SSK

Çalışan Kadın, Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

calisan kadin kidem tazminati alabilirmi

İşveren ve çalışan arasındaki önemli anlaşmazlıklardan ve merak edilenlerin başında kıdem tazminatı gelmektedir. Halbuki 1475 sayılı kanun çerçevesinde çalışanın kıdem tazminatı alabileceği durumlar açık şekilde belirlenmiştir. Bu yüzden evlenen kadın çalışanın kıdem tazminatı da ilgili kanun çerçevesindedir.

Sözleşme Süresi Kıdem Tazminatını Etkiler mi?

Çalışan ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıkları kıdem tazminatı oluşturmaktadır. 1475 sayılı kanun çerçevesinde ise bazı durumları kapsayan fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana ya da çalışanın vefat etmesi halinde çalışanın hak sahiplerine işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı bu açıdan hem belirli süreli hizmet sözleşmesine tabii olarak çalışanlar hem de belirsiz süreli hizmet sözleşmesine göre çalışanlara ödenebilmektedir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı olmayıp iş sözleşmesinin süreli ya da süresiz yapılmasının bir önemi bulunmamaktadır. Fakat yine de kıdem tazminatı alınabilmesi için 1475 sayılı kanun çerçevesinde 14’üncü maddede belirtilen şartlara göre iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekmektedir.

Kadın Çalışan Evlenince Kıdem Tazminatı Alır mı?

1475 sayılı İş Kanunu 14’üncü maddesi kapsamında kadın çalışanların evlenmeleri halinde kıdem tazminatları ile ilgili kararlar hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan “Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi” halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Böylesi bir imkân 1983 yılında 2869 sayılı kanun ile ilk kez getirilmiş ve sadece İş Kanunu çerçevesinde uygulamaya alınmaktadır. Şayet Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında çalışanlar bu haktan yararlanamamaktadırlar.

Bunun yanında iş sözleşmesinin evlilik, yaşlılık, malullük ya da askerlik veya toptan ödeme almak nedeniyle çalışan tarafından sona ermesinde, bildirim sürelerine uyularak iş sözleşmesinin feshi gerekmektedir. Kadın çalışanlar bu bakımdan, evliliklerinden sonra bir yıl süresine dikkat ederek bu süre içinde iş sözleşmelerini feshetmeleri durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Kıdem Tazminatını Almayı Sağlayan Durumlar

Kadın çalışanların evlendikten sonra bir (1) yıl içinde iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatı hakkı kazanmaları için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre ilk koşul, kadın çalışanın iş sözleşmesinin devam ediyor olmasıdır. Başka bir deyişle çalışanın işten ayrıldıktan yani iş sözleşmesinin kıdem tazminatı almaya hak kazandırmayacak şekilde sona ermesinden sonra bir süre evlenmesi halinde kıdem tazminatı söz konusu değildir. Bu bakımdan çalışanın iş sözleşmesinin devam ediyor olmasına dikkat edilmelidir.

Diğer bir koşul ise iş sözleşmesi sürüyorken yani devam ederken, kadın çalışanın evlenmesi durumunda, bir yıl içinde evlenmiş olduğunu belirterek işverenden kıdem tazminatını istemesidir. Evlenmiş olduğu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde iş sözleşmesinin feshedilmemesi ve işverene kıdem tazminatı isteğinin yapılmaması durumunda çalışanın alacağı kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır. Son bir koşul ise aralıksız olarak kıdem tazminatı talep edilecek kurumda, kadın çalışanın en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde işverenin kıdem tazminatı vermesi gerekmektedir. İşverenin kıdem tazminatı vermemesi yasa gereğince mümkün değildir. Ancak kadın çalışanların kıdem tazminatı almak için belirli noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Sadece kıdem tazminatı almak için eşinden boşanıp tekrar eşiyle evlenen kimseler, bu durumun tespit edilmesi halinde kıdem tazminatını kötüye kullanmak olarak adlandırılmakta ve ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca işveren tarafından güveni kötüye kullanma gibi çeşitli davalar da çalışan için açılabilmektedir.

Erkek çalışanlar için ise evlenmeleri kıdem tazminatı hakkı doğurmaz. Evlilik ile kıdem tazminatı alabilme hakkı sadece kadınlara tanınmış olup evliliğin ilk evlilik olması zorunluğu da bulunmamaktadır.

3600 Günden Nasıl Emekli Olunur, Şartları Nelerdir ?

Anne ve Babanın Doğum İzni Kaç Gün, Şartları Neler ?

Eşinden Boşanmış Kadın Dul Maaşı Nasıl Alır, Şartları Neler?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir