ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Askere Giderken Bağ-Kur Dondurulabilir Mi?

Askere Giderken Bağ-Kur Dondurulabilir Mi?
07.12.2016

Askerlik, her 20 yaşında gelen Türk gencinin vatani görevidir. Bu görevi zamanında geldiğinde yaparlar ya da eğitim gibi sebeplerle erteletebilirler. Erteletmenin yanında ayrıca kişilere bedelli askerlik hakkı da tanınmıştır. Bilindiği gibi sigortalı kişiler de askere gidebilir. Bağ-Kurlularda önemli olan konu ise askere giderken Bağ-Kurun dondurulup dondurulmadığıdır.

Bağ-Kur kapsamında çalışan kişiler, Bağ-Kurun tanımı yapılırken önemlidir. Devlette, kamuda ya da özelde çalışma şansı bulamayan kişilerin sahip olduğu sigortalılık kapsamına Bağ-Kur denmektedir. Emekli Sandığı ve SSK gibi Bağ-Kurda da sigortalı kişiler ödedikleri primlerin karşılığında emeklilik hakkı kazanırlar, ayrıca sağlık, sosyal yardımlar gibi devletin sağladığı indirimli haklardan faydalanırlar.

Bağ-Kur sigortalılığının da kendi içerisinde çeşitleri bulunmaktadır. Sigortalı olmak isteyen vatandaşlar, girdikleri kapsamlara göre şartları sağlıyorlarsa, Bağ-Kur sigortalılıklarını başlatabilirler. Böylece prim ödeme hakkına sahip olurlar.

Diğer sigortalılar gibi Bağ-Kur kapsamında çalışan kişiler de askere gidebilmektedir. Fakat burada herkesin merak ettiği konu askere giderken Bağ-Kurun dondurulup dondurulamayacağıdır. Bağ-Kurlu kişilerin askerlik durumları 5510 sayılı kanunda yer almaktadır. Vergi mükellefiyeti ya da şirket ortaklığı gibi durumlardan dolayı Bağ-Kur sigortalı olan kişiler, askere gitseler de işlerinde aktif olarak çalışabilirler, yani onlar askerdeyken bile bilfiil işleri devam eder ve primleri ödenir. Bu yüzden Bağ-Kurlular, askere giderken Bağ-Kurlarını donduramazlar.

Bağ-Kurlu kişiler askere gitseler de yukarıda belirttiğimiz gibi iş hayatları bıraktıkları yerde aktif olarak devam ve ayrıca primleri ödenir. İş yerleri de kapanmaz. Bu primlerinin ödenmesi sebebiyle, Bağ-Kur sigortalı olan kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam ederler.

Kanuna göre, Bağ-Kur kapsamında iken asker olan kişiler Bağ-Kurlarını devam ettirebilme hakkına sahiptirler. Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi ile mükellef olan kişiler de Bağ-Kur kapsamı altına girmektedirler. Bu kişiler de yukarıda bahsettiğimiz gibi askere gidecekleri zaman Bağ-Kurlarına devam edebilirler. Ayrıca anonim olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ortakları, sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin ortakları, diğer şirket iştiraklerinin tüm ortakları da Bağ-Kur kapsamında yer aldığından dolayı askere giderken Bağ-Kurları devam eder.

Bağ-Kur sigortalı olanlar gibi isteğe bağlı sigortalılarda da askere giderken sigortalılarını devam ettirme hakları bulunmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılar, askere gittikleri takdirde yine de primlerini ödeme imkanı bulabilirler.

Askerlik konusunda diğer bir önemli konu da askerlik borçlanmasıdır. Bağ-Kurlu kişilerin askerlik boyunca sigortalılıkları devam ettiğinden dolayı askerlik süreçlerini askerlik borçlanması kapsamında devlete borçlanamazlar. İsteğe bağlı sigortalılar da bu süreleri askerlik borçlanması ile borçlanamazlar.

Askerdeyken Sigortalı Olmama Durumu

Bağ-Kurluların askerdeyken sigortalı olması gibi bir de askerlik sürelerinde sigorta kapsamında olmayan kişiler de vardır. Bu kişiler, ileri ki iş hayatlarında sigorta kapsamına girdikleri zaman askerlik sürelerini askerlik borçlanması kapsamında borçlanabilirler. Böylece bu süreler emeklilik yıllarına işlenir.

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamındakiler

Bağ-Kurluların tersine SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler askerlik süreleri boyunca aktif iş hayatlarında olmadıkları için sigortasız sayılırlar. Bu kişilerin askerlik süreleri boyunca primleri ödenmez. Bu yüzden Bağ-Kurluların tersine askerlik borçlanması hakkına sahip olurlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.