Haberler

5510 Kapsamında Malulen Emekli Olan Memur, Tekrar Görevine Başlayabilir mi?

2011 yılında Adalet Bakanlığı’nda mübaşir olarak işe başlayan ancak öncesinde 600 gün kadar SSK primi bulunan biri daha sonrasında kas rahatsızlığı oluşmasından ötürü engelli raporu alarak malulen emekli olmuştur. Ancak rahatsızlık devam etmesine rağmen rahatsızlığa uygun bir unvanla engelli olarak memuriyete dönmek istemektedir. Bu mümkün müdür? İnceleyelim.

Emeklilerin yeniden memurluğa başlayıp başlayamayacaklarına ve hangi esas ile usullere

tabi olacaklarına yönelik, 5510 sayılı Kanun Madde 27’de, hem 657 sayılı Kanunda, hem de 5335 sayılı Kanun Madde 30’da hükümler yer alır. 5510 Sayılı Kanunda belirtilene göre malulen emekli olan bireyler statüleri ne olursa olsun tekrar çalışmaya başladıkları takdirde emeklilik/yaşlılık aylıkları kesilir.

Emekliyken yeniden memurluğa atanma durumunda yaşlılık/emekli aylıklarının kesilmesi gerektiğine dair hükümler 5335 sayılı Kanun Madde 30’da yer alır. Ancak bu hüküm yalnızca emekli veya yaşlılık aylığı alanlarla sınırlıdır. Bu nedenle bu kanun malulen emekli olmuş kişileri kapsamamaktadır. Dolayısıyla malullük aylığı alanların tekrar memurluğa dönebilmesi söz konusu olabilmektedir.

Sonuç olarak emekli olmuş ancak malullük aylığı alan birisi kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden memurluğa başlayabilir, mümkündür. Ancak önemli olan memurluğa başlanacak kurumun bireyi kabul etmesi, boş kadro bulunuyor olmasıdır. Farklı görüşlere göre de kamuda görev alamayacakların emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olması, malullük için ise bir sınırlama bulunmaması söz konusudur.

Bu bağlamda tekrar memurluğa dönmek için ilgili Kuruma yazılı müracaatta bulunulması ve yeni bir Sağlık Kurulu raporu da alınması gerekir. Kurum tarafından boş kadro bulunması ve uygun görülmesi halinde yeniden göreve başlayabilirsiniz. Ancak bu işlemler sonucunda görev almanız halinde aylığınızın da kesilmesi söz konusu olabilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir