ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ofisler İçin Risk Analizi

Ofisler için risk analizini yapmak adına İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan kontrol listeleri kullanılabilmektedir. Bu kontrol listeleri doğru bir şekilde uygulanıldığında ve yanlış ya da hatalı olan noktaların değerlendirmesi ve düzenlenmesi gerçekleştirildiğinde ofislerde hem çalışanlar hem de müşteriler için daha güvenli bir alan meydana gelmiş olur.

Ofis ve büro tipindeki iş yerleri için olan bu kontrol listeleri ihtiyaçlara göre değiştirilip doldurulabilmektedir. Bu sayede kontrol listeleri, iş yerinde bulundurularak, belirli aralıklarla güncellenerek ve değerleme sonuçlarının da alınması gerekli olan tedbirlerin alınması ile beraber işe yaramış olur.

Ofis ve bürolarda risk değerlendirmelerinin yapılması ile, bu yerlerde mevcut olan ya da dışarıdan gelmesi mümkün olan tehlikeler belirlenmiş, bu tehlikelerin olumsuz sonuçlara neden olabilecek risklere dönüşmesine neden olan etkenler ortadan kaldırılmış ve yapılması gerekli tüm güvenlik çalışmaları yapılmış olur.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre ofis ve büroların faaliyet alanlarının yer aldığı tehlike ve risk sınıfı tespit edilmelidir. Ofis ve büroların tehlike sınıfı ve çalışan kişi sayılarına bağlı olarak iş yeri hekimi ve iş güvenliği sağlığı uzmanının görevlendirilmesi ile ya da ortak güvenlik ve sağlık birimlerinden bu hizmetin temin edilmesi sorumluluğu ile ilgili tarih belirlenmelidir.

Ofis ve bürolarda gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğince belirlenen bir ekip tarafından yürütülür. Gerek duyulduğunda ise belirlenen bu ekibe destek olması için dışarıdan kişi ya da kuruluş desteği alınabilir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi sorumluluğunun yürürlüğe girmediği ofis ve bürolarda ise profesyoneller bulunmadan oluşturulan ekipte, çalışanlar ve işverenler beraber risk değerlendirmesi yapabilmektedirler.

Yapılan risk değerlendirmeleri, tehlike sınıflarına göre az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla altı, dört ve iki yılda bir yenilenir. İş yerinin herhangi bir değişiklik yapması durumunda ise bu sürelerin dolması beklenmeden risk analizi yenilenebilir.

Risk Analizi Yaparken İzlenecek Yol

  • Kontrol listeleri yapılan iş yerinin özelliklerine göre farklılık gösterdiği için iş yerinin tipine uygun olarak ofis ve büro iş analizi kontrol listesi tercih edilmelidir.
  • Kontrol listelerinde ofis ve bürolarda iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması ya da bulunması gerekenler yer alır. Eğer bu madde iş yerinde mevcutsa “evet” kısmı işaretlenir, mevcut değilse “hayır” kısmı işaretlenir ve mevcut olmayan bu durum için nasıl bir önlem alınabileceği yazılır.
  • Hayır kısmı işaretlenen yere yazılan önerilere karar verirken, riskin tamamıyla yok edilmesi, bu mümkün değilse de kabul edilebilir düzeye indirilmesi için neler yapılabileceği düşünülmelidir.
  • Ofis ve büroda çalışan ve ileride çalışmaya başlayacak olan herkese o iş yerinde karşılaşılabilecek riskler ve alınan tedbirler bildirilmelidir.
  • İşyerinde uygulanacak önlemlerin başka risklere sebep olmamasına da dikkat edilmelidir.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir