Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler Neler?

Adayların KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge ve kimlik bilgileri başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata bulunuyorsa başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları zorunludur. Mezuniyet bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Aynı zamanda adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası veya transkript belgesi, Avukatlık ruhsat belgesi başvuru sırasında ek dosya olarak yüklenmelidir. Bu belgelerin tamamının doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. Eksik ve yanlış bilgiye sahip olan adayların başvurusu dikkate alınmayacaktır. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru da değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adayların başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri büyük bir öneme sahiptir.

Başvuru Sonuçları

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı, herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan adaya, mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda da yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli olan belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet www.kgm.gov.tr sitesinde son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayınlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Aynı zamanda adaylar için güvenlik sorgulaması yapılacak ve bu sorgulamadan olumlu sonuç gelmemesi halinde adaylar atanmayacaktır.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir