Haberler

EYT Kapsamına Girmek İçin 8 Eylül 1999 Öncesi 3 Yıl Görev Yapma Şartı Aranıyor mu?

EYT düzenlemesinin 3 Mart 2023 tarihinde yasalaşması bu düzenlemeyle alakalı soruları da beraberinde getirdi. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin belirli koşulları karşılaması gerektiğinden şartlar hakkında bazı sorular ortaya çıktı. Haberimizin devamından EYT kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi 3 yıl görev yapma şartı var mı, yok mu? Detaylara ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Çalışma Hayatına 1999 Öncesi Başlayanlar Ne Yapmalı?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen şu geçici madde ile emekli ya da yaşlılık aylığı bağlanması konusuna açıklık getirilmiştir:

GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre emekli veya yaşlılık aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa bu aylık bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi sebebiyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde,

sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması durumunda, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Yaş Şartının Kaldırılması ve EYT ile Emeklilik

5434’e tabi memurların EYT’den önce 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamına göre emeklilik yaşları, kanunda yer aldığı üzere 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne göre yapılmaktaydı. Ayrıca bu madde hükmünde kadın için 20 hizmet yılı erkek için ise 25 hizmet yılı emeklilik için gereken hizmet yılları olarak belirlenmiştir.

Bu kanun ile 5434 sayılı Kanun Geçici 205. Maddede bulunan yaş şartı kaldırılmış, sadece hizmet yılları şartı kalmıştır. Sonuç olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur fark etmeksizin SGK ya kayıtlı olarak ve primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlayan ve halen memurluk görevini yapmakta olanlar EYT kapsamında sayılmaktadırlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı olarak hizmetlerinizin bulunması ve bu hizmetlerinizin de ne kadar süre olduğunun önemi olmaksızın (çalışma arasında askerlik görevinizi de yapmış olmanızın bir engeli olmaksızın) EYT kapsamına girersiniz ve yaş şartı aranmaksızın işçi, memur hangi kategoride olduğu fark etmeksizin borçlanma yapmışsanız bu süreler dahil 25 tam hizmetinizin (9000 gün) olması şartıyla istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir