ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

AÖF Onur Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

AÖF Onur Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?
25.08.2022

AÖF onur belgesi almaya hak kazanan öğrenciye okul tarafından haber verilir. Bu haber SMS ya da mail yoluyla iletilir. Bu bilgi alındığında belgeyi fiziki olarak almak isteyen öğrencinin üniversitenin kendi açık öğretim otomasyonundan giriş yapması gerekir. Üniversiteye sistem üzerinden talep edildiği takdirde onur belgesi adrese gönderilir.

AÖF Onur Belgesi Nedir?

AÖF onur belgesi diğer tüm eğitim kurumlarında verilen onur belgesinden farklı değildir. Öğrencinin derslerinden yüksek notlar alarak çok başarılı bir şekilde dönemi bitirdiğini tescillemek için verilen bir belgedir. Öğrenciyi tebrik etmek ve teşvik etmek için düzenlenen bir belgedir.

AÖF Onur Belgesi Ne Zaman Verilir?

AÖf onur belgesi almaya hak kazanmak için sağlanması gereken koşullar vardır. Bir dönemde en az 30 AKTS kredilik ders alınmalıdır. Alınan bu derslerin hepsinden geçer not alınmalıdır. Dönem ortalaması 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere Yüksek Onur Belgesi düzenlenir. Dönem ortalaması 3,00’dan yüksek olan öğrenciler için ise Onur Belgesi düzenlenir.

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması (GNO) 3,00 ve üzerinde ise Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Yine aynı şekilde 3,50 ve üzeri notla mezun olan öğrenci Yüksek Onur Öğrencisi olur. Bu durum öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diplomasında belirtilir.

AÖF Ders Geçme Puanları Nasıl Hesaplanır?

AÖF ders geçme puanları üniversiteden üniversiteye değişkenlik göstermektedir. Üniversitenin belirlediği ders geçme puanına göre harf karşılıkları da değişkenlik göstermektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde ders geçebilmek için alınması gereken en düşük not 35’dir. 35’in altında kalan notlar FF olarak geçer ve kalır. Anadolu Üniversitesinde ders geçme notu ise 30 olarak belirlenmiştir. Buna göre 30’un altında kalan not FF olur ve dersi geçemez.

Dersi geçebilmek için ayrıca final notunun en az 50 olması gerekmektedir. Vize kaç olursa olsun final notu 50’nin altında olan öğrenci, o dersten kalır.

AÖF Onur Belgesi Hangi Durumlarda Verilmez?

AÖF onur belgesi almak için not ortalaması koşulu vardır. Bu koşul sağlandığı halde öğrencinin bu belgeden menedildiği durumlarda vardır. O durumlar:

  • Öğrencinin bir disiplin cezası varsa belge verilmez.
  • FF, YZ ve DZ harf notu almış bir öğrenci onur belgesi alarak mezun olamaz.
  • Yaz okulunda verilen dersler için onur belgesi düzenlenmez.
  • Dersten kalıp tekrar alındığında onur belgesi verilmez.

AÖF Onur Belgesi Ne İşe Yarar?

AÖF onur belgesi kişinin okulunu başarılı bir şekilde bitirdiğinin kanıtı niteliğinde olduğu için genellikle öz geçmişlerde kullanılmaktadır. Öz geçmişe onur belgesi eklemek başvurulan işe kişinin disiplinli ve düzenli biri olduğu imajını vermektedir. Ayrıca okunan bölümle ilişkili bir işe başvuru yapıldığında alan hâkimiyetinin yüksekliğini, alanda öğrenmeye açık olunduğunu ve alana karşı özel bir ilgi duyduğunu düşündürtür.

Lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ile devam etmeyi planlayan öğrenciler tarafından da kullanılır. Yüksek lisans başvurusu sırasında mülakat isteyen bir üniversiteye başvurulacaksa bu belge mülakat sırasında daha iyi bir imaj çizilmesini sağlar. Mülakatı yapacak öğretim üyelerinin kişinin disiplini ve öğrenme isteği ile ilgili daha olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlar. Ayrıca yüksek lisans; not ortalaması, ALES puanı ve dil yeterlilik puanı ile öğrenci aldığı için kişiye not ortalaması avantaj sağlar.

AÖF Onur Belgesi Nereden Alınır?

AÖF Onur belgesi almak için hangi üniversitede okunduysa o üniversiteye başvuruda bulunulması gerekir. Üniversitelerin açıköğretim fakültesine bağlı öğrenci otomasyon sistemleri vardır. Bu sistemden TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılır. Daha sonra sistem üzerinden kişiye tanımlanmış bir onur belgesi varsa bunun gönderilmesi fakülteden talep edilir. Bu kısımda sisteme kayıtlı adres bilgilerinin doğru olduğundan emin olunmalıdır. Eğer adres bilgileri güncel değilse güncellendikten sonra talepte bulunulmalıdır.

Anadolu Üniversitesi son aldığı kararlar dönem sonu onur belgelerinin eve posta yoluyla gönderilmesini kaldırmıştır. Bunun yerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Otomasyonundan öğrenci kendisine özel hazırlanmış onur belgesine pdf olarak ulaşabilmektedir. Buradan indirip çıktı alınabilir. Çıktı almak istemeyen öğrenci AÖF bürolarından birine giderek belgeyi elden de teslim alabilir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ise mezuniyet sırasında verilen “Onur Öğrencisi” belgesini kaldırmıştır. Üniversiteden sadece dönemlik onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri alınabilmektedir. Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden bu evraklar sanal imzalı olarak talep edilebilmektedir. Islak imzalı her türlü belge için okul dilekçe yazılmasını istemektedir. Dilekçeler elle doldurulmalıdır. Elden teslim edilebildiği gibi posta yoluyla ve faksla da dilekçe, teslim edilebilir.

AÖF Onur Belgesi Hesaplama Nasıl Yapılır?

AÖF onur belgesi hakkı kazanmak için bir not ortalaması tutturulmalıdır. Bu not ortalamasının tutturulup tutturulmadığına üniversitenin öğrenci sisteminden girip bakılabilir. Eğer sistemde bulunmuyor ise okulun not sistemi bilinmelidir. Her üniversite için geçerli olan harf notu anlamları:

  • FF: Dersten kalındığı anlamına gelir.
  • CD/ DC/ DD: Ders koşullu olarak geçilmiştir. Eğer dönem ortalaması 2,00 ve üzeri ise dersten geçilmiştir. 2,00 altındaysa dersten kalınmıştır.
  • CC ve üzeri: Ders koşulsuz geçildi demektir.

Yukarıda verilen harf notlarının sayısal değerleri üniversitelerin geçme notuyla ilişkili olduğu için değişkenlik gösterir. Bazı okullarda geçme notu 35 olduğu için CC 35’e denk gelirken bazı okullarda geçme notu 50’dir ve CC en az 50’ye denk gelir.

Hesaplama yapılırken; kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

AÖF Onur Belgesi Ne Zaman Verilir?

AÖF onur belgesi her dönem not ortalamasına bakılarak verilir. Dönem sonu not koşullarını ve diğer koşulları sağlayan öğrenci onur belgesi almıştır. Onur öğrencisi olmak için mezuniyet beklenir. Mezun olurken 3,00 ve üzerinde genel not ortalaması ile mezun olan öğrenci onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri ortalama ile mezun olan öğrenci yüksek onur öğrencisidir. Onur öğrencisi belgeleri diploma ile birlikte düzenlenir. Mezuniyet için okulla ilişki kesme işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında fiziki olarak belge alınmak isteniyorsa okula bildirilmelidir. Aksi takdirde sadece diplomaya bilgi olarak düşülecektir.

AÖF Onur Belgesi Nereden Sorgulanır?

AÖF onur belgesi alınıp alınmadığının sorgulanması için üniversitenin kendi sistemine bakılır. Üniversiteler öğrencisi onur belgesi almaya hak kazandığında öğrenciye bir SMS ya da e-posta ile bilgilendirme yaparlar. Eğer bu sisteme mezuniyet nedeni ile erişim artık yoksa e-devlet sisteminden sorgu yapılabilir. E-devlet üzerinden onur belgesinin kendisi görüntülenmez ancak mezuniyet belgesi ve transkript sorgulaması yapılabilir. Eğer kişi onur öğrencisi olarak mezun olmuşsa mezuniyet belgesinde ve transkriptinde bu bilgi not olarak belirtilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.