Haberler

2001 Yılında Girişli Memur İçin 1990 Tarihli SSK Girişinin Yararı Olur mu?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilerek bu süreler emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş grupları belirlenirken bu toplam dikkate alınır. Ancak bu süreler intibak işlemine dahil edilmez.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanların tüm hizmetleri 2829 sayılı Kanun hükümlerin doğrultusunda tek sayılmakta ve emeklilik işlemleri elde edilen toplam hizmet süresi üzerinden yapılmaktadır.

5434’e tabi olan memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi yoktur. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmışsa bu kişinin 18 yaş altı olsa dahi bu şekilde geçen hizmetleri yaptıkları diğer hizmetlerle birleştirilir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

Memur Emekliliği ve SSK Girişi İlişkisi

Memurların emekliliği konusunda sigortalılık başlangıcı herhangi bir öneme sahip değildir. Bu nedenle memurlar için emeklilik yaşı hesaplanırken sigortalı işe giriş tarihi etkili olmaz. Dolayısıyla memurlar için emeklilik yaşı hesabı yapılırken 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır, sigortalı işe giriş tarihi belirleyici olarak sayılmaz.

Sigortalılık başlangıcı işçiler için yaş hesabında ve emeklilik hizmetinde dikkate alındığından, bu iki unsura dair 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak sayılmasa da yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçiler için 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra ise sayılmamaktadır.

Memurların emeklilik yaşının tespitinde, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmetler esas alınır, ilk çalışmaya başlama tarihi esas alınmaz. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik isteyenler için ise ilk defa çalışmaya başlamış olanlar kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaş olur.

Önceki Yıllardaki SSK Girişinin Memura Faydası Olur Mu?

2001 girişli bir memur için emeklilik yaş hesabında 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışma toplamının esas alınması gerektiğini, 18 yaş altı sigortalı çalışmaların ve askerlik süresinin de bu tarihten önce geçmiş olması halinde eğer borçlanmışsanız bu sürenin de esas alınması gerektiğini, bunlara ek olarak emeklilik yaş hesabında sigortalı olarak çalışmaya başlanılan 1/9/1989 veya 18 yaşın doldurulduğu 30/4/1990 tarihine gidilip emeklilik yaşının tespit edilemeyeceğini, dolayısıyla Kurumunuzun yapmış olduğu işlemin doğru olacağını/olabileceğini söyleyebiliriz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir