Genel

İşyerinde Kavga Sonucunda İşçi İşten Çıkarılır mı ?

İşyerlerinde bazı durumlarda yaşanan tartışmalar kavgaya dönüşebiliyor. Bu durumlarda ise işverenin çalışanın haklılığına bakmadan işten çıkarma durumu bulunuyor. Aynı zamanda işyerinde kavga çıkaran işçi kıdem tazminatı alma hakkını da kaybeder.

İşyerinde Kavga İşten Çıkarma ile Sonuçlar

İş yaşamının getirdiği gerginlikler ya da tartışmalar bazı durumlarda kavga ile sonuçlanıyorlar. Çalışanlar kavga ettiklerinde ise hem işlerinden olabilir hem de yıllardır birikimlerinin sonucu olan kıdem tazminatı alma haklarını kaybedebilirler. Bu durum için Yargıtay tarafından da çok sayıda verilmiş karar bulunuyor.

Yargıtay’ın 28093 esas numaralı kararı bu durumun en güncel örneklerinden birisini içeriyor. İş arkadaşları ile birlikte kavga eden bir çalışan 6 yıldır çalışmakta olduğu işyerinden kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden çıkarıldı. Bu durumda işçi kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi için mahkemeye dava açtı. Mahkeme ise çalışanın talebini kabul etti daha sonrasında ise işveren dosyayı temyize götürdü ve Yargıtay işvereni haklı gördü. İlgili dosyaya göre davacı olan işçi, işyerinde daha önceden karışmış olduğu bir kavga sebebiyle ihbar almış olduğu halde başka bir çalışma arkadaşı ile tartışmaya girdi ve tehditler savurdu.

İşveren ise bu durumca kavgayı çıkaran işçiyi işten çıkardı. Yargıtay ise bu durumda ilk haksız hareketin davacı olan işçiden gelmiş olması ve daha önceden de başka bir işçi ile tartışmış olmasını temel alarak işten çıkarmanın haklı olduğuna ancak işverenin adil davranmadığına ve bu durumda kavga eden diğer çalışanın da işten çıkarılması gerektiğine hükmetti. Aynı zamanda iş sözleşmesinin haklı nedene dayandığı için de kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmaması gerektiğine de karar verildi.

Kavgaya Karışan Tüm Taraflar İşten Çıkarılabilir

Bir başka Yargıtay kararında da görüldüğü üzere işyerinde kavga çıkarma durumunda, kavgada haklılık payı aranmıyor ve kavgaya karışan tüm taraflar işten çıkarılabiliyor. Bu konudaki emsal kararda ise işçinin işverene ya da onun ailesi üyelerinden birisine veya işverenin başka bir çalışanına sataşmasının işverene haklı fesih imkânı vermiş olduğu vurgulanıyor. Çalışanın sadakat borcuna aykırılık teşkil eden söz ve davranışların işveren için fesih hakkı sağladığını belirten karar kapsamında sataşmanın söz ya da fiili tecavüz anlamına da geldiğini ve sataşmanın suç teşkil etmediğine de belirtildi.

Bu bakımdan kavgaya sebep olan kişi diğer çalışan olsa ya da diğer çalışan tahrik nedeniyle kavgaya karışmış olsa da yaşanan kavgaların işyerinde olması halinde kavgaya karışan tüm tarafların iş sözleşmeleri feshediliyor. Buna göre işveren kavgaya karışan tüm tarafları haklı gerekçelere dayandırarak işten çıkarabiliyor ve aynı zamanda da tazminat ödemesi yapılmıyor.

İşveren Eşit Davranmaya Uymak Zorunda

Aynı zamanda işyerinde eşit davranma hükümleri gereğince işverenlere de önemli sorumluluklar sağlanıyor. Buna göre kavga sonucunda işveren kavgada haksız gördüğü kişiyi işten çıkardığında eşit davranma ilkesine aykırı olarak davranıyor ve daha sonra işten çıkarılan işçinin dava açması sonucunda diğer işçinin de haklı nedenlere dayanarak yani tazminat hakkı olmadan işten çıkışı gerekiyor. Bu yüzden işverenler ya da vekiller kavga gibi durumlarda verilecek karara kavgaya karışan tüm taraflar için uygulamaları gerekiyor. Buna göre ilgili kararlar kapsamında kavgayı çıkaran ya da karışan taraflar tazminatsız işten çıkarılabiliyor. Sataşma ya da karşı saldırıya maruz kalsa bile bu durumdaki işçi kavga şeklinde karşılık vermişse kendi işini kaybedebiliyor. İşten atılmama durumu ise sadece saldırıya uğrayan tarafın saldırıyı savuşturmak için davranması halinde mümkün oluyor. İşveren ise kavgayı çıkaranı işten çıkarması diğer kimseyi çıkarmaması halinde ise karar mahkemeye taşınabiliyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir