Genel

Götürü Ücret Vergisi Nedir, İş Koluna Tabi Olanlar Dikkat

Basit usulde vergiye tabi olan bazı iş kolları; berber, terzi ya da taksicinin yanında çalışanlar, şoförler ve özel inşaatlarda çalışan işçiler götürü ücret vergisi ödemekle yükümlüler. Yıl sonu yaklaşırken bu usule tabi olan iş kolları mensuplarının vergilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Götürü Ücret Vergisi Nedir?

Basit usulde vergiye tabi olanlar, bu kapsamda; berber, terzi, taksicinin yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışmakta olan şoförler ve özel inşaatlarda çalışan işçiler için götürü ücret vergisi alınıyor. Ellerine geçmiş olan paralara bakılmaksızın bu iş kollarına mensup olanların tamamı için asgari ücretin yıllık tutarı üzerinden hesaplanan yüzde 25’lik usulden vergi ödemeleri gerekiyor. Yıl sonu yaklaşırken bu kimselerin 2020 yılında ödemeleri gereken vergi tutarı 1.324 TL’yi buluyor. Yıl içinde ödenmesi gereken vergiler henüz ödenmemişse yıl sonuna kadar ödeme yapma imkânı bulunuyor.

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret gelirleri temelde gerçek ücretler ve diğer ücretler olarak vergiye tabi tutuluyor. Diğer ücretler olarak tanımlanan ifade götürü ücret olarak da isimlendiriliyor. Gerçek usulde elde edilmiş olan ücret gelirleri işverenler tarafından ödemelerin yapılacağı anda tevkifat suretiyle ya da beyanname verilmesi ile vergilendiriliyor. Diğer ücret geliri elde etmekte olanların ödeyecekleri vergiler, vergi daireleri tarafından belirleniyor. Bu kişilerin safi ücretlerinde yani vergiye esas teşkil eden ücretlerinde ise asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’i esas alınıyor. Bu safi ücret üzerinden de yüzde 15 oranında vergi uygulaması yapılıyor.

Ne Kadar Vergi Ödenecek?

Götürü ücret vergisi ödemesi diğer ücret geliri elde etmekte olanların vergiye söz konusu olan ücretleri, yıllık brüt tutarın yüzde 25’i olarak hesaplanıyor. Yıl içinde işe başlamış olanlar ise işe başladıkları aylardan sonra aylara göre hesaplanacak safi ücret üzerinden vergi ödemesi yapıyorlar. 2020 yılında aylık 2,943 TL olan brüt asgari ücretin yıllık bazda tutarı 35 bin 316 TL yapıyor. Vergiye tabi olunan safi ücret ise bunun yüzde 25’i temel alındığında 8 bin 829 TL olarak hesaplanıyor. Kazançları basit usulde vergilendirmeye tabi tutulan terzi, berber, şoför gibi kişilerin yanında çalışan diğer ücret kapsamında olanlar 2020 yılında safi ücretin yüzde 15 oranında, diğer bir deyişle 1,324 TL ödemek durumundalar. Vergilerin Şubat ve Ağustos aylarında ödenmesi gerekiyordu. Ancak yıl sonuna doğru vergilerini ödememiş olanlar için çıkarılan yapılandırma ile birlikte, ilgili yasal faiz oranları dahil olarak vergiyi ödemeleri mümkün.

Vergi Süresinin Tespit Edilmesi

Basit usulde vergiye dahil olan bir berberin yanında örnek olarak 15 Mart 2020 tarihinde çalışmaya başlamış olan kimsenin 2020 yılında safi ücret tutarı Nisan ve Aralık ayları olarak yani 9 ay üzerinden hesaplanmaktadır. Brüt asgari ücret önce 9 ile çarpılır ve ortaya çıkan tutar üzerinden de yüzde 25 oranında safi ücret belirlemesi yapılmaktadır. Bu tutardan da yüzde 15 oranında vergi ödenmektedir. Örnek olarak verilen çalışan kişi için hesaplama yapılırsa onun ödemesi gereken vergi toplamda 993 liradır. Bu örnekten görüldüğü gibi işe ilgili yıl içinde girenlerin yıl sonunu temel alarak vergi hesaplaması yapmaları mümkündür. Örnek olarak Ekim 2020’de işe başlayan kişinin 2 ay üzerinden çarparak hesaplaması gerekmektedir.

Yıl sonuna ulaşmadan işten ayrılanlar için de yine işten ayrıldıkları tarihleri temel alarak hesaplama yapmak mümkündür. Örnek olarak Ekim ayında işe girmiş olan kişi Aralık ayının başında işten çıkarsa bu durumda sadece Kasım ayının vergisini ödeyecektir. Bu hesaplama için ise günlük bazda hesaplama yapılması gerekmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir