KYK

2022 VGM Burs Sonuçları ve Başvuru Şartları

2022 VGM burs sonuçları ve başvuru şartları her sene kurum tarafından açıklanır. VGM, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kısaltılmasıdır. Kurum her yıl farklı eğitim kademelerinde olan öğrencilere burs verir. Bu burslar sayesinde öğrenciler, eğitim hayatları boyunca ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilir. 2022 VGM burs sonuçları ve başvuru şartlarını öğrenerek siz de kurumdan burs isteyebilirsiniz.

Burs almak, öğrencilerin hayatını ciddi anlamda kolaylaştırır. Kırtasiye, barınma, yemek gibi masrafları karşılamak için burs almakta fayda vardır. Bunun yanı sıra sosyal hayatlarına devam etmek ve kültürel etkinliklere katılmak için de öğrenciler, burs desteğine ihtiyaç duyar.

Kimler VGM Bursu Alabilir?

VGM bursu alabilecek olanlar arasında ortaöğretim, yükseköğretim öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler vardır. Bu öğrenciler belirlenen şartları taşımaları halinde burstan yararlanabilir.

Ortaokul öğrencileri için uygulanacak şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrencinin ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması gerekir.
 • Bir aileden sadece bir öğrenciye yardım yapılabilir.
 • Bursun miktarı, ödeme tarihi, hangi ilde ne kadar burs verileceği gibi detaylar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
 • Başvurunun nasıl yapılacağına ve zamanına ilişkin ayrıntılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinden duyurulur.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alanların VGM bursuna başvurmasında bir engel yoktur. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanların VGM bursundan yararlanması mümkün değildir.

Burs başvurusu yapmadan önce bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Bunun için Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde başvuru kılavuzları bulunur. Bu kılavuzları inceleyerek hatasız bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

VGM Burs Başvuru Sonucunu Öğren

VGM burs başvuru sonucunu öğrenmek için vgm.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz. Burs işlemlerini ana sayfada yer alan “Burs Hizmetleri” kısmından yapabilirsiniz.

Başvuru sonucunu öğrenmeniz için kurum tarafından açıklamanın yapılması gerekir. Kurum tarafından sonuçlar açıklandığında internet sitesinde gerekli güncelleme yapılır.

VGM Burs Sonucu Yükseköğretim

VGM burs sonucu yükseköğretim başvuru tarihi sona erdikten sonra sonuçlandırılır. Sonuçların açıklanmasından sonra en kısa sürede ödemeler öğrenciler adına açılan hesaplara aktarılır.

Burs verilecek üniversite öğrencilerinin belirlenmesinde bazı kriterler esas alınır. İlk etapta başvuruların doğruluğu incelenir.

Ardından başvuru değerlendirme cetveli esas alınarak inceleme yapılır. Başvuru sırasında verilen bilgilerde bir hata olması halinde başvurular iptal edilir.

VGM Ortaöğretim Burs Sonuçları

VGM ortaöğretim burs sonuçları başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanır. Öncesinde VGM tarafından kimlere burs verileceğine ilişkin değerlendirme yapılır. Burs başvurularının değerlendirilmesinde belirli kriterler esas alınır.

Hangi öğrenciye burs verileceğinin belirlenmesi için puan sıralaması yapılır. Puanların eşit olması halinde ilk önce daha alt sınıfta olan öğrencilere öncelik verilir. Bu noktada da bir eşitlik söz konusuysa yaşı küçük olanlara ayrıcalık tanınır. Yaş da eşitse başvuru tarihi önce olanlar bursa hak kazanır.

VGM Lisans Burs Sonuçları

VGM lisans burs sonuçları başvuru tarihi sona erdikten sonra açıklanır. Sonuç açıklama tarihine kadar VGM internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip etmenizde fayda vardır. Sizden talep edilen belgeleri de başvuru süreci içerisinde kuruma iletmelisiniz. Aksi takdirde 2022 VGM burs sonuçları ve başvuru şartlarını tam olarak sağlamadığınız için başvurunuz iptal edilir.

2022 VGM Burs Başvurusu Yap

2022 VGM burs başvurusu yapmak isteyenlerden bazı belgeler talep edilir. Belgeler başvuru esnasında istenmese bile sonradan verilen bilgilerin kanıtlanması maksadıyla talep edilebilir. Kurumdan belge talep edilmesi halinde bu belgenin öğrenci ya da ailesi tarafından belirtilen sürede gönderilmesi gerekir. Süresi içinde gönderilmeyen belgeler nedeniyle başvurular iptal edilebilir.

2022 VGM burs başvurusunu yaparken okuduğunuz okul başvuru formunda yer almayabilir. Bu durum genellikle yeni açılan ve adı değişen okullar için söz konusu olur. Bu gibi durumlarda VGM Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaşmanız gerekir. Başkanlığı arayarak konu ile ilgili bilgi verebilirsiniz.

2022 VGM Burs Başvuru Tarihleri Ne Zaman

2022 VGM burs başvuru tarihleri aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimdedir. Bu tarihleri takip ederek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere ortaöğretim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu başvurusu için tarihler değişmektedir. Son başvuru tarihinden sonra burs talebinde bulunma hakkınız yoktur. Bu nedenle son başvuru tarihini kaçırmamalısınız.

Başvuru sırasında iletişim bilgilerini doğru vermeniz son derece önemlidir. Bunun nedeni Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin gerekli durumlarda sizinle iletişime geçmesidir. Bölge müdürlükleri tarafından size e-mail, telefon ve SMS ile ulaşılabilir.

2022 VGM Bursu Ne Kadar?

2022 VGM bursu miktarı ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri için farklılık gösterir. Ortaöğretim öğrencileri için verilen burs miktarı 200 TL’dir. Üniversite öğrencileri ve yabancı uyruklular için burs miktarı 650 TL’dir. Bu tutarlar yıldan yıla farklılaşabilir.

Kimler VGM Bursu Alamaz?

VGM bursu alamayacak olanlar, ailesinin maddi durumu eğitim masraflarını karşılamak için yeterli seviyede olanlardır.

Bunun dışında özel okullarda okuyan öğrencilere de yardım yapılmaz.

Aynı ailede okuyan öğrencilerden sadece birine burs ödenir. Ancak öğrencinin biri üniversitede, diğeri ortaokulda okuyorsa bu durumda ikisinin de VGM bursu almasında bir sakınca yoktur.

Bunların dışında burs yardımı alamayacak olanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tam zamanlı bir işte ve asgari ücretle çalışan öğrenciler
 • Polis ve asker okullarında okuyanlar
 • Okulunu normal süresinde tamamlayamayanlar
 • Master ve doktora öğrencileri
 • Farklı bir kurumdan burs alanlar
 • Muhtaç aylığı alanlar
 • Yurtdışında okuyan öğrenciler

VGM Burs Ödemeleri Ne Zaman Yatar?

VGM burs ödemelerinin yatma zamanı her ayın onudur. İlk defa burs alacak öğrencilerin parasının yatırılması için ilk önce hesap açılış işlemlerinin tamamlanması gerekir. İlk ödeme ekim ayından itibaren olacak şekilde yatırılır. Örneğin aralık ayında yatan bursa, ekim ve kasım ayları da dâhil edilir.

VGM bursu alan öğrencilerin bazı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite öğrencileri her yeni eğitim döneminde bir önceki yılın transkriptini bölge müdürlüğüne teslim etmelidir.
 • İletişim bilgilerinde yapılan değişiklikler, en geç bir ay içerisinde kuruma bildirilmelidir.
 • VGM tarafından eğitim dönemi içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler, en kısa sürede ibraz edilmelidir.
 • Burstan yararlanan yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancılara ilişkin mevzuata uygun hareket etmesi gerekir.

VGM bursu alan ortaöğretim öğrencileri için de iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bildirme şartı vardır. Bunun yanı sıra ortaöğretim öğrencileri için istenilen belgeler de aileleri tarafından kuruma ibraz edilmelidir.

Burs başvurularında hata yaptığınızı düşünüyorsanız başvuru formunda değişiklik yapmanız mümkündür. Bu durum sadece başvuru süreci devam ettiği sürece geçerlidir. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra bilgilerde değişiklik yapmanız mümkün değildir. Değişikliği yaptıktan sonra yeni bilgilerinizi kaydetmelisiniz.

VGM Bursu Neden Kesilir?

VGM bursunun kesilmesi, çeşitli nedenlerle söz konusu olabilir. Burs başvurusunun iptal edilmesine yönelik talep, öğrencinin ailesinden de gelebilir. Bu durumda da öğrencinin bursu kesilir. Bunun yanı sıra öğrencilik halinin sona ermesi de bursun kesilme nedenlerinden biri olabilir.

Diğer nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık nedeniyle olmayan sınıf tekrarlarında burs kesilir. Sağlık söz konusu olduğunda rapor ibraz edilmesi gerekir.
 • Öğrencinin örgün yerine açık öğretime devam etmesi
 • Öğrencinin özel okula kayıt yaptırması
 • Öğrencinin eğitim yardımı almak istememesi
 • Genel Müdürlük tarafından yapılan incelemelerde öğrencinin burs almasına engel bir durumun tespit edilmesi

Yukarıdaki durumlar nedeniyle öğrencinin bursu kesilebilir. Bunun için gerekli denetimler ve evrak üzerinden incelemeler VGM tarafından yapılır. Bursu kesilen öğrenciler on beş gün içerisinde bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine başvurabilir.

İlgili müdürlükten bir sonuç alınamazsa genel müdürlüğe başvurulabilir. Öğrencilerin bursu başladığı dönemden eğitim hayatının sonuna kadar devam eder. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin her yıl yeniden başvuru yapmasına gerek yoktur.

2022 VGM burs sonuçları ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinerek kesinti gibi durumlarla karşılaşmadan yardım alabilirsiniz. Kesinti söz konusu olduğunda itiraz hakkını değerlendirebilirsiniz.

PTT Burs Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

İBB Burs Başvurusu, Sonuçlarını Öğren

Öğrencilere Karşılıksız Kaymakamlık Bursu Desteği

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir