emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Devlet Memurları Konut Yiyecek Yardımı

Devlet Memurları Konut Yiyecek Yardımı

Ülkemizde kamuda birçok devlet memuru çalışmaktadır. Memurlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı ve devlet tarafından belirlenen şartlarla göreve alınmaktadır. Devlet, devlet memurlarına birçok sosyal hak ve yardım imkanı tanımaktadır. Devlet memurlarına konut yiyecek yardımı da bu sosyal haklar kapsamına girmektedir. Bu yardımlar ile devlet, memurlarına daha rahat bir çalışma ortamı sağlar ve verimli çalışma imkanını artırır.

Devlet memurları konut ve yiyecek yardımına geçmeden önce devletin memurlara sağladığı diğer sosyal haklar ve yardımlar konusuna değinmekte fayda var. Devletin, memurların faydalanması için sunduğu sosyal haklar ve yardımları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Emeklilik hakkı: Devlet, devlet memurlarına primlerinin ödenmesi karşılığında emeklilik hakkı sunmaktadır. Kişinin ölümü halinde dul ve yetimlerinin sahip olduğu haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir.
 2. Hastalık ve analık sigortası: Devlet memurlarına yasada belirtilen haller olduğunda gerekli sosyal sigorta yardımları devlet tarafından sağlanmaktadır.
 3. Yeniden işe alıştırma: Bazı memurlar gereken durumlarda meslekte çalışabilmelerini sağlamak için işe alıştırılmaya tabii tutulabilirler.
 4. Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma.
 5. Devlet memurları için konut kredisi.
 6. Devlet memurları için konut.
 7. Bazı devlet memurları için konut tahsisi.
 8. Mahrumiyet yeri ödeneği.
 9. Öğrenim bursları ve yurtları: Mahrumiyet yerlerinde görev almakta olan devlet memurları, görev yerlerinde çocuğu için uygun olmadığı takdirde çocuğunu yatılı okulda okutmak isterse pansiyon ücretinin indiriminden faydalanma hakkına sahiptir.
 10. Aile yardımı ödeneği: Evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği ödenmektedir.
 11. Doğum yardımı ödeneği.
 12. Ölüm yardımı ödeneği.
 13. Tedavi yardımı.
 14. Cenaze giderleri yardımı.
 15. Yiyecek yardımı.
 16. Giyecek yardımı.
 17. Yakacak yardımı.

Devlet tarafından verilen bu yardımlar ve haklar söz konusu olan kanunlarla düzenlenmiş ve açıklanmıştır.

Görüldüğü üzere devlet, devlet memurlarına konut yardımı yapmaktadır. Bu konut kredisi şeklinde de olmaktadır. Devlet memurları arasından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlar, talep ederlerse Toplu Konut Fonundan özel şartlarla konut kredisi alabilmektedirler. Bu krediden de faydalanma şartları bulunmaktadır. Bu şartlar ve kredi borcunun devlet memurlarından nasıl tahsil edileceği Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanan yönetmelikte yer almaktadır.

Konut kredisinin yanında devlet tarafından bir de konut yardımı yapılmaktadır. Devlet memurlarının gereken yerlerdeki konut ihtiyaçlarının kiraları İskan Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir ve devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu ücretler, genel ve katma bütçelere her yıl konulan ödeneklerden tesis edilen fonlardan karşılanmaktadır.

Konut yardımı sayesinde imkanı olmayan memurlar gereken şartları taşıyorsa talep ettikleri takdirde ve belirli görevler sırasında kiraları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bu yıl Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki değişiklik şu şekildedir: “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.”

Konut yardımı gibi devlet, devlet memurlarına yiyecek yardımı da yapmaktadır. Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından hangi şekillerde faydalanabilecekleri ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırladıkları yönetmelikte açıklanmaktadır. Yemek yardımının memurlara nasıl yapıldığı da devlet memurları için önemlidir. Devletin yemek verme şeklinde yapılan yemek yardımına ödenen giderlerin yarısı kadar olan kısmı kurum bütçelerinden karşılanmaktadır, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise memurlardan alınmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.