Genel

2020 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihi ve Sınav Zamanı Ne Zaman?

2020 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihi ve Sınav Zamanı Ne Zaman ? 2020 yılı içerisinde yapılacak olan sınav türlerinden birisi de İOKBS Bursluluk Sınavı olmaktadır. Öğrenciler ve öğrenci aileleri tarafından merakla beklenen sınav için başvuru tarihleri yayımlanmış bulunmaktadır. İOKBS sınavına girerek başarı sağladığı takdirde 12. Sınıfın Haziran ayına kadar alabileceği sınavın başvuru tarihi yayımlanmış bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan sınava ortaokullar, imam hatip ortaokulları ya da özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7, 8, sınıflarında bulunan öğrenciler ve ayrıca hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 sınıfında bulunan tüm öğrencilerin katılalım sağlayabileceği sınavın başvuru tarihleri 5 Şubat – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında olmaktadır.

2020 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu takvime göre başvurular 5 Şubat 2020 Çarşamba günü başlayacaktır. 2020 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı başvurusu için son tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 17 Şubat 2020 Pazartesi mesai saatinin sonuna kadar olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre de 2020 yılında yapılacak olan İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi ise 25 Nisan 2020 Cumartesi günü olmaktadır.

2020 yılı içerisinde yapılacak olan İOKBS Bursluluk Sınavına başvuruda bulunarak girmeye hak kazanmış öğrencilerin listesi 10 Nisan 2020 Cuma tarihinde ilan edilecektir. 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak olan İOKBS sınavının sonuçları ise 3 Temmuz 2020 Cuma günü açıklanacaktır.

2020 Yılında Yapılacak Olan İOKBS Bursluluk Sınavı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

2020 Yılında Yapılacak Olan İOKBS Bursluluk Sınavı İçin Başvuru Şartları Nelerdir? Bursluluk sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler için aranan belirli bazı şartlar bulunmaktadır. Bursluluk sınavı için istenen şartlar aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
 • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ya da özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak,
 • İlköğretim ve ortaöğretim ortaokullarında, sınavın yapıldığı ders yılı içerisinde okul değiştirme yaptırımı ya da cezası almamış olmak,
 • Sınava girecek olan öğrencinin, ailesinin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydı ile maddi imkanlardan yoksun bulunmak.
 • Ailenin 2019 senesi için yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılı içerisinde elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen gelir miktarı belirtilen rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

2020 İOKBS Sınavı Maddi İmkanlardan Yoksun Olma Durumu

 • 2020 İOKBS Sınavı Maddi İmkanlardan Yoksun Olma Durumu; Milli eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “Ek-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen beyana göre esas olan gelirin tespitinde;
 • EK-1 Öğrenci Ailesinin maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu göstermekte olan vergi dairesi, muhasebe birimi ya da ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini( çalıştığı ve çalışmadığı ayları ile birlikte) gösteren belge,
 • Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslar ile ilgili mahkeme kararı örneği,
 • Velinin ve eşinin varsa bakmakla yükümlü olduğu aile yelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı olduğu beyanı esas olmaktadır.
 • “Kanunlar ile Özel Hak Tanınan Öğrencilerden” durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile EK-1 yer almakta olan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Belge istenmemektedir.

2020 İOKBS Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

2020 İOKBS Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? Yapılacak olan İOKBS sınavına başvuruda bulunacak olan öğrencilerin uygulayacakları işlemler sırası ile aşağıdaki gibidir.

 • 2020 yılı İOKBS sınav başvuruları, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr ya da eokul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılacaktır.
 • 2020 yılı için sınav başvuru tarihleri 5 – 17 Şubat 2020 tarihleri arasında olmaktadır.
 • Başvuruda bulunacak olan öğrenci velisi, çocuğunun başvur şartlarını taşıması halinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav için başvuruda bulunabilecektir.
 • Öğrenci velisi, “Ek-1 Öğrenci Ailesini Maddi Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
 • Başvuru işlemi yapılırken öğrenci ile ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol sağlanarak, olması durumunda yanlışlıkların düzeltilmesi sağlanmalıdır.
 • 2020 yılı İOKBS sınav başvurusu öğrencinin okuduğu okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamdan yapılacaktır. Sınav için başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitiş tarihine kadar saklanacaktır.

2020 yılı için sınav başvurusunun onaylanmasının ardından, elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle bilgilerin doğruluğu onay işleminden önce veli tarafından itina ile kontrol edilmelidir. Bundan sonra yapılacak başvurular ve talepler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir