Genel

Dernek Üyeliği Sorgulama ve İptal Ettirme

dernek uyeligi iptal etme

Dernek üyeliği sorgulama ve iptal ettirme işlemi, e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilir. Dernek üyesi olmak isteyen kişilerin genellikle belirli bir amacı vardır. Bu kişiler kendi amaçlarına uygun derneklere üye olurlar.

Dernekler, belirli dönemlerde bazı faaliyetler gerçekleştirir. Bu sayede üyeler bir araya gelerek hedefleri için çalışmalar yürütür. Derneklerin kaynaşma, tanışma amaçlı organizasyonları da vardır. Bu sayede insanlar birbirlerini tanıyarak bir amaç uğruna beraber çalışır.

Bazı durumlarda hiç haberiniz olmadan da bir derneğe üye yapılmanız mümkündür. Bunu önlemek için belirli aralıklarla e-Devlet’ten dernek üyeliği sorgulama ve iptal ettirme işlemi yapabilirsiniz.

E-DEVLET DERNEK ÜYELİĞİ SORGULAMASI

E-Devlet dernek üyeliği sorgulaması için şifre ve kimlik numaranızla sisteme girmeniz gerekir. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden öğrenebilirsiniz. PTT şubelerinden kapalı zarf içerisinde size şifreniz teslim edilir.

E-Devlet’e şifre olmadan da girme şansınız vardır. E-imza ve mobil imza ile sisteme erişebilirsiniz.

E-Devlet’e girdikten sonra sağ kısımda yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklamalısınız. Buraya tıkladığınız takdirde karşınıza şifre ekranı gelir.

dernek uyeligi edevlet1

Herhangi bir üyeliğiniz yoksa yukarıda gösterildiği şekilde bir ekran karşınıza çıkar. Size verilen bilgiler şu şekildedir:

 • Dernek üyelik bilgileri
 • Dernek organlarındaki üyelik bilgileri
 • Dernek kurucu bilgileri

Dernek üyeliğinizin olması halinde bu kısımdan iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Dernek Üyeliğinden Nasıl Çıkılır?

Dernek üyeliğinden çıkmak için istifa yolunu tercih edebilirsiniz. Dernek üyesi, tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Üye istediği zaman üyelikten ayrılabilir.

 • Dernek Üyeliğinden İstifa

Dernek üyeleri istifa için dernek tarafından yetkili kılınan organa başvurmalıdır. İstifalarla ilgilenen bir birim yoksa yönetim kuruluna istifa dilekçesi teslim edilebilir. İstifanın kabul edilmemesi gibi bir durum mümkün değildir. Üyelerin istifa hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin bir gerekçe sunması şart değildir. Bu sayede özgürce bir derneğe katılabilir ve istediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.

 • Dernek Üyeliğinden İhraç

Dernek üyeliğinden ihraç, derneğin uygun görmesi halinde gerçekleşir. Üyenin ihracına karar veren derneklerin haklı bir neden göstermesi gerekir. Aynı zamanda üyeye savunma şansı da verilmelidir. İhraç kararları genel kurul tarafından alınır. Farklı organlar da ihraç için yetkili kılınabilir.

Üye, ihraç durumunda itiraz hakkını kullanabilir. Üye kararın haksız şekilde alındığını ispat ederse tekrar üyeliğe hak kazanabilir. İtirazlar önce derneğe yapılır. Bir sonuç alınamazsa bir ay içinde dava açılabilir.

E-Devlet Üzerinden Dernek Üyeliği İptal Ettirme

E-Devlet üzerinden dernek üyeliğini iptal ettirme işlemi yapılabilir. Üyeliğinizi iptal ettirmek için “Dernek Üyeliği Sorgulama ve İptal Ettirme” kısmına girmelisiniz. Bu kısımdan iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli Dernek Üyelik İptal İşlemleri

Emekli dernek üyelik iptal işlemleri de e-Devlet üzerinden yapılabilir. Türkiye Emekliler Derneği, ülke genelinde şubeleri olan bir kuruluştur. Bu kuruluştan da normal dernek üyelik iptal prosedürünü takip ederek ayrılabilirsiniz.

Emekliler Derneğine bizzat başvuru yaparak da üyelikten çıkabilirsiniz. Bunun için dilekçenizi yazarak derneğin yönetim kuruluna başvurabilirsiniz.  Dernek üyeliği sorgulama ve iptal ettirme işlemleri sayesinde haberiniz olmadan yapılan üyeliği iptal edebilirsiniz. Böyle bir durum başınıza geldiğinde yasal yollara da başvurabilirsiniz.

Dernek Üyeliği Nedir?

Dernek üyeliği, derneklere kayıtlı olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Dernek üyelerinin belirli sorumlulukları ve görevleri olabilir. Aynı zamanda sadece üye olarak bir derneğe katkıda bulunabilirsiniz. Her derneğin kuruluş amacı birbirinden farklıdır.

Hayvanları korumak, çocuk istismarını önlemek ya da Türk sinemasını yaşatmak gibi farklı amaçlarla kurulmuş dernekler vardır. Bunun yanı sıra aynı memleketten olanları ya da aynı takımı tutanları buluşturan dernekler olabilir.

Dernek üyeleri, kuruluşun hedeflerine uygun hareket etmek zorundadır. Uyulması gereken kurallar, dernek tüzüklerinde açıkça belirtilir. Bu kuralların dışına çıkanlar ihraçla cezalandırılır.

 • Dernek Nedir?

Dernek, belirli amacı olan bir kuruluştur. Bu kuruluşların üyeleri gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Tüm üyeler, resmi olarak kayıt altına alınır. Bir dernek en az 7 üye ile kurulur. Üye sayısının en fazla kaç olacağına dair bir kısıtlılık yoktur. Ancak dernek kendi tüzüğünde üye sayısı için üst sınır belirleyebilir.

Dernek ve üye arasında imzalanan sözleşme ile üyelik gerçekleşir. Üyelik için belirli bir süre sınırı öngörülmemişse kesintisiz olarak üyelik devam eder. Üyelik sözleşmesinde belirli bir süre sınırlaması da yer alabilir.

Üyelerin ve derneğin yükümlülükleri karşılıklı olarak gerçekleşir. Üyeler tüzükte belirtilen koşullara uymak zorundadır. Aynı zamanda dernek de üyelerin hak ve yükümlülüklerini gözetmelidir.

Derneklerde farklı üyelik türleri de vardır. Onursal üyeler dışında, üyelerin statüleri arasında herhangi bir fark bulunmaz. Onursal üyeler, derneği tanıtmak maksadıyla ünlü ve toplum üzerinde olumlu etkisi olan kişilerden seçilir.

Dernekler kendi yapılarına özel üyelik türlerini de tüzüklerinde belirleyebilir. Bu üyelik tiplerinin ayrımcılığa yol açacak biçimde olmaması gerekir.

 • Derneklere Üyelik Koşulları Nelerdir?

Derneklere üyelik koşulları arasında fiil ehliyeti ilk akla gelen şartlardandır. Küçükler, kısıtlılar ve ayırt etme gücü olmayanların üyelik hakkı yoktur. Çocuklar, kendilerine yönelik olan derneklere üye olarak katılabilir.

Derneklerde belirli bir yaş şartı vardır. 12 yaşından büyükler sadece üye sıfatıyla derneklerde yer alır. 15 yaşından büyükler ise kurucu olabilir. Kamu görevinde çalışanlar için üyelik ve kuruculukla ilgili belirli sınırlamalar söz konusudur.

 • Dernek Üyelik Aidatı Ne Kadar?

Dernek üyelik ücretleri, dernekler tarafından belirlenir. Ücretlerin her üye tarafından ödenmesi gerekir. Üyenin derneğe karşı sorumluluklarından biri aidatları düzenli olarak ödemektir.

 • Dernek Üyelik Aidatı Ödenmezse Ne Olur?

Dernek üyelik aidatı ödenmemesi halinde üyeliğin sona erdirilmesi söz konusu olabilir. Üyelerin aidat ödemediği için üyelikten çıkarılması, genelde tüzüklere eklenir. Bu nedenle tüzük gerekçe gösterilerek üyelik sonlandırılır.

 • Dernek Üyeleri Para Kazanır mı?

Dernek üyelerin para kazanması mümkündür. Dernekler bağış alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda yardım da toplayabilirler. Derneklerin bir diğer gelir kalemi de iktisadi işletmelerdir. İktisadi işletmeler kuran dernekler, giderlerini daha kolay şekilde karşılayabilir.

Dernek üyeleri de gelir elde edebilir. Ancak burada üyenin kamu görevlisi olmaması şarttır. Dernek üyelerine yolluk ve tazminat da ödenebilir.

 • Dernekler Vergi Öder mi?

Derneklerin vergi ödemesi bazı durumlarda söz konusu olur. Dernekler, kurumlar vergisi ödemez. Ancak iktisadi bir işletme sahibi olmaları halinde vergi yükümlülükleri doğar. Derneklere bağlı olan iktisadi işletmeler, kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür.

Kamu yararına çalışan dernekler gelir, KDV, emlak ve damga vergisinden muaftır.

 • Dernekler Devletten Yardım Alır mı?

Derneklerin devletten yardım alması, proje söz konusu olduğunda mümkündür. Her yıl belirlenen tarihlerde dernekler tarafından proje başvurusu yapılabilir. Yardımlar, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanır. Proje konuları bakanlık tarafından belirlenir.

Shares:

1 Yorum

 • Sedat
  07.07.2018

  Dernek üyeligim varmı

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir