Genel

İşçi Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

Ülkemizde birçok işçi, işveren altında çalışmaktadır. İşverenlerin bu işçilerin sorumluluğunu almak ve onların sigortalarını ödemek gibi bir yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de işçi bildirimleridir. İşçi bildirimleri önemlidir. İşçi bildirmeme cezasını ne kadar olduğu da merak edilen bir konudur.

İşçiler işe girmeden önce ilk olarak işvereniyle tanışır ve gerekli kabullerden ve anlaşmalardan sonra iş sözleşmesi imzalarlar. Bu sırada da işveren işçinin sigortalılığını devlete bildirmelidir.

İşverenler, çalıştırdıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini belirlenen süre içerisinde söz konusu olan kurumlara Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdürler. Bu bildirimler ve gerekli olan belgeler internet, elektronik ya da benzeri ortamlar aracılığı ile yapılabilmektedir. Eğer işverenler belirlenen yasal süre içerisinde işçilerini kurumlara bildirmezlerse her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası ödemek zorunda kalırlar.

İdari para cezasını ödemek istemeyen işverenler işçi bildirimlerini yasal süreler içerisinde yapmalıdırlar. Bazı durumlarda işverenlere uygulanan idari para cezası asgari ücretin iki katına çıkmaktadır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Sigortalı kişinin işe giriş belgesinin verilmediğinin mahkeme kararlarıyla, kurumun denetimiyle ya da kontrollerden sonra anlaşılması.
  • Sigortalı kişinin işe giriş belgesinin verilmediğinin bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ve kanunla kurulmuş olan kurumlardan alınan bilgilerle anlaşılması halinde işverenler her bir sigortalı başı asgari ücretin iki katı idari para cezası öder.

Yukarıda belirttiğimiz durumlarda işverene asgari ücretin iki katı bir ceza ödetilir. Eğer bir işveren, daha önceden işçi bildirmeme durumunu yaşarsa ve bir yıl içerisinde işçi bildirmeme işlemini tekrarladığı anlaşılırsa, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlara her sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında bir idari para cezası kesilir. İşçi bildirmeme sonundaki oluşan böyle durumlara maruz kalmamak isteyen işverenler yasaları yakından takip etmelidir.

Bazı durumlarda da idari para cezasının yani asgari ücretin dörtte biri oranında idari para cezası uygulanmaktadır. Mahkeme kararına, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş olan memurları tarafından mevzuatlarına göre yapacakları soruşturma ya da kamu idarelerinden alınmış olan belgelere göre düzenlenenler dışındakiler bu kapsama girmektedir. Sigortalı işe giril bildirgesi ve genel sağlık sigortası giriş bildirgesini kanun tarafından belirlenen yasal süre içerisinde vermeyen, fakat daha sonra 30 gün içerisinde verip, söz konusu olan cezaları tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse; ceza miktarı asgari ücretin dörtte biri oranında olur.

Belirttiğimiz gibi işverenler işçi bildirme konusunu dikkate almalıdır. Aksi takdirde asgari ücretin de üzerinde tutarlarda idari para cezası gelebilmektedir. İşçi bildirmeme cezasını ödemek istemeyen işverenler bu yüzden işçi bildirimlerinin yasal sürelerini de takip etmelidirler.

İşçi bildirmenin yani işe giriş bildirgesinin geç verildiği bazı durumlarda ceza uygulanmama ihtimali de vardır. Bu ihtimalleri şöyle sıralayabiliriz:

  • İşçilerin çalıştığı iş yerinin aynı il içerisinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi ya da taşınması.
  • İşverenin işe giriş bildirgesini teslim etmiş olduğu sigortalı işçinin, hizmet  sözleşmesi devam ederken, aynı işverenin başka bir iş yerinde çalıştırılması durumunda.
  • Yaşlılık aylığı almakta olup, iş yerini değiştirmeden sigortalılık niteliğini değiştiren, diğer bir deyişle prim ödeme şeklini değiştirme durumlarında işçi bildirimini geç yapmaya yönelik bir idari para cezası uygulanmamaktadır.

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir