Genel

Kimler Evde Bakıcı Maaşı Alabilir?

Kimler Evde Bakıcı Maaşı Alabilir?

Dünyada ve elbette ülkemizde bir taraftan yaşam standartlarının yükselmesiyle ortalama yaşam süresinin uzaması, diğer taraftan artan çevre kirliliği, tüketilen gıdaların bozulması, stres ve depresyonun artması, yaşamın hızlı akışı vb. nedenlerle bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere her yaştan engelli sayısında da artış gözleniyor. Bu nedenle bakıma muhtaç bireylere yönelik olarak bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bu durum gelinen noktada hedef kitlesi açısından azımsanmayacak bir nüfusu kapsıyor. Ülkemizde bu çerçevede yapılan düzenlemeler çerçevesinde bakıldığında kimlerin evde bakıcı maaşı alabileceği ile ilgili olarak temelde üç şart söz konusu edilmiştir.

Evde Bakım Maaşı Alabilmenin Şartları

İlk olarak raporun tam teşekküllü bir hastane tarafından düzenlenmiş, engel oranının en az %50 olması ve ağır engelli bölümünde evet yazması gerekmektedir. Ağır engelli birey tanım olarak gündelik hayatını başkalarının yardımı olmadan sürdüremeyeceği sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri ifade eder.

Bu durum küçük çocuklarda farklılık göstermektedir. Çünkü küçük çocuklar doğal olarak başkasının bakımına ihtiyaçları olduğu için engelli anlamında bakıma muhtaç olup olmadıkları yaşları ilerledikçe açık olarak kendini göstermektedir. Bu yüzden çocukların sağlık kurulu raporları süresiz olarak verilmeyip bir veya iki yıllık veriliyor ve ağır engelli kısmı işaretlenmiyor.

İkinci olarak bakıma muhtaç engellinin yeme, içme, tuvalet, banyo ve benzeri gereksinimlerini tek başına yerine getirmede zorlanması veya bunları hiçbir şekilde yerine getiremeyen ve hayatını idame ettirmek için sürekli başkalarının yardım ve bakımına muhtaç olması gerekiyor. Üçüncü olarak ağır engelli raporuna sahip olan kişinin yaşadığı evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin hanedeki gelir durumu da dikkate alınıyor. Hanedeki toplam gelirin, kişi sayısına bölünmesi ile çıkan sonucun aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünü aşmaması gerekiyor. Özetle evdeki toplam gelir kişi sayısına bölündüğünde Şubat 2017 itibariyle kişi başına düşen gelir miktarının 847 lirayı aşmaması gerekiyor.

Peki, Evde Bakım Maaşı Alabilmek için Nereye Başvurulması Gerekiyor?

Yukarıdaki şartlar taşındığında engelli kişinin ikamet ettiği il/ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir. Engelli veya yasal temsilcisinin evde bakım parası alıp alamayacağı otuz gün içinde il müdürlüğü tarafından ilgililere bildirilmektedir. Evde bakım maaşı 2017 yılı için 960 TL olarak ödeniyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir